“အခ်စ္မပါတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရး”

Share |
“စကၤာပူႏုိင္ငံသား မေျပာင္းခင္ ဒီစာကုိဖတ္ပါ” ပုိ႔စ္ကုိ တင္လုိက္ၿပီးသည့္ေနာက္ က်ေနာ့္ဘေလာ့ဂ္ကုိ လာေရာက္ဖတ္႐ႈသူအေရအတြက္ သိသိသာသာ ထုိးတက္သြားသည္။ စာဖတ္သူ ျမန္မာတုိ႔စိတ္ထဲတြင္ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေလးအနက္ထားၾကေၾကာင္း၊ စိတ္၀င္စားမႈရွိၾကေၾကာင္း သိလုိက္ရ၍ ၀မ္းသာမိပါသည္။

အဆုိပါပုိ႔စ္ကုိ ဖတ္႐ႈၿပီးေနာက္ ေရးထားခဲ့ေသာ ေကာ္မန္႔မ်ားကုိ ဖတ္ရသည္တြင္ လူတုိ႔၏ စဥ္းစားပုံအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ခံယူခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ စိတ္ေနစိတ္ထားအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိလည္း လွစ္ကနဲ သိျမင္လုိက္ရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အၾကမ္းဖ်င္း အမ်ဳိးအစားခြဲျခားရပါမူ ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စားသာ ခြဲျခား၍ ရမည္ထင္သည္။ ပထမ တမ်ဳိးမွာ စကၤာပူႏုိင္ငံသား မခံယူလုိေသာ အမ်ဳိးအစားႏွင့္ ဒုတိယ အမ်ဳိးအစားမွာ စကၤာပူႏုိင္ငံသားခံယူျခင္းသည္ ပါးနပ္လိမၼာေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ခံယူေသာ အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္။

ဒုတိယ အုပ္စု၏ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားမွာ ျမန္မာသံ႐ုံးသုိ႔ အခြန္ေငြမေပးေဆာင္ရေရး၊ ကေလးမ်ား၏ ပညာျမင့္မားေရး၊ အလုပ္အကုိင္စီးပြားေျဖာင့္ျဖဴးေရး၊ လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမင့္မားေရး၊ အျခားႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ထပ္ဆင့္ ေျပာင္းေရႊ႕သြားရန္ လြယ္ကူေစေရး စသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

အံ့ၾသစရာေကာင္းသည့္အခ်က္မွာ စကၤာပူႏုိင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိး၍ ဟူေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ဳိးကိုလည္းေကာင္း၊ စကၤာပူ၏ ရာသီဥတုအေနအထားကုိ ႏွစ္သက္၍ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ဳိးကိုလည္းေကာင္း၊ စကၤာပူရွိ လူမ်ဳိးစုမ်ား၏ ေဖာ္ေရြမႈေၾကာင့္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ဳိးကိုလည္းေကာင္း၊ စကၤာပူမွ အစားအေသာက္မ်ား၊ ဂီတ၊ စာေပ၊ ႐ုပ္ရွင္၊ သုခုမအႏုပညာမ်ားကုိ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏုိး၍ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ဳိးမ်ားကုိလည္းေကာင္း လုံး၀မေတြ႕ရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ထုိအခါ ကၽြန္ေတာ့္ေခါင္းထဲသုိ႔ လွ်ပ္တျပက္ ၀င္ေရာက္လာေသာ စကားလုံးတခုမွာ “Marriage of convenience” ဟူေသာ အဂၤလိပ္စကားလုံးပင္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ စကားလုံးကုိ ၀ီကီ ပီဒီးယားတြင္ ဤသုိ႔ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိသည္။

A marriage of convenience (plural marriages of convenience) is a marriage contracted for reasons other than the reasons of relationship, family, or love. Instead, such a marriage is orchestrated for personal gain or some other sort of strategic purpose, such as immigration.

ျမန္မာလုိ အတုိခ်ဳပ္ဘာသာျပန္ရမည္ဆုိလွ်င္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမပါဘဲ အက်ဳိးအျမတ္ တစုံတခုအတြက္ လက္ထပ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

အိမ္ေထာင္တခုျပဳလွ်င္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ သံေယာဇဥ္၊ အၾကင္နာ၊ သစၥာရွိမႈတုိ႔ကို အေျခခံကာ တည္ေဆာက္ေသာ အိမ္ေထာင္တခုသည္ ေငြေၾကးအားျဖင့္ မႂကြယ္၀ေသာ္ျငား ေအာင္ျမင္ေသာ အိမ္ေထာင္ေရး၊ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အိမ္ေထာင္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ အိမ္ေထာင္ေရးတခု ျဖစ္ႏုိင္ေပသည္။ ေငြေၾကးအက်ဳိးအျမတ္သက္သက္ကုိသာ အေျခခံ၍ တည္ေဆာက္ေသာ အိမ္ေထာင္ေရးသည္ကား ေငြေၾကး႐ုပ္၀တၳဳအရ ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာေသာ္လည္း ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ အၾကင္နာ၊ သစၥာရွိမႈတုိ႔ကုိ အေျခခံေသာ အိမ္ေထာင္ေရးေလာက္ အားက်ဖြယ္ေကာင္းမည္ကား မထင္။

ေမတၱာ၊သံေယာဇဥ္၊ အၾကင္နာ၊ သစၥာရွိမႈတုိ႔ကုိ အေျခခံထားေသာ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ မည္သုိ႔ေသာ အခက္အခဲမ်ား ႀကဳံပါေစ (through thick and thin) အတူတကြ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ၾကမည္သာျဖစ္သည္။ Marriage of convenience သည္ကား မေျပလည္မႈတခု ႀကဳံေတြ႕သည္ႏွင့္ အလြယ္တကူ ကြဲသြားႏုိင္သည့္ အိမ္ေထာင္ေရးမ်ဳိးပင္ ျဖစ္သည္။

အိမ္ေထာင္ေရး ဥပမာကဲ့သုိ႔ပင္ ႏုိင္ငံတခု၏ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ကုိ ခံယူလွ်င္လည္း အဆုိပါ ႏုိင္ငံအေပၚတြင္ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးစိတ္၊ ႏုိင္ငံသားတုိ႔အေပၚ ၾကင္နာစိတ္၊ ႏုိင္ငံႏွင့္ လူမ်ဳိးအေပၚ သံေယာဇဥ္ႏွင့္ သစၥာရွိမႈတုိ႔ လုိအပ္သည္ဟု ထင္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔ ခ်ဳိ႕တဲ့ေနပါက မိမိႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူထားေသာ ႏုိင္ငံတြင္ အၾကပ္အတည္း ႀကဳံသည့္အခါ (သုိ႔မဟုတ္) အျခားႏုိင္ငံတခုခုျဖင့္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားသည့္အခါ ႏုိင္ငံႏွင့္ လူမ်ဳိးအေပၚ သစၥာမေစာင့္သိေတာ့ဘဲ အဆုိပါ ႏုိင္ငံသားသည္ အေဆာတလွ်င္ ကုိယ္လြတ္႐ုန္းသြားမည္သာျဖစ္ပါသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ အျခားႏုိင္ငံတခုသုိ႔ သြားေရာက္ကာ ေနာက္ထပ္ ႏုိင္ငံသားထပ္မံေလွ်ာက္ထားမည္ဆုိပါက အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ မၾကာခဏ ၿခံခုန္တတ္သူကဲ့သုိ႔ပင္ ေရရွည္တြင္ မည္သူကမွ် ယုံစား၀ံ့ေတာ့မည္မဟုတ္ဘဲ ကုိယ္က်ဳိးပင္ နည္းႏုိင္ပါေသးသည္။

က်ေနာ္တဦးတည္း၏ သေဘာထားအျမင္အရမူ ႏုိင္ငံသားေျပာင္းသည့္ကိစၥကုိ ဟဲန္ဖုန္းမုိဒယ္ အသစ္ေျပာင္းကုိင္သကဲ့သုိ႔ အလြယ္တကူ ေျပာင္းလဲသင့္သည့္အရာဟု မထင္ပါ။ အကယ္၍ ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးစနစ္၊ လူမ်ဳိး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ေရေျမေတာေတာင္၊ ရာသီဥတု၊ အစားအေသာက္၊ သံေယာဇဥ္ စသည္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး အမွန္တကယ္ ထုိႏုိင္ငံကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိး၍၊ သံေယာဇဥ္ရွိ၍ သစၥာရွိ၍ ႏုိင္ငံသား ေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္မူကား အထူးအေထြ ေျပာစရာမရွိပါ။ မွားယြင္းသည္ဟူ၍လည္း မဆုိႏုိင္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ေျပာင္းလဲလုိက္သူ၏ ခံယူခ်က္ႏွင့္ ေျပာင္းလဲပုံ ေျပာင္းလဲနည္းကေတာ့ အေရးႀကီးသည္ဟု ျမင္ပါသည္။

အကယ္၍ သူ႕ႏုိင္ငံသားခံလုိက္ေသာ္လည္း ႏွလုံးသားမွာမူကား သူ႕ႏုိင္ငံအေပၚတြင္ မရွိ။ (စကၤာပူႏုိင္ငံသား စားပြဲတင္ တင္းနစ္ခ်န္ပီယံ လီက်ားေ၀ ၏ အျဖစ္သည္ အတန္ငယ္ အက်ည္းတန္လွပါသည္။) ယုတ္စြအဆုံး အာဆီယံေဘာလုံးၿပဳိင္ပြဲတြင္ေတာင္ ျမန္မာအသင္းဖက္က အားေပးရမည္ေလာ၊ စကၤာပူအသင္းဖက္က အားေပးရမည္ေလာ မေ၀ခြဲေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ေနပါက ထုိသူအဖုိ႔ အရာရာတုိင္းတြင္ စကၤာပူႏုိင္ငံသားတပုိင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတပုိင္းျဖင့္ Identity Crisis ေခၚ မိမိ၏ ကုိယ္ပုိင္၀ိေသသလကၡဏာ ေပ်ာက္ဆုံးေနသည့္အျဖစ္ကုိ ႀကဳံေတြ႕ရေပေတာ့မည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ စကၤာပူႏုိင္ငံသား ခံယူမည္စိတ္ကူးလွ်င္ ဤအေရးမ်ားကုိပါ ထပ္မံထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကည့္ပါဦးဟု ထပ္ေလာင္းေရးသားလုိက္ရေပသည္။

158 comments:

ZT said...

ကင္းလိပ္ေရွာ (ေဆာဒီး မွားလို႕) ဘားနတ္ေရွာ က ေျပာဖူးတယ္။
"Marriage without love is a legal prostitution" တဲ့။

Anonymous said...

yeah... great post!!! bro...
"Marriage without love is a legal prostitution"
I agreed with you..bro ZT

သန္႔စင္ said...

ဟုတ္ပါ႔ဗ်ာ.....
ေဘာလံုးကြင္းထဲ...
ကမၻာမေၾက ကို အားပါးတရ ဆိုၾကတဲ႔ အခါ
ဘယ္လို မ်က္ႏွာနဲ႔ လိုက္ဆိုရမလဲဗ်ာ....
ဘယ္ေလာက္ ဘဲ အခြင္႔ေရးေတြ ရေနပါေစ
မေၿပာင္းဘူးဗ်ိဳ႕.....
အစ္ကိုေပါ ကို ေက်းဇူးတင္ ပါတယ္ ဒီလင္႔ေလး
(ဒီစာေလး) ဖတ္ရတဲ႔ အတြက္.....

Maung Naing said...

ကုိေပါေရ.. ေကာင္းလုိက္တဲ့ အေတြးနဲ ့ဥပမာ..

ေလးစားျပီးရင္း ေလးစားလ်ွက္

Anonymous said...

ျမန္မာျပည္ကို ႏိုင္ငံျခားသားအေနနဲ႕ ျပန္ဖို႕ဆိုတာ စိတ္ကူးထဲေတာင္ ထည့္လို႕မရတာပါ...။

အိမ္ဝယ္ဖို႕ေတာင္ မစဥ္းစားခဲ့ဘူး။ ပီအာရ္ျပန္အပ္ရင္ ပီအာရ္မို႕ဆိုျပီး သက္သာခဲ့တဲ့ေငြေတြ ေလ်ာ္ရမွာမို႕။ ခုလည္း မဝယ္ႏိုင္ေသးပါဘူး၊ ဝယ္ႏိုင္ခဲ့ရင္လည္း ဝယ္မွာမဟုတ္ဘူး...။

ဒီေနရာမွာ လင္မယားႏွစ္ေယာက္စလံုးစိတ္တူ သေဘာတူမို႔ ဝမ္းသာရေသးတယ္..။

ျမန္မာျပည္တိုးတက္ဖို႕ ဘာဆိုဘာမွ မလုပ္ႏိုင္ေပမယ့္ ျမန္မာျပည္ကိုေတာ့ အသည္းစြဲခ်စ္ေန လြမ္းေနေသးတယ္။

ႏိုင္ငံသားေလွွ်ာက္ျပီးမွ cancel လုပ္လိုက္တဲ့ မိတ္ေဆြလင္မယားေၾကာင့္ ဘာမဆိုင္၊ ညာမဆိုင္ ဝမ္းသာရတယ္။
မိန္းမက ႏိုင္ငံသားခံခ်င္၊ ေယာက်္ားက ႏိုင္ငံသားမခံခ်င္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းလင္မယားေၾကာင့္ ရင္ေမာရတယ္။

Anonymous said...

yeah!! great post!! same with anonymous!! i admire to u, ko gyi paw! thks

khine

Ba Aung said...

It is too early to say that which is good or bad.

This is a generative concern.

Our parents' generation has their own vision & mission.

We may have our own.

Our new generation may have their own. Your right decision may be suit with them or may be not.

Anyway, don't regret yourself in the future for what you have done.
With Metta
Ba Aung

Anonymous said...

ကိုဘေအာင္ ဘာေတြလာေၿပာေနတာလဲ။ Article ေကာ ေသခ်ာဖတ္ကဲ့လား။
ဒီမွာ reality ကိုခ်ၿပေနတာ။ ကံကိုယံုၿပီး ေခ်းပံုနင္း ရင္ နံမနံ ေဆြးေႏြးေန တယ္
ထင္လို ့လား။ ခက္ေတာ့တာပဲ။ too early to say နဲ ့ေတာင္လာေတြ ့ေနေသးတယ္။

Anonymous said...

Thanks Ko Paw, this post gives me a lot of thoughts. I honestly admit I wanted to convert to S'pore citizen for some advantages. But the problem until now is I don't love Singapore. I even hate Singaporean. Why you know? Singaporean did insult our Myanmar people. They asked me such kind of question like "your Myanmar ppl are dying from hunger bcoz your country is very poor? Is it true?" Such kind of question. I really hate this. I need some revenge to them.

ေမာင္ေကာင္း said...

စလံုးကို ေရြေတြပိုင္တဲ့လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ ဆိုျပီးေၾကျငာမလို႔လားမွမသိတာ

Anonymous said...

I think most of the PR initially not interested to convert to Singaporean because may be still can enjoy some benefit here and thinking of take back all the CPF and Enjoy, but eventually after got married, mind set changed because of children study, child care subsidy,discrimination from singaporean children, Medical Benefit etc. actually how many PR can afford without subsidy with childrens or Medical Benefit for long term staying in singapore? so finally the environtment forced them to convert and sacrifice for their childrens....

One more thing is "Arrange Marriage". How about that?? You do not have Love before marriage. But after a while you can see good thing about your partner, you still can fall in love with them. Now our country Ppl situation is something like that... our parents (Junta) forced us to marry who we actually do not fall in love with. :) Of course we DO NOT LOVE SINGAPORE nor SINGAPOREAN. Think again... How we treated Kalar from Burma?? What did we think/ say when we were there?? So same thing is happening in Singapore. Most of us are Buddish I suppose, so....This is Fate thats it. ACCEPT it.

Another thing is that From the conclusion the Author recommended us to convert if Singapore accept Dual Citizen or get more benefit. So the author is looking for.................. (Pine Loan or .....what?) I used this word because this post compare with Marriage life.

Main thing is that We have to always remember where we were from! Who we are! You still have to carry forward our culture to next generation... This is our Duty. If you guys missed one of the facts above there is no different between PR and Newly SG citizen.
Hope you guys still remember Aung Ko Latt song "Min A Myae Mat Par Min Myanmar" enven though Policy song still apply to ever Burmese in Oversea.

For the passport as a springboard to emigrate to US/UK/Ausi countries. yes, convert!

Hehe like convert to other religion
(can marry 4 wives) :D

KT

Anonymous said...

Well average Singaporean is better behaved than average Burmese. You do not have to feel resentment towards all Singaporeans for some ugly Singaporeans who are short sighted and lowly character and inadequately educated.

Quote.

"Thanks Ko Paw, this post gives me a lot of thoughts. I honestly admit I wanted to convert to S'pore citizen for some advantages. But the problem until now is I don't love Singapore. I even hate Singaporean. Why you know? Singaporean did insult our Myanmar people. They asked me such kind of question like "your Myanmar ppl are dying from hunger bcoz your country is very poor? Is it true?" Such kind of question. I really hate this. I need some revenge to them."

Anonymous said...

Convert to "panty guarding religion" in which as the God who called himself Yallah or AllBah any weird sounded name will ask his (may be her) followers of the faith to kill their own sisters if someone invades
the wrong sides of the girls' panties.

When you can have steak (Buddhism) why will you eat shit ("Panty Guarding Religion"). You can marry 100 wives as a Burmese man, thanks to our panty guarding brothers. Burmese government had to enact those laws to protect Burmese girls from losing inheritance if they did not convert (let their panties guarded by Yanwah or Allilar). So
a Burmese girl can marry any Burmese citizen, without conversion to any other faith, she can still claim for inheritance when that bastard dies.

Thank you Panty Guarders!

Quote

"Hehe like convert to other religion
(can marry 4 wives) :D"

Anonymous said...

http://derekwee.blogspot.com/2006/10/future-of-singapore.htmlFuture of Singapore
(Written by a Singaporean)

When I read the Straits Times article (dated 24 Sep) on PM Lee calling the young to be committed and make a difference to Singapore, I have so much thought about the issue.

I am 35 years old, graduated from University and gainfully employed in a multinational company. But I cannot help but feel insecure over the future of Singapore. Lets face it, it’s not uncommon to hear, “when you are above 40, you are over the hill”. The government has been stressing on re-training, skills upgrading and re-adapt. The fact is, no matter how well qualified or adaptable one is, once you hit the magical 40, employers will say, “you are simply too old”.

We have been focusing our resources and problem solving on low unskilled labour. But in reality, our managerial positions and skilled labour force are actually fast losing its competitiveness. I travel around the region frequently for the past 10 years. It didn’t take me long to realise how far our neighbours have come over the past decade. They have quality skilled workers, and are less expensive. When I work with them, their analytical skills are equally good, if not better than us.

It’s not new anymore. Taxi drivers are fast becoming “too early to retire, too old to work” segment of the society. I like to talk to taxi drivers whenever I am heading for the airport. There was this driver. Eloquent and well read. He was an export manager for 12 years with an MNC. Retrenched at 40 years old. He had been searching for a job since his retrenchment. Although he was willing to lower his pay expectations, employers were not willing to lower their prejudice. He was deem too old. I wouldn’t be surprised if we have another No. 1; having the most highly educated taxi drivers in the world.

On PM Lee calling the young to be committed and make a difference. Look around us. How dedicated can we be to Singapore when we can visualise what’s in store for us after we turned 40? Then again, how committed are employers to us? But we can’t blame them. They have bottom lines & shareholders’ gain to answer to. Onus is really on the government to revamp the society. A society that is not a pressure cooker. A society that does not mirror so perfectly, what survival of the fittest is. But a society, where it’s people can be committed, do their best and not having to fear whether they will still wake up employed tomorrow. Sadly, Singapore does not offer such luxuries and security anymore.

On the issue of babies. The government encourage us to pro-create. The next generation is essential in sustaining our competitive edge. Then again, the current market condition is such that our future has become uncertain. There is no more joy in having babies anymore; they have become more of a liability. It’s really a chicken and egg issue.

Many of my peers, bright and well educated have packed up and left. It’s what MM Goh called “quitters”. It’s sad but true, Singapore no longer is a place where one can hope to work hard their lives and retire graciously. It’s really the push factor. A future is something we sweat it out, build and call our own. Unfortunately, people like me, mid 30’s going on 40’s, staying put by choice or otherwise, we can’t help but feel what lies ahead is really a gamble.

To PM Lee and the Ministers, we are on a different platform. Until you truly understand our insecurity, the future of Singapore to me remains a question mark.

Anonymous said...

Quote : "One more thing is "Arrange Marriage". How about that?? You do not have Love before marriage. But after a while you can see good thing about your partner,..."

Yeah lor..Thruuue..!( Saying True like Kumar :P )

Arrange Marriage? Can.ann, why not.That's good wat!

How about dat? Arrange Marriage with prostitute..also can lah..

you know..you can enjoy first world customer service at home everyday mah..even you no need to work already lah..

Some more ah..you can fall in love with her sexy sexy way of treating you lah..true or not!
Ah-la-mak!!!..no need regret leh`..just go ahead.:))))))))))))))))

prinlos said...

hehehe.. love this.

Anonymous said...

Dear Ko Paw,

please remember, we just change citizenship not race. we still burmese, i still believed that i'm burmese even though i converted to SG. we speak burmese with my kids at home because i want them to fluent when they grown. i'll teach and send my kids to myanmar every year to learn Myanmar language writing and reading.i like myanmar food from my blood and my kids as well.
Offcourse I will sing GaBaMaKyay and strongly support myanmar team when they play against SG team football.
WHEREVER I LIVE AND HOLDING ANY PASSPORT, I AM STILL BURMESE..YOU ALL AS WELL

Bo Hein.

Anonymous said...

Dear All,

Don't be so narrow minded.
We are still in one world. Converting citizenship is just like changing IC (MartPoneDin)in myanmar. You born in Mandalay but come to Yangon, studied , married, Got Kids, bought house and children are studying in Yangon. you just go back to mandalay once a year. so you still want to hold mandalay IC (MartPonrDin)? you and your family need to inform every week to SalAheinGaung if you holding Mandalay IC because you are visitors. But you change to Yangon IC you no need to go YaWaTa office every week. something like this..One World, One Dream, One National, Still Burmese...

Bo Hein

Anonymous said...

Ko Bo Hein,

Nobody blame you,bro.That's your own choice.

You know what you are doing, you know all the pros and cons and you are happy with your decision, everything would be fine.

But pls don't blame those who are sharing the need-to-know informations for anyone to seriously consider before they made their decision.
So far, both ko paw and the annon writer are not stopping anyone from converting or blaming anyone who has already converted.

Read those carefully and be cool down, bro! They are just giving you all the info that you need to consider and the way it should be even when you decided to do so.

The rest is just for you to decide.

Remember!you are in charge of your own life. You will be the one who has to take the responsibilities and consequences of whatever decision you've made.

Good Luck!

Anonymous said...

Dear ko Paw,

I think you should only need to find the way how to Convert to Myanmar Citizen after Our country is developed.
This time you should advice to people to convert SG citizen to prevent paying income tax to myanma Junta.
I believe every body love myanmar only they are forced to convert.

Bo Hein

ကုိေပါ said...

Dear Bo Hein,

I believe that no one ever forced you to convert to Singapore citizenship. The decision could only be made by you, yourself.

Other Burmese including me are paying the income tax to MM Embassy too. Even though we know it is very unfair tax (considering the double-taxation avoidance agreement signed by Sg gov and Junta), 1440S$ per annual is still manageable amount. For me, this reason is not valid enough to renounce my own citizenship. I don’t want to do this especially when our country and our people need us to get out the current political deadlock.

I am not forcing anyone either to retain or renounce their citizenship. Nobody can do that too. It is up to the individual to decide. But, as an anonymouse above mentioned, I am just sharing the need-to-know informations for anyone to seriously consider before they made their decision.

Thanks for your interest in this topic.

Anonymous said...

Ko Paw,

you called me "anonymouse".That's too bad, Bro.:D
I am human par...:))))))

Anonymous said...

For those of holding PR, employment pass, are we living together without marriage?

အမိၿမန္မာၿပည္ said...

ငါ့သားၾကီး ဘိုဟိန္းက ငါ့ကိုခ်စ္တယ္တဲ့။ လုပ္… လုပ္ခ်င္တာလုပ္။ ေကာင္းမယ္ထင္လို ့လုပ္တာ
အေမသေဘာတူတယ္။ ဟဲ့ အၾကီးေကာင္နဲ ့ အငယ္ေကာင္ တိတ္တိတ္ေနစမ္း၊ သြားသြား
သားဘိုဟိန္း ေနာက္လွည့္မၾကည့္နဲ ့။ သူတို ့နဲ ့စကားလိုက္မ်ားမေနနဲ ့ေတာ့။
အေမနားလည္တယ္၊ သားတို ့ရဲ. ့လိုအင္ေတြကိုၿဖည့္မေပး
ႏုိင္တဲ့အေမ့ကို သားမမုန္းတာပဲ ေက်းဇူးတင္လွပါပီ။ ခ်စ္တဲ့အေမ။
:P

Anonymous said...

Living together without marriage is nothing wrong as long as it is consensual (if both parties agree). The most important is the two people love each other. It is far more better than the marriage without love.

There is nothing wrong in practising "living together". People all over the world is starting to accepting it. It is happening in conservative Myanmar too, in the park, on the Kaut-Yoe-Pone, in the bushes. So, you'd better accept or lockup your children.

Therefore, as Living Together is nothing wrong to the lovers, holding PRs and EPs are nothing wrong to foreigners. Mind that the writer is even not blaming those converting the citizenship, but just pointing out that those who converted can face the identity crisis.

Long Live "Living Together" on the Kaut-yoe-pone.

Anonymous said...

Dear Ko Paw,

Thanks for your patiency,
i'm not saying only for myself too.
You are giving advices to people including me. I like your thoughts but try to give both good and bad.
Don't just leave all the necessary infos.
If you think money matter, need to think about maid leavy $1260 more per year, childcare fees $3600 more per year per kid(no more subsidy for PRs), School Fees for University when Kids are grown up, HDB Housing Loan at least $1800 more per year, Health care for parents like me nobody in myanmar can take care them (they will be charged with foreigner rates). Some Good insurance not selling to myanmar citizen. so how much you can save per year. if all this money go to myanmar poor children, Schools, How? I'm not attracting, showing some facts.
There always have good and Bad.

Bo Hein

Anonymous said...

I even thought that this writer must be from SPDC. because they will get lesser income tax for them. we are giving tax more than US$50.0 Millions per year from singapore alone.
Pls don't confuse people ko Paw.

Bo Hein

Anonymous said...

တယ္ဟုတ္ပါလား၊ အနစ္နာခံမယ့္လား့။ သာဓု သာဓု။ ဒါဆို တမ်ိဳးသားလံုးကို ႏုိးေဆာ္ရအံုးမယ္။
ကိုဘိုဟိန္းလို အနစ္နာခံပီး စလံုးခံၾကပါလို ့။

တန္ခူး said...

ကိုေပါေရ… ဥပမာေလးခ်ျပသြားတာ လွတယ္…

Anonymous said...

Anonymous...

Pain or Who Gain is depend on how you use it.

Bo Hein

Anonymous said...

Yay!!! Lee Kwan Hein is the best.

cohtet said...

ဘာလို႔ ႏိုင္ငံသား ေျပာင္းျဖစ္သလဲ ဆိုတာကို ကြ်န္ေတာ္ ေရးမယ္လို႔ စိတ္ကူးရွိထားပါတယ္။ တခ်ိဳ႕
အခ်က္အလက္ေတြ ရွာခ်င္ေသးတာနဲ႔ မေရး ျဖစ္ေသးတာပါ။ ခုႀကံဳႀကိဳက္လို႔ ေဖာ္ဝပ္အီးလ္ေမး ဖတ္ၿပီး သိသေလာက္ ေရးလိုက္ပါတယ္။

အမည္မသိသူရဲ႕ ေဆာင္းပါးက ေကာင္းပါတယ္။
ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ ေတြ႔ႀကံဳရမယ့္ အေၾကာင္းေတြကို စကၤာပူမွာ ေတြ႔ရမယ္လို႔ ေရးထားတခ်ိဳ႕က လြဲရင္ေပါ့။

စကၤာပူ ႏိုင္ငံသား ေျပာင္းထားတဲ့သူ သူငယ္ခ်င္းေတြ ထဲမွာေတာ့ အေတာ္မ်ားပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဒီ ၂ ႏွစ္ အတြင္းမွာ အေတာ္မ်ား လာပါတယ္။

တိတိက်က် ေျပာရရင္ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး နဲ႔ နာဂစ္ အၿပီးမွာပါ။ ကြ်န္ေတာ့္ တေယာက္စာ အတြက္ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ကို စိတ္ပ်က္သြားပါတယ္။ အျမစ္ကို ထိခဲ့ပါတယ္။

cohtet said...

အဲဒါ တခုထဲေၾကာင့္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အျခား အခ်က္အလက္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။

ႏိုင္ငံအေျခအေန နဲ႔ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း

စကၤာပူဟာ ခုခ်ိန္ထိေတာ့ သူ႔စီးပြားေရး သူထိန္းႏိုင္ ပါေသးတယ္။ ကမၻာ႔အေျခအေနနဲ႔ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြရွိေအာင္ ျပဳျပင္တတ္ပါတယ္။ ဥပမာ - အရင္က သေဘၤာက်င္းလုပ္ငန္းနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ အလုပ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဥေရာပနဲ႔ ဂ်ပန္
ကိုရီးယားက သေဘၤာက်င္းေတြထက္ သက္သာတဲ့ အလုပ္သမား၊ သင့္တင့္တဲ့ အရည္အေသြးနဲ႔ ေဈးကြက္ရခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခု တရုပ္က သေဘၤာက်င္း လုပ္ငန္း တက္လာပါတယ္။ ဗီယက္နမ္ ကေတာင္ ေဈးကြက္လုေနပါၿပီ။ အဲဒီမွာ
သေဘၤာထက္ ပိုေဈးရတဲ့ Offshore ဘက္ လွည့္ပါတယ္။
ျမန္မာျပည္မွာေရာ ေနာင္ ၁၀ ႏွစ္ စိတ္ခ်ရတဲ့ သမာအာဇီဝ လုပ္ငန္း (ဝန္ထမ္းအေနနဲ႔) ရွိပါသလား။ ေပါင္းစားတဲ့
အလုပ္ေတြဆို ေန႔ျမင္ညေပ်ာက္ ပိုေတာင္ ျဖစ္ပါေသးတယ္။
အျခားႏိုင္ငံကို တဆင့္ကူးမယ္ ဆိုတဲ့သူေတြ အတြက္လည္း မဆိုးပါဘူး။

က်န္းမာေရး

ဖြံၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ပိုေကာင္းတာ ေသခ်ာတာေပါ့ ခင္ဗ်ာ။ စကၤာပူကေတာ့ ကုသေရး အဆင့္အတန္းေတာ့ ျမင့္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံအတြက္ ေငြရွာတဲ့ လုပ္ငန္းျဖစ္လို႔ ႏိုင္ငံသားေတြ အတြက္ေတာင္ ေဈးႀကီးပါတယ္။ ဒီေတာ့ အာမခံ ဝယ္ထားပါ။ တေယာက္ကို အျပင္က မစိုက္ဘဲ Medisave ထဲကေန ၁ ႏွစ္ ၁၂၀ ဖိုးေလာက္ ဝယ္ထားရင္ ေတာ္ေတာ္ ကာဗာ ျဖစ္ပါတယ္။

cohtet said...

HDB

အိမ္ခန္းဝယ္တာမွာ အခြင့္အေရးရတာလည္း ႏိုင္ငံသားေျပာင္းၾကတဲ့ အေၾကာင္းရင္း တခ်က္ပါ။ အရမ္းေတာ့ အဓိက မက်ပါ။ ပီအာလည္း ဝယ္လို႔ရတာပဲ။ ဝယ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနရွိရင္ ပီအာ ျဖစ္ျဖစ္၊ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ျဖစ္ ဝယ္ဖို႔ တိုက္တြန္း ပါတယ္။ အျပင္က ေငြသား မစိုက္ရရင္၊ ငွားတာထက္ အမ်ားႀကီး သက္သာပါတယ္။

Grant က ၃၀ဝ၀ဝ မဟုတ္ပါ။ အဲဒါက Basic Grant ပါ။ ၿပီးေတာ့ အိမ္ေဟာင္းျပန္ဝယ္မွ ရတာပါ။ HDB တိုက္ရိုက္ဝယ္ရင္ မရပါ။ ဒါေပမယ့္ HDB ေဈးက အျပင္ထက္ ၅၀ဝ၀ဝ အနည္းဆံုး သက္သာပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ တမ်ိဳးက Additional Grant ပါ။ အဲဒါက လစာေပၚ မူတည္ပါတယ္။ ၅၀ဝ၀ ကေန ၄၀ဝ၀ဝ အထိရပါတယ္။ ငါးႏွစ္ေနလို႔ ျပန္ေရာင္းရင္ Additional Grant ျပန္ေပးစရာ မလိုပါ။ Basic Grant ယူထားရင္ ၿပီးေတာ့ ေရာင္းၿပီး
အိမ္ခန္းသစ္ ျပန္ဝယ္ခ်င္ရင္ေတာ့ ျပန္ေပးရပါတယ္။ ကိုယ္ယူထားတာထက္ေတာင္ ပိုေပးရႏိုင္ပါတယ္။
ေနာက္တခု သက္သာတာက အတိုးပါ။ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ရင္ HDBက တိုက္ရိုက္ေခ်းရင္ အတိုးႏႈန္းက ၂.၆% (CPF ကို အစိုးရေပးတာ + ဝ.၁%) ဆိုေတာ့ အျပင္ ဘဏ္တိုးထက္ သက္သာပါတယ္။

အိမ္ခန္းကို အစိုးရက ထိမ္းထားတာမွာ မေကာင္းတာက လူေတြကို အိမ္ခန္းတခန္း ေပးၿပီး၊ တသက္လံုး အစိုးရက ပိုက္ဆံ ထိုင္ယူေနတာပါ။ ေကာင္းတာက လူတိုင္း အိမ္ပိုင္ႏိုင္တာပါ။ လစာနည္းတဲ့ ႏိုင္ငံသား မိဘနဲ႔ နီးနီးေနရင္
၈၀ဝ၀ဝ အထိရႏိုင္ပါတယ္။ သန္႔ရွင္းေရး လုပ္သားေတာင္ အိမ္ခန္းပိုင္ႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ အိမ္ဖိုးေငြကို အာမခံ မဝယ္ မေနရပါ။ ဥပမာ - ကြ်န္ေတာ္ ရုတ္တရက္ ေသသြားရင္။ မိသားစုက အိမ္ဖိုးဆက္မေပးရေတာ့ပါ။ စိတ္နည္းနည္း
ေအးရတာေပါ့။

cohtet said...

CPF

CPF ကို အစိုးရက ကိုယ့္ေငြကို သိမ္းထားတယ္။ ငါးၾကင္းဆီနဲ႔ ငါးၾကင္းေၾကာ္တယ္ လို႔ေျပာၾက ပါတယ္။ မွန္သင့္ သေလာက္လဲ မွန္ပါတယ္။ စကၤာပူဟာ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ယွဥ္ရင္ အခြန္ႏႈန္းနည္းပါတယ္။ ဒီေတာ့ အသက္ႀကီးလာရင္ လူမႈဖူလံုေရးအတြက္ လိုတာေတာ့ အမွန္ပါ။ CPF ထုတ္ေပးတာ ေနာက္က်တာကိုေတာ့ မူရင္း
စကၤာပူႏိုင္ငံသားေတြလဲ မႀကိဳက္ၾကပါ။

ကဲ .. CPF ခြဲေဝပံုကို ၾကည့္ရေအာင္။ လခ ၃၀ဝ၀ ရတယ္ ဆိုပါစို႔။ ကိုယ္ေပးရတာက ၂၀% ျဖစ္တဲ့ ၆၀ဝ ပါ။ ကိုယ္လုပ္တဲ့ ကုမၸဏီက ထည့္ေပးရတာက ၁၄.၅% ျဖစ္တဲ့ ၄၃၅ ပါ။ အဲဒီ အေကာင့္ကို ၃ ပံု ပံုပါတယ္။ Ordinary Account က အသက္ေပၚလိုက္ၿပီး ၆၇% ကေန ၅၅% အတြင္း (၆၉၀ ကေန ၅၇၀ အတြင္း)။ အဲဒါက အိမ္ဖိုးေပးလို႔ ရပါတယ္။ ဒီေတာ့ ကိုယ္ထည့္တဲ့ ၆၀ဝ နဲ႔ ယွဥ္ရင္ မဆိုးပါဘူး။ က်န္တာ ၂ ခုကApecial Account & Medisave ပါ။ အဲဒါက တကယ္ေျပာရရင္ ကုမၸဏီကို ကိုယ့္လူမႈ ဖူလံုေရး အတြက္ ထည့္ေပးခိုင္း ထားတာပါ။
ကြ်န္ေတာ္တို႔လို ႀကီးမွ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္တဲ့ သူေတြ အတြက္ အသက္ ၅၅ ႏွစ္မွာ ေငြသား မ်ားမ်ား မရပါ မွန္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ အသက္ ၆၂ ႏွစ္ကေန ႏွစ္ ၂၀ တလကို ၇၉၀ ရပါမယ္။ အဲဒီ အခ်ိန္ အိမ္ခန္းလဲ ပိုင္ၿပီးေနၿပီ ဆိုရင္၊ အိုစာမင္းစာ စားစရာရွိမွာပါ။

ျမန္မာ့ဓေလ့
ဘယ္ႏိုင္ငံမွာ ေနေန ကိုယ့္လူမ်ိဳးစရိုက္ မေပ်ာက္ ေအာင္ေတာ့ မိဘမ်ားက ထိန္းသိမ္း လမ္းေၾကာင္း ေပးရမွာပါ။
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းပို႔၊ ျမန္မာစာ သင္ေပး ဆိုတာမ်ိဳးေပါ့။ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း ကေလးကို ျမန္မာစာသင္တဲ့ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း လိုက္ပို႔ေပးပါတယ္။
သားသမီး အားမကိုးရလို႔ ဒုကၡ ျဖစ္ရတဲ့ ပံုျပင္ကေတာ့ အထူး ေျပာစရာ မရွိပါ။ ဘယ္မွာ ျဖစ္ျဖစ္ သားသမီး မလိမၼာရင္ မိဘ ခံစားရမွာပါပဲ။
အေပါင္းအသင္းကေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ အတန္းေဖာ္ တဝက္ေလာက္က ဒီမွာပါ။ အလုပ္မ်ားလို႔ မိသားစု အေရးရႈပ္ေနလို႔ သိပ္ေတာ့ မေတြ႔ျဖစ္ပါ။ အသက္ႀကီးလာရင္ေတာ့ ဖဲေလး ဘာေလး စုရိုက္ျဖစ္မလားပဲ။

ကေလးပညာေရး

ေနာက္ အဓိက အခ်က္က ကေလး ပညာေရးပါ။ ေလာေလာဆယ္ စကၤာပူ ပညာေရး အဆင့္အတန္းက ျမင့္ပါတယ္။
ကေလးေတြ အတြက္ ဖိအားမ်ားတယ္လို႔လည္း ေျပာၾကပါတယ္။ ပိုလီ အဆင့္ေလာက္အထိက စရိတ္လည္း သိပ္မႀကီးပါ။ ႏိုင္ငံသား ကေလးမ်ားအတြက္ အစိုးရက ထည့္ေပးတဲ့ ပညာေရး စုေဆာင္းေငြမ်ိဳးလည္း ရွိပါတယ္။
ပိုၿပီး အဓိက က်တာ တခုက၊ သာမန္ဥာဏ္ရည္ သာမန္ႀကိဳးစားမႈပဲ ရွိတဲ့ ကေလးမ်ား အတြက္ပါ။ ထူးခြ်န္တဲ့သူကေတာ့ အာဖရိကမွာေနေန၊ အာရွမွာေနေန ႀကိဳက္တဲ့ ႏိုင္ငံသြား ထိပ္တန္း ေရာက္မွာပါ။ သာမန္ကေလးမ်ား ကေရာ၊ စကၤာပူမွာ
သာမန္ေတြ အတြက္ သင့္တင့္တဲ့ ပညာေရး အဆင့္နဲ႔ သင့္တင့္တဲ့ အလုပ္ အာမခံမႈ ရွိပါတယ္။

ႏိုင္ငံသားစြန္႔လႊတ္ျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ခိုးဝင္ၿပီး ျပန္ေနတာေတြ၊ စကၤာပူက ၅ ႏွစ္ဆို ႏိုင္ငံသား ရပ္စဲတာေတြက အဓိပၸာယ္ မရွိပါ။
သူမေျပာတာ တခု ကြ်န္ေတာ္ေျပာပါမယ္။ ႏိုင္ငံသား ခံလို႔ရရင္ စြန္႔လႊတ္လို႔လဲ ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႀကီးလာတဲ့ တေန႔ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ ျပန္ေနခ်င္ရင္ ႏိုင္ငံသား စြန္႔လႊတ္ၿပီး၊ အိမ္ေရာင္းၿပီး၊ CPF ထုတ္ၿပီး ျပန္လို႔ ရပါတယ္။
စကၤာပူကိုေတာ့ ၅ ႏွစ္လား မသိ ျပန္ဝင္လို႔ မရပါ။

ေကာက္ခ်က္

အိမ္ဂရန္႔၊ အခြန္မေဆာင္ရ၊ အျခား ႏိုင္ငံသြားလို႔လြယ္ ဆိုတာေတြက အခုမွ မဟုတ္ပါ။ အရင္ကတည္းကပါ။ ဒါေပမယ့္ အခု ႏွစ္ပိုင္း အတြင္းမွာ ဘာလို႔ ႏိုင္ငံသား အလံုးအရင္းနဲ႔ ေျပာင္းကုန္ၾကသလဲ။
ဒီမွာ ေနတာ ၁၀ ႏွစ္ ဝန္းက်င္ ရွိေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြ ဘာလို႔ ဒီႏွစ္ထဲမွာမွ ေကာက္ခါငင္ခါ ေျပာင္းၾကသလဲ။
ေစာေစာကေျပာတာေတြထက္ ပိုတဲ့ အေၾကာင္းေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။
ကိုယ္တိုင္ ေျပာင္းမေျပာင္း ကေတာ့ ကိုယ့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ကိုယ္ပါ။

Mg Mg said...

ဒါဆုိ မေျပာင္းရေသးတဲ့သူေတြ အရင္စာကုိဖတ္ .. ေျပာင္းျပီးသားလူေတြ အေပၚက cohtet စားေလးနဲ ့စိတ္ေျဖေပါ့..
(မ်ဳိးခ်စ္စိတ္တုိ ့.. ေက်းဇူးတရားတုိ ့..ဘာသားေရးတုိ ့..တုိင္းျပည္အနာဂတ္တုိ ့ထည့္မတြက္ရင္ေပါ့.)

Ko Gyi said...

ဖစ္နိုင္ရင္ စ လံုး နိုင္ငံသားလဲ မခံ နဲ…
နအဖ အခြန္ရံုး ကိုလည္း ၁၀% ဆက္ေၾကး
မေပးၾကရင္ အေကါင္းဆံုးပါ။။
မတရား ဆက္ေၾကး ေပးမဲ. အစား
ရတဲ.လစာ ေလးရဲ. ၁% သို. ၂% ကို
ဒီမိုလွူတ္ရွား မွူ.မွာ ကူညီေထာက္ပံ.ၾကျပီး…
ျမန္မာ ျပည္ ဒုတိယ လြတ္လပ္ေရး အတြက္
ကိုယ္.တာ ၀န္ေၾကၾကမယ္ ဆိုရင္….
အေကါင္းဆံုးေပါ.ဗ်ာ ။ ။

ကိုၾကီး
ေခတၱစကၤာပူ

Anonymous said...

Mg Mg..taw lite tar :)

cohtet said...

ကိုေမာင္ေမာင္ေရ
စိတ္ေျဖစရာ မလိုပါ။ စကၤာပူႏိုင္ငံသား ေျပာင္းတာ ငရဲက်တာ မဟုတ္ပါ။ ေမးခြန္းတခုရွိပါတယ္၊ အျခားႏိုင္ငံသား အျဖစ္ေရာ ေျပာင္းသင့္ၾကပါသလား။ အေမရိကန္၊ ႀသစီ စသည္ ႏိုင္ငံသား ေျပာင္းသြားသူေတြကို ဘယ္လို သေဘာရပါသလဲ။

ဘာသာေရး -
ဘာသာေျပာင္းတာ မဟုတ္ပါ၊ နာမည္ေတာင္ မေျပာင္းပါဘူး။ တပါတ္တခါ သမီးကို လိုက္ပို႔ရင္း ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ေရာက္ပါတယ္။ အဲဒါက တေက်ာင္းပါ။ ေနာက္တေက်ာင္းမွာ ကြ်န္ေတာ္ ေက်ာင္းေကာ္မတီဝင္ပါ။

ေက်းဇူးတရားနဲ႔ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္
ျမန္မာႏိုင္ငံ အက်ိဳးပ်က္ေအာင္ ဘာတခုမွ မလုပ္ဖူးပါ။ အခုလက္ရွိ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ အဖြဲ႔ေလးဖြဲ႔ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို လူမႈေရး လွဴဒါန္းမႈေတြ လုပ္ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါပါပဲ ခင္ဗ်ာ၊ ေနာက္ထပ္ ေျပာစရာ မရွိပါ။

Anonymous said...

ေကာင္းလုိက္တဲ့ အေတြး...
http://www.straitstimes.com/ST+Forum/Online+Story/STIStory_418788.html

Anonymous said...

Thanks, being a PR is good enough

IN RESPONSE to letters by Mr Jimmy Loke ('The PR difference', last Saturday) and Mr Chia Kok Leong ('No school, no Singapore', last Saturday), I would only ask them to refer to Minister Mentor Lee Kuan Yew's speech reported last Friday ('MM: Foreign talent is vital'), where he gave an idea of the benefits citizens have over permanent residents (PRs).

I am happy to be a PR and although we do not get equal benefits in housing and other respects, that is understandable. We understand the difference between a citizen and a PR.

But where our children are concerned, we just want them to have the best education possible and I think we are not asking much. Citizens have the upper hand in buying homes and other respects, which is justified, but where schooling is concerned, 'every child has the right to get the best education possible'.

About living here for six years and not taking citizenship, I think this is a very personal choice. I would just like to end this topic by saying we are not here to compete with citizens but there are certain things on which one cannot compromise and children's education is one of them. I think we are not asking much and we are grateful to the Government for understanding that for every parent, his child's welfare comes first.

I would like to thank Mr Loke and Mr Chia for inviting us to become citizens but for now, I am proud to be a citizen of my country and have PR status in Singapore.

Sweta Agarwal (Mrs)

ကုိေပါ said...

Cohtet…..

အခုလုိ ကုိယ့္ထင္ျမင္ခ်က္ကုိ ၀င္ေရာက္ေရးသားတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ Cohtet တင္လာတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေတြအေပၚမွာ တုန္႔ျပန္ေဆြးေႏြးလုိပါတယ္။

အလုပ္အကုိင္နဲ႔အခြင့္အလမ္း…

စကၤာပူဟာ အခုအေနအထားမွာေတာ့ သူ႕စီးပြားေရးသူ ထိန္းထားႏုိင္ပါေသးတယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ကုိ မျငင္းပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္လည္း က်ေနာ္တုိ႔ ပီအာေတြ၊ အီးပီ၊ ဒဗလ်ဴပီေတြ ဒီမွာ အလုပ္ရွိေနၾကေသးတာေပါ႔။ ဒါေပမယ့္ အဲသည္အေနအထားဟာ အင္မတန္လ်င္ျမန္တဲ့ ႏႈန္းထားနဲ႔ ေပ်ာက္ပ်က္ေနတယ္။ ဒါကုိ မူရင္းေဆာင္းပါးရွင္က ေထာက္ျပထားတာပါ။ စကၤာပူရဲ႕ ကြန္တိန္နာ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြ၊ သေဘၤာက်င္းေတြဟာ လုပ္ခေပါတဲ့ အိမ္နီးခ်င္းနဲ႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံေတြဆီ အလ်င္အျမန္ ေျပာင္းေရႊ႕ကုန္ပါၿပီ။ ေနာက္ပုိင္းမွာ ေဒသတြင္းက ႏုိင္ငံေတြ (မေလးရွား၊ ထုိင္း၊ အင္ဒုိ၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ဗီယက္နမ္၊ တ႐ုတ္) နဲ႔ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ ၀န္ေဆာင္မႈမွာေတြမွာ လုပ္ခႏႈန္းထား ဘယ္လုိမွ ယွဥ္ႏုိင္ေတာ့မယ္မဟုတ္ပါဘူး။ အခုအသက္႐ွဴေခ်ာင္ေနေသးတာက ေဘးပတ္၀န္းက်င္ေတြရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနေတြ မတည္ၿငိမ္ေသးလုိ႔ပါ။ ဒါေပမယ့္ တႏုိင္ငံ တႏုိင္ငံဆုိသလုိ တည္ၿငိမ္တဲ့ အစုိးရေတြ၊ ဒီမုိကရက္တစ္ အစုိးရေတြအျဖစ္ကုိ ကူးေျပာင္းေနပါၿပီ။ ခါတုိင္းလူလည္က်ခံေနတဲ့ မေလးရွားတုိ႔၊ အင္ဒုိနီးရွားတုိ႔၊ ထုိင္းတုိ႔ဟာ အခု ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ တစတစ ႐ုပ္လုံးေပၚလာတဲ့အခါ အရင္လုိ လူလည္အက်မခံေတာ့ပါဘူး။

စီးပြားေရးအေနနဲ႔ အခု စီးပြားပ်က္ကပ္မွာ ဂ်ီအုိင္စီ၊ တင္းမာဆက္ စတဲ့ အစုိးရပုိင္ လုပ္ငန္းႀကီးေတြ အႀကီးအက်ယ္ အ႐ႈံးေပၚတာကုိ သတိထားမိမွာေပါ႔။ အဲသည္ လုပ္ငန္းႀကီးေတြဟာ စကၤာပူႏုိင္ငံသားေတြနဲ႔ ပီအာေတြရဲ႕ စီပီအက္ဖ္နဲ႔ အျခားႏုိင္ငံပုိင္ေငြေတြကုိ ၂.၅% အတုိးေပး ေခ်းၿပီး ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံမႈေတြ လုပ္ေနတာပါ။ အခုလုိ အခ်ီႀကီး ဘီလ်ံေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ႐ႈံးတာ အခုမွ မဟုတ္ပါဘူး။ သက္ဆင္ပုိင္ Shin Corp ကုိ ၀ယ္မိတာက စလုိ႔ အ႐ႈံးေပၚတာေတြ၊ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံရဲ႕ ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္လုိ႔ ဒဏ္တပ္ခံရေတြ၊ အခုေနာက္ဆုံး စီးပြားပ်က္ကပ္မွာ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ ဘဏ္ေတြမွာ ျမဳတ္ႏွံမိလုိ႔ အ႐ႈံးေပၚတာေတြ မေရမတြက္ႏုိင္ေအာင္ပါဘဲ။ ဒီ တင္းမားဆက္နဲ႔ ဂ်ီအုိင္စီမွာ ဘယ္ေလာက္ အ႐ႈံးေပၚေနသလဲဆုိတာ ျပည္သူေတြ ဘယ္သူမွ သိခြင့္မရွိ။ လြတ္လပ္တဲ့ ေကာ္မရွင္နဲ႔ စာရင္းစစ္ခြင့္မရွိ ျဖစ္ေနပါတယ္။ လက္ေတြ႕မွာ ျပည္သူပုိင္ ဘ႑ာေငြထဲမွာ ေငြဘယ္ေလာက္က်န္ေသးသလဲေတာင္ ဘယ္သူမွ မသိႏုိင္တဲ့ အေနအထားပါ။

အဲဒီလုိအေနအထားမွာ ေနာင္အႏွစ္ ၂၀ မွ ရမယ့္ စီပီအက္ဖ္ကုိ ေမွ်ာ္ကုိးေနတာဟာ လက္ရွိအာဏာရ ပီေအပီအစုိးရကုိ ယုံၾကည္ကုိးစားလြန္ရာ က်ေနပါတယ္။ အခုေတာင္မွ အစုိးရဟာ ေပးစရာရွိတဲ့ စီပီအက္ဖ္ေတြကုိ မေပးႏုိင္တဲ့အတြက္ ထုတ္ယူခြင့္အသက္ကုိ တတိတတိ တုိးျမွင့္လာလုိက္တာ အရင္ ၅၅ ႏွစ္ကေန အခု ၆၂ ႏွစ္။ ေနာင္ဆုိရင္ ၆၅ ႏွစ္မွ (၆၇ ႏွစ္အထိ တုိးမယ္လုိ႔ ၾကားတယ္) ထုတ္ယူလုိ႔ရမယ္။ အကုန္ထုတ္လုိ႔ရမွာ မဟုတ္ေသးဘူး။ အနည္းဆုံးရွိရမယ့္ ပမာဏကုိ ေက်ာ္လြန္မွသာ ထုတ္ယူခြင့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အဲသည္က်န္တဲ့ ပုိက္ဆံထဲက လူေတြကုိ Life annuity ဆုိတဲ့ အာမခံေၾကးတမ်ဳိးကုိ မ၀ယ္မေနရ ၀ယ္ခုိင္းေသးတယ္။

အခု အိပ္ခ်္ဒီဘီ တုိက္ခန္းေတြရဲ႕ေစ်းနဲ႔ဆုိရင္ လစာ ၃၀၀၀ ရတဲ့လူဟာ သူ႕စီပီအက္ဖ္ေငြထဲကသာ ေငြေပးမယ္ဆုိရင္ ( အသက္ ၃၀ ေလာက္မွ ျမန္မာကေန စလုံးေျပာင္းလုိက္သူအဖုိ႔) အသက္ ၅၅ ႏွစ္ေလာက္အထိ အိမ္ဖုိးေငြ ဆပ္ေနရဦးမွာပါ။ စီပီအက္ဖ္ထဲမွာ ဘယ္ေလာက္မွ က်န္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ပင္စင္ဆုိတာ ေမ့ထားလုိက္ပါ။ စကၤာပူအစုိးရကုိယ္တုိင္ကေျပာေနတယ္။ စီပီအက္ဖ္ေငြသက္သက္နဲ႔ အနားယူလုိ႔ မျဖစ္ဘူးဆုိတာ။ ဒီေတာ့ ဒီႏုိင္ငံက သက္ႀကီးရြယ္အုိေတြ ဘာေၾကာင့္အနားမယူႏုိင္ဘဲ အလုပ္လုပ္ေနရသလဲဆုိတာ သေဘာေပါက္သင့္ပါၿပီ။ စကၤာပူလူမ်ဳိးအဖုိးႀကီး အဖြားႀကီးေတြ အိမ္ေတြကုိ ေရာင္းၿပီး ေဒါင္းဂရိတ္လုပ္ၿပီး ေငြရွာေနရတာကုိ သတိျပဳပါ။ အခ်ဳိ႕ဆုိရင္ အိမ္ေတာင္ျပန္မ၀ယ္ေတာ့ဘဲ အိမ္ေျခယာမဲ့အျဖစ္ေနၾကတယ္။ အဲဒီသတင္းေတြကုိ အစုိးရက ဖုံးဖိထားလုိ႔ လူမသိေပမယ့္ အင္တာနက္ေပၚက ၀က္ဆုိက္ေတြမွာ ဗီဒီယုိနဲ႔ ႐ုိက္ကူးျပသထားတာ ရွာၾကည့္ပါ။ က်ေနာ့္ဘေလာ့ဂ္ေအာက္ဆုံးမွာ လင့္ခ္ေတြ ေပးထားတာရွိပါတယ္။

အခုေျပာခဲ့တာက မိတ္ေဆြက က်န္းမာေရးေကာင္း ေဒါင္ေဒါင္ျမည္ အလုပ္လုပ္ေနႏုိင္တဲ့အေနအထားကိုေျပာတာ။ စကၤာပူမွာ တခုခု ဖ်ားနာမက်န္းၿပီး အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ေတာ့တာနဲ႔ ဒုကၡေရာက္ၿပီသာ မွတ္ပါ။ အစုိးရက ကူညီေထာက္ပံ့တာမ်ဳိး လုံး၀မရွိပါဘူး။ သက္ဆုိင္ရာ နယ္ေျမအမတ္႐ုံးမွာ မ်က္ႏွာေအာက္ခ်ၿပီး ေထာက္ပံ့တာေလး တပဲေျခာက္ျပားရဘုိ႔ သြားေတာင္းရပါမယ္။

ဒါေၾကာင့္ တုိက္ေပၚက ခုန္ခ်တာတုိ႔။ မီးရထားလမ္းေပၚ ခုန္ခ် ေသေၾကာင္းႀကံတာေတြ မၾကာမၾကာ ျဖစ္ေနတာေပါ႔။

(ဆက္ရန္)

ကုိေပါ said...

(အဆက္....)

ေနာက္ဆုံးတခု သိထားသင့္တာက စကၤာပူအစုိးရဟာ ျမန္မာအစုိးရလုိဘဲ မီဒီယာအားလုံးကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားတယ္ဆုိတာပါဘဲ။ စထရိတ္တုိင္းမ္စ္နဲ႔တကြေသာ သတင္းစာေတြ၊ တီဗီေတြ အားလုံးဟာ အစုိးရက ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါတယ္။ Media Development Authorities ဆုိတဲ့ ဆင္ဆာႀကီးရွိေနတယ္။ အစုိးရကုိ ေ၀ဖန္တဲ့ အသံေတြ ထြက္မလာေစရပါဘူး။ ႏုိင္ငံေရးအတုိက္အခံေတြကို အေသႏွိပ္ကြပ္ထားတယ္။ အားလုံးေကာင္းပါသည္ခင္ဗ်ား လုပ္ၿပီး လူေတြကုိ ဘရိန္း၀ပ္ရွ္ လုပ္ထားတဲ့အတြက္ အေတာ္မ်ားမ်ားက စကၤာပူအစုိးရကုိ ထုိက္သင့္တာထက္ ပုိၿပီး အထင္ႀကီးၾကေလ့ရွိပါတယ္။ ဘီဘီစီတုိ႔ စီအင္အင္န္တုိ႔က အစ ဒီမွာ စတားဟတ္ဘ္ ကေနတဆင့္ လႊင့္ရတာပါ။ သတင္းဆင္ဆာရွိပါတယ္။ ေနာက္တခုက စကၤာပူထဲမွာ ေရာင္းတဲ့ ႏုိင္ငံျခား သတင္းမဂၢဇင္းေတြမွာ အစုိးရကုိ ေ၀ဖန္တဲ့ ေဆာင္းပါးေတြ ပါလာရင္ ေရာင္းခြင့္ ပိတ္ပင္႐ုံမက တရား႐ုံးမွာ အသေရပ်က္မႈနဲ႔ တရားစြဲပါေသးတယ္။ စကၤာပူက တရား႐ုံးေတြဟာ အဲသည္လုိ အစုိးရနဲ႔ပတ္သက္တဲ့အမႈေတြမွာ လြတ္လပ္မႈမရွိဘူးဆုိတာ ႏုိင္ငံတကာက လြတ္လပ္တဲ့အဖြဲ႕အစည္းတုိင္းက သိၾကပါတယ္။

ဒီကေန႔မွာ အင္တာနက္ေပၚလာတဲ့အတြက္ ပီေအပီအစုိးရရဲ႕ သတင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈဟာ အထုိက္အေလ်ာက္ က်ဆုံးစေတာ့ ျပဳလာပါၿပီ။ အလားတူ စကၤာပူလူမ်ဳိးေတြလည္း မ်က္စိပြင့္စျပဳလာပါၿပီ။ ဒီေတာ့ သူတုိ႔စစ္တမ္းေတြအရ စကၤာပူႏုိင္ငံသား ထက္၀က္ေလာက္က အေျခအေနေပးရင္ ႏုိင္ငံျခားကုိ အၿပီးထြက္သြားခ်င္ေနၾကၿပီ။ က်န္တဲ့ ထက္၀က္ေလာက္ကလည္း ထြက္ဖုိ႔ အေျခအေနမေပးတဲ့လူေတြရယ္၊ အဆီအႏွစ္စားေနရတဲ့ လူေတြရယ္၊ ဘရိန္း၀ပ္ရွ္ အလုပ္ခံထားရတဲ့ လူေတြရယ္၊ အခုလို ျမန္မာလူမ်ဳိးကေန စီတီဇင္ေျပာင္းခံလုိက္တဲ့ လူေတြရယ္ပဲ က်န္ေတာ့တယ္။

ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြကုိ စီတီဇင္အျဖစ္ ရလုိက္တဲ့အတြက္ေတာ့ စကၤာပူအစုိးရအတြက္ အျမတ္ေတြခ်ည္းပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ျမန္မာျပည္က ဘ႑ာေငြေတြနဲ႔ သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးလုိက္သူေတြကို သူတုိ႔က စီတီဇင္အျဖစ္ အခန္႔သားရလုိက္တာကုိး။ ဒါေပမယ့္ တဖက္ကလည္း ဒီလူေတြဟာ အခြင့္အေရး အက်ဳိးအျမတ္ကုိလုိလုိ႔ ေျပာင္းလာၾကသူေတြဆုိေတာ့ အေရးအေၾကာင္းဆုိရင္ ဘယ္သူမွ အားကုိးရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ထြက္ေျပးၾကမယ့္ လူေတြခ်ည္းပဲ။ ဒီေတာ့ ေနာက္ဆယ္ႏွစ္ေလာက္ဆုိရင္ စကၤာပူမွာ က်န္ခဲ့မယ့္လူအမ်ဳိးအစားေတြက ႏုိင္ငံျခားကို မထြက္ႏုိင္တဲ့ စကၤာပူႏုိင္ငံသားေတြ၊ အဆီအႏွစ္ကုိ စားေနရတဲ့ လူတန္းစားေတြ၊ အခြင့္အေရးကို လုိခ်င္လုိ႔ ေျပာင္းလာၾကတဲ့ အခြင့္အေရးသမားေတြရယ္… အင္မတန္ ႏွစ္သက္စရာေကာင္းတဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႀကီးတရပ္ ေပၚထြန္းလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲသည္လုိ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးတရပ္ရဲ႕ အနာဂတ္ဟာ အင္မတန္ ရင္ေလးစရာေကာင္းပါတယ္။

က်ေနာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္ဟာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ ဆင္းရဲတာမွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲသည္အေျခအေနက ႐ုန္းထြက္လုိသူ၊ ကုိယ့္တုိင္းျပည္ကုိယ္ ေစတနာရွိသူက အမ်ားစုပါ။ သယံဇာတ ရင္းျမစ္လည္း ေပါမ်ားတာ အထူးေျပာစရာမလုိဘူး။ ဒီစနစ္ကုိ ေျပာင္းလဲလုိက္ႏုိင္ရင္ က်ေနာ္တုိ႔ႏုိင္ငံဟာ တခ်ိန္က စကၤာပူထက္သာခဲ့သလုိ ျပန္သြားမွာပါ။ က်ေနာ့္အတြက္ေတာ့ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္ဟာ လက္ရွိစကၤာပူရဲ႕ အနာဂတ္ထက္ ၀င္းလက္ပါတယ္။ အာဏာရွင္မရွိေတာ့တာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ က်ေနာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္ဟာ အင္မတန္ေနခ်င့္စဖြယ္တုိင္းျဖစ္အျဖစ္ကုိ အျမန္ဆုံး ကူးေျပာင္းသြားမယ္ဆုိတာကုိ ယုံၾကည္ေနပါတယ္။

Anonymous said...

I see only 2 groups here..

Group 1 : We don't blame you. It's your choice. It's subjective. It depends on individual.

Group 2 : No.."don't blame" is not enough. We want to hear we are right.

LOL!

cohtet said...

ကိုေပါေရ ..

စကၤာပူႏိုင္ငံသား ေျပာင္းတာ ငရဲက်တာ မဟုတ္ဖူးလို႔ ေရးေတာ့ တကယ္က စာက်န္ခဲ့လို႔ပါ။ တကယ္က ငရဲက်တာ မဟုတ္သလို၊ နတ္ျပည္ေရာက္တာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။

စကၤာပူဟာ ဒီမိုကေရစီ က်လွပါခ်ည္ရဲ႕။ လူ႔အခြင့္အေရး အျပည့္ ရလွပါခ်ည္ရဲ႕ ႏိုင္ငံလို႔ တခါမွ မထင္ခဲ့မိပါဘူး။ သူ႔တို႔ အစိုးရ လုပ္တာေတြမွာ မႀကိဳက္တာ အမ်ားအျပား ရွိပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ ဟိုခ်င္း တီးမားဆက္ စီအီးအို ျပန္လုပ္တာ။ ဩဇာအရွိဆံုး အမ်ိဳးသမီး စာရင္းမွာ နံပါတ္တက္လာတာ မ်ိဳးက စိတ္ပ်က္စရာပါ။

ပီေအပီကို မယံုစားပါဘူး။ စကၤာပူ လူငယ္ပိုင္းကလည္း အတိုင္အခံရွိသင့္တယ္ ဆိုတာ လက္ခံလာၾကပါၿပီ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နယ္ေျမမွာ အတိုက္အခံက မဲ ၄၀% ရသြားတာ။ အယ္ဂ်ဴးနီ ဂ်ီအာစီမွာ အတိုက္အခံ က ႏွာတဖ်ားေလာက္နဲ႔ ရံႈးသြားတာေတြ ၾကည့္ရင္ သိႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေနာင္ ၁၀ ႏွစ္မွာ အတိုက္အခံက ႏိုင္သြားရင္ေရာ။ စီပီအက္ဖ္နဲ႔ အျခား စနစ္ေတြကို ဖ်က္ပစ္မွာလား။ ပိုေကာင္းတဲ့ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ိဳးကိုေတာင္ ေမွ်ာ္လို႔ရပါေသးတယ္။

(ဆက္ရန္)

Leo said...

Thanks Bro. Good Article.

cohtet said...

ကိုေပါေရ ..

တကယ္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ ဒီကိုလာတာ အလုပ္ လာလုပ္တာပါ။ တကယ္က ျမန္မာျပည္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ သမာအာဇီဝနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း အေျခက်ၿပီးသားပါ။ ေနာက္ ကေလး ပညာေရးဆိုၿပီး ဒီကို မိသားစု ေျပာင္းျဖစ္တာပါ။ ၂၀ဝ၈ က မွပါ။ လူႀကီးေတြ ပင္ပန္းပါတယ္။

ခု ႏိုင္ငံသား မေျပာင္းခင္ အမ်ားႀကီး စဥ္းစားပါတယ္။ အဓိက စဥ္းစားမိတာက ေနာင္ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးလို ျဖစ္တယ္ထား။ ကြ်န္ေတာ့္ ကေလးေတြက ပါခ်င္တယ္။ တားမလား - ဘယ္လိုလုပ္တား မလဲ။ အားေပးမလား - ကိုယ့္ကေလးေတာ့ မတရား အသတ္ မခံခ်င္တာ အမွန္ပါ။

ဒီမွာ ၁၀ ႏွစ္ေနမလား။ အႏွစ္ ၂၀ ေနမလား။ ဘယ္အခ်ိန္က် ျပန္ရမလည္း။ ကိုေပါေရာ ဘယ္ေတာ့ ျပန္မလည္း၊ ေနာင္ ၁၀ ႏွစ္လား၊ အႏွစ္ ၂၀ လား။ အာဏာရွင္ အစိုးရ ျပဳတ္က်ၿပီးရင္ ျမန္မာျပည္ဟာ အေရွ႕ေတာင္ အာရွမွာ၊ ထိပ္တန္းျဖစ္မယ္ ဆိုတာ မွန္ပါတယ္။ တနသၤာရီမွာ တူးေျမာင္းေဖာက္လိုက္ရင္ စကၤာပူ ထိုင္ငိုရမယ္ ဆိုတာ မွန္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ႀကီး အနာဂတ္မွာ လင္းလက္ေအာင္ျမင္ လာမွ ျပန္က်မွာလား။ သာယာစီးတယ္ ေျပာခ်င္ေျပာ အဲဒီ အခ်ိန္က် ကြ်န္ေတာ္ေရာ ျပန္လို႔ ရပါမွာလား။ ႏိုင္ငံသား မေျပာင္းေပမယ့္ အဲဒီ အခ်ိန္က်မွ ျပန္ရင္ေရာ ..

(ဆက္ရန္)

cohtet said...

ကိုေပါေရ ..

ကြ်န္ေတာ္ ဘယ္သူ႔ကိုမွ စကၤာပူ ႏိုင္ငံသားေျပာင္းတာ သိပ္ေကာင္းတယ္။ ေျပာင္းပါလို႔ မတိုက္တြန္းဖူးပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏွစ္က လူတဝက္ေလာက္ ေျပာင္းသြားၾကပါတယ္။ အဲဒါဆို တဝက္ေလာက္က မေျပာင္းဘူးလို႔ ေျပာလို႔ရတာေပါ့။

ဒါေပမယ့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ေပးတဲ့ေနရာမွာ မေကာင္းတာေတြခ်ည္း ေျပာေနမယ့္ အစား၊ ဘယ္ဟာေကာင္းတယ္၊ ဘယ္ဟာ မေကာင္းဘူးဆိုတာ ပိုအဆင္ေျပမယ္ ထင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္က အျခားတဖက္က အျမင္နဲ႔ ေျပာျပျဖစ္တာပါ။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကေလးေတြကို လိုခ်င္လို႔ ဆိုတာ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ကို ေသခ်ာပ်ိဳးေထာင္ေပးပါတယ္။ (ကုန္က် စရိတ္ကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခံရတာေပါ့။) ကေလးေတြကို ေက်ာင္းမွာ တႏွစ္တခါ နား၊ မ်က္စိကစၿပီး စစ္ေပး။ အရပ္ပုေနရင္ က်န္းမာေရး ဌာနမွာ အႀကံဥာဏ္ေပး။ ဝေနရင္ ဝိတ္ခ်ခိုင္း။ အားကစား၊ အႏုပညာ စတာေတြ ေက်ာင္းမွာသင္ေပး။ ေကာင္းမြန္တဲ့ စာၾကည့္တိုက္ စနစ္ထားေပး။

အဲဒီလို ကိုယ့္လူမ်ိဳးေတြကို ေသခ်ာ ေမြးျမဴတဲ့ စနစ္ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံဟာ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း က်ဆံုးသြားမယ္လို႔ မထင္မိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ့္ ကေလးေတြကို ဒီမွာ ႀကီးျပင္းေစဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တာပါ။

ေနာက္တႏိုင္ငံ ေရႊ႔ျဖစ္အံုးမလား ဆိုတာေတာ့ မသိေသးပါဘူး။ (ၿခံခုန္ဖူးတဲ့ ႏြား မဟုတ္လား ခင္ဗ်ာ။)

(ဆက္ရန္)

Bluedolphin said...

Hi Cohtet, who told you that other countries would accept you when you grow too much older? No country in the world would accept old people as their new citizens. How can you be so sure that Myanmar will accept you back as her citizen once you abandon your citizenship. You may only have a chance to live in some countries with a retirement scheme if you are rich enough. Even to do so, you need to be a citizen of one country. If you don’t give up Singapore Citizen, you won’t get your CPF back. Just sharing my thoughts!!

cohtet said...

ကိုေပါေရ ..

စကၤာပူ ႏိုင္ငံသားေတြ တကိုယ္ေကာင္း ဆန္တယ္။ တာဝန္ေရွာင္တယ္ ဆိုတာ ကိုယ္ေတြ႔ပါ။ ဒါေပမယ့္ အားလံုးက ဒီလိုပဲလား။

ကြ်န္ေတာ္ေတြ႔ဖူးတာေလး ေျပာျပပါမယ္။ နာဂစ္တုန္းက ျမန္မာသံရံုးကို ေရာက္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ အခ်ိန္မွာ စကၤာပူ ၾကက္ေျခနီက အမဝ၀ႀကီး တေယာက္လည္း ေရာက္ေနပါတယ္။ သူ႔ကို ကြ်န္ေတာ္သြား စပ္စုၾကည့္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗီဇာ ေစာင့္ေနတာတဲ့။ မေန႔က တေန႔လံုး ေစာင့္ေနတာ။ သူ႔အဖြဲ႔က ေလဆိပ္မွာ ေစာင့္ေနတယ္။ ဒီေန႔ မရရင္ မျဖစ္ဖူးတဲ့။ သူက ထိုင္ၿပီးေစာင့္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ၁၁ နာရီေလာက္မွ ဗီဇာရသြားေတာ့ ခုန္ေပါက္ၿပီး ကြ်န္ေတာ့္ကို ႏႈတ္ဆက္ၿပီး ေျပးတာပါပဲ။

အခ်ဳပ္ေျပာရရင္ ဒါေတြေကာင္းတယ္၊ ဒါေတြမေကာင္းဖူး ေျပာျပၿပီး ကိုယ့္ဘဝနဲ႔ ကိုယ္ စဥ္းစားၾကေစခ်င္ပါတယ္။ ေျပာခ်င္တာက သူမ်ားေတြ ႏိုင္ငံသား ေျပာင္းတယ္၊ ငါလည္း ေျပာင္းမယ္လို႔ မလုပ္ၾကပါနဲ႔။ ဒီလိုပဲ ငါတို႔ကေတာ့ တသက္မေျပာင္းဖူး ဆိုၿပီးလည္း အက်ိဳးအျပစ္ မၾကည့္ပဲ မေနပါနဲ႔။

ကိုယ္လုပ္တာ ကိုယ္သိဖို႔ပဲ အေရးႀကီးပါတယ္။

ခင္မင္စြာျဖင့္
ကိုထက္

KoTone said...

shote par tal kwar. SG ko ngar doe Myanmar Pyi lote lite ya aung. Naw.

Anonymous said...

Dear Ko Paw,

Notice that this article drawn more attention and more participate then ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ အေရး.

cohtet စကားကို လက္ခံသူ said...

ျမန္မာ ဟုတ္တယ္ မဟုတ္ဘူး.... ျမန္မာျပည္ကိုခ်စ္တယ္ မခ်စ္ဘူး.... ဘယ္သူမွသိဘို႕မလိုပါ.... ကိုယ့္ကိုယ္ကို သိရင္လံုေလာက္ပါျပီ.....
ငါျမန္မာကြလို႔ေၾကြးေၾကာ္ေနသူမ်ားလဲ ခုခ်က္ခ်င္း ျပည္တြင္းျပန္ျပီး ျမန္မာေရွ႔ေရးကို ေျမလွန္နိုင္သူေတြလဲ မဟုတ္ပဲနဲ႔ ဖင္ေဂါင္းက်ယ္ေနၾကတာပါ......

အထင္ကို မၾကီး တာပါ......

မ်ွတစြာျမင္သူ said...

အဆိုးအေကာင္းကေတာ့ ဒြန္တြဲေနမွာပါပဲ။
က်ေနာ္ကေတာ့ cohtet ေျပာတာလက္ခံပါတယ္။
က်ေနာ္စကၤာပူမွာေနသူ မဟုတ္ေပမဲ့ ..က်ေနာ္ စံုစမ္းၾကည့္ပါတယ္
ပထမေတာ့ က်ေနာ့္သူငယ္ခ်င္းမ်ားစြာအတြက္ စိတ္ပူလို႔ပါ။ ေနာက္က်ေတာ့ ကြာျခားတဲ့ အခ်က္ေတာ္၂မ်ားကိုသိပီး က်ေနာ္cohtet ေျပာတာကို လက္ခံပါတယ္။

စလံုးႏိုင္ငံသားခံျခင္း မခံျခင္းက ေနာက္ခံအေၾကာင္းေတြ တူခ်င္မွတူပါမယ္။
ဒါကို မင္းတို႔က ၀င္တာ ႏိုင္ငံကို မခ်စ္ဘူးလို႔ ေျပာလို႔မရပါဘူး။
ကဲ ႏိုင္ငံကို ခ်စ္ပါတယ္ဆိုတဲ့ သူေတြ .. စလံုးႏိုင္ငံသားမခံဘူး..။ အိုေက..ဒါဆိုလဲ အမိေျမကို အခုျပန္ၾကပါလား။
က်ေနာ္ ေျပာခ်င္တာက ႏိုင္ငံျခားမွာေန ႏိုင္ငံသားခံထားတိုင္း အမိေျမကို မခ်စ္ၾကတာမဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာခ်င္တာပါ။ သားသမီး ေနာင္ေရးေတြ က ပညာေရးကို လိုလားတဲ မိဘေတြ ပို အေလးထားတာ ခင္ဗ်ားလဲ ဖခင္တေယာက္အေနနဲ႔ သတိခ်ပ္မိပါေစ..။

လက္ေတြမွာ said...

“စကၤာပူႏုိင္ငံသား မေျပာင္းခင္ ဒီစာကုိဖတ္ပါ” ပုိ႔စ္ကုိ တင္လုိက္ၿပီးသည့္ေနာက္ က်ေနာ့္ဘေလာ့ဂ္ကုိ လာေရာက္ဖတ္႐ႈသူအေရအတြက္ သိသိသာသာ ထုိးတက္သြားသည္။ စာဖတ္သူ ျမန္မာတုိ႔စိတ္ထဲတြင္ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေလးအနက္ထားၾကေၾကာင္း၊ စိတ္၀င္စားမႈရွိၾကေၾကာင္း သိလုိက္ရ၍ ၀မ္းသာမိပါသည္။


ဟုတ္တယ္... ဒါကုိၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ စလံုးေျပာင္းဘို႔ စဥ္းစားေနသူေတြ ဘယ္ေလာက္ မ်ားေနျပီလဲ ခန္႔မွန္းၾကည့္လုိက္ေပါ့..... ျမန္မာ နိုင္ငံေရးလွဳပ္ရွားသူေတြကို လဲ အယံုၾကည္ မရွိသေလာက္ျဖစ္ေနျပီေလ.....

မ်ဳိးခ်စ္ said...

cohtet စကားကို လက္ခံသူသုိ႔။။။။။

သစၥာေဖာက္ျပီး ကုိယ္လြတ္၇ုန္းေျပးသူေတြထက္ စင္ကာပူမွာေနျပီး ျမန္မာ့အေ၇းလႈပ္၇ွား ေနသူေတြက အမ်ားျကီးသာပါတယ္။ မတူမတန္ မႏႈိင္းပါနဲ႔။။ ကုိယ္က်ဳိးအတြက္ စလုံးခံသြားသူေတြဟာ မိဘက ခ်ဳိ႕ခ်ဳိ႕ငဲ့ငဲ့နဲ႔ လူလားေျမာက္ေအာင္ပညာသင္ေပးျပီးတဲ့အခါက်မွ မိဘကုိ လုံးလုံး ျပန္လွည့္မျကည့္ေတာ့ဘဲ ကေလးမရွိတဲ့ သူေဌးက ေမြးစားတာကုိ အျပီးခံလုိက္တဲ့ မသိတတ္တဲ့ သားသမီးေတြနဲ႔ တူပါတယ္။ ကုိယ့္အေျကာင္းကုိယ္သိျကပါ။ စင္ကာပူႏုိင္ငံသားေတြကလည္း မင္းတုိ႔လုိ အေခ်ာင္ႏႈိက္ေတြကို ျကိုက္တယ္ထင္ေနလုိ႔လား။ မင္းတုိ႔ကုိ ေဆးေဖာ္ေျကာဖက္မလုပ္လုိ႔ မင္းတုိ႔ပေထြး လီကြမ္းယူကုိယ္တုိင္ အသစ္၀င္လာသူေတြကုိ ေဆးေဖာ္ေၾကာဖက္လုပ္ဖုိ႔ ၀င္ေျပာေန၇တာ သေဘာေပါက္။

Anonymous said...

Hote pa kwar.
_uck cohtet , _uck cohtet စကားကို လက္ခံသူ,
_uck မ်ွတစြာျမင္သူ, _uck လက္ေတြမွာ.
You all want to hear what you did is right! Right?
Ok I will say so. You are right! You are right! Asshole!. Kiss Singparoe Ass. You are right!

Anonymous said...

Blother, we converted one ..same same ah!
We all talk talk until our sliver come out readyyy..you know!
But nebermine lah hor…..we outside ..suka suka ..can readyyy lah!

We always only see outside ah..outside ok…then ok lah!
This country ah….outside many many make-up lae`..so we impress lor..good wat!
Inside got urine-line ah ...nebermine..we outside suka suka..can readyyyy lah!

People talk ah..what!
humanright lah..freedom lah..bread and butter issue lah..
No use wat! we not interested.We only interested our family wat! All these ah..our gurmen will do..Ah-yo!..no worry lah!
Our gurman ah know everything one....they know more than god know lah..you see..so why worry.

I know a little bit only lor..
I know ”human-rice” lah..
I know ”freebies” lah..
I know “breast and bottom issue” only lah.(.joke ah joke :))))

Politic hor..tell you...don’t talk ..just swallow swallow..then ok ready lah..otherwise ah..you vomit blood lor.
No plorblem, right?..we outside suka suka can alreadyyy lah!

We bored ah..can go Gaylang also.Nice wat! I know you naughty lah..now you think something , correct or not?
I go Gaylang ah..just see here..see there..eat durian only lah!
Solly hor..This one ah..belly expensive..converted one ah, cannot afford lah…cannot...cannot ..we need save our money for our orlane age lah hor..Thruee!
Ok lah ..Ok lah..No plorblem lah..we ah..outside suka suka can already lah!

Anonymous said...

hahahahaha.. yee ya tal byar. Agree.
ta kae . Vomit blood so te` luu zar twey.
dar lae kyite tal bya.
စင္ကာပူႏုိင္ငံသားေတြကလည္း မင္းတုိ႔လုိ အေခ်ာင္ႏႈိက္ေတြကို ျကိုက္တယ္ထင္ေနလုိ႔လား။ မင္းတုိ႔ကုိ ေဆးေဖာ္ေျကာဖက္မလုပ္လုိ႔ မင္းတုိ႔ပေထြး လီကြမ္းယူကုိယ္တုိင္ အသစ္၀င္လာသူေတြကုိ ေဆးေဖာ္ေၾကာဖက္လုပ္ဖုိ႔ ၀င္ေျပာေန၇တာ သေဘာေပါက္။

Anonymous said...

တကယ္ေတာ့ ကိုယ့္တုိင္းျပည္ကို အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ အဓိက (၀င္ေငြ)ေၾကာင့္ ခန ခ်န္ခဲ့ရေပမယ့့္ ျမန္မာျပည္မွာပဲ ေခါင္းခ်ခ်င္ၾကမွာပါ။ ဒီေတာ့ အက်ဳိးအျမတ္တြက္ၿပီး second citizen အျဖစ္ ေျပာင္းရတာ မ်က္ႏွာငယ္ပါတယ္။ double tax ကလည္း ကိုယ္ဒီမွာရတဲ့ ၀င္ေငြနဲ႔ ယွဥ္ရင္ မေျပာပေလာက္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ (ကုိယ့္သားသမီး ပိုေကာင္းစားေရး အတြက္၊ ဒီထက္ပိုေကာင္းတဲ့ ႏုိင္ငံကုိ သြားဖို႔ capable မျဖစ္သူေတြ အတြက္၊ ဒီီီႏိုင္ငံမွာ ဒီလိုအက်ဳိးအျမတ္ ရတာပာာ အျမင့္ဆံုး ျဖစ္သူေတြ အတြက္ေတာ့ ) second citizen အျဖစ္ေျပာင္းတာ အျပစ္မဆိုသာပါဘူးေလ။ ေနာက္မွ ျမန္မာျပန္ေျပာင္းရင္ေျပာင္းေပါ့။ :P

I agree what သန္႔စင္ said...(August 19, 2009 8:55 PM) and "ေဘာလံုးကြင္းထဲ...
ကမၻာမေၾက ကို အားပါးတရ ဆိုၾကတဲ႔ အခါ
ဘယ္လို မ်က္ႏွာနဲ႔ လိုက္ဆိုရမလဲဗ်ာ....
ဘယ္ေလာက္ ဘဲ အခြင္႔ေရးေတြ ရေနပါေစ
မေၿပာင္းဘူးဗ်ိဳ႕....."
and like what မ်ဳိးခ်စ္ said... "စင္ကာပူႏုိင္ငံသားေတြကလည္း မင္းတုိ႔လုိ အေခ်ာင္ႏႈိက္ေတြကို ျကိုက္တယ္ထင္ေနလုိ႔လား။ မင္းတုိ႔ကုိ ေဆးေဖာ္ေျကာဖက္မလုပ္လုိ႔ မင္းတုိ႔ပေထြး လီကြမ္းယူကုိယ္တုိင္ အသစ္၀င္လာသူေတြကုိ ေဆးေဖာ္ေၾကာဖက္လုပ္ဖုိ႔ ၀င္ေျပာေန၇တာ သေဘာေပါက္။" :)

Thu Thu

pkw said...

ကုိေပါေရ ဒီစလံုးမွာ ျမန္မာအေရးလွုပ္ရွားသူေတြဟာ ဘယ္သူ ကအထင္ၾကီးတာမွလဲ ခံခ်င္လို႔လုပ္တာမဟုတ္ဘူးဆိုတာ ကိုယ္ကုိတိုင္လုပ္ဘို႔ေ၀းလို႔အားေပးဘို႔ေ၀းလို႔ စိတ္၀င္စားမွုေတာင္မရွိတဲ႔သူေတြ မသိတာ (အထင္မၾကီးဘူးးေျပာတာ) မဆန္းပါဘူး။ ဒါေပမဲ႔ လဲသိတဲ႔သူေတြ ကေတာ႔ ဒိစလံုးမွာ က ျမန္မာနုိင္ငံမွာလိုဘဲ ေပးဆပ္ရမွုေတြ အႏၱရယ္ေတြ စြန္စားရမွုေတြ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ (ဘ၀ တစ္ခုေျပာင္းလဲသြားတဲ႔အထိ) ရွိတာ သိၾကပါတယ္။ သူတို႔ ကုိလည္းေလးစားရပါတယ္။
ကိုထက္ေျပာတာ ေထာက္ခံသူတို႔ လို ကိုယ္ဘ၀ကိုယ္႔ ၀န္းက်င္ကြက္ကြက္ေလး ကိုဘဲ ေတြးတဲ့သူ ရွိသလို ျမင္႔ျမတ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား လဲ ျမန္မာတို႔ေသြးထဲမွာ ရွိတာ ခုဆိုရင္ ကမၻာ ကေတာင္သိပါတယ္။
ဒါနဲ႔စကားမစပ္ စလံုးခံ ဘို႔စဥ္းစားၾကတဲ႔အထဲမွာ အိ္္မ္ဂရန္႔ ရတာတို႔ lift upgrading ေပးရတာတို႔ တြက္ၾကေတာ႔ အိမ္နီးခ်င္း ျမန္မာမိသားစု ကေတာ႔ စလံုး မလုပ္ခ်င္ေတာ႔ ေလွခါးဘိုးဘဲေအးေအးေဆးေဆးေပးလုိက္တယ္။ဂရန္႔ေတြ ေလွခါး ျပင္ခေတြ ကလဲ အရစ္နဲ႔ဆုိေတာ႔ မသိသာပါဘူး။
က်မ ကေတာ႔ စလံုးမလုပ္ခ်င္တာ ပို္က္ဆံမ်ားမ်ားမရွိလို႔ပါ။ ဒီလိုဆိုေတာ႔ ယူတဲ႔သူေတြ က ေတာ္ေတာ္ ေငြ ရွိၾကတာဘဲ ထင္ေနမိတယ္။

SG ASS KISSER said...

Agree! Thu Thu. I agree!
But ခြင့္လြတ္ သင့္တယ္။ ေတြးမိလို ့ပါ။ အဲဒီ vomit blood ေတြက အိုနာက်ိဳးကန္းစၿပဳေနတဲ့
သူေတြပဲ ၿဖစ္ရမယ္။ တိုင္းၿပည္အတြက္ဆိုလည္း အေပၚယံ၊ ထားပါ ေလႀကီးမိုးႀကီး မေၿပာေသး
ပါဘူး။ ကုိယ့္သားသမီး ပိုေကာင္းစားေရး အတြက္၊ ဒီထက္ပိုေကာင္းတဲ့ ႏုိင္ငံကုိ သြားဖို႔
capable က မျဖစ္။ Coward ကလည္းၿဖစ္ ေနမွာေပါ့။ အားလံုး အိုေသရမွာပါပဲ။ မအိုခင္စပ္ၾကား
ေလးေတာ့ ေခ်းပံုကို ၿမင့္မိုရ္အမွတ္နဲ ့ vomit blood အိုၾကီးအိုမ (or) အၿဖစ္မရွိ “cohtet”, “cohtet စကားကို လက္ခံသူ”, ”မ်ွတစြာျမင္သူ”, “လက္ေတြမွာ”. တို ့လို တြယ္ကုတ္ မေနခ်င္ပါဘူး။

Anonymous said...

"ဒီထက္ပိုေကာင္းတဲ့ ႏုိင္ငံကုိ သြားဖို႔ capable မျဖစ္သူေတြ အတြက္၊ ဒီီီႏိုင္ငံမွာ ဒီလိုအက်ဳိးအျမတ္ ရတာပာာ အျမင့္ဆံုး ျဖစ္သူေတြ အတြက္ေတာ့"

ေျပာခ်င္တာက အျခား အေမဂ်ီးကန္ စတဲ့ႏိုင္ငံေတြကို သြားႏိုင္ရန္။ စလံုးထက္ ပိုအက်ိဳးအျမတ္ရွိရင္ေတာ့ သြားၾကေဟ့ လို႕ ေျပာခ်င္တာလား ခင္ဗ်ာ :)

Anonymous said...

Thauk phyit ma shi te` thu twe pae` salone khan tal lo...yay lite par taut lar... SG ASS KISSER yal. ta kae pae`.
bwin bwin shin shin thar pyaw hte` lite.

Anonymous said...

Anonymous August 21, 2009 11:29 AM

hote tal, thwar thint yin thwar he`. nint pa htwe sg phin pae` kiss ma nay ne` lo pyaw tar.
khu law law hse`nin ka myanmar pyi pyan chin tar lar? ngar khauk lite ya. thuak thone ma kya te` kg ne` taut khet par pi. lay gyi phin kyae..tine pyi a kyaung lar ma pyaw ne` ohn. nint bawa nin a yin brush up lote ohn. la da.

Anonymous said...

To Anonymous August 21, 2009 11:29 AM,

တခ်ဳိ႕ေတြက citizen ခံလုိ႔ ဘယ္ေလာက္ အက်ဳိးရွိတယ္ ဆိုတာ တြက္ျပေနလို႔၊ ကိုယ္႔မွာ အရည္အခ်င္း ရိွရင္ ဒီထက္ပုိေကာင္းတဲ့ေနရာ ကို သြားလုိ႔ရတယ္။ ကိုယ့္ မိခင္ citizen ကို စြန္႔စရာ မလုိပါဘူး။

Thu Thu

Anonymous said...

ငယ္ငယ္က အတန္းထဲမွာ
ႀကီးလာရင္ ဘာလုပ္မလဲေမးေတာ့
အင္ဂ်င္နီယာႀကီးလုပ္မယ္
ဆရာဝန္ႀကီးလုပ္မယ္ ေျဖၾကတယ္
ငါတစ္ေယာက္ထဲသာ မေျဖႏိုင္ဘူး
ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိတဲ့ေကာင္တဲ့
ဝိုင္းဟားၾကတယ္
တကယ့္တကယ္ၾကေတာ့
ဘယ္သူ႔ဘယ္သူမွ
ဘာမွ ျဖစ္မလာၾကပါဘူး

Anonymous said...

မသူသူ
အေမဂ်ီးကန္လို ႏိုင္ငံသား ကဒ္စိမ္းေလးယူ ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မစြန္႔တာကို ေျပာတာလား။ ျမန္မာ လဝက မွာလည္း ၂ ႏိုင္ငံသား ခံခြင့္ မရွိဘူး ခင္ဗ်။ ကုလားႀကီးနဲ႔ အရာႀကီးပါပဲ။ ျမန္မာ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္တာ ပိုေသး။

Anonymous said...

Anonymous "August 21, 2009 12:07 PM" သို႔။

အတန္းထဲက သူေတြအားလုံး ညံံံ့တာေပါ့ေနာ္။ ဘယ္ေက်ာင္း၊ဘယ္အတန္း လဲမသိဘူး၊ :D

Anonymous said...

Ah la mak, my "once upon a time Bother"( I already converted mah..solly hor ..cannot call you " Brother" anymore )..
think properly lah!
All "true blue one" ah..they all migrate to canada, ausi,newzeland,US already lah..you don't know meh`?
We only "converted one with big big heart" ah..left only just to " hlae` kyooe thuun" ( i mean carry broken cart, understand ah? ).

We all happy happy "hlae` kyooe thuun" ah..Ok already lor.

Anonymous said...

Solly ..my spelling mistake ah..I mean "once upon a time Brother".

Mg Naing said...

အခ်စ္မပါတဲ့အိမ္ေထာင္ေရးဆုိလုိ ့...ျမန္မာျပည္ကုိ ခ်စ္ရက္သားနဲ ့ဆင္းရဲလုိ ့မတုိးတက္လုိ ့ စလုံးေျပာင္းတာဆုိရင္ ... ဆင္းရဲသားျမန္မာျပည္ေလးကုိ ပစ္ျပီး သူေဌးသား စလုံးသားကုိ ေစ်းတြက္တြက္ျပီး လက္ထပ္တာနဲ ့တူပါတယ္... ျမန္မာျပည္တုိးတက္ရင္ ခ်မ္းသာသြားရင္ ျပန္လာဖုိ ့ႀကိဳးစားမယ္ဆုိသူေတြက သူေဌးသားစလုံးကုိ ကြာျပီး ငယ္ခ်စ္ေလး ျမန္မာျပည္သား ျပန္ေပါင္းမွာနဲ ့ တူပါတယ္.. wondering..ငယ္ခ်စ္ကေလးက လက္ခံခ်င္ပါ့မလား

Mg Naing said...

အခ်စ္မပါတဲ့အိမ္ေထာင္ေရးဆုိလုိ ့...ျမန္မာျပည္ကုိ ခ်စ္ရက္သားနဲ ့ဆင္းရဲလုိ ့မတုိးတက္လုိ ့ စလုံးေျပာင္းတာဆုိရင္ ... ဆင္းရဲသားျမန္မာျပည္ေလးကုိ ပစ္ျပီး သူေဌးသား စလုံးသားကုိ ေစ်းတြက္တြက္ျပီး လက္ထပ္တာနဲ ့တူပါတယ္... ျမန္မာျပည္တုိးတက္ရင္ ခ်မ္းသာသြားရင္ ျပန္လာဖုိ ့ႀကိဳးစားမယ္ဆုိသူေတြက သူေဌးသားစလုံးကုိ ကြာျပီး ငယ္ခ်စ္ေလး ျမန္မာျပည္သား ျပန္ေပါင္းမွာနဲ ့ တူပါတယ္.. wondering..ငယ္ခ်စ္ကေလးက လက္ခံခ်င္ပါ့မလား

Anonymous said...

ဆင္းရဲလို႔ မတိုးတက္လို႔ မဟုတ္ဘူးဗ်ိဳ႕။ အဲဒီ ျမန္မာျပည္ေလးကို ေခ်ာက္ထဲကေန မလႊဲသာ မေရွာင္သာ ကယ္ထားၾကတဲ့ ျမန္မာျပည္ေလးရဲ႕ ပေထြးေတြ ေၾကာင့္ဗ်ိဳ႕။

Anonymous said...

Out of topic. We are not discussing about this.

"Mg Naing said...
အခ်စ္မပါတဲ့အိမ္ေထာင္ေရးဆုိလုိ ့...ျမန္မာျပည္ကုိ ခ်စ္ရက္သားနဲ ့ဆင္းရဲလုိ ့မတုိးတက္လုိ ့ စလုံးေျပာင္းတာဆုိရင္ ... ဆင္းရဲသားျမန္မာျပည္ေလးကုိ ပစ္ျပီး သူေဌးသား စလုံးသားကုိ ေစ်းတြက္တြက္ျပီး လက္ထပ္တာနဲ ့တူပါတယ္... ျမန္မာျပည္တုိးတက္ရင္ ခ်မ္းသာသြားရင္ ျပန္လာဖုိ ့ႀကိဳးစားမယ္ဆုိသူေတြက သူေဌးသားစလုံးကုိ ကြာျပီး ငယ္ခ်စ္ေလး ျမန္မာျပည္သား ျပန္ေပါင္းမွာနဲ ့ တူပါတယ္.. wondering..ငယ္ခ်စ္ကေလးက လက္ခံခ်င္ပါ့မလား"

Anonymous said...

Lan Thit..where are you now? Try to be dutiful. Now is your section already. :))))))))

Anonymous said...

စလံုးမေျပာင္းဘဲ .. ဆင္းရဲသားျမန္မာျပည္ေလးကို ပစ္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အျခားမွာသြားေန .. အသက္ႀကီးလို႔ မလုပ္ႏိုင္မကိုင္ႏိုင္မွ ျပန္သြားၾကမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူေဌးသားနဲ႔ LT သြားေနသလိုပဲေပါ့ေနာ္ ..

Anonymous said...

How come Mg Naing's comment is out of the topic? It is still valid according to the topic.

Anonymous said...

You don't know meh? Ah la ma.

Anonymous said...

:))))))))))) Like it. Let me post it again. Anonymous August 21, 2009 10:07 AM

Anonymous said...
Blother, we converted one ..same same ah!
We all talk talk until our sliver come out readyyy..you know!
But nebermine lah hor…..we outside ..suka suka ..can readyyy lah!

We always only see outside ah..outside ok…then ok lah!
This country ah….outside many many make-up lae`..so we impress lor..good wat!
Inside got urine-line ah ...nebermine..we outside suka suka..can readyyyy lah!

People talk ah..what!
humanright lah..freedom lah..bread and butter issue lah..
No use wat! we not interested.We only interested our family wat! All these ah..our gurmen will do..Ah-yo!..no worry lah!
Our gurman ah know everything one....they know more than god know lah..you see..so why worry.

I know a little bit only lor..
I know ”human-rice” lah..
I know ”freebies” lah..
I know “breast and bottom issue” only lah.(.joke ah joke :))))

Politic hor..tell you...don’t talk ..just swallow swallow..then ok ready lah..otherwise ah..you vomit blood lor.
No plorblem, right?..we outside suka suka can alreadyyy lah!

We bored ah..can go Gaylang also.Nice wat! I know you naughty lah..now you think something , correct or not?
I go Gaylang ah..just see here..see there..eat durian only lah!
Solly hor..This one ah..belly expensive..converted one ah, cannot afford lah…cannot...cannot ..we need save our money for our orlane age lah hor..Thruee!
Ok lah ..Ok lah..No plorblem lah..we ah..outside suka suka can already lah!

အတူး said...

ငယ္ရြယ္ ပ်ဳိျမစ္တုန္းမွာေတာ့ ဆင္းရဲသားေလး ျမန္မာျပည္ကုိ ပစ္ၿပီး သူူေဌးသား စကၤာပူေလးနဲ႔ သြားၿပီး ေလးဘီးတူဂဲသား (Living Together) ေနၿပီး အုိမင္းရြတ္တြ ကာမွ ျမန္မာျပည္ျပန္လာၿပီး ငယ္ခ်စ္ကေလးနဲ႔ ျပန္ေပါင္းပါရေစဆုိၿပီး ျပန္လာရင္ ဆင္းရဲသားျမန္မာျပည္ေလးက စလုိးမုိးရွင္းေလးနဲ႔ ေျပးၿပီး “မွတ္မိပါတယ္… အသက္ေရ… ငယ္က ကၽြမ္းတဲ့…. ငယ္ကၽြမ္း…အမ္..အမ္း…ေဆြ” ဆုိၿပီး ေျပးဖက္ရမွာလား။ အဟင့္… ရင္နာလုိက္တာ… အသက္ရယ္..။

Anonymous said...

အတူး ! my love. Let's go back now. :(

Anonymous said...

အတူး ! my love. We can do like him also. lol.

"SG ASS KISSER said...
But ခြင့္လြတ္ သင့္တယ္။ ေတြးမိလို ့ပါ။ အဲဒီ vomit blood ေတြက အိုနာက်ိဳးကန္းစၿပဳေနတဲ့
သူေတြပဲ ၿဖစ္ရမယ္။ တိုင္းၿပည္အတြက္ဆိုလည္း အေပၚယံ၊ ထားပါ ေလႀကီးမိုးႀကီး မေၿပာေသး
ပါဘူး။ ကုိယ့္သားသမီး ပိုေကာင္းစားေရး အတြက္၊ ဒီထက္ပိုေကာင္းတဲ့ ႏုိင္ငံကုိ သြားဖို႔
capable က မျဖစ္။ Coward ကလည္းၿဖစ္ ေနမွာေပါ့။ အားလံုး အိုေသရမွာပါပဲ။ မအိုခင္စပ္ၾကား
ေလးေတာ့ ေခ်းပံုကို ၿမင့္မိုရ္အမွတ္နဲ ့ vomit blood အိုၾကီးအိုမ (or) အၿဖစ္မရွိ “cohtet”, “cohtet စကားကို လက္ခံသူ”, ”မ်ွတစြာျမင္သူ”, “လက္ေတြမွာ”. တို ့လို တြယ္ကုတ္ မေနခ်င္ပါဘူး။"

Maung Naing said...

အသက္ႀကီးမွ မလုပ္ႏိုင္မကုိင္ႏုိင္မွ ျပန္မယ္လုိ ့ဘယ္သူေျပာလဲ.. ျမန္မာ ႏုိင္ငံသားကုိ မစြန္လြတ္သေရြ ့ ရွာသမွ်၀င္ေငြေတြ.. တတ္ထားတဲ့ အေတြ ့အႀကံဳ ပညာေတြ အားလုံးဟာ.. ျမန္မာျပည္အတြက္ပါ.. ႏိုင္ငံသား စြန္ ့လြတ္သြားျပီ.. ဆုိရင္ေတာ့ အခုလုိ ေဘးထုိင္ဘုေျပာ ရုံလြဲျပီး ဘာမွမတတ္နုိင္ေတာ့ပါဘူးခင္ဗ်ာ.. ၀မ္းနည္းပါတယ္.

Anonymous said...

After read all those rubbish debates by those one sided (only want to say what they want, can't understand what other opinion and also rude to others) and I understand more why mm miitary junta said that his countries people are still not suitable with democracy. So those one sided and narrow minded are still have to live under military rules at least net 20 years.

kp@Philippines

Burmese people said...

kp@Philippines,

Thanks for understanding and supporting the dictators while looking down upon the oppressed people by the junta.

Anonymous said...

After read all those rubbish debates by those one sided (only want to say what they want, can't understand what other opinion and also rude to others) and I understand more why mm miitary junta said that his countries people are still not suitable with democracy. So those one sided and narrow minded are still have to live under military rules at least next 20 years. May be more than that. Those guys may become like swan arr shin and/or kyan phutt whan military offers them some peanuts.

kp@Philippines

Anonymous said...

The world is becomes like a village in this age. Most of developed countrie people are going East to West and Noth to South. Many european/american people come and stay in east and also many asian people go and settle there too. Brain drain but later become brain gain when see by clever governments. What are the rubbish talks by some people here. It is depen on you all wherever you stay. Depend what you can do and what abaility you have.

Kp@Philippines

မ်ဳိးျမင့္ေမာင္ said...

က်ေနာ္ မ႐ွင္းတာေလး ေမးခ်င္ပါတယ္။ လက္႐ွိ စင္ကာပူႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူထားတဲ့ ယခင္ျမန္မာႏုိင္ငံသား တခ်ဳိ႕က တစ္ေန႔က်ရင္ စင္ကာပူကခြာၿပီး "အမိႏုိင္ငံ" (cohtet ကေတာ့ "ကုိယ့္ႏုိင္ငံ" လုိ႔ ေျပာပါတယ္။) ဆီကုိ ျပန္ခ်င္ျပန္မယ္လုိ႔ ေျပာတာေတြ႔ရတယ္။ အဲဒီ အမိႏုိင္ငံဆုိတာ ဘယ္ႏုိင္ငံကုိေျပာတာလဲ ခင္ဗ်။ က်ေနာ္ကေတာ့ စင္ကာပူႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ အမိႏုိင္ငံဟာ စင္ကာပူႏုိင္ငံသာျဖစ္တယ္ လုိ႔ပဲ သိထားပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ စင္ကာပူက ခြာၿပီး စင္ကာပူဆီ ျပန္္လုိ႔ ရႏုိင္ပါ့မလားလုိ႔ ေမးခ်င္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြ အတြက္သာ အမိႏုိင္ငံပါ။ ဒါေၾကာင့္ စင္ကာပူႏုိင္ငံသား ေျပာင္းၿပီးသူေတြ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ျပန္မယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ေမြးရပ္ေျမဆီျပန္မယ္လုိ႔ ေျပာမွ မွန္မွာပါ။ ေနာက္တနည္း အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားထြက္မယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တခ်ဳိ႕ေျပာထားသလုိ အဲဒီအခ်ိန္မွာ စင္ကာပူႏုိင္ငံသားအျဖစ္ကုိပါ စြန္႔မွာဆုိရင္ေတာ့ ႏုိင္ငံ႐ွာထြက္မယ္လုိ႔လည္း ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ ႐ွာလိ႔ု ေတြ႔မေတြ႔ ဆုိတာကေတာ့ ေနာက္ကိစၥေပါ့ဗ်ာ။

က်ေနာ္ ဒီစာကုိ ေရးတာ စင္ကာပူႏုိင္ငံသား ခံယူသြားသူေတြကုိ မွားတယ္၊ မလုပ္သင့္ဘူး၊ ႏုိင္ငံမခ်စ္ဘူး၊ ေက်းဇူးကန္းတယ္ စသည္ျဖင့္ ေ၀ဖန္ခ်င္လုိ႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ေျပာင္းတာ မေျပာင္းတာမွာ ဘယ္ဟာက မွန္တယ္ ဆုိၿပီးေတာ့လည္း မေဆြးေႏြးခ်င္ပါဘူး။ ဘယ္သူမဆုိ ႏုိင္ငံသားေျပာင္းခ်င္ရင္ ေျပာင္းခြင့္႐ွိပါတယ္။ ဒါ လူ႔အခြင့္အေရး တစ္ခုပါ။ ဘယ္လူမ်ဳိးျဖစ္ျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ရွိသလုိ ဘယ္ျမန္မာလူမ်ဳိးျဖစ္ျဖစ္ တျခားႏုိင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္႐ွိပါတယ္။ ကုိယ္ေျပာင္းမယ့္ႏုိင္ငံက ကုိယ့္ကုိလက္ခံဖုိ႔သာ အဓိကပါ။ ဘယ္သူ႔ကုိမွ ထပ္႐ွင္းျပဖုိ႔ မလုိသလုိ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ၿပီး ထြက္ေျပးတိမ္းေ႐ွာင္တာမဟုတ္ရင္ ဘာမွလည္း ေစာဒကတက္စရာ မလုိပါဘူး။

ဒါေပမယ့္ ေျပာင္းသြားသူေတြဟာ ကုိယ့္ႏုိင္ငံဟာ ဘယ္ႏုိင္ငံျဖစ္တယ္ ဆုိတာရယ္၊ ကုိယ့္ကုိ ဘယ္ႏုိင္ငံကသာ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးေတြ ေပးတယ္ ဆုိတာရယ္၊ ႏုိင္ငံသားဆုိတာ စြန္႔ၿပီးရင္ အလြယ္တကူ ျပန္မရႏုိင္ဘူး ဆုိတဲ့ လက္ေတြ႔အမွန္ေတြကုိေတာ့ သိထားသင့္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ျမန္မာလူမ်ဳိးတစ္ေယာက္ျဖစ္လုိ႔၊ ကုိယ့္ေမြးရပ္ေျမျဖစ္လုိ႔ ဆုိတာေတြေၾကာင့္မွ မဟုတ္ပဲ ခ်စ္ခ်င္ရင္ ဘယ္လူမ်ဳိး ဘယ္ႏုိင္ငံသား မဆုိ ခ်စ္မွာပါပဲ။ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ျဖစ္ေနတုိင္းလည္း ခ်စ္ခ်င္မွ ခ်စ္မွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသား ေျပာင္းသြားသူေတြ အေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ခ်စ္ခ်င္ရင္ ဆက္ခ်စ္ပါ။ ခ်စ္လုိ႔ရသလုိ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္း ခ်စ္ေနဆဲဆုိတာ သိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရးေတြကုိ ျပန္ရဖုိ႔၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ျပန္လည္ အသိအမွတ္ျပဳခံရဖုိ႔ ဆိုတာေတြကုိ အလြယ္တကူ မေမွ်ာ္လင့္ပါနဲ႔။ မဟုတ္ရင္ စိတ္ဆင္းရဲရပါလိမ့္မယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဘယ္ေလာက္ ခ်စ္ခ်စ္၊ ေခတ္ ဘယ္ေလာက္ ေကာင္းေကာင္း မရႏုိင္ပါဘူး။ ဒါဟာ လက္ေတြ႔အမွန္ပါ။

အခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ မစြန္႔ႏုိင္ရင္ မေျပာင္းပါနဲ႔။ စြန္႔ႏုိင္လုိ႔ ေျပာင္းၿပီးသြားရင္လည္း တဖန္ရဖုိ႔ မေမွ်ာ္လင့္ပါနဲ႔။ ဒါေပမယ့္ စုိင္းထီးဆုိင္ရဲ႕ သီခ်င္းထဲကလုိ "စြန္႔၍ ခ်စ္သြားမယ္" ဆုိလည္း ေစာဒကမတက္ပါဘူး။ ႏုိင္ငံသားျပန္ျဖစ္ဖုိ႔ အတြက္ေတာ့ ၀ုိင္၀ုိင္း သီခ်င္းထဲကလုိ "ေမ့လုိက္ေတာ့ အေကာင္းဆုံးေပါ့" လုိ႔ပဲ ေျပာပါရေစ ဗ်ာ။

Anonymous said...

Yes မ်ဳိးျမင့္ေမာင္,

When you become adult, married and live with your own family mean you are not betray your family. You parents will not think you no more loving them and they will not let you abandon too (if they are gentle parents). You will go and visit to your parents too and take care them whatever you can and whatever they need (if you are gentle guy). Your parent will say that you are no more their son and you are husband of other's family's daughter? i don't think so.

Kp@Philippines

KP@Cebu said...

After reading KP@Philippines' last comment, I only want to quote his own words, i.e,

"....debates by those one sided (only want to say what they want, can't understand what other opinion...."

You are now exactly behaving like that. ;p

Anonymous said...

ဒီpost ေလးကိုလဲဖတ္ၾကည္႕ပါဦးhttp://www.ainchannmyay.com/?p=640
တစုံတရာအေတြးအၿမင္ေလးေတြေပးႏုိင္လိမ္႕မယ္လို႕ထင္ပါတယ္...

Anonymous said...

Yes KP@Cebu,

I stand with my points and just debates to those and not rude to others. What I means to those guys are they cant fairly debate and just made rude to their oppositation.

Kp@Philippines

cohtet said...

ေက်းဇူးအထူးပါပဲ ကိုမ်ိဳးျမင့္ေမာင္ေရ။ ခုလို ေထာက္ျပတာ။

ေနာက္တခု ေမးခ်င္တာက ႏိုင္ငံသားေျပာင္းသြားတဲ့ သူအမ်ားစုက မိသားစုမွာ တေယာက္ ခ်န္ထားတတ္ၾကတယ္။ (အမ်ားစုက ဇနီး။) အဲဒါကိုေရာ ဘယ္လို သေဘာရပါ သလဲ။ ကိုေပါ သေဘာထားကိုလည္း သိခ်င္ပါတယ္။

ကိုေကပီ ေျပာတာကို တခုေတာ့ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္နဲ႔ပဲ ထိုက္တန္တယ္ ဆိုတဲ့ တိုင္းျပည္ မရွိပါဘူး။ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ၿမဲေနတာ နင္တို႔ေၾကာင့္လို႔ ျပည္သူကို အျပစ္တင္လို႔လည္း မရပါဘူး။

Anonymous said...

Kp@Philippines ေရ စာအုပ္စာေပ မ်ားမ်ား ဖတ္အံုး။ တကယ့္ဘဝမွာ ၿဖစ္ပ်က္ ေနတာေတြကိုလည္း အရွိအတိုင္းအမွန္အတိုင္း သံုးသပ္အံုးေပါ့။ rude တယ္လို့မထင္လိုက္နဲ့ေနာ္၊ ဒီက ဒဲ့ပဲ ေၿပာတတ္လို့ပါ။
ေၿပာေတာ့မယ္ေနာ္၊ The world is becomes like a village in this age. ဒီစာေၾကာင္းေလးက ဘယ္ essay ထဲကလဲ။ ဘဝအေၾကာင္းမသိတဲ့ essay ေတြပဲက်က္ေနရတဲ့ ေက်ာင္းသားေလးဆိုရင္ ေတာ့လည္း နားလည္ေပးပါ့မယ္။

ညီညီ said...

cohtet က်ေနာ့္သေဘာကေတာ့ မဆိုးပါဘူး၊ ေကာင္းသားပဲလို ့ေထာက္ခံပါတယ္
အကို ့ကို။ အကိုေက်နပ္ေတာ့ေနာ္။

My view only said...

စလုံးသည္ လက္ရွိအေနအထားတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္သင့္ေတာ္ေသာ workshop ဟုသတ္မွတ္ေသာေႀကာင့္ အလုပ္လုပ္သည္။ အလုပ္လုပ္ျပီးပါက အထုပ္ပုိက္ ထုခြဲေရာင္းခ်အိမ္ျပန္ျပီး အေမ့ကုိအပ္ရုံသာရွိပါသည္။ အလုပ္ရုံတြင္ အိမ္လုိ မည္သည့္အေႀကာင္းေႀကာင့္မွ် မေနနုိင္ပါခင္ဗ်ာ.. အေမေမွ်ာ္ေနပါတယ္.. အေမ ဒုိ ့ေတြရဲ ့ေစာက္ေရွာက္မႈ ့လိုေနပါတယ္..

Anonymous said...

ငိုခ်င္လာတယ္ဗ်ား အေမ့မ်က္ႏွာ မ်က္စိထဲမွာၿမင္ပီး။

Anonymous said...

WE SHALL SEE...... OH MY BURMA AND HER SHOUT OUT LOUD SONS......
YOU ARE NATOs....... NO ACTION TALK ONLY....

Anonymous said...

ငေပါက သူ႔ဘက္က လိုက္ျပီးဆဲေပးတဲ့ေကာင္ဆို ဘယ္ေတာ့မွ မၾကိမ္းေမာင္းဘူးေဟ့.... -----ီးဘဲ

Anonymous said...

ခင္ဗ်ားတို႕ကို ခ်ဥ္လို႔ကိုေျပာင္းမယ္ဗ်ာ.....

Anonymous said...

I never kiss Singaporeans ass..... they are kneeing down in front of me.... in such case ,how about this..?..... ha ha..

depend on your intelligent men..... :P :P :P

မ်ဳိးျမင့္ေမာင္ said...

cohtet ေရ

အကုိ ေျပာတာနဲ႔ ပတ္သတ္လုိ႔ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ဘယ္လုိမွ သေဘာမထားပါဘူး။ အက်ဳိးဆက္အေနနဲ႔ ကေတာ့ ဆြဲေရးရင္ ေရးသေလာက္ မ်ားႏုိင္တာမုိ႔ မေျပာေတာ့ပါဘူး။

Kp@Philippines ေရ

မိန္းမေနာက္ လုိက္ေန႐ုံနဲ႔ေတာ့ ဘာမွ ေျပာစရာမ႐ွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ မိန္းမမိဘေတြရဲ႕ တရား၀င္ေမြးစားသားအျဖစ္ ခံယူဖုိ႔အတြက္ ကုိယ့္မိဘကုိ သားအျဖစ္ တရား၀င္ စြန္႔လႊတ္ခုိင္းထားၿပီးမွ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ အေမြလာေတာင္းလုိ႔ေတာ့ မရဘူးေပါ့ ဗ်ာ။

မ်ဳိးျမင့္ေမာင္ said...

Anonymous @ August 22, 2009 1:29 AM

ေျပာင္းခ်င္ေျပာင္းေပါ့။ ေသာက္ဂ႐ု မစုိက္ဘူး။

ၿငိမ္းေ၀ said...

ဆရာေပါ

က်ေနာ္လာလည္ပါတယ္။က်ေနာ္ ၁၉၉၆ တုန္းက နိင္ငံတခုမွာခိုလွံဳခြင့္ရခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏွိင္ငံသား ျဖစ္ဖို ့ေတာ့ စိတ္ကူးလို ့မရခဲ့ပါဘူး။ ခင္ဗ်ားရဲ ့စာေတြ ဖတ္ေတာ့ ပုိျပီေတာ့ သခါၤန္းစာရမိတယ္။ အခုေတာ့ အဲဒီ ခိုလွဳံခြင့္ေလးေတာင္မွ က်ေနာ္လက္လြတ္ခဲ့တာ ဳကာပါျပီ။ စိတ္အားထက္သန္စြြာ ေရးထားတဲ့ စာေတြကုို ဖတ္ရေတာ့ က်ေနာ္ အားက်မိတယ္။

ကုိေပါ said...

ဆရာၿငိမ္း...

လာေရာက္အားေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းပါဗ်ဳိး။

ခင္မင္စြာျဖင့္
ကုိေပါ

Anonymous said...

Hi မ်ဳိးျမင့္ေမာင္ ,

You might think that to those people who surrendered Myanmar citizenship and converted to Singaporean will be come back to Myanmar to their downtime when they can't live and survive in Singapore or somewhere? But based on my knowledge from others who are now Singaporeans, working in very professional fields with very income are still want to cotribute to Myanmar with their experience and knowledge when Myanmar escaped from military junta. What I can say is that professional working people can stay wherever in the world not only in Singapore. If Singapore becomes like what you all think also they can survise anywhere. Not necessary to go back to survive their live. What I trying to say is that those people are love to Myanmar like you all and ready to contribute when the time is come (don't think onlyအေမြလာေတာင္း). Yes you may say that they are not doing anything now to get democracy in Myanmar or not contribute anything to those people who are fighting for democracy and opposition to military junta. Yes I proud for those people like you who fighting for freedom in Myanmar but sorry for not contributing this time depend on their own situation.

Kp@Philippines

အေမြလာေတာင္းလုိ႔ေတာ့ မရဘူးေပါ့ ဗ်ာ။

I am glad said...

opportunists..opportunists...opportunists!
selfish..selfish..selfish!
shameless...shameless...shameless!

I am glad that SG got such kind of people. Bravo!!!

Anonymous said...

"I never kiss Singaporeans ass..... they are kneeing down in front of me"

So what? They pay you for this, is it?
It's your business here, right? Not bad ah!

Anonymous said...

Anonymous said...
Kp@Philippines ေရ စာအုပ္စာေပ မ်ားမ်ား ဖတ္အံုး။ တကယ့္ဘဝမွာ ၿဖစ္ပ်က္ ေနတာေတြကိုလည္း အရွိအတိုင္းအမွန္အတိုင္း သံုးသပ္အံုးေပါ့။ rude တယ္လို့မထင္လိုက္နဲ့ေနာ္၊ ဒီက ဒဲ့ပဲ ေၿပာတတ္လို့ပါ။
ေၿပာေတာ့မယ္ေနာ္၊ The world is becomes like a village in this age. ဒီစာေၾကာင္းေလးက ဘယ္ essay ထဲကလဲ။ ဘဝအေၾကာင္းမသိတဲ့ essay ေတြပဲက်က္ေနရတဲ့ ေက်ာင္းသားေလးဆိုရင္ ေတာ့လည္း နားလည္ေပးပါ့မယ္။

August 21, 2009 11:55 PM

Yes I don't think this is rude to me or others in this comments. (What I mean was to those ...

ငေပါက သူ႔ဘက္က လိုက္ျပီးဆဲေပးတဲ့ေကာင္ဆို ဘယ္ေတာ့မွ မၾကိမ္းေမာင္းဘူးေဟ့.... -----ီးဘဲ)
August 22, 2009 1:28 AM

To reply your questions, you should clearly adivse me what you think wrong on me and what books I should read for that? Coz I like readings. You said that တကယ့္ဘဝမွာ ၿဖစ္ပ်က္ ေနတာေတြကိုလည္း အရွိအတိုင္းအမွန္အတိုင္း သံုးသပ္အံုးေပါ့။ mean on which area? In political situation in Myanmar or what happening in this topic or ... ?
what I said "The world is becomes like a village in this age" is based on my experience. Bcoz I am travelling around asia pacific region countries for my professional jobs and also to western/eastern countries for my profession's trainings. So I felt like I said and it is my own though after seeing many countries people are going around the world for their works or study or whatever.
So, can you နားလည္ေပးပါ့မယ္။?

ကုိေပါ said...

Kp@philippines,

ဆဲတဲ့ ပုဂၢဳိလ္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ တခု ေျပာခ်င္ပါတယ္။ သူဆဲတာကေတာ့ က်ေနာ့္ကုိ ဆဲခ်င္တာပါ။ း-)႐ုိင္းတယ္ ေျပာခ်င္လည္း ေျပာႏုိင္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အဲဒီအေပၚမွာ အေျခခံၿပီး ျမန္မာေတြ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ မတန္ဘူး ဘာညာနဲ႔ ေျပာတာကေတာ့ နည္းလမ္းက်တယ္လုိ႔ မထင္ပါဘူး။ စီအင္န္အန္တုိ႔လုိ အထင္ကရ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေတြမွာေတာင္ ကြန္မင့္က႑ေတြမွာ သည္လုိပဲ ပ်စ္ပ်စ္ႏွစ္ႏွစ္ ဆဲတဲ့ကြန္မင့္ေတြကုိ ေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံျခားဘေလာ့ဂ္ေတြမွာလည္း ေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တခ်ဳိ႕ကလည္း ဆဲတာေတြ႕တာနဲ႔ ဖ်က္ပစ္လုိက္တာမ်ဳိးဆုိေတာ့ မေတြ႕တဲ့အခါလည္း မေတြ႕ရဘူးေပါ႔။

အခု၀င္ေျပာရတာက ဆဲတာကုိ မွန္တယ္မွားတယ္ေျပာခ်င္တာထက္....
အဲဒီ ဆဲတာ၊ ႐ုိင္းတာ တခုေလးနဲ႔ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ မတန္ဘူးလုိ႔ မွတ္ခ်က္မခ်သင့္ဘူးလုိ႔ ေထာက္ျပခ်င္တာပါ။ ဘယ္လူမ်ဳိးမဆုိ ေမြးလာတာနဲ႔ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ ထုိက္တန္တဲ့၊ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ ထုိက္တန္တဲ့ လူမ်ဳိးေတြခ်ည္းပါပဲ။

ေလးစားစြာျဖင့္
ကုိေပါ

Anonymous said...

I even thought that this writer must be from SPDC. because they will get lesser income tax for them. we are giving tax more than US$50.0 Millions per year from singapore alone.
Pls don't confuse people ko Paw.

Bo Hein

quote

Ko Bo Hein
Your thinking is absolutely right
I heard this internal news, this author must be from Stupid Junta Embassy, Because now a day we can see everyday group of Myanmar PR surrender their passport at Embassy
They sure feel depression and disappointed about this case.
So they make it site war, media war and make it confuse to people.
all this case will be come out very soon,
please stop stupid spdc embassy.

thanks ko bo hein

Anonymous said...

I think it is very cheap and too simplify to say that this letter is from SPDC.

If you are mature enough to differentiate between the facts and the propaganda filths, you won't be that desperate to justify your choice.

Don't be too desperate and just use your brain.

Mg Naing said...

ကုိဘုိဟိန္းေရ...
ခင္ဗ်ားတစ္ေယာက္ထဲ Anonymous လုပ္လုိက္ ဘုိဟိန္းလုပ္လုိက္နဲ ့့ မ်က္စိကုိေနာက္ေနတာပဲ...
ကဲ... ကဲ.... ခင္ဗ်ားစလုံးေျပာင္းတာမွန္တယ္ဗ်ာ.. ေက်နပ္ျပီလား..ကဲ.. နားေတာ့ ... နားေတာ့...

P1 student said...

ဦးဦးေပါ
ဦးဦးေပါလို ့ေခၚလုိက္တာက တာတားက အခုမွ ၆ ႏွစ္သားပဲ ရွိပါေသးတယ္.. လက္ရွိ စကၤာပူမွာ P1 တတ္ေနပါတယ္.. (ယုံမလားေတာ့မတိဘူးေနာ္) ဦးဦးတုိ ့ျငင္းေနတာေတြေတြ ့လုိ ့၀င္ေျပာပါရေစ..တားတားအတြက္ကေတာ့ ရွင္းပါတယ္..PR နဲ ့ေနရမလား.. စလုံးေျပာင္းရမလား စဥ္းစားမလုိေတာ့ပါဘူး.. တားတား မိဘေတြကစလုံးေျပာင္းျပီးသြားပါျပီ.. တားတားဆုံးျဖတ္စရာ မလုိေတာ့ပါဘူး..

ငေပြး said...

တျခားနိုင္ငံသားေတြ နဲ႔ ကိုယ့္ျမန္မာနိုင္ငံ အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကရတာ ရီစရာႀကီး.. စင္ကာပူ နိုင္ငံသားမ်ား ဒီလိုေနရာေတြ မွာ ၀င္ေရးမေန ၾကပါနဲ႔ေတာ့-

Anonymous said...

Hi Ko Paw,

I know the guy ဆဲ to you in his comment. But that was blind ဆဲ to you. If he don't agree or like with your comments he can say what and why. But never say what his believe or opinion to you, never explain and he behaved like that. What I am trying to say here not ဆဲ only and mentality of all those guys in this topic.

I do agree with you that you said မွန္တယ္မွားတယ္ေျပာခ်င္တာထက္....
အဲဒီ ဆဲတာ၊ ႐ုိင္းတာ တခုေလးနဲ႔ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ မတန္ဘူးလုိ႔ မွတ္ခ်က္မခ်သင့္ဘူးလုိ႔ ေထာက္ျပခ်င္တာပါ။ ဘယ္လူမ်ဳိးမဆုိ ေမြးလာတာနဲ႔ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ ထုိက္တန္တဲ့၊ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ ထုိက္တန္တဲ့ လူမ်ဳိးေတြခ်ည္းပါပဲ။

I also never meant that. I just said what SPCD newspaper said to Myanmar people. Might be misunderstand with my early comments. What I meant was democracy will still far far away because of those type of mentality guys.

I also don't agree on some points what you said in your stories and I will try to write what I don't agree and what I think. So I can get back your idea on my thought. What I really want is fair game. Don't like one side talk like SPCD newspaper.

Thanks,

Kp@Philippines

Anonymous said...

စင္ကာပူ နိုင္ငံသားမ်ား ဒီ forum မွာပဲေဆြးေနြး ရင္ ခင္ဗ်ား တို့အတြက္ပိုအက်ိဳး ရွိပါလိမ့္မယ္။ Be prepared!
http://forums.asiaone.com/showthread.php?t=22257

Anonymous said...

i think ko paw , myo myint maung and his ball picking up group dont want to stay in singapore anymore
want to go back his beloved junta goverment county myanmar,
should give him bitter lesson and report everything to police so you will know when u go and extend your re entry permit, see how lor
better report to CID everything
bye bye ko paw
credits go to
group, cohtet and ko bo hein

ကုိေပါ said...

Anonymous (August 23, 2009 12:12 AM)

ခင္ဗ်ားထင္သလုိ ဒီက စီအုိင္ဒီနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔က အစိမ္းသက္သက္ ထင္လုိ႔လား။ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ေခၚစစ္ၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ အခ်က္အလက္ စီအုိင္ဒီနဲ႔ အုိင္စီေအမွာ ရွိၿပီးသား။

ရီအင္ထရီ တုိးမေပးလဲ ဘာျဖစ္သလဲ။ က်ဳပ္တုိ႔က ခင္ဗ်ားတုိ႔လုိ ဒီမွာ တသက္လုံး ဖက္တြယ္ေနမယ့္သူေတြမဟုတ္။ အဲဒါမ်ဳိးေတြးေၾကာက္ေနရင္ က်ဳပ္တုိ႔ ႏုိင္ငံေရးေတာင္ မလုပ္ဘူး။ း-)

ဒါေၾကာင့္ က်ဳပ္တုိ႔လုိ လူေတြအေပၚ စကၤာပူအစုိးရရဲ႕ အေၾကာက္တရားလက္နက္က မထိေရာက္ဘူး။ သူတုိ႔ ဘာမွ မတတ္ႏုိင္ဘူး။ သူတုိ႔ မတရားတာလုပ္ရင္ အဲဒါနဲ႔ ထုိက္တန္ေအာင္ သူတုိ႔ ေပးဆပ္ရပါလိမ့္မယ္။ ခင္ဗ်ား ျဖဳတ္ဦးေႏွာက္ အႀကံေလာက္ေတာ့ သနားတယ္ဗ်ာ။

Anonymous said...

အဲနီးေဝး... ဒိဘေလာ့ဂါဆီမွာ တရားမွ်တမွဳ မေတြ႔ရပါ.... ေတာ့ပစ္ေရြးတာေတာ့ တဖက္ကန္းခတ္ ကၽြမ္းတယ္...

အင္ဒီပင့္ဒင့္ said...

ကိုယ္ပိုင္ အရည္အခ်င္း အျပည့္ပါလာတဲ့သူကို ငရဲက လာေပ့ေစ.. ဘယ္နို္င္ငံကမွ မနွိမ္ပါဘူး....
ကိုယ့္ အရည္ခ်င္း က အစစ္မွန္ဆိုရင္ေပါ့....
အဲလိုလုပ္တတ္တာ က်ေနာ္တို႕ ဗမာေတြပါ....

Anonymous said...

"တျခားနိုင္ငံသားေတြ နဲ႔ ကိုယ့္ျမန္မာနိုင္ငံ အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကရတာ ရီစရာႀကီး.. စင္ကာပူ နိုင္ငံသားမ်ား ဒီလိုေနရာေတြ မွာ ၀င္ေရးမေန ၾကပါနဲ႔ေတာ့-"

ဂလိုႀကီးလား ငေပြးရယ္။ စကၤာပူ ႏိုင္ငံအေၾကာင္း အားပါးတရ ေဆြးေႏြးေနၾကတာ ျမင္ေတာ့။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအေၾကာင္းလည္း ေဆြးေႏြးလို႔ ရတယ္ထင္မိလို႔ပါ။ ဂေလာက္ေတာ့ ရွိမွာေပါ့။

ငေပြး said...

ဂလိုၾကီးပဲဗ်ာ.. စင္ကာပူ နိုင္ငံအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတယ္ ဆိုတာ စီးပြားေရး နိုင္ငံေရး ေရွ႕အလားအလာ စသည္ျဖင့္ပါ.. အခုကိစၥက က်ေနာ္တို႔ နိုင္ငံရဲ့ အိမ္တြင္းေရးပါ.. ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ဒီလိုကိစၥမွာ တျခားနိုင္ငံသားေတြ ၀င္ေရာက္စြတ္ဖက္တာ မႀကိဳက္ပါ. စင္ကာပူနိုင္ငံသားေတြ အေမရိကန္နိုင္ငံသား ခံယူတဲ့ ကိစၥ မ်ိဳးဆို က်ေနာ္တို႔ အေသးစိတ္ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြး မည္မဟုတ္ပါ.. ဒီေတာ့ ေ၀းေ၀းႀကီး မွာသြားေနလိုက္ပါ...

Anonymous said...

u r the one having identity crisis. So what if I change my citizenship to Singapore or any other countries for that matter.. I can get dual citizenship or triple citizenship.. I don’t need to love or hate the country that Im having citizenship.. wake up Ko Paw!
Leave your 9th century thoughts and face the reality in 21st century.

Ko Gaut's Thoughts! said...

http://kogaut.blogspot.com/2009/08/wake-up-ng-paw.html

Ko Gaut's Thoughts! said...

what r u waiting for.. why don't u just pack up and leave the countries?

Anonymous said...

ဟုတ္ပါ႕ ကိုငေပြးရာ သူမ်ားအိမ္တြင္းေ၇းကို ဝင္စြက္ဖက္ခ်င္တဲ႕သူေတြကို ေျပာျပစ္လိုက္စမ္းဘာ-

"ျပည္႕အင္အားသည္ ျပည္တြင္းမွာသာ ၇ွိသည္" လို႕

Anonymous said...

u ppl r really having identity crisis.. for many reasons, u have to make a living in SG which is not according ur taste.. u hate ur life, even ur family, ur MM gov, and u hate SG gov for not building their country according ur taste..

u feel that u r better. but u r helpless, u can't go anywhere else.. if u do, u r taking a great risk... u r leaving quite comfortably now..

for all those reasons, ur identity crisis was created..

ွစလံုးခ်စ္သူ said...

You are right! You are right!
နားေတာ့ ... နားေတာ့..ေနာ္။

Mr Sa-lone said...

Your ariticle made us regret lah. So we angry lah. So we come back here again and again to prove we are right lah. Please lah...

Anonymous said...

Do you think Ko Paw & Myo Myint Maung Dare to Go back Myanmar if SG Govt not giving extension their Re-Entry Permit. They already find the way how to get Refugee to other countries. This why they are so daring. I really Hate SPDC at the same time I cannot see This two guys Ko Paw and Myo Myint Maung doing for Democracy. They are quite Proud of theirself and want to look down people. They only thought that Thy are Right at everytime. Like to urge with people. no explaination to those weaker people. Not like Ko Ko Gyi and Ko Min Ko Naing. especially Myo Myint Maung. Please remember that you cannot do alone without people. Don't make people hate you and no confidence on you.

Bo Hein

ေမာင္ေမာင္စလုံး said...

ေၾသာ္...ဘုိဟိန္း...ဘုိဟိန္း...ဘုိဟိန္း..။

Mg Naing said...

ေမာင္ဘုိဟိန္းနဲ ့အေပါင္းအပါမ်ား ..

ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္ စလုံးခံလုိက္တာနဲ ့ က်န္တဲ့သူေတြပါ
စလုံး မခံႏုိင္ရင္ အိမ္ျပန္ဆုိျပီး လုပ္တာလား..
ငယ္ငယ္တုံးက ကေလးေတြလုိပဲေနာ္..
ခင္ဗ်ားတုိ ့ လုပ္တာ ေကာင္းပါတယ္ တယ္ေျပာေစခ်င္ရင္..
သိပ္ေကာင္း သိပ္မွန္ပါတယ္ ကုိကုိစလုံးတုိ ့ရယ္ လုိ ့ထပ္ ေျပာေပးပါမယ္..
တစ္ခ်ဳိ ့က Globalization နဲ ့Converting Citizenship ကုိ ေသခ်ာသေဘာမေပါက္ေသးဘူး..
ကုိယ္အျမီး ပ်က္သလုိ သူမ်ားေတြပ်က္ေစခ်င္ရင္ေတာ့ ဆက္ျပီး ေရးႀကဦးေပါကြာ..(သတိ..ေမ်ာက္ သစ္ကုိင္းလြတ္ျဖစ္ရင္ ႀကည္ ့မေကာင္းဘူးေနာ္)

:) said...

Kp@Philippines

I love your English. :P

Anonymous said...

http://kogaut.blogspot.com/2009/08/wake-up-ng-paw.html

U r the one having identity crisis. U r PR and u bought a public housing in Singapore.. U send ur daughter to public school in Singapore...

So what if I change my citizenship to Singapore or any other countries for that matter.. I can get dual citizenship or triple citizenship.. I don’t need to love or hate the country that Im having citizenship..

I'm still young.. I got my basic degree in Singapore.. I can climb the corporate ladder and make enough money before deciding where I shall grow old..

I can go any countries for my retirement... I can choose to stay in Singapore comfortably or choose Thailand, New Zealand, Ausi, any Mediterranean countries or Scandinavian countries..

My son will grow here.. be educated here at the best private (NOT PUBLIC) primary school, secondary school and junior college.. possibly get a scholarship to study at ivy league university from US.. and serve Singapore as a high ranking civil servant... or I will send him to the best ivy league.

If he decide that he don't want to stay in Singapore, he can always choose to leave SG for any other counties.. Employment opportunities will be abundant for somebody with such qualification.

He can become a true global citizen.

Wake up Ng Paw!


Leave your 9th century thoughts and face the reality in 21st century.

စလံုးခ်စ္သူ said...

စိတ္ခ်မ္းသာသလိုသာ ေၿပာခဲ့ပါ ကိုကို။ ခိြ ခိြ။

Hla Htone said...

အဲဒါေလးေတြေၾကာင့္ ကိုကို့ ကို အထင္ၾကီးခဲ့ရတာေလ။ကမၻာ အႏွံ့ ့ေလွ်ာက္သြားမယ္ေနာ္ ကို။ ခိြ ခိြ...ခိြ ခိြ။

Ko Gaut's Thoughts! said...

do u see?

http://www.siac.org.sg/aboutus-secretariat.htm

Ko Gaut's Thoughts! said...

we need many ppl (enough critical mass for breakthrough) like him... do u understand wat i mean by 'critical mass'? if u don't understand, just forget abt it.

i only want to say open up ur narrow mind.. and see for the long run..

Anonymous said...

ေျပာင္းျပီးသားလူေတြ အေပၚက စာေလးနဲ ့စိတ္ေျဖေပါ့..

Bawinyuu said...

အဟင့္....မခံခ်င္ေအာင္ သူေၿပာတယ္ အၿမဲ။

Anonymous said...

အိမ္း... ဘဝင္ရူးMg Goutတစ္ေကာင္နဲ့ေတာ့ ခက္ေတာ့တာပဲ။ ေခ်ာ့ခ်က္ေမာင္းထုတ္လည္း မရ၊ ေခ်ာက္ပီး ေမာင္းထုတ္လည္း မၿပန္နဲ့ ၾကည့္မရေတာ့ဘူး၊ ဆဲလိုက္ေတာ့မယ္။ အေတြးအေခၚေလး တစ္ပဲေၿခာက္ၿပားနဲ့ ဘဝင္ရူးေရ... ေသာက္ရူးလာထမေနနဲ့ ဒီမွာ။

Anonymous said...

ကိုေဂါက္ ေျပာတဲ့လင့္က စင္ကာပူ အင္တာေနရွင္နယ္ အာဘီထေရးရွင္း က CEO ပဲ အရမ္းေလးစားတယ္... က်မတို႕နိုင္ငံမွာ ဒီလိုလူမ်ိဳးေတြ အမ်ားၾကီး လိုတယ္... ရွင္တို႔ ဦးေဏွာက္ တထြာေလာက္နဲ႔ ပါးစပ္ပိတ္သင့္ပီ... ဘေလာ့ပါပိတ္ေတာ့...

Anonymous said...

အဆိပ္ေကာင္ေတြ....

Anonymous said...

What is Minn Naing Oo's Citizenship? Singaporean? Not Myanmar anymore, right?
What's the meaning of this?
ကိုေဂါက္ ေျပာတဲ့လင့္က စင္ကာပူ အင္တာေနရွင္နယ္ အာဘီထေရးရွင္း က CEO ပဲ အရမ္းေလးစားတယ္... က်မတို႕နိုင္ငံမွာ ဒီလိုလူမ်ိဳးေတြ အမ်ားၾကီး လိုတယ္...
Confusing.......??????
က်မတို႕နိုင္ငံ? Which country you are reffering? Who are you?

Anonymous said...

"အံ့ၾသစရာေကာင္းသည့္အခ်က္မွာ စကၤာပူႏုိင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိး၍ ဟူေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ဳိးကိုလည္းေကာင္း၊ စကၤာပူ၏ ရာသီဥတုအေနအထားကုိ ႏွစ္သက္၍ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ဳိးကိုလည္းေကာင္း၊ စကၤာပူရွိ လူမ်ဳိးစုမ်ား၏ ေဖာ္ေရြမႈေၾကာင့္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ဳိးကိုလည္းေကာင္း၊ စကၤာပူမွ အစားအေသာက္မ်ား၊ ဂီတ၊ စာေပ၊ ႐ုပ္ရွင္၊ သုခုမအႏုပညာမ်ားကုိ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏုိး၍ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ဳိးမ်ားကုိလည္းေကာင္း လုံး၀မေတြ႕ရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။"

ဟုတ္တယ္အစ္ကိုေရ..။ အင္မတန္ ထူးဆန္းအံ႕ၾသဖုိ႕ေကာင္းတဲ႕ အခ်က္ပါပဲ။ ကိုယ္နုိင္ငံသားခံထားတဲ႕ နုိင္ငံအေပၚမွာလည္း ေက်းဇူး သစၥာ ေစာင္႕ သိပါ႕မယ္လို႕လည္း သစၥာ ဆို ထားၿပီး တစ္ကယ္လည္း မေစာင္႕ သိ ၾကဘူး...။သာေပါင္း ညာစား အေျခာက္ေတြထက္ေတာင္မွ စိတ္ဓါတ္ည႔ံဖ်င္းေသးသိမ္တယ္။ အဲလို လူေတြက ဘာေကာင္ႀကီးပဲ ျဖစ္ေနေန ျမန္မာနုိင္ငံသားပဲလုပ္လုပ္၊ စကၤာပူ နုိင္ငံသားပဲလုပ္လုပ္ ၊ ဘယ္နိုင္ငံသားပဲလုပ္လုပ္ ကိုယ္နုိင္ငံသားခံယူထားတဲ႕ နိုင္ငံအေပၚမွာ ေက်းဇူးသစၥာ ေစာင္႕သိ တတ္တဲ႕ စိတ္ တျပားသားမွ မရွိတဲ႕ ေအာက္တန္းစား အဆင္႕က တက္မွာမဟုတ္ဘူး။

Mg Naing said...

ေမာင္ေဂါက္ေရ..
မင္းတုိ ့လုိသာ ႏုိင္ငံျခားထြက္ႀကတဲ့ ျမန္မာနုိင္ငံသားတုိင္း
အျခားႏုိင္ငံသားေျပာင္းကုန္ႀကရင္ ဒုိ ့တုိင္းျပည္ႀကီး မခက္ေပဘူးလား..
ဒီမွာလာရွဳတ္ေနတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဒုိ ့မ်ားပါ အျမီးလုိက္ဖ်က္ေပးရမွာလား..
(ကုိေပါသေဘာထားႀကီးလုိ ့ေနာ္..
တကယ္လုိ ့ျမန္မာနုိင္ငံသားသာ ေကာ္မန္ ့ေရးပုိင္ခြင့္ရွိသည္ဆုိ မလြယ္ဘူးေနာ္..)

Ba Aung said...

Hi All,

We need to be united in order to fight against SPDC and to become a Democratic Nation. Don't talk rubbish about you are because of citizen or PR or whatever.

So long as you are clear in your mind how you support, what you can do for country and when you are ready. That's it.

Please stop commenting unnecessary rubbish.

Again be united.

with Metta
Ba Aung

Anonymous said...

ဗမာလူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းမွာမွ ဒီကိစၥနဲ႔ ကြဲၾက ၿပဲၾက အမုန္းပြားၾက ရျပန္ၿပီ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ျဖစ္ျဖစ္ မျဖစ္ျဖစ္ ဗမာလူမ်ိဳးျဖစ္ေနၾကေသးတယ္ေလ။ ႏိုင္ငံေရး လုပ္တယ္ဆိုတာ လူေတြကို ညီၫြတ္ေအာင္ စည္း႐ံုးရတာ မဟုတ္ဘူးလား။ အခ်စ္အေၾကာင္းက စ လိုက္ၾကတာ အမုန္းေတြ ေဒါသေတြ အကြဲအၿပဲေတြနဲ႔ ဆံုးၾကေတာ့ မွာလား။

pkw said...

ကုိေပါ ..စင္ကာပူ န္ုင္ငံသား မေျပာင္းခင္ ဆိုတဲ့ ေဆာင္းပါးကို ေအာက္ပါ လင့္ ကျဖည့္ စြက္ထားသည္ ဟု စာေရးသူက ဆိုပါသည္ .အားလံုးဖတ္သင့္ပါသည္။ နုိင္ငံသား ေျပာင္းျပီးသူမ်ား ပိုမိုသေဘာက် ပါလိမ္႔မည္။ http://www.scribd.com/doc/19042688/BurmeseSGEdition2

Anonymous said...

I am the master of my fate.
I am the captain of my soul.

Majority of the writers here are rude.
Minority of the writers here are normal.

But all are Burmese.

Good luck to you.
Good luck to Burma.
Long live Daw Aung San Su Kyi.
Long live Ko Min Ko Naing.

Good luck to Singapore as well, since many rude Burmese are in SG.

Behave. This is Public.

Anonymous said...

"စိတ္ခ်မ္းသာသလိုသာ ေၿပာခဲ့ပါ ကိုကို။ ခိြ ခိြ။"

Anonymous said...

စင္ကာပူ န္ုင္ငံသား မေျပာင္းခင္/ ေျပာင္းျပီးသူမ်ား အားလံုး သိသင့့္္ပါသည္။ အခ်က္အလက္ေတြ အမ်ားႀကီး ပါ ။http://www.yeocheowtong.com/index.html

ခေရညိဳ said...

တခါတုန္းက တို႕ရြာမွာကိုေပါလို႕ အမ်ား ေခၚတဲ့ ေပါေၾကာင္ေၾကာင္ လူတစ္ေယာက္ရယ္
သူအလုပ္လုပ္တဲ့အိမ္ က ျမိဳ႕ေက်ာင္းတက္သူေဌးသမီ:ကိုရင္ မွာသိုသိပ္ က်ိတ္က်ိတ္သာ ခ်စ္ရွာေနသတဲ့ကြယ္

Anonymous said...

ups sorry delete plz [url=http://duhum.com].[/url]

Anonymous said...

ups sorry delete plz [url=http://duhum.com].[/url]

Anonymous said...

ေနာက္ဆံုးေတာ႕လဲ...အဓိက က..အဓိက ပါပဲ :))))

မိတ္ေဆြ…. စကၤာပူႏုိင္ငံသား ခံယူဖုိ႔ စိတ္ကူးေနသလား။ ဒီစာကုိ အရင္ဖတ္ၾကည့္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါရေစ။စကၤာပူႏုိင္ငံေရး တေစ့တေစာင္း သိေကာင္းစရာ...
Websites
Blogs