“တာဇံကုိ ၿမဳိ႕ေပၚ ေခၚၾကမယ္”

Share |
ျမန္မာျပည္ အစြန္အဖ်ား ေတာႀကဳိအုံၾကားအရပ္မွ ေမြးကင္းစကေလးငယ္တဦးကုိ လန္ဒန္တြင္ေခၚ၍ ႀကီးျပင္းေစၿပီး ပညာသင္ၾကားေပးလုိက္လွ်င္ ထုိကေလးငယ္သည္ အဂၤလိပ္လူမ်ဳိး မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားလာေသာ ကေလးငယ္ႏွင့္မျခား အဂၤလိပ္ဘာသာကုိ ကၽြမ္းက်င္စြာေျပာဆုိႏုိင္ၿပီး အဂၤလိပ္လူမ်ဳိး ကေလးငယ္မ်ားနည္းတူပင္ ပညာတတ္ေျမာက္လာမည္ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါကေလးငယ္ကုိပင္ ေမြးကင္းစအရြယ္၌ ေတာတြင္းမွ လူ၀ံမ်ားအၾကားတြင္ သြားေရာက္ထားရွိကာ ႀကီးျပင္းေစပါက လူစကားကုိပင္ ေျပာတတ္ေတာ့မည္မဟုတ္ဘဲ တာဇံကဲ့သုိ႔ လူ၀ံဘာသာစကားႏွင့္ ေတာဓေလ့ ေတာစ႐ုိက္အတုိင္းသာ ျပဳမူဆက္ဆံႏုိင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာလူမ်ဳိးကေလးငယ္မွမဟုတ္၊ ဥေရာပလူမ်ဳိး မိဘမ်ားမွ ေမြးဖြားလာေသာ အျခားကေလးငယ္မ်ားကုိ အလားတူစမ္းသပ္လွ်င္လည္း တူညီေသာ ရလဒ္ကုိသာ ျမင္ေတြ႕ၾကရမည္ျဖစ္ေပသည္။

တဖန္ ေတာတြင္းတြင္ ႀကီးျပင္းခဲ့ရေသာ လူကေလးအား လူ႕ယဥ္ေက်းမႈ အသုိင္းအ၀ုိင္းသုိ႔ ေခၚယူကာ လူ႕ဘာသာစကားကုိ သင္ၾကားေပးလွ်င္ မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္းမွာပင္ လူစကားကုိ ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ ေျပာဆုိလာႏုိင္ေပလိမ့္မည္။ အစပုိင္းတြင္ေတာ့ လူတုိ႔၏ အေလ့အထႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က်မရွိသျဖင့္ ကုိ႔ယုိ႔ကားယား၊ ကေမာက္ကမ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ရွိေပလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤသည္မွာ ေခတၱခဏသာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ လူဆုိသည္ကား အမွားမွေန၍ သင္ခန္းစာယူတတ္ေသာ၊ ေလ့လာသင္ယူတတ္ေသာ သေဘာ ကုိယ္စီရွိၾကသည္။ လူသည္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ရွင္သန္ႏုိင္ေစရန္ မိမိကုိယ္ကုိ ျပဳျပင္တတ္ေသာ သေဘာရွိသည္။ အခ်ိန္ကာလ တခုကုိ လြန္ေျမာက္သြားလွ်င္ တာဇံအေနျဖင့္ မူလသဘာ၀ျဖစ္ေသာ ေတာတြင္းသားကေလးအျဖစ္ကုိ မမွတ္မိႏုိင္ေတာ့ေလာက္ေအာင္ပင္ ယဥ္ေက်းခ်က္ခ်ာေသာ ၿမဳိ႕သားလူငယ္ကေလးတဦးအျဖစ္ တုိးတက္ ေျပာင္းလဲသြားေပလိမ့္မည္။ ဤသည္ကား ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေတြးေခၚယူဆပုံ ျဖစ္ပါသည္။

အခ်ဳိ႕သူမ်ား၏ ကြဲျပားျခားနားေသာ စဥ္းစားေတြးေခၚပုံလည္း ရွိေသးသည္။ ထုိသူတုိ႔ အလုိအရ တာဇံသည္ ေတာတြင္းသားမုိ႔ လူစကားကုိ ခ်က္ခ်င္း နားမလည္ႏုိင္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူၾကားထဲကုိ ခ်က္ခ်င္းေခၚလုိ႔မျဖစ္။ လူ၀ံမ်ားထက္ အတန္ငယ္ ပုိမုိ၍ ယဥ္ပါးေသာ ကၽြဲႏြား စသည္တုိ႔အၾကားတြင္ ငါးႏွစ္ခန္႔ ေရွးဦးစြာ ႀကီးျပင္းေစရမည္။ ႏြားအေလ့ႏြားအထႏွင့္ ယဥ္ပါးလာမွ တဆင့္တက္၍ ထုိ႔ထက္ပုိမုိ ယဥ္ပါးဟန္ရွိေသာ ေခြးေၾကာင္တုိ႔ အၾကားတြင္ ေနေစမည္။ ထုိမွတဆင့္ ႏွစ္အတန္ၾကာေသာအခါ လူ႐ုိင္းမ်ဳိးႏြယ္စုေတြအၾကား ေနေစရဦးမည္။ ေနာက္ဆုံးက်မွ ယဥ္ေက်းတုိးတက္ေသာ လူ႕အသုိင္းအ၀ုိင္းၾကားေတြ ေနေစမည္။ ဤအေတြးအေခၚသည္ အင္မတန္ ရယ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အေတြးအေခၚပင္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕လည္း ကုိေပါ ဒါေတာ့ လြန္လြန္းၿပီဟု ဆုိၾကေပမည္။ သုိ႔ေသာ္မရယ္ၾကပါလင့္။ ပီအိတ္ခ်္ဒီ ေဒါက္တာႀကီးမ်ားတြင္ပင္ ထုိအေတြးအေခၚနည္းတူ ေတြးေခၚသူ အေျမာက္အျမား ရွိၾကေပသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ အျဖစ္ကုိ ပုံခုိင္းႏႈိင္းျပရေသာ ခ်မ္းသာ၍ ယဥ္ေက်းေသာ မိဘႏွစ္ပါးမွ ေပါက္ဖြားလာေသာ္လည္း လူမသမာသူတစုက ျပန္ေပးဆြဲကာ ေတာထဲတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရေသာ ေတာတြင္းသား ကေလးငယ္သဖြယ္ ျဖစ္ေနေပသည္။

ထုိျမန္မာျပည္သူျပည္သားတုိ႔ကုိ ကမၻာတလႊားမွ လူသားမ်ားနည္းတူပင္ လြတ္လပ္ခြင့္၊ အသက္ရွင္သန္ပုိင္ခြင့္၊ ကုိယ့္ၾကမၼာကုိယ္ဖန္တီးခြင့္တုိ႔ကုိ စကၠန္႔မဆုိင္း ေပးစြမ္းသင့္ေပသည္။ ဤအခြင့္အလမ္းတုိ႔ကုိ အာမခံႏုိင္သည္မွာ ဒီမုိကေရစီစနစ္သာလွ်င္ ရွိသည္။ ေတာတြင္းသားကေလးကုိ လူ႕အသုိင္းအ၀ုိင္းအတြင္းတြင္ စတင္ေခၚေဆာင္ကာစ၌ ကေမာက္ကမ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ႀကဳံေတြ႕ရသည့္နည္းတူ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ကာစ တုိင္းျပည္တခုအဖုိ႔ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ စတင္က်င့္သုံးကာစ၌ ကေမာက္ကမ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ ႀကဳံေတြ႕ႏုိင္ေပေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိသုိ႔ ကေမာက္ကမ အျဖစ္အပ်က္ကုိ ေတြ႕႐ုံမွ်ႏွင့္ ေနာက္လန္မက်သြားပဲ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ ခုိင္မာရင့္သန္စြာ အျမစ္တြယ္ႏုိင္သည္အထိ ဇြဲနပဲျဖင့္ စိတ္လက္ရွည္ရွည္ ႀကဳိးပမ္းသြားရန္လည္း လုိအပ္လွေပသည္။

သုိ႔ေသာ္ျငား ပညာရွင္ဆုိသူအခ်ဳိ႕၏ အလုိအရမူကား ျမန္မာျပည္သူျပည္သားတုိ႔အား လုံး၀ လြတ္လပ္ေရး ေပးလုိက္ရန္ မထုိက္တန္။ ပထမတြင္ အေပ်ာ့စားအာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ရမည္ (သုိ႔တည္းမဟုတ္) စည္းကမ္းရွိေသာ ဒီမုိကေရစီ (သုိ႔တည္းမဟုတ္) ျမန္မာ့အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ကုိ အရင္သြားရမည္။ တျဖည္းျဖည္း ရင့္က်က္လာမွ လုံး၀ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီ စနစ္သုိ႔ အဆင့္ဆင့္ သြားရမည္ ဟူသတည္း။ သန္းငါးဆယ္၏ ကံၾကမၼာကုိ ကြန္ျပဴတာေရွ႕တြင္ အၿမဳိင့္သားထုိင္၍ ထုိသုိ႔ စီရင္ခ်က္ခ် ဆုံးျဖတ္လ်က္ရွိေသာ လက္တဆုပ္စာ ခုံသမာဓိ လူႀကီးမင္းမ်ား၏ စကားကုိ ၾကားရတုိင္း ကၽြႏု္ပ္အေတြးထဲတြင္ ကၽြဲႏြားမ်ားအၾကား၊ ေခြးေၾကာင္မ်ားအၾကားတြင္ ကာလရွည္ၾကာ ပစ္ထားခံရရွာေသာ ကေလးငယ္တဦး၏ ပုံရိပ္ကုိ ေျပးျမင္မိေလသည္။

6 comments:

လြန္လြန္း said...

ကိုေပါေရ ...

အင္မတန္မွ မွန္ကန္ထိေရာက္ေသာ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ပါပဲ။

တစ္ခ်ိဳ႕ ပညာရွိဟု အမည္တြင္ေသာသူတို႔သည္ ငါ မာန္တက္ကာ အမွန္တရားကို မျမင္ၾကကုန္။

ကိုလူေထြး said...

အဂၤလန္မွာေက်ာင္းထားမယ္ဆိုလို႕ တာဇံ အေျပးလာတာပါ။ ေနာက္မွာ ႏြားအုပ္နဲ႕ထားမယ္ဆိုလို႕ ေတာထဲပဲ ျပန္ေတာ့မယ္...

ကိုေပါ ခုိင္းႏွိဳင္းထားတဲ့ ဥပမာကို သေဘာက်တယ္...
အမွန္မွာ ဒီေကာင္ေတြက ဒီမိုမကေရစီရင္ မရေတာ့လို႕ လိုက္ျပီး ဒီမိုကေရစီေနရတာပါ... အမွန္က ဒီမိုကေရစီ ဘာအဓိပၸာယ္ရွိမွန္းေတာင္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က မသိၾကရွာပါဘူး...

လက္နက္နဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ရတာ ပိုလြယ္တယ္ေလ... ေက်ာင္းမွာ ဆရာက ၾကိမ္လံုးကိုင္ထားသလိုေပါ့...

KHIN ZIN MINN said...

nice post

Anonymous said...

Hote par pe Ko paw yay,
In football term, army is going to score goal, but we still dont know what to do. Just quarrel and fight each other. :P
thank!

Anonymous said...

Hi Anon, yes, army is going to score the goal but it is " luu kyuun ball" :D

Nge Naing said...

ဒီမိုကေရစီကို က်င့္သံုးေနတဲ့ ႏုိင္ငံေတြကလည္း ဟိုတုန္းက လူ႔အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖါက္ၿပီး လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေတြပါပဲ၊ ကၽြန္္မတို႔ ျမန္မာေတြကသာ အဲဒီလူေတြဆီက စနစ္တက် စည္းကမ္းရွိရွိ အလုပ္လုပ္တတ္တဲ့ ေကာင္းတဲ့အေမြမနစ္ကို ဘာတခုမွ မယူထားခဲ့ပဲ မေကာင္းတဲ့ တရားခံညွင္းဆဲနည္းေတြကိုပဲ ယူထားခဲ့ၿပီး ေနာက္မ်ိဳးဆက္ကိုလည္း ကိုယ္နဲ႔ နည္းနည္း အျမင္မတူတာနဲ႔ သတ္ဖို႔ ျဖတ္ဖို႔ ညွင္းဆဲဖို႔ စိတ္ဓါတ္ကိုပဲ အေမြေပးေနလို႔ ျမန္မာျပည္က အခုေလာက္ ႏွိပ္က်ေနတာပါ။

မိတ္ေဆြ…. စကၤာပူႏုိင္ငံသား ခံယူဖုိ႔ စိတ္ကူးေနသလား။ ဒီစာကုိ အရင္ဖတ္ၾကည့္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါရေစ။စကၤာပူႏုိင္ငံေရး တေစ့တေစာင္း သိေကာင္းစရာ...
Websites
Blogs