“က်ဥ္တုပ္ခံ၀ံ့ မခံ၀ံ႔”

Share |
(ေရွ႕က ပုိ႔စ္တြင္ မွတ္ခ်က္အေနျဖင့္ ျဖည့္စြက္ထားေသာ အေၾကာင္းအရာမွာ ပုိ႔စ္တခုသတ္သတ္ ခြဲထုတ္ႏုိင္ေလာက္သည္အထိ ရွည္လ်ားကာ အေၾကာင္းအရာအေနႏွင့္လည္း သီးသန္႔ ျပည့္စုံသည္ျဖစ္၍ အနည္းငယ္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ၿပီး ေခါင္းစဥ္အသစ္တပ္ကာ ထပ္မံ တင္ျပလုိက္ပါသည္။)
ေမာင္သာရ၏ ၀တၳဳေခါင္းစဥ္ကုိ ယူလုိက္ပါသည္။ ျမန္မာ ဆုိ႐ုိးစကားရွိသည္။ (က်ည္းကန္ရွင္ႀကီး ေမတၱာစာမွ ဟု ထင္သည္။)

“ပဲဟင္းကုိ ႐ႈပ္ခ်င္၏။ ႏႈတ္ခမ္းေမႊး အႏႈတ္ခံ၀ံ့ မခံ၀ံ့။
မႈိနဲ႔ မွ်စ္ကုိ ႏႈတ္ခ်င္၏။ က်ဥ္တုပ္ခံ၀ံ့ မခံ၀ံ့။
မင္းမွာ လုပ္ခ်င္၏။ တင္းကုပ္မွာ အခ်ဳပ္ခံ၀ံ့ မခံ၀ံ့။”
က်ေနာ္က သည္လုိ ျဖည့္စြက္ခ်င္၏။
“အမ်ားသူငါႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ မီဒီယာေပၚတြင္ ေျပာခ်င္၊ ေရးခ်င္၊ လုပ္ခ်င္၏။ အေ၀ဖန္ခံ၀ံ့ မခံ၀ံ့။”
လူတခ်ဳိ႕သည္ မိမိအျမင္ကုိ တင္ျပရာ၏ တာ၀န္ယူစိတ္မရွိဘဲ တစုံတခု ကုိ အကာအကြယ္ ယူကာ မ႐ုိးမသား ေျပာဆုိတတ္ၾက၏။ ဥပမာ ေပးရလွ်င္ တခါက ကိုဇာနည္ႏွင့္ အျခား ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တေယာက္၏ ေဆြးေႏြးခန္းကုိ အမ်ဳိးသမီး တေယာက္က ေပးစာျဖင့္ ေ၀ဖန္၏။ ေ၀ဖန္ခြင့္ရွိပါ၏။ သုိ႔ေသာ္ သူမက စာထဲတြင္ မိမိသည္ သာမန္ အိမ္ရွင္မ တဦးသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိသည္ႏွင့္ အစခ်ီထား၏။ သူမသည္ ႏွိမ့္ခ်လုိ၍ ႏွိမ့္ခ်ထားျခင္းမဟုတ္။ မိမိအား ျပန္လည္ မထုိးႏွက္ ေစရန္ ႀကဳိတင္အကာအကြယ္ ယူထားေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ လူတုိ႔သည္ မိမိေျပာေသာ စကားကုိ မွားမွားမွန္မွန္ တာ၀န္ယူသင့္ေပသည္။ မီဒီယာေပၚတြင္ တက္ေျပာပါက မိမိအား ျပန္လွန္ ထုိးႏွက္တုိက္ခုိက္ ေ၀ဖန္သည္မ်ားကုိ ေမွ်ာ္လင့္ထားရမည္သာျဖစ္သည္။
က်ေနာ္တုိ႔သည္ ဆန္႔က်င္ဘက္ အျမင္မ်ားကုိ အစဥ္သျဖင့္ နားလည္ေပးရန္ မလုိအပ္ေခ်။ ဤသုိ႔သာ နားလည္ေပးေနရပါက အေမရိကန္ သမၼတေလာင္းတုိ႔သည္ တဦး၏ေပၚလစီကုိ တဦးက အျပန္အလွန္ ထုိးႏွက္ေနစရာလုိမည္မထင္ေတာ့ေခ်။ က်ေနာ္တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ႏွင့္ မတူညီေသာ အျမင္ကုိ လုိအပ္ပါက ထုိးႏွက္တုိက္ခုိက္တန္သင့္လွ်င္ ထုိးႏွက္တုိက္ခုိက္ ရေပမည္။ လူကို ပုဂၢဳိလ္ေရးရာ တုိက္ခုိက္ျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ၄င္း၏ အယူအဆကုိသာ ေ၀ဖန္တုိက္ခုိက္ ျခင္းျဖစ္ပါက ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထုိက္ေသာ ေ၀ဖန္မႈမ်ဳိးျဖစ္သည္။
ဤအခ်က္ကုိ ဗမာမ်ားအၾကားတြင္ အဓိပၸါယ္ေပါက္လြဲေနဟန္ရွိသည္။ က်ေနာ္သည္ ေမာင္ျဖဴႏွင့္ အင္မတန္ ရင္းႏွီးသည္။ သုိ႔ေသာ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ အမ်ားၾကည့္ရန္ ေရးထားေသာ ေမာင္ျဖဴ၏ ပုိ႔စ္တခုသည္ က်ေနာ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ အျမင္ရွိသည္ဆုိပါစုိ႔။ က်ေနာ္သည္ ထုိအျမင္ကုိ ထုိးႏွက္တုိက္ခုိက္ေရးသားရန္လုိအပ္ပါက ထုိးႏွက္တုိက္ခုိက္ ေရးသားမည္သာျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ေမာင္ျဖဴအား ပုဂၢဳိလ္ေရးအရ က်ေနာ္မုန္း၍ မဟုတ္။ ေမာင္ျဖဴ၏ ပုဂၢဳိလ္ေရးသက္သက္ျဖစ္ေသာ ရည္းစားစာမ်ဳိး၊ သူ႔ရည္းစားအေၾကာင္းမ်ဳိး၊ သူ႔အခ်စ္ဆုံးေခြးေလးအေၾကာင္းမ်ဳိးကုိကား က်ေနာ္ ေ၀ဖန္စရာ အေၾကာင္းမရွိ။ ခင္မင္ေသာအားျဖင့္ က်ီစယ္ျခင္းသာ ျပဳေကာင္းျပဳေပမည္။ အမ်ားႏွင့္ပတ္ သက္ေသာ အယူအဆမ်ဳိးကုိကား ေ၀ဖန္မည္ျဖစ္ပါသည္။
သုိ႔ေသာ္ လက္ေတြ႕တြင္ ျမန္မာမ်ားအၾကား၌ ျဖစ္ေနသည္က ထုိသုိ႔ေရးသားလုိက္ပါက “မတူညီေသာ အျမင္မ်ားကုိ နားလည္ေပးႏုိင္စြမ္းမရွိ” ဆုိေသာ အခ်က္ျဖင့္ ကာခ်င္ၾကသည္။ အျမင္ေစာင္း ခ်င္ၾကသည္။
ယုတၱိေဗဒနည္းအားျဖင့္ စဥ္းစားၾကည့္ၾကေစခ်င္ပါသည္။ မတူညီေသာ အျမင္မ်ားကုိ အဘယ္သုိ႔ အဘယ္ပုံ နားလည္ေပးၾကကုန္ပါသနည္း။ သင္သည္ အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ လက္မအား၍ အသင္၏ နဖူးတြင္ နားေနသည့္ မွက္ကုိ သင့္သူငယ္ခ်င္းအား ယပ္ေတာင္ျဖင့္ အသာအယာ ေျခာက္ေပးေစလုိသည္။ သင့္သူငယ္ခ်င္းသည္ မွက္ကုိ တူနဲ႔ ထုကာ ေျခာက္ေပးလုိသည္။ သင္သည္ မတူညီေသာ သင့္သူငယ္ခ်င္း၏ အယူအဆကုိ ဘာမွမေျပာဘဲ နားလည္ခံစားေပးပါမည္ေလာ။
ျဖစ္သင့္သည္မွာ ဆန္႔က်င္ဘက္ အျမင္မ်ား၊ မတူညီေသာ အျမင္မ်ားရွိလာၿပီဆုိလွ်င္ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကိစၥမ်ားျဖစ္ပါက အျပန္အလွန္ အႀကိတ္အနယ္ ယွဥ္ၿပဳိင္ျငင္းခုန္ၿပီး (Debate) လုပ္ၿပီးမွ လူအမ်ားကုိ ဆုံးျဖတ္ ေစျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ အျပန္အလွန္ စစ္ထုိးေနစဥ္ကာလပတ္လုံး အဘယ္သူသည္မိမိ၏ ဆန္႔က်င္ဘက္အျမင္အား နားလည္ခံစားေပးအံ့နည္း။ တုိက္ခုိက္ ႏွိပ္နယ္ ေျပာၾကားၾကမည္သာျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ သမၼတေလာင္းမ်ား စကားစစ္ထုိးပုံ၊ ဘရစ္တစ္ရွ္ ပါလီမာန္တြင္ အတုိက္အခံႏွင့္ အာဏာရပါတီမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား စကားစစ္ ထုိးပုံတုိ႔ကုိ နမူနာယူၾကပါေလ။ ဆန္႔က်င္ဘက္အျမင္မ်ားအား ေ၀ဖန္ျခင္းသည္ ဒီမုိကေရစီ မဟုတ္ဟု အဘယ္သူေျပာခ်င္ပါသနည္း။
နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ က်ေနာ့္အျမင္ကုိ ထပ္ေလာင္းေျပာခ်င္သည္မွာ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွား၊ ေရဒီယုိ၊ သတင္းစာ၊ မဂၢဇင္း စသည့္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ လူၾကားသူၾကားထဲတြင္ အမ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာ ကိစၥကုိ မိမိ၀င္ေရာက္ေျပာၾကားလုိပါက မိမိစကားကုိ မိမိ တာ၀န္ ယူႏုိင္မွသာေျပာၾကေစလုိပါသည္။ တခ်ိန္လုံး ခ်ီးမြမ္းစကားကုိသာ အလုိရွိ၍ ေ၀ဖန္ေရးကုိ နားဆင္ရန္ သတၱိမရွိသူမ်ား အထူးသတိထားၾကပါ။ ထုိသုိ႔မဟုတ္ဘဲ အေ၀ဖန္ခံ ရမည္ေၾကာက္၍ “က်မက သာမန္ အိမ္ရွင္မပါ” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ “က်ေနာ္က သာမန္ျပည္သူတဦးပါ” ဟူ၍လည္းေကာင္း စကားခံ၍ ေျပာသည္မွာ အမွန္တကယ္ ႏွိမ့္ခ်႐ုိက်ဳိးေသာ စိတ္ဓါတ္ ရွိ၍ မဟုတ္မူဘဲ မိမိအလွည့္က်လွ်င္ မႏြဲ႕တမ္းမခံ၀ံ့ေသာ ထုိသူ၏ သူရဲေဘာေၾကာင္ျခင္းကုိ လူပုံအလည္တြင္ သူ႔ဘာသာ ေၾကညာေနျခင္းသာဟု မွတ္ယူရေပမည္။
က်ေနာ္တုိ႔ အမ်ားစုသည္ မည္သူမွ အလုံးစုံ ၿပီးျပည့္စုံေသာ လူမ်ားမဟုတ္ၾက။ လူမွန္လွ်င္ တခါမဟုတ္ တခါေတာ့ မွားမည္သာျဖစ္ေခ်သည္။ မမွားေသာသူဟူ၍ အဘယ္မွာ ရွိအံ့နည္း။ အမွားကုိ ဇြတ္အတင္းကာခ်င္ေသာေၾကာင့္သာ၊ အမွားကုိ အေ၀ဖန္ မခံ၀ံ့ေသာေၾကာင့္သာ မျဖစ္သင့္သည္မ်ား ျဖစ္ရေခ်သည္။ တဖန္ စဥ္းစားစရာတခုမွာလည္း လူတုိ႔တြင္ ညံ့ျခင္း ေတာ္ျခင္းမ်ားမွာ ပါရမီရွိဘုိ႔ႏွင့္ ႀကဳိးစားမႈ ၀ီရိယတုိ႔ေၾကာင့္ ကြာျခားႏုိင္ေသာ္လည္း ႐ုိးသားျခင္းမွာမူ မည္သူမဆုိ ထားဘုိ႔ တတ္ႏုိင္ေသာ အရာတခုျဖစ္သလုိ ထားရန္ အခက္ဆုံးကိစၥတရပ္လည္း ျဖစ္ေနဟန္တူသည္။ ထုိေၾကာင့္ မႈိႏွင့္ မွ်စ္ကုိ ႏႈတ္လုိေသာသူမ်ားအတြက္ က်ဥ္တုပ္ခံရန္ အသင့္ျဖစ္မျဖစ္ကုိ ေမးစမ္းခ်င္လွပါသည္။

4 comments:

pandora said...

အသည္းေၾကာင္ပါဘူး။
ႏႈတ္ခမ္းေမႊးကေတာ့ not applicable။
မိႈနဲ႕မွ်စ္ကိုေတာ့ ႏႈတ္ပါဘူး သူမ်ားႏႈတ္ၿပီးသား ၀ယ္စားတယ္ခင္ည။
အခ်ဳပ္ခံရမွာလည္း ၾကမ္းပိုးကိုက္မွာေတာ့စိုးတယ္။

တိုးတက္ေနတဲ့ သည္ေခတ္ႀကီးမွာ လူတိုင္းဟာ above average ဆုိပဲ။ သည္ေတာ့ လူတိုင္းထဲက ပဒရ ကေတာ့ သာမန္ျပည္သူလို႕ မေျပာေပါင္။
ကိုယ္ေရးတာေတြလည္း တာ၀န္ယူပါ့ ။ ပို႕စ္ေအာက္မွာ အၿမဲ ဆိုင္းထိုးထားတာသာၾကည့္။
ပံု
ေခသူမဟုတ္။

(ေနာက္တာပါ. ခုတေလာ ကိုေပါ စိတ္ႀကီးေနပံုပဲ။ မဒမ္ေပါေရ ေခ်ာ့ပါဦး။ )

Ko Paw said...

ပန္ဒုိရာ>>>>>>>> စိတ္ႀကီးေနတာ ဟုတ္ရပါဘူးဂ်ာ။ ဆယ့္ႏွစ္ႀကဳိးမတတ္ေတာ့ လုိရင္းကုိ ပုိ႔ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ ဒဲ့တုိး၀ုတၱိ ျဖစ္သြားရတာပါ။ မဒမ္ေပါက ပုိၾကမ္းတယ္ခင္ည…ခြိခြိ။

တန္ခူး said...

"႐ုိးသားျခင္းမွာမူ မည္သူမဆုိ ထားဘုိ႔ တတ္ႏုိင္ေသာ အရာတခုျဖစ္သလုိ ထားရန္ အခက္ဆုံးကိစၥတရပ္လည္း ျဖစ္ေနဟန္တူသည္။"

ဒီအပိုဒ္ေလးကိုေတာ့မေမ့ဘူး။

Ko Paw said...

တန္ခူးေရ…….အဲဒါ ဟုိးတေလာေလးက ဖတ္လုိက္ရတဲ့ စာအုပ္တအုပ္ထဲက အာေဘာ္ပါ။ ဆရာေအာင္သင္းစာအုပ္ထဲကလားမသိဘူး။ အတိအက် မမွတ္မိေတာ့ဘူး။

မိတ္ေဆြ…. စကၤာပူႏုိင္ငံသား ခံယူဖုိ႔ စိတ္ကူးေနသလား။ ဒီစာကုိ အရင္ဖတ္ၾကည့္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါရေစ။စကၤာပူႏုိင္ငံေရး တေစ့တေစာင္း သိေကာင္းစရာ...
Websites
Blogs