“၂၁ရာစု မီးလွ်ံငွက္”

Share |
(အင္တာနက္ေပၚက သူမ်ားဆြဲၿပီးသား ကာတြန္းလက္ရာေလးေကာင္းေကာင္းေလးေတြထဲက ျဖတ္ၫႇပ္ကပ္ၿပီးေတာ့ဘဲ ကုိယ္လုိရာ ဖန္တီးလုိက္ပါတယ္။)

0 comments:

မိတ္ေဆြ…. စကၤာပူႏုိင္ငံသား ခံယူဖုိ႔ စိတ္ကူးေနသလား။ ဒီစာကုိ အရင္ဖတ္ၾကည့္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါရေစ။စကၤာပူႏုိင္ငံေရး တေစ့တေစာင္း သိေကာင္းစရာ...
Websites
Blogs