“သင္.....အသည္းေၾကာင္သလား”

Share |
ျပည္ပရွိ ဒီမုိကေရစီ လႈပ္ရွားသူမ်ားတြင္ အခ်ဳိ႕က ျပည္သူမ်ား ကန္႔ကြက္မဲ သြားေပးသင့္သည္ ဆုိၾကသည္။ သူတုိ႔၏ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ ျပည္သူမ်ားကုိ မဲသြားမေပးဘဲေနဘုိ႔၊ သပိတ္ေမွာက္ဘုိ႔ စည္း႐ုံးရန္မွာ လက္ေတြ႕မက်၊ မျဖစ္ႏုိင္ဟုဆုိသည္။

“စစ္မေရာက္ခင္ ျမားကုန္သည္” ဆုိေသာ စကားမွာ ဤေနရာတြင္ သုံးစြဲရန္ျဖစ္သည္။ နအဖ ေၾကညာခ်က္ထုတ္သည့္အခ်ိန္မွ စလွ်င္ ႏွစ္လခြဲခန္႔ လုိေသးေသာ အခ်ိန္ကာလတြင္ ျပည္သူအား လႈံ႕ေဆာ္ရန္ အခ်ိန္မ်ားစြာ ရပါလ်က္ႏွင့္ ထုိစကားမ်ဳိး ေျပာထြက္ၾကသည္မွာ နအဖကုိ အထင္အႀကီးလြန္ျခင္းေလာ၊ ကုိယ့္စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ ကုိယ္ယုံၾကည္မႈ မရွိ၍ ေလာ မေျပာတတ္။ အထူးသျဖင့္ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးကုိ နအဖက ရက္ရက္စက္စက္ ေခ်မႈန္းထားသည္မွာ လပုိင္းမွ်သာ ရွိေသး၍ ျပည္သူတုိ႕၏ စစ္အစုိးရအေပၚနာက်ည္းခ်က္ ျပင္းထန္ေနဆဲ ကာလမ်ဳိးတြင္ ထုိသုိ႔ လက္မႈိင္ခ်ၾကသည္မွာ ျပည္ပေရာက္ ဒီမုိကေရစီ ဘက္ေတာ္သားအခ်ဳိ႕၏ ေပ်ာ့ညံ့ေသာ စိတ္သေဘာထားကုိ ဘြင္းဘြင္းႀကီး မီးေမာင္း ထုိးျပရာေရာက္ေပသည္။ ထုိသူမ်ဳိးမ်ားသည္ လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္လွ်င္လည္း ေရရွည္ ေတာ္လွန္ရန္ ဇြဲမရွိ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ျဖင့္သြားလွ်င္လည္း ေရရွည္သြားႏုိင္သည္ထိ အသည္းမမာသူမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္ရာ၏။

ျပည္သူအမ်ား မဲသြားမေပးဘဲ ေနလွ်င္ ၄င္းတုိ႔၏ ႀကံဖြံ႕မ်ား၊ စြမ္းအားရွင္၊ မီးသတ္ စသည့္ လက္ကုိင္တုတ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ နအဖ အစုိးရက ေကာင္းေကာင္းႀကီးအသုံးခ်ကာ ေထာက္ခံမဲ အေလးသာေအာင္ ျပဳလိမ့္မည္ဟု ၄င္းတုိ႔ စုိးရိမ္ၾကသည္ဆုိ၏။

တဖန္ ျပည္သူမ်ားမွာ နအဖက အတင္းအၾကပ္ မျဖစ္မေန မဲ႐ုံသုိ႔ မသြားမေနရ သြားခုိင္းလွ်င္ သြားၾကရမည္ျဖစ္၍ ကန္႔ကြက္မဲထည့္ရန္ တုိက္တြန္းျခင္းသည္ ပုိ၍ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ရွိသည္ဟု လည္း ဆုိၾကသည္။

ေကာင္းၿပီ။ ထုိသုိ႔ ျပည္သူလူထုအား ကန္႔ကြက္မဲ ထည့္ခုိင္းေနေသာ ျပည္ပမွ မ်ဳိးခ်စ္ ဒီမုိကေရစီသူရဲေကာင္းမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ ကိုယ္တုိင္ေရာ ျပည္တြင္းသုိ႔ ျပန္ကာ ကန္႔ကြက္မဲ ထည့္ရဲၾကပါ၏ေလာ။ မထည့္မီတြင္လည္း မိမိတုိ႔ကန္႔ကြက္မဲ ထည့္မည့္အေၾကာင္းကုိ ယခုလုိပင္ မီဒီယာမ်ားတြင္ တရား၀င္ ေၾကျငာ၍ ေပၚတင္လုပ္၀ံ့ၾကပါ၏ေလာ။ မထည့္၀ံ့ ၾကဆုိလွ်င္ ကုိယ္မလုပ္ရဲသည့္ကိစၥကုိ သူမ်ားအား တုိက္တြန္းေနသည္ျဖစ္၍ “အငွားဗုိက္ႏွင့္ ဓါးထုိးခံခ်င္”ဆုိသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနေပသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤကိစၥကုိ ျပန္လည္ သုံးသပ္ၾကည့္ပါက ဆႏၵခံယူပြဲႀကီးတခုလုံးကုိ သပိတ္ေမွာက္ျခင္းသည္သာလွ်င္ အျဖစ္သင့္ဆုံး ကိစၥ ျဖစ္ေခ်သည္။ က်ေနာ္တုိ႔သည္ မဲသြား ထည့္ခုိင္းျခင္းအားျဖင့္ နအဖ သြားေနေသာ လမ္းျပေျမပုံ ၇ ခ်က္ကုိ ေထာက္ခံရာ ေရာက္ေပသည္။ မဲသြားထည့္ရန္ တုိက္တြန္းေနသူမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္က ကုိဇာနည္ႏွင့္ ကုိေအးလြင္အုပ္စုက အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အား အမ်ဳိးသားညီလာခံသုိ႔ ၀င္ေရာက္ပူးေပါင္းရန္ ေသြးေဆာင္တုိက္တြန္းေနသည္ႏွင့္ သေဘာတရား အတူတူပင္ ျဖစ္ေနေခ်သည္။ အသည္းေၾကာင္လွ်င္ အေတြးပါေၾကာင္တတ္သည္ကုိ သတိျပဳၾကပါကုန္။

၄င္းတုိ႔၏ ေနာက္ထပ္ အေၾကာင္းျပခ်က္တခုမွာ မည္သည့္နည္းႏွင့္မဆုိ နအဖက အတင္းအၾကပ္ မဲသြားထည့္ခုိင္းေစမည္ျဖစ္၍ ျပည္တြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားတြင္ ေရြးခ်ယ္ရာလမ္းမရွိဟုလည္း ဆုိၾကသည္။ ထုိသုိ႔ဆုိလွ်င္ ေရြးခ်ယ္စရာ လမ္းရွိေသာ ျပည္ပေရာက္ ထုိသူမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ ေရာက္ရွိရာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သံ႐ုံးမ်ား သုိ႔ မဲသြားထည့္ရန္ မလုိေခ်။ သပိတ္ေမွာက္သင့္ေပသည္။ အကယ္၍ ေရြးခ်ယ္ရန္အခြင့္အလမ္းရွိပါလ်က္ႏွင့္ ၄င္းတုိ႔ မဲသြားထည့္ၾကပါက ၄င္းတုိ႔ တံေတြးကုိ ၄င္းတုိ႔ ျပန္ၿမဳိကာ သြားၾကျခင္းသာျဖစ္သည္။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ နအဖ ႐ုဒ္မက္ ကုိ ေထာက္ခံလုိ၍သာ ျဖစ္ေခ်မည္။

က်ေနာ္တုိ႔သည္ ၁၉၉၀ခုႏွစ္တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ကုိယ္စားလွယ္ အမ်ားစုအား ျပည္သူလူထုက ေထာက္ခံမဲေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေရြးဆြဲေရးအတြက္ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားတြင္သာ တာ၀န္ရွိသည္။ နအဖ က ေခါင္းေခါက္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ပုတ္သင္တစုႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံကုိ ေရးဆြဲေသာ အမ်ဳိးသားညီလာခံသည္ တရားမ၀င္။

ထုိ႔ျပင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအတြက္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲဟူသည္ လြတ္လပ္ေသာ အေျခအေနတရပ္တြင္ တရား၀င္ေသာ အစုိးရတရပ္ကသာ က်င္းပေပးႏုိင္သည္။ ယခုသုိ႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္ မလြတ္လပ္ေသာ အေျခအေနတခုတြင္ လူထုက ေရြးခ်ယ္ရေသာ ေရြးခ်ယ္မႈသည္ လြတ္လပ္ေသာ မွန္ကန္ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ဳိးမျဖစ္ႏုိင္ေခ်။ ပမာပုံျပရလွ်င္ ေလွာင္ခ်ဳိင့္ထဲက ငွက္ကုိ ေလွာင္ခ်ဳိင့္ထဲတြင္ အတင္း တုတ္ႏွင့္ထုိးဆြ၍ ပ်ံခုိင္းျခင္းမ်ဳိးသာျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္စြာ ပ်ံသန္းရျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္သျဖင့္ ဘယ္ကုိမွ ခရီးမေပါက္ေရာက္ႏုိင္သကဲ့သုိ႔ပင္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ နအဖ သည္ မည္သုိ႔ေသာ ယုတ္မာေသာ ပက္စက္ေသာ နည္းမ်ဳိးစုံကုိ သုံးကာ လူထုဆႏၵခံယူပြဲကုိ က်င္းပသည္ျဖစ္ေစ..... ထုိလူထုဆႏၵခံယူပြဲကုိ သပိတ္ေမွာက္ရန္ တာ၀န္မွာ ျပည္သူလူထုအားလုံးတြင္ရွိသည္။ ျပည္ပေရာက္ ဒီမုိကေရစီဘက္ေတာ္သား မ်ားအေနျဖင့္ သပိတ္ေမွာက္ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ ေလလႈိင္းမွ တဆင့္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအသီးသီးတြင္ လူစုကာ သပိတ္ေမွာက္ပြဲမ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျပဳလုပ္သင့္ၾကေပသည္။ သုိ႔မွသာ ျပည္တြင္းရွိ လူထုသည္လည္း သပိတ္ေမွာက္ရန္ အေၾကာင္းကုိ သိၾကေပမည္။ သပိတ္ေမွာက္လုိေသာ သူသည္ အတင္းအၾကပ္ မဲေပးေစလွ်င္လည္း (အကယ္၍ မယုံႏုိင္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ပင္ လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာ ေပးခြင့္ရွိပါက) ကန္႔ကြက္မဲကုိသာ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အထူးေျပာဘြယ္မလုိေခ်။ အကယ္၍ မဲေပးရာတြင္ လ်ဳိ႕၀ွက္လုံၿခဳံမႈမရွိျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ နအဖမွ မဲခုိးျခင္းေၾကာင့္ အတည္ျဖစ္သြား လွ်င္လည္း မဲမေပးမီ မဆြခင္ကပင္ မိမိတုိ႔အားအတင္းအၾကပ္ ေစခုိင္းသျဖင့္ သြားေရာက္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ မီဒီယာမ်ားတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ပါက ထုိ နအဖ က ျပဳလုပ္ေသာ ဆႏၵခံယူပြဲသည္ တရား၀င္မဟုတ္ဘဲ ေအာက္လမ္းနည္းျဖင့္ အတည္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ထားေၾကာင္း ပုိမုိထင္ရွားကာ လူထု၏ မခံခ်င္စိတ္၊ နအဖ အား ေတာ္လွန္လုိစိတ္ ပုိမုိ ျမင့္မားလာမည္ျဖစ္သည္။

က်ေနာ္တုိ႔သည္ နာဆာ (အေမရိကန္ အမ်ဳိးသား ေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသ ဦးစီး)မွ အာကာသယာဥ္မ်ား လႊတ္တင္ေသာ စနစ္ကုိ အတုယူသင့္ၾကေပသည္။

အာကာသယာဥ္ပ်ံ (ဗြိဳင္ေယဂ်ာ (၁) ၊ (၂) စသည္) တုိ႔ကုိ ေနစၾက၀ဠာအတြင္းရွိ ဂ်ဴပီတာ၊ ေစတန္၊ နက္ပ္ကၽြန္း၊ ယူေရးနပ္စ္ စသည့္ အျပင္ဘက္မွ ၿဂဳိဟ္မ်ားဆီသုိ႔ လႊတ္တင္လုိပါက ၄င္းၿဂဳိဟ္မ်ားဆီသုိ႔ တုိက္႐ုိက္ခ်ိန္ရြယ္ကာ လႊတ္သည္မဟုတ္။ ေလာင္စာႏွင့္ အခ်ိန္မ်ားစြာ ကုန္က်ႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ခရီးတေထာက္တြင္ ရွိေသာ အဂၤါၿဂဳိဟ္ စသည့္ ၿဂဳိဟ္မ်ားႏွင့္ ဆုံႏုိင္ေလာက္ေသာ ၿဂဳိဟ္ပတ္လမ္းေၾကာင္းမ်ားသုိ႔ ခ်ိန္ရြယ္ပစ္လႊတ္ကာ ထုိၿဂဳိဟ္မ်ားထံမွ ေလာက္လႊဲအား (Gravitational sling shot) ကုိ ရယူရသည္။ အဂၤါၿဂဳိဟ္သည္လည္း ကမၻာကဲ့သုိ႔ပင္ ေနကုိ အရွိန္ျပင္းစြာႏွင့္ လွည့္ပတ္ေနရာ ၄င္းအနီးသုိ႔ ကပ္လာေသာ အာကာသယာဥ္ကုိ ၄င္း၏ဆြဲငင္အားျဖင့္ ဆြဲယူကာ ၄င္း၏ အျမန္ႏႈန္းအတုိင္း အရွိန္တုိးျမွင့္ကာ လုိက္ပါ လွည့္ပတ္ေစသည္။ အဂၤါၿဂိဳဟ္မွ တဖန္ျပန္လည္ ထြက္ခြာခဲ့သည့္အခ်ိန္တြင္လည္း အာကာသယာဥ္သည္ ထုိအျမန္ႏႈန္းအတုိင္း ဆက္လက္၍ မိမိသြားလုိရာ ၿဂဳိဟ္သုိ႔ လွ်င္ျမန္စြာ သြားႏုိင္ေလသည္။ ထုိအရွိန္သည္ ေလာင္စာမကုန္က်ရဘဲ အလကားရရွိသည့္ အရွိန္ျဖစ္သည္။

(ပုိ၍ သိသာထင္ရွားေသာ ဥပမာ တခုမွာ ေမာ္ေတာ္ဘုတ္ေနာက္တြင္ ေလွကုိ ႀကဳိးျဖင့္ခ်ိတ္၍ အတန္ငယ္သြားမိၿပီးေနာက္ လႊတ္လုိက္စဥ္တခဏတြင္ ထုိေလွသည္ ေမာ္ေတာ္ဘုတ္ဆြဲေသာ အရွိန္အတုိင္း ဆက္လက္၍ ျမန္ျမန္သြားသကဲ့သုိ႔တည္း။ အာကာသအတြင္းတြင္မူ ကမၻာေပၚမွာကဲ့သုိ႔ ေလ၊ေရတုိ႔၏ ခုခံမႈမ်ဳိးမရွိ၍ ေတာ္႐ုံႏွင့္ အရွိန္မေလ်ာ့ဘဲ ၄င္း အျမန္ႏႈန္းအတုိင္း ဆက္လက္၍ ၾကာျမင့္စြာ သြားလာႏုိင္ေပသည္။)

ယခုလည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ နအဖက ျပဳလုပ္ေသာ လူထုဆႏၵခံယူပြဲႀကီးအား ေလာက္လႊဲအရွိန္ကဲ့သုိ႔ အသုံးျပဳၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထု၏ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ရြံမုန္းစိတ္၊ ေတာ္လွန္လုိေသာစိတ္၊ ဒီမုိကေရစီအတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္လုိေသာ စိတ္ စသည္တုိ႔ကုိ အရွိန္အားေကာင္းစြာ ျမင့္တက္လာေအာင္ အသုံးခ်သင့္ေလသည္။ ထုိသုိ႔ အရွိန္ျမွင့္ေပးရန္အတြက္ ယခုကတည္းက ဤနအဖ ႀကီးမွဴးျပဳလုပ္ေသာ ဆႏၵခံယူပြဲကုိ သပိတ္ေမွာက္ရန္ ႏႈိးေဆာ္ၾကျခင္းျဖင့္ စတင္သင့္ေပသည္။

(မွတ္ခ်က္။ ။ လူတခ်ဳိ႕သည္ မိမိအျမင္ကုိ တင္ျပရာ၏ တာ၀န္ယူစိတ္မရွိဘဲ တစုံတခု ကုိ အကာအကြယ္ ယူကာ မ႐ုိးမသား ေျပာဆုိတတ္ၾက၏။ ဥပမာ ေပးရလွ်င္ တခါက ကိုဇာနည္ႏွင့္ အျခား ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တေယာက္၏ ေဆြးေႏြးခန္းကုိ အမ်ဳိးသမီး တေယာက္က ေပးစာျဖင့္ ေ၀ဖန္၏။ ေ၀ဖန္ခြင့္ရွိပါ၏။ သုိ႔ေသာ္ သူမက စာထဲတြင္ မိမိသည္ သာမန္ အိမ္ရွင္မ တဦးသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိသည္ႏွင့္ အစခ်ီထား၏။ သူမသည္ ႏွိမ့္ခ်လုိ၍ ႏွိမ့္ခ်ထားျခင္းမဟုတ္။ မိမိအား ျပန္လည္ မထုိးႏွက္ ေစရန္ ႀကဳိတင္အကာအကြယ္ ယူထားေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ လူတုိ႔သည္ မိမိေျပာေသာ စကားကုိ မွားမွားမွန္မွန္ တာ၀န္ယူသင့္ေပသည္။ မီဒီယာေပၚတြင္ တက္ေျပာပါက မိမိအား ျပန္လွန္ ထုိးႏွက္တုိက္ခုိက္ ေ၀ဖန္သည္မ်ားကုိ ေမွ်ာ္လင့္ထားရမည္သာျဖစ္သည္။

က်ေနာ္တုိ႔သည္ ဆန္႔က်င္ဘက္ အျမင္မ်ားကုိ အစဥ္သျဖင့္ နားလည္ေပးရန္ မလုိအပ္ေခ်။ ဤသုိ႔သာ နားလည္ေပးေနရပါက အေမရိကန္ သမၼတေလာင္းတုိ႔သည္ တဦး၏ေပၚလစီကုိ တဦးက အျပန္အလွန္ ထုိးႏွက္ေနစရာလုိမည္မထင္ေတာ့ေခ်။ က်ေနာ္တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ႏွင့္ မတူညီေသာ အျမင္ကုိ လုိအပ္ပါက ထုိးႏွက္တုိက္ခုိက္တန္သင့္လွ်င္ ထုိးႏွက္တုိက္ခုိက္ ရေပမည္။ လူကို ပုဂၢဳိလ္ေရးရာ တုိက္ခုိက္ျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ၄င္း၏ အယူအဆကုိသာ ေ၀ဖန္တုိက္ခုိက္ ျခင္းျဖစ္ပါက ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထုိက္ေသာ ေ၀ဖန္မႈမ်ဳိးျဖစ္သည္။

ဤအခ်က္ကုိ ဗမာမ်ားအၾကားတြင္ အဓိပၸါယ္ေပါက္လြဲေနဟန္ရွိသည္။ က်ေနာ္သည္ ေမာင္ျဖဴႏွင့္ အင္မတန္ ရင္းႏွီးသည္။ သုိ႔ေသာ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ အမ်ားၾကည့္ရန္ ေရးထားေသာ ေမာင္ျဖဴ၏ ပုိ႔စ္တခုသည္ က်ေနာ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ အျမင္ရွိသည္။ က်ေနာ္သည္ ထုိအျမင္ကုိ ထုိးႏွက္တုိက္ခုိက္ေရးသားရန္လုိအပ္ပါက ထုိးႏွက္တုိက္ခုိက္ ေရးသားမည္သာျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ေမာင္ျဖဴအား ပုဂၢဳိလ္ေရးအရ က်ေနာ္မုန္း၍ မဟုတ္။ ေမာင္ျဖဴ၏ ပုဂၢဳိလ္ေရးသက္သက္ျဖစ္ေသာ ရည္းစားစာမ်ဳိး၊ သူ႔ရည္းစားအေၾကာင္းမ်ဳိး၊ သူ႔အခ်စ္ဆုံးေခြးေလးအေၾကာင္းမ်ဳိးကုိကား က်ေနာ္ ေ၀ဖန္စရာ အေၾကာင္းမရွိ။ ခင္မင္ေသာအားျဖင့္ က်ီစယ္ျခင္းသာ ျပဳေကာင္းျပဳေပမည္။ အမ်ားႏွင့္ပတ္ သက္ေသာ အယူအဆမ်ဳိးကုိကား ေ၀ဖန္မည္ျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာမ်ားအၾကားတြင္ ျဖစ္ေနသည္က ထုိသုိ႔ေရးသားလုိက္ပါက “မတူညီေသာ အျမင္မ်ားကုိ နားလည္ေပးႏုိင္စြမ္းမရွိ” ဆုိေသာ အခ်က္ျဖင့္ ကာခ်င္ၾကသည္။ အျမင္ေစာင္း ခ်င္ၾကသည္။

ယုတၱိေဗဒနည္းအားျဖင့္ စဥ္းစားၾကည့္ၾကေစခ်င္ပါသည္။ မတူညီေသာ အျမင္မ်ားကုိ အဘယ္သုိ႔ အဘယ္ပုံ နားလည္ေပးၾကကုန္ပါသနည္း။ သင္သည္ အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ လက္မအား၍ အသင္၏ နဖူးတြင္ နားေနသည့္ မွက္ကုိ သင့္သူငယ္ခ်င္းအား ယပ္ေတာင္ျဖင့္ အသာအယာ ေျခာက္ေပးေစလုိသည္။ သင့္သူငယ္ခ်င္းသည္ မွက္ကုိ တူနဲ႔ ထုကာ ေျခာက္ေပးလုိသည္။ သင္သည္ မတူညီေသာ သင့္သူငယ္ခ်င္း၏ အယူအဆကုိ ဘာမွမေျပာဘဲ နားလည္ခံစားေပးပါမည္ေလာ။

ျဖစ္သင့္သည္မွာ ဆန္႔က်င္ဘက္ အျမင္မ်ား၊ မတူညီေသာ အျမင္မ်ားရွိလာၿပီဆုိလွ်င္ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကိစၥမ်ားျဖစ္ပါက အျပန္အလွန္ အႀကိတ္အနယ္ ယွဥ္ၿပဳိင္ျငင္းခုန္ၿပီး (Debate) လုပ္ၿပီးမွ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ အျပန္အလွန္ စစ္ထုိးေနစဥ္ကာလပတ္လုံး အဘယ္သူသည္မိမိ၏ ဆန္႔က်င္ဘက္အျမင္အား နားလည္ခံစားေပးအံ့နည္း။ တုိက္ခုိက္ ႏွိပ္နယ္ ေျပာၾကားၾကမည္သာျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ သမၼတေလာင္းမ်ား စကားစစ္ထုိးပုံ၊ ဘရစ္တစ္ရွ္ ပါလီမာန္တြင္ အတုိက္အခံႏွင့္ အာဏာရပါတီမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား စကားစစ္ ထုိးပုံတုိ႔ကုိ နမူနာယူၾကပါေလ။ ဆန္႔က်င္ဘက္အျမင္မ်ားအား ေ၀ဖန္ျခင္းသည္ ဒီမုိကေရစီ မဟုတ္ဟု အဘယ္သူေျပာခ်င္ပါသနည္း။

နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ က်ေနာ့္အျမင္ကုိ ထပ္ေလာင္းေျပာခ်င္သည္မွာ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွား၊ ေရဒီယုိ၊ သတင္းစာ၊ မဂၢဇင္း စသည့္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ လူၾကားသူၾကားထဲတြင္ အမ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာ ကိစၥကုိ မိမိ၀င္ေရာက္ေျပာၾကားလုိပါက မိမိစကားကုိ မိမိ တာ၀န္ ယူႏုိင္မွသာေျပာၾကေစလုိပါသည္။ တခ်ိန္လုံး ခ်ီးမြမ္းစကားကုိသာ အလုိရွိ၍ ေ၀ဖန္ေရးကုိ နားဆင္ရန္ သတၱိမရွိသူမ်ား အထူးသတိထားၾကပါ။ ထုိသုိ႔မဟုတ္ဘဲ အေ၀ဖန္ခံ ရမည္ေၾကာက္၍ “က်မက သာမန္ အိမ္ရွင္မပါ” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ “က်ေနာ္က သာမန္ျပည္သူတဦးပါ” ဟူ၍လည္းေကာင္း စကားခံ၍ ေျပာသည္မွာ အမွန္တကယ္ ႏွိမ့္ခ်႐ုိက်ဳိးေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိ၍ မဟုတ္မူဘဲ ထုိသူ၏ သူရဲေဘာေၾကာင္ျခင္းကုိ လူပုံအလည္တြင္ သူ႔ဘာသာ ေၾကညာေနျခင္းသာဟု မွတ္ယူရေပမည္။ က်ေနာ္တုိ႔ အမ်ားစုသည္ မည္သူမွ အလုံးစုံ ၿပီးျပည့္စုံေသာ လူမ်ားမဟုတ္ၾက။ လူမွန္လွ်င္ တခါမဟုတ္ တခါေတာ့ မွားမည္သာျဖစ္ေခ်သည္။ မမွားေသာသူဟူ၍ အဘယ္မွာ ရွိအံ့နည္း။ အမွားကုိ ဇြတ္အတင္းကာခ်င္ေသာေၾကာင့္သာ မျဖစ္သင့္သည္မ်ား ျဖစ္ရေခ်သည္။ လူတုိ႔တြင္ ညံ့ျခင္း ေတာ္ျခင္းမ်ားမွာ ပါရမီရွိဘုိ႔ႏွင့္ ႀကဳိးစားမႈ ၀ီရိယတုိ႔ေၾကာင့္ ကြာျခားႏုိင္ေသာ္လည္း ႐ုိးသားျခင္းမွာမူ မည္သူမဆုိ ထားဘုိ႔ တတ္ႏုိင္ေသာအရာတခုျဖစ္သလုိ ထားရန္ အခက္ဆုံးကိစၥတရပ္လည္း ျဖစ္ေနဟန္တူသည္။)

4 comments:

Anonymous said...

Let me share what I think...
ကၽြန္ေတာ္တို႔ဒီနွစ္လအတြင္း Referendum ကိုသပိတ္ေမွာက္ဖို႔ညီတူညာတူႄကိုးစားၾကမယ္ဆိုရင္...

၁။ နအဖဟာ ဒီReferendum ကိုေနာက္ဆံုးမွာက်င္းပသြားရအုန္းေတာ့ ေခ်ာေမြ႔ေကာင္းမြန္စြာနဲ႔က်င္းပခြင့္ရသြားမွာမဟုတ္ဘူး။နိုင္ငံသားေတြရဲ႕ သပိတ္ေမွာက္တယ္..လက္မခံနိုင္ဘူးလို႔ ဘဝဂ္ညံေအာင္ဆန္႔က်င္သံေတြၾကားထဲမွာ ထံုစံအတိုင္းမ်က္နွာေျပာင္တိုက္အ႐ွက္မဲ့စြာနဲ႔သာက်င္းပသြားရလိမ့္မယ္။

၂။ ျပည္တြင္းကျပည္သူေတြ ေနာက္ဆံုးတခ်ိန္မွာ မဲသြားေပးရအုန္းေတာ့ ဒီမဲေတြဟာ မတရားforceလုပ္လို႔ ၊အေျခအေနအရ မလြန္ဆန္နိုင္လို႔သြားထည့္ရတဲ့မဲေတြဆိုတာပိုိုမိုေပၚလြင္လာမယ္။သပိတ္ေမွာက္ဖို႔က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ဆနၵ႐ွိတဲ့ျပည္သူဟာဘယ္နည္းနဲ႔မွ ေထာက္ခံမဲေပးလိမ့္မွာမဟုတ္ဘးူဆိုတာ ကမၻာက ယံုမွားသံသယျဖစ္စရာမ႐ွိေတာ့ဘူး။

၃။ ဘယ္ေလာက္ဘဲ No No... နအဖလက္ထဲမွာYes ျဖစ္သြားမယ့္ ဒီမဲေတြဟာ ေစာေစာက သပိတ္ေမွာက္ဖို႔ အျပင္းအထန္ႄကိုးစားခဲ့တဲ့အတြက္ လိမ္မဲေတြဘဝကို အလိုအေလ်ာက္ ေရာက္သြား ၿပီး result ဟာ Legitimate မျဖစ္ဘူးလို႔ ေထာက္ျပဖို႔ အခြင့္အေရးရသြားမယ္။

၄။ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္႐ွိတဲ့ျပည္ပကလူေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ လံုးဝကိုမဲသြားမေပးဘဲ ကိုယ္ေရာက္ေနတဲ့နိုင္ငံေတြမွာျပတ္ျပတ္သားသားသပိတ္ေမွာက္သင့္တယ္။သပိတ္မွာက္ပြဲေတြကိုလည္း မီဒီယာေတြအကူအညီ နဲ႔ပိုၿပီးက်ယ္ျပန္႔ေအာင္လုပ္သင့္တယ္။

၅။ သန္းငါးဆယ္႐ွိတဲ့ျပည္သူေတြမွာ နအဖ စစ္တပ္နဲ႔ ႂကံ့ဖြံ႔ေပါင္္းရင္ ဆယ္သန္းဆိုပါေတာ့။ က်န္ျပည္သူေတြသပိတ္ေမွာက္လို႔ ေထာက္ခံမဲဆယ္သန္းရသည္ဟုေၾကျငာသည္ဘဲထားအုန္း။ ျပည္သူလူထုအားလံုးရဲ႔ ဒီေလာက္ % ဘဲပါဝင္မွူ႐ွိတဲ့ Referendum ဟာဘယ္လိုမွ Legitimate မျဖစ္ဘူးဆိုတာကိုစြဲကိုင္ၿပီး အာဏာ႐ွင္စနစ္က်ဆံုးသြားသည္အထိဆက္လက္တိုက္္ပြဲဝင္သြားၾကရမယ္။

ေမာင္တင္ယု said...

စကားလည္းေျပာၾကေပါ့ဗ်ာ၊ကိုယ္လုပ္ခဲ့ၾကေသာအလုပ္ေတြကဘာမွတာ၀န္ခံယူျခင္း၊ခံရဲျခင္းမရိွဘဲ ျပီးျပီးေရာဆိုျပီေတာ့မေျပာနဲ့ဗ်ာ၊
ခင္ဗ်ားတို ့၁၉၉၀ေရြးေကာက္ပြဲၾကီးကိုလည္းရႈးသလိုေပၚသလိုေျပာျပီးလုပ္ရင္၊အခုခင္ဗ်ားတို ့ေျပာတာေတြအားလံုးဟာလည္းရႈးသလိုေပၚသလိုေတြအျဖစ္ကို
ေနာင္လာေနာင္သားေတြကိုဆိုးေမြအျဖစ္ေပးျပီးေတာ့ သံသရာၾကီးကိုလည္ေပးေနအံုးမွာကေတာ့အေသအခ်ာျဖစ္ေနပါသည္။
ဒီေတာ့ရိုင္းရိုင္းေျပာရရင္ ခင္ဗ်ားတို ့ကိုခင္ဗ်ားတို ့သတ္ေသရင္ေသ၊မေသရင္ရဲလို ့ဆိတ္လေစ့လိုလုပ္ကာ ေနာက္ဆံုးေခြးသား၀က္ေျမးဘ၀လုပ္ရင္ေတာ့
ျပည္သူေတြအျပီးရက္စက္ျခင္း၊ရွင္းလင္းျခင္းကိုမလြဲမေသခံရမယ္ဆိုတာကိုအရင္ဆံုးေျပာထားပါသည္.

Ka Daung Nyin Thar said...

Well, you seems to have misunderstood the mood of people inside Burma. Maybe you don't contact with your friends inside Burma often.

Well, Do you understand the risk of not voting to the station? You can embrace the people not to vote. But you are not the one inside Burma. So you won't suffer the consequences.

Instead, if you go there and vote 'No', you already show your rejection to the constitution. You have gone there and said NO. Do you think by just going to polling station means to support the constitution? Think twice please.

Do you know the current sentiments of the people inside Burma now? They are wanting for an end. They don't care NLD or whatsoever. But they do admire Aunty Su. Do you want to have another golden revolution which hundreds of monks and thousands of people arrested again? Do you really think the regime will let go and step down like Nay Win did before if there is mass demonstration? I don't think so you know. You can't time the mass movement. and the current movement inside Burma is scattered for the time being. I believe in people's power but I don't believe that the regime beleive in people's power and submit to it.

I won't say like you say "Are you coward?" I won't refer back to you because I don't want to have sharp tougue to disgrace myself. But will voting no become coward and boycotting become a hero? Think twice please.

The political forces inside and outside must make this time tactfully. See how Thailand and Pakistan transition from Military rule to civilian rule? Well, you can say those military leaders are more civilized. But the people and politicians did this tactfully and get the power back.

By the time, the outside oppositions have reached to agreement to vote no. Well, your idea become vanished since it is not practical. By the way, the outside oppositions will push for UN to have a watchdog on Burma referendum voting. We must have someone to watch over the voting process in order for the regime not to cheat.

Oh.. Last words. Do we miss all our arrows before battle? No. But The first battle is over. We will have few more battles. Do you have enough arrows? Hmm.. A few options. But Pushing people to vote No is not "missing shots before battle". It is actually we are shooting "NO" votes in the coming battle against regime.

Just a gentle reminder. I don't know about you. Many of the people are just citizens where they will do in their extent to show dislike to junta. Don't expect people to be selfless. You yourself will have self. If you are well prepared for the coming battles, please lead us. We will follow within our extents if your ideas are thoughtful and consistent with the people.

Note :

Hope I don't bring animosity and break down our respects between each other.

Anonymous said...

hey i agree with u on wat u wrote under မွတ္ခ်က. so i can have some debate with u.. :D

မိတ္ေဆြ…. စကၤာပူႏုိင္ငံသား ခံယူဖုိ႔ စိတ္ကူးေနသလား။ ဒီစာကုိ အရင္ဖတ္ၾကည့္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါရေစ။စကၤာပူႏုိင္ငံေရး တေစ့တေစာင္း သိေကာင္းစရာ...
Websites
Blogs