“ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ ဥပေဒ”

Share |
(စကၤာပူ ဒု-၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေ၀ါင္ကန္ဆင္းေျပာၾကားခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စကၤာပူလူမ်ဳိး နာမည္ေက်ာ္ ေဆာင္းပါးရွင္ Alex Au (yawningbread) ေရးသားေသာ Burmese patriots "undesirable", says Singapore government ေဆာင္းပါးအား ဘာသာျပန္ဆုိသည္။)

စကၤာပူအစုိးရမွ ျမန္မာအတုိက္အခံမ်ားအား ႏွင္ထုတ္ျခင္း” ဆုိတဲ့ ေဆာင္းပါးထဲမွာ ၄င္းတုိ႔တုိင္းျပည္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ စစ္အစုိးရအား ဆန္႔က်င္ေသာ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ ရလဒ္အျဖစ္ ျမန္မာအခ်ဳိ႕ကုိ စကၤာပူအစုိးရက ႏွင္ထုတ္ခဲ့ျခင္းအေၾကာင္းကုိ “ေယာင္းနင္းဘရက္ဒ္”က ေရးသားခဲ့သည္။ ထုိျဖစ္ရပ္သည္ ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း ပါလီမန္တြင္ ထပ္မံတင္ျပေဆြးေႏြးစရာျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဒု-၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးျဖစ္သူ ေ၀ါင္ကန္ဆင္းက စထရိတ္စ္တိုမ္းစ္ႏွင့္ တူေဒးသတင္းစာမ်ားထဲတြင္ ေရးသားထားသည့္အတုိင္း အစုိးရ၏ လုပ္ရပ္ကုိ ကာကြယ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ သူ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ မစၥတာေ၀ါင္း ေျပာၾကားခ်က္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ ႏုိင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္မ်ား ျပည့္၀ေရးအတြက္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ တရားမ၀င္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ စကၤာပူ၏ ဥပေဒကုိ မထီမဲ့ျမင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ဆုိ၏။

ဤသည္မွာ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွသာ လုပ္ေဆာင္ရန္ စကၤာပူရဲတပ္ဖြဲ႕မွ အႀကိမ္ႀကိမ္အဖန္ဖန္ သတိေပးသည့္ၾကားမွ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဆုိ၏။

“အုိဘီပီ သည္သာ စကၤာပူတြင္ ရွိေသာ တဖြဲ႕တည္းေသာ မ်ဳိးခ်စ္အဖြဲ႕မဟုတ္။ ထုိ႔ျပင္ အုိဘီပီသည္ဟာ ျမန္မာ့အေရးကုိ စုိးရိမ္ပူပန္စိတ္ျဖင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ကမကထျပဳ ေဆာင္ရြက္ေသာ တဖြဲ႕တည္းေသာအဖြဲ႕အစည္းမဟုတ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဥပေဒကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ေသာ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကဲ့သုိ႔မဟုတ္ဘဲ အုိဘီပီသည္ ေျဗာင္က်က်ပင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ဥပေဒမ်ားကုိ အစဥ္တစုိက္ ဖီဆန္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။”

ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ တခုသည္ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္က အာဆီယံ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ လမ္းမေပၚထြက္ ဆႏၵျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ လူေလးဆယ္ခန္႔သည္ ဘန္နာမ်ားကုိ ကုိင္ေဆာင္လ်က္ စစ္အစုိးရအား မေက်နပ္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပရန္ ေအာခ်ာ့ဒ္ပရိတ္ ဟုိတယ္ေရွ႕ ပလက္ေဖာင္းေပၚသုိ႔ ထြက္ခဲ့ၾကသည္။

ယင္းအျဖစ္အပ်က္ကုိ ကုိးကား၍ မစၥတာေ၀ါင္းက ေျပာၾကားသည္မွာ “ယင္းအုပ္စုသည္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ အာ႐ုံစုိက္မႈကုိ ရရွိေစရန္ တမင္သက္သက္ ရည္ရြယ္ကာ ထိပ္သီေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပရာ ရွန္ဂရီလာ ဟုိတယ္အနီးေနရာကုိ ေရြးခ်ယ္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္” ဟူ၏။ ( “ဟဲ့…. ဆႏၵျပပါတယ္ဆုိေနမွ ဘယ္..လူမသိ၊ သူမသိ ေခ်ာင္ထဲမွာ သြားျပေနလုိ႔ျဖစ္မလဲဟဲ့”…။ ပုံ- ဘာသာျပန္သူ)

“၄င္းတုိ႔၏ ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ အျပဳအမူေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ လုံၿခဳံေရးမ်ားကုိ မလုိလားအပ္ေသာ အာ႐ုံေထြျပားမႈျဖစ္ေပၚေစၿပီး ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္လာေသာ ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ား (ထုိအထဲတြင္ အခ်ဳိ႕မွာ အာဆီယံအစုိးရေခါင္းေဆာင္မ်ားပါသည္)အတြက္ စီမံထားေသာ လုံၿခဳံေရးအစီအစဥ္မ်ားကုိ ထိပါးေစသည္။”
-စထရိတ္စ္တုိင္းမ္စ္သတင္းစာ၊ ၁၈ ရက္ စက္တင္ဘာလ ၂၀၀၈ ခု
(ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား “ဥပေဒကုိ ဖီဆန္” ဆုိေသာ သတင္းမွ)

စထရိတ္စ္တုိင္းမ္စ္ႏွင့္ တူေဒးတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ သတင္းအျပည့္အစုံကုိ ဒီမွာ ဖတ္႐ႈႏုိင္ပါသည္။

စထရိတ္စ္တုိင္းမ္စ္သတင္းစာတြင္ အုိဘီပီမွ ကမကထျပဳခဲ့ေသာ “ဥပေဒနဲ႔မညီသည့္” လုပ္ရပ္မ်ားကုိ အျခားျမန္မာအဖြဲ႕မ်ားမွ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ “ဥပေဒနဲ႔ညီသည့္” လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ကာ စာရင္းဇယားႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပထားေပသည္။ ဇယားမွတဆင့္ အလြယ္တကူ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္သည္မွာ ေအာက္ဒုိး (ျပင္ပတြင္) ျပဳလုပ္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမွန္သမွ်သည္ “ဥပေဒႏွင့္မညီ”သည့္လုပ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အေဆာက္အဦးထဲတြင္ ျပဳလုပ္သမွ်ကုိမူကား ခြင့္ျပဳသည္ ဆုိသည့္အခ်က္ကုိ ျဖစ္သည္။ ထုိအေၾကာင္းကုိ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေဆြးေႏြးမည္။

ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံသည္ တုိင္းျပည္ထဲသုိ႔ ဘယ္သူ၀င္သင့္သည္၊ ဘယ္သူ႕ကုိ ႏွင္ထုတ္သင့္သည္ စသျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ရွိပါလား…။ ရွိပါသည္။ ထုိအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားစရာမရွိပါ။ ေမးျမန္းစရာရွိသည္မွာ ဘယ္သူ႕ကုိ ႏွင္ထုတ္သင့္သည္ဟု ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ မည္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံစဥ္းစား၍ ဆုံးျဖတ္သနည္း ဆုိသည့္ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ထုိဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ႀကဳိက္သလုိဆုံးျဖတ္ခ်က္ (သုိ႔မဟုတ္) က်ဳိးေၾကာင္းမခုိင္လုံဘဲ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ျဖစ္ေနခဲ့လွ်င္ သင့္ေတာ္ပါမည္ေလာ။

“လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမွ အာဏာပုိင္မ်ားသည္ ဤအုပ္စုငယ္အား မလုိလားအပ္ေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားအျဖစ္ ယူဆကာ ၄င္းတုိ႔အား ႏွင္ထုတ္ဘုိ႔ မွန္ကန္စြာ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

…..၄င္းတုိ႔၏ ယခုျဖစ္ရပ္ကုိ မီဒီယာႏွင့္တကြ ျပည္ပရွိ မသိနားမလည္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတဆင့္ ႏုိင္ငံေရးသေဘာသက္ေရာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈအား မစၥတာေ၀ါင္းက ႐ႈတ္ခ်လုိက္သည္။

သူက ၄င္းတုိ႔သည္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၏ အေရးယူမႈအား ႏုိင္ငံေရးအရအေရးယူမႈဟု လုပ္ႀကံေျပာၾကားေနသည္ဟု စြပ္စြဲလုိက္သည္။
------- စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ ထုတ္ တူေဒးသတင္းစာပါ 'Undesirable' persons should leave, House told သတင္းကုိ ကုိးကားသည္။

အထက္တြင္ ေတြ႕ခဲ့ရသည့္အတုိင္း ေ၀ါင္း၏ေျပာဆုိခ်က္မွာ ထုိသူမ်ားသည္ စကၤာပူ၏ ဥပေဒမ်ားကို အစဥ္တစုိက္ ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့သည္ ဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္ေတြးမိသည္မွာ စကၤာပူႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔ဖာသာ ျပန္ေမးသင့္သည္မွာ “ဤဥပေဒမ်ားကုိယ္တုိင္က မည္မွ် ဥပေဒႏွင့္ ညီပါသနည္း” ဆုိသည့္ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ၄င္းဥပေဒမ်ားကုိ အနက္အဓိပၸါယ္ျပန္ဆုိရာတြင္ (ဥပေဒကုိ အသုံးခ်ဘုိ႔ စဥ္းစားရာတြင္) အဘယ္မွ် ဥပေဒႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ပါသနည္း ဟူေသာ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ဥပေဒကုိယ္တုိင္က ဥပေဒႏွင့္မညီညြတ္ပါက စကၤာပူအစုိးရ၏ လုပ္ရပ္သည္ စာရိတၱပုိင္းဆုိင္ရာတြင္ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္သည္ဟု မည္သုိ႔မွ် အေၾကာင္းျပ၍ မရေတာ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ ဥပေဒမ်ား

ဤေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဥပေဒမ်ားကုိယ္တုိင္က ဥပေဒႏွင့္မညီႏုိ္င္ဆုိေသာ အယူအဆကုိ ဆုပ္ကုိင္မိရန္အေရးႀကီးေပသည္။ ဥပမာတခုေပးရလွ်င္…. အတုိက္အခံပါတီတခုတည္ေထာင္ျခင္းအတြက္ မျဖစ္မေနေသဒဏ္ေပးရမည္ဟု ပါလီမန္တြင္ ဥပေဒတရပ္ကုိ ျပ႒ာန္းလုိက္ပါက အမ်ားျပည္သူအေနျဖင့္ ထုိဥပေဒ၏ မတရားမႈ၊ မွားယြင္းမႈကုိ အႀကီးအက်ယ္ အံ့အားသင့္တုန္လႈပ္ၾကေပမည္။ တရားမွ်တမႈကို အစစ္အေဆးမခံႏုိင္ေသာ၊ တိမ္းမွားယြင္းေစာင္းေနေသာ ဥပေဒမ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ ဥပေဒမ်ားျဖစ္သည္။ အလားတူပင္ အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးမူ၀ါဒမ်ားျဖင့္ ဆန္႔က်င္ေနေသာ ဥပေဒမ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ ဥပေဒမ်ားပင္ျဖစ္ေလသည္။

ဥပမာအေနျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အေထြေထြလူ႕အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းကုိ ၾကည့္ပါ။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အေထြေထြ လူ႕အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။


အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းသည္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္စုတရပ္လုံးတြင္ ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕၀င္အားလုံး၏ အေျခခံက်ေသာ၊ ခြဲခြာဖဲ့ထုတ္၍မရေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာမွ် သေဘာတူစာခ်ဳပ္ေရးထုိးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၄၈ ခု၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံႀကီးမွ လက္ခံအတည္ျပဳကာ ဤေၾကညာစာတမ္းသည္ လူသားတုိ႔၏ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ရပုိင္ခြင့္မ်ား၊ လြတ္လပ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ သေဘာတူညီခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

ဤလူ႕အခြင့္အေရးမ်ားထဲတြင္ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပမ္းမႈမွ ကင္းလြတ္ပုိင္ခြင့္၊ ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးရပုိင္ခြင့္၊ တရားမွ်တေသာ တရားစီရင္မႈကုိ ရပုိင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားသြားလာခြင့္၊ ႏုိင္ငံေရးခုိလႈံခြင့္ေလွ်ာက္ထားပုိင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚခြင့္၊ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္ခြင့္၊ ေတြးေတာႀကံစည္ခြင့္၊ ေဖာ္ထုတ္ခြင့္တုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာ လူမႈေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားပါ၀င္သည္။ ေၾကညာစာတမ္းပါ အခြင့္အလမ္းမ်ားတြင္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္ေသာ စား၀တ္ေနေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား၊ လူမႈလုံၿခဳံေရးမ်ား၊ အလုပ္လုပ္ခြင့္၊ လုပ္အားခႏွင့္ထုိက္တန္ေသာ လုပ္ခရပုိင္ဆုိင္ခြင့္၊ သမဂၢမ်ားဖြဲ႕စည္းပုိင္ခြင့္နွင့္ ပညာသင္ၾကားခြင့္တုိ႔လည္း ပါ၀င္ေပသည္။

လူမ်ဳိးတုိင္း၊ ႏုိင္ငံတုိင္းအတြက္ တေျပးတည္းစံထားစရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းအျဖစ္ ရည္ရြယ္ခဲ့သည့္အားေလ်ာ္စြာ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္အတြင္းတြင္ ဤအေထြေထြလူ႕အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဥပေဒထုံးတမ္းစဥ္လာတြင္ သမုိင္းမွတ္တုိင္ မွတ္ေက်ာက္တခုျဖစ္လာၿပီး အစုိးရတုိင္းအေနျဖင့္ ၄င္းမူ၀ါဒအေပၚတြင္ လုိက္နာက်င့္သုံးရန္ လုိအပ္ခ်က္တရပ္ျဖစ္လာခဲ့ေခ်သည္။

ယခု ေ၀ါင္ကန္ဆင္းက ျမန္မာမ်ား ခ်ဳိးေဖာက္သည္ဟုေျပာေနေသာ ဥပေဒမွာ လြတ္လပ္စြာ စုေ၀းပုိင္ခြင့္ကုိ စည္းၾကပ္ေသာ ဥပေဒျဖစ္ေနသည္။ ေ၀ါင္းအဆုိအရ ထုိျမန္မာမ်ားသည္ အစုိးရထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္လုိင္စင္မပါဘဲ ဆႏၵျပျခင္းကုိ ကမကထျပဳခဲ့သည္ဆုိသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ျပင္ပတြင္ စုေ၀းပုိင္ခြင့္ကုိ စည္းၾကပ္ေသာဥပေဒသည္ လူအမ်ားစု၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ (ဥပမာ လူအမ်ားလုံၿခဳံေရးအတြက္) လုိအပ္သည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ စုေ၀းျခင္းမျပဳလုပ္မီ ခြင့္ျပဳခ်က္လုိင္စင္ ေတာင္းခံရန္လုိအပ္သည္ စသျဖင့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေပသည္။ အျခား အစုိးရကုိ ဆန္႔က်င္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကဲ့သုိ႔မဟုတ္ဘဲ ေယာင္းနင္းဘရက္ဒ္အေနျဖင့္ ထုိဥပေဒ ထားရွိရျခင္းကုိ မူ၀ါဒအားျဖင့္ ေထာက္ခံပါသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ထုိလုိင္စင္ကုိ ခ်င္ေဂး စီတန္းလွည့္လည္ပြဲကဲ့သုိ႔ အစုိးရက အားေပးျမႇင့္တင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွလြဲ၍ မည္သည့္အခါကမွ် လုိင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းမရွိခဲ့သည္မွာ အျဖစ္မွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ထပ္တလဲလဲ ျပင္းထန္စြာ ပယ္ခ်ျခင္း (လုိင္စင္ခ်မေပးျခင္း)ျဖင့္ ဥပေဒ၏ မူလ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္ ဖ်က္ဆီးရာေရာက္ေပသည္။ မူလက က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖစ္သည့္ အမ်ားစုလုံၿခဳံေရး ျဖစ္ရေတာ့မည့္အစား အတုိက္အခံမ်ား (သေဘာထားအျမင္မတူညီသူမ်ား)ကုိ ႏွိပ္ကြပ္ရန္ျဖစ္လာခဲ့ေခ်သည္။ ဤသည္မွာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာတြင္ လက္ခံက်င့္သုံးေနေသာ ဥပေဒျဖစ္သည့္ အေထြေထြလူ႕အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းပါ အခြင့္အေရးကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤဥပေဒ၏ အဓိပၸါယ္ကုိ အစုိးရက ျပန္ဆုိပုံ (တနည္း) အသုံးခ်ပုံမွာ ဥပေဒႏွင့္မညီ ျဖစ္ေနသည္။

အကယ္၍ ဥပေဒကုိယ္၌က သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒကုိ အသုံးခ်ပုံက ဥပေဒႏွင့္မညီခဲ့လွ်င္ အစုိးရ၏ စြတ္စြဲခ်က္ျဖစ္ေသာ “ဤဥပေဒမ်ားကုိ ျမန္မာမ်ားက မ်က္ကြယ္ျပဳျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္မညီ” ဆုိေသာ ေျပာဆုိခ်က္သည္ တရားမွ်တေသာ၊ သမာသမတ္က်ေသာ ေျပာဆုိမႈျဖစ္ႏုိင္ပါဦးေတာ့မည္ေလာ။ အလားတူပင္ ဤအက်ဳိးအေၾကာင္းမခုိင္လုံေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္သည္ ျမန္မာမ်ားကို ႏွင္ထုတ္ရျခင္းအတြက္ တရားမွ်တေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ေကာင္းတခု ျဖစ္ႏုိင္ပါဦးမည္ေလာ။

တစုံတေယာက္အား ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္သျဖင့္ အျပစ္ေပးမည္ဆုိလွ်င္ ထုိခ်ဳိးေဖာက္သည္ဆုိေသာ ဥပေဒကုိယ္၌က မတရားသည့္ဥပေဒျဖစ္ေနခဲ့ပါက ထုိခ်ဳိးေဖာက္သူအား အျပစ္ေပးသင့္ပါသေလာ။

သံ႐ုံးပိတ္ျခင္း

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ျပည္တြင္းသတင္းစာမ်ားတြင္ မေဖာ္ျပေသာ သတင္းမ်ားမွာ ျပည္ပရွိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ သံ႐ုံးမ်ားသည္ ယခုအခါ ဆႏၵျပသူမ်ား၏ ဦးတည္ခ်က္ ျဖစ္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သသည္။ ထုိဆႏၵျပပြဲမ်ားသည္ ေ၀ါင္းေျပာသလုိ မသိနားမလည္ေသာ ျပည္ပေရာက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လူအာ႐ုံစိုက္လာေစရန္ႏွင့္ မီဒီယာမ်ားမွ အာ႐ုံစုိက္လာေစရန္ ကမကထလုပ္ၿပီး ျပဳလုပ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေပမည္။

ဤဓါတ္ပုံမ်ားမွာ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔က လန္ဒန္ရွိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ဟုိင္းေကာ္မစ္ရွင္ (သံ႐ုံး)အျပင္ဖက္တြင္ ဆႏၵျပခဲ့ေသာ ပုံမ်ားျဖစ္သည္။ ဤဆႏၵျပပြဲေၾကာင့္ သံ႐ုံးအမႈထမ္းတဦး သံ႐ုံးအျပင္ထြက္ကာ ေန႔လည္ဘက္ သံ႐ုံးပိတ္ေၾကာင္း ႏုိ႕တစ္စာ ကပ္ရသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။ (ဓါတ္ပုံကုိ မူရင္းေဆာင္းပါးတြင္ သြားၾကည့္ပါရန္)

စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ကလည္း အိႏၵိယျပည္ နယူးေဒလီၿမဳိ႕ရွိ စကၤာပူသံ႐ုံးေရွ႕တြင္ ဆႏၵျပပြဲျဖစ္ခဲ့သည္။

ဤအျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေရးတႀကီး ေမးသင့္သည့္ ေမးခြန္းမွာ လန္ဒန္ႏွင့္ နယူးေဒလီရွိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ သံ႐ုံးမ်ားအျပင္ဘက္တြင္ ေႂကြးေၾကာ္သံဆုိင္းပုဒ္မ်ားကုိင္ေဆာင္၍ ဆႏၵျပခဲ့သူမ်ားသည္ “ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ”လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေနျခင္းေလာ၊ ထုိ႔အတြက္ သူတုိ႔ကုိ ၿဗိတိသွ်အစုိးရႏွင့္ အိႏၵိယ အစုိးရမ်ားမွ တုိင္းျပည္က ႏွင္ထုတ္မည္ေလာဆုိသည့္ ေမးခြန္းျဖစ္ပါသည္။

အကယ္၍သာ ၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ အဆုိပါကံၾကမၼာမ်ဳိးကုိ ခံရႏုိင္ဘြယ္မရွိဟု ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေတြးထင္ခဲ့လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဘာသာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေအာက္ပါအတုိင္း ျပန္ေမးၾကည့္သင့္သည္။

“စကၤာပူက ဘာေၾကာင့္ သူမ်ားနဲ႔ မတူရသလဲ၊ ဥပေဒနဲ႔ညီျခင္း၊မညီျခင္းအေပၚ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ခံယူခ်က္(အေတြးအေခၚ) သည္ ဘာေၾကာင့္ သူမ်ားႏွင့္မတူ တမူထူးဆန္းေနရပါနည္း။”
မူရင္းဖတ္႐ႈရန္။

8 comments:

Unknown said...

္လာေရာက္ ဖတ္ရူ သြားပါတယ္

Unknown said...

္လာေရာက္ ဖတ္ရူ သြားပါတယ္

Anonymous said...

စကၤာပူသည္ ေလယူရာ ယိမ္းေသာ... ခုိင္မာေသာ ေပၚလစီမရွိေသာ...အားသာရာပါ... ညာစားတတ္ေသာ နုိင္ငံျဖစ္သည္...ထုိ႔ေၾကာင္႔ ျမန္မာနုိင္ငံ ေကာင္းစားေသာအခါ ပထမဆုံးပညာေပးရမည္႔နိုင္ငံမွာ စကၤာပူ ျဖစ္သည္.....

Anonymous said...

tina, i agree with your topic. grate....

(ေတးမြန္) said...

ကို ေပါ

ဒီ ပိုစ္ေတြ ဘာသာၿပန္ေပးတာ ေကာင္းတယ္။ ရွာရွာ ေဖြ ေဖြ လုပ္ေပးတာေကာင္းတယ္။ ေက်းဇူးပါပဲ။

ေတးမြန္

Anonymous said...

စ လံုးက ညီအကို မ်ားလဲ...အေ၀းေရာက္ အဖြဲ. မ်ားနဲ. ညိွနိူင္း ခ်ိန္ကိုက္ျပီး နအဖ ကို ထိေရာက္မဲ. လွူတ္ရွားမွူ.မ်ိူး...နဲ. အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖိအားမ်ား ဆက္ျပီး ရရွိဘို. ဆက္ျပီး တိုက္ပြဲ ၀င္သြားၾကပါစို.။။။။

Anonymous said...

Hi:Please come and visit my blog also.After you reach my blog,you life will be successed by secretsbook.

Anonymous said...

Here is Sophia.You are welcome to visit my Blog.

Let me solve your Financial Problem

You can be seen in my blog how you can earn from online.

Don't loose your change.

Just come and Visit to : www.secretsbook-sophia.blogspot.com

မိတ္ေဆြ…. စကၤာပူႏုိင္ငံသား ခံယူဖုိ႔ စိတ္ကူးေနသလား။ ဒီစာကုိ အရင္ဖတ္ၾကည့္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါရေစ။စကၤာပူႏုိင္ငံေရး တေစ့တေစာင္း သိေကာင္းစရာ...
Websites
Blogs