“ပီေအပီမွ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာစီးစြာ ေခၚေတာ့မည္ေလာ”

Share |


ပီေအပီ (စကၤာပူမွ လက္ရွိအာဏာရပါတီ)အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ ေစာစီးစြာ ေခၚေကာင္းေခၚလိမ့္မည္ဟူေသာ ေကာလဟာလမ်ား ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည္။ SDP မိတ္ေဆြအခ်ဳိ႕ ေျပာျပခ်က္မ်ားအရ ၄င္းတုိ႔၏ အသိ အစုိးရအမႈထမ္းအခ်ဳိ႕သည္ အစုိးရထံမွ ေရြးေကာက္ပြဲတာ၀န္ရွိသူမ်ားအျဖစ္ သင္တန္းတက္ရန္ ေခၚစာမ်ား ရရွိထားၿပီးဟု ဆုိသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္႐ုံးတြင္လည္း လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျမင့္တက္လာသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရေၾကာင္း တီးတုိးစကားမ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။ ထုိမွ်မကေသး၊ ေက်ာင္းအခ်ဳိ႕ကုိ အမတ္ေလာင္းစာရင္းေပးရန္ဌာန၊ မဲ႐ုံစသျဖင့္ သတ္မွတ္လုိက္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ထုိသတင္းမ်ားအားလုံးသည္ အတည္မျပဳရေသးေသာ သတင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ၄င္းသတင္းမ်ား၏ မွန္ကန္တိက်မႈကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ အတည္ျပဳရန္ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။

သုိ႔ေသာ္...ပီေအပီအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔ လက္၀ယ္ရရွိထားေသာ ငါးႏွစ္သက္တမ္းကုိ စြန္႔ပစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ေစာေစာက်င္းပမည္ဆုိပါကလည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ အံ့ၾသစရာမရွိပါ။ လာမည့္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း စီးပြားေရးအေျခအေနသည္ အလြန္႔အလြန္ အင္မတီးအင္မတန္ ဆုိးရြားေတာ့မည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ေထာက္ေသာ္ ပီေအပီအေနျဖင့္ ေနာက္က်မွ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျခင္းထက္ ေစာစီးစြာ က်င္းပရန္ကုိ ပုိ၍ အာသီသ ရွိေပလိမ့္မည္။

ထုိ႔ျပင္ မစၥတာလီကြမ္းယူ၏ အသက္အရြယ္သည္လည္း အေရးပါသည့္ အေၾကာင္းတခ်က္တခု မဟုတ္ပါလား။ သူမရွိပါက ပီေအပီအေနျဖင့္ ၀ိတ္မရွိေတာ့။ ပီေအပီကုိ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ အသက္ရွစ္ဆယ္ေက်ာ္ အုိႀကီးအုိမသည္ ယခုအခ်ိန္အထိ အစုိးရျပဳဘြယ္ေဆာင္တာကိစၥအ၀၀၏ ေရွ႕တန္း၊ ေနာက္တန္းႏွင့္ အလယ္တန္း ေနရာအႏွံ႕တြင္ ပါ၀င္စြက္ဖက္ခ်ဳပ္ကုိင္လ်က္ရွိဆဲပင္ျဖစ္သည္။ တခါတရံ သားျဖစ္သူ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထက္ပင္ ေျချပင္းလ်က္ ရွိေခ်သည္။


(စကၤာပူဒီမုိကရက္မ်ား၏ ပုိ႔စ္ကုိ ဘာသာျပန္သည္။)

မူရင္းကုိ ဖတ္႐ႈရန္။
PAP calling snap elections?

ပူးတဲြ ဖတ္႐ႈရန္

1 comments:

ေရႊထုပ္ေလး said...

ေကာင္းတယ္ထင္လို႔ စလုံးကိုေရြးျပီးလာခဲ႔တာ။
တကယ္မေကာင္းပါဘူး။ မ်ွတမႈမွ မရွိတာ။
ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေတာ႔ ျမန္မာျပည္ထက္သာပါတယ္။
အုပ္ခ်ဳပ္မႈနဲ႔ ဖိႏွိပ္ထားတာေတာ႔ အတူတူပဲ။
ေဘာ္တာေတြထင္ပါရဲ႕။

မိတ္ေဆြ…. စကၤာပူႏုိင္ငံသား ခံယူဖုိ႔ စိတ္ကူးေနသလား။ ဒီစာကုိ အရင္ဖတ္ၾကည့္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါရေစ။စကၤာပူႏုိင္ငံေရး တေစ့တေစာင္း သိေကာင္းစရာ...
Websites
Blogs