“သူ႕လက္ေအာက္က တုိင္းျပည္”

Share |
ဒီ ဗီဒီယုိေလးမွာ စကၤာပူအေၾကာင္းကို အမ်ားသတိမထားမိတဲ့ ႐ႈေထာင့္က ေျပာျပေနပုံဟာ စိတ္၀င္စားစရာ..........။

က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ျပန္လည္ ထူေထာင္တဲ့အခါမွာလည္း သတိျပဳဘြယ္အခ်က္ကေလးေတြကုိ ဒီ ဗီဒီယုိေလးက ေပးစြမ္းႏုိင္တယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ၃ပုံ ၂ ပုံေလာက္ အေရာက္မွာ က်ေနာ္တုိ႔ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေျပာထားတာလည္း ပါပါတယ္။ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီအေရးကုိ စိတ္၀င္စားသူတုိင္း ေအးေအးေဆးေဆး ေလ့လာၾကည့္႐ႈသင့္တဲ့ Documentary တခုပါဘဲ။


One Nation Under Lee (complete video)

1 comments:

M.Y. said...

Thanks for your effort sharing this very thoughtful documentary..
ျမန္မာေတြ ရဲ ့ညိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့တာေတြကစကၤာပူ freedom သမိုင္းမွာတစ ္ စိတ္တစ္ေဒသ ေမာ္ကြန္းထိုးထား တာ တစ္ကယ့္ကို ဂုဏ္ယူစရာ..

မိတ္ေဆြ…. စကၤာပူႏုိင္ငံသား ခံယူဖုိ႔ စိတ္ကူးေနသလား။ ဒီစာကုိ အရင္ဖတ္ၾကည့္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါရေစ။စကၤာပူႏုိင္ငံေရး တေစ့တေစာင္း သိေကာင္းစရာ...
Websites
Blogs