“ေတာ္လွန္ေရးသမားႏွင့္ ေဝဖန္ေရး”

Share |
ယခင္ပုိ႔စ္တြင္ မွတ္ခ်က္ေရးသူတေယာက္က “ ကုိေပါအေနနဲ႔ စစ္အစုိးရကုိ အျပစ္တင္တာကို ခဏေလာက္ေလွ်ာ့ၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ကယ္တင္ရွင္ အတုိက္အခံေတြကုိ နည္းနည္း ေဝဖန္ေထာက္ျပပါဦး။ တကယ္ေတာ့ တာဝန္ရွိတဲ့အထဲမွာ အတုိက္အခံေတြလည္း ပါတယ္” ဟု ေရးသားသြားသည္။

သည္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ေနာ့္မွာ ေျပာစရာမ်ား ရွိေနပါသည္။

ပထမအခ်က္မွာ “အတုိက္အခံ” ဆုိသည့္ အသုံးအႏႈန္းျဖစ္သည္။ ဤအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျခားသူမ်ားလည္း ဖန္တရာေတေအာင္ ေရးခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ က်ေနာ့္တုိ႔မွာ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီအေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားကုိ လက္ရွိအာဏာရစစ္အစုိးရႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္ေန၍သာ အတုိက္အခံဟု ႏႈတ္က်ဳိးေနၾကသည္။ လြတ္လပ္ေသာ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အတုိက္အခံဆုိမွာ တရားဝင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္ အာဏာရပါတီ၏ ၿပဳိင္ဖက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ ေခၚဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ တကယ္ေတာ့ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္အရဆုိလွ်င္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ အတုိက္အခံဟု ေခၚဆုိျခင္းငွာ မသင့္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ေျမေပၚတြင္ အျမစ္တြယ္ေနေသာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အၿပီးတုိင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေစရန္ ႀကဳိးပမ္းေနၾကသူအားလုံးကုိ “အတုိက္အခံ”ဟု ေခၚဆုိမည့္အစား “ေတာ္လွန္ေရးသမား”ဟူေသာ အမည္နာမကုိသာ က်ေနာ္ေရြးခ်ယ္လုိပါသည္။

ဒုတိယအခ်က္မွာ “တကယ္ေတာ့ တာဝန္ရွိတဲ့အထဲမွာ အတုိက္အခံေတြလည္း ပါတယ္” ဆုိတာနဲ႔ ပတ္သက္၍ ျဖစ္သည္။ က်ေနာ့္ေတြးမိသည္ကေတာ့ တာဝန္ရွိသည္မွာ က်ေနာ္တုိ႔အားလုံးပင္ ျဖစ္သည္။ ယေန႔ျဖစ္ပ်က္ေနသမွ် အမ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာ ကိစၥအဝဝ၊ တုိင္းျပည္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေန အရပ္ရပ္အတြက္ က်ေနာ္တုိ႔ အားလုံးတြင္ တာဝန္ရွိသည္။ သူမ်ားကုိခ်ည္း လက္ညဳိးထုိးေနရန္ မသင့္။

ေနာက္ဆုံးအခ်က္ျဖစ္သည့္ “စစ္အစုိးရကုိ ေဝဖန္တာ နည္းနည္းေလွ်ာ့ၿပီး ကယ္တင္ရွင္ အတုိက္အခံေတြကို ေဝဖန္ေထာက္ျပပါဦး” အခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ကား ေျပာစရာေတြ အမ်ားအျပားပင္ ရွိေနပါသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၂၁ ႏွစ္လုံးလုံး နအဖ စစ္အစုိးရ၏ ဆုိးသြမ္းယုတ္မာ ညံ့ဖ်င္းပုံမ်ားကုိ ေတာက္ေလွ်ာက္ မရပ္မနား ေတြ႕ျမင္ခဲ့ၾကရသည္ျဖစ္ရာ နအဖ မေကာင္းေၾကာင္းကုိ အထူးတလည္ ေရးျပေနရန္ လုိအပ္လွသည္ဟု က်ေနာ္မထင္ပါ။ ျပည္သူအမ်ားစုအေနျဖင့္ နအဖ မေကာင္းသည္ကုိ မ်က္ဝါးထင္ထင္ ျမင္ၾက၊ ၾကားၾက၊ သိၾကၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းကလည္း နအဖ ဘာလဲဆုိသည္ကုိ ေနာေက်ေနၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ နအဖ မေကာင္းေၾကာင္း ထပ္မံ သက္ေသျပေနစရာ မလုိေတာ့ပါ။ က်ေနာ္ေရးခဲ့သည့္ ပုိ႔စ္မ်ားတြင္ နအဖကုိ ေဝဖန္သည့္ပုိ႔စ္မွာ အေရအတြက္အားျဖင့္ အင္မတန္ နည္းပါးလွပါသည္။

မွတ္ခ်က္ေရးသူက “ကယ္တင္ရွင္ အတုိက္အခံေတြကို ေဝဖန္ေထာက္ျပပါဦး” ဟုေရးသြားပါေသးသည္။ ေရွးဦးစြာ ကယ္တင္ရွင္ဆုိေသာ အသုံးအႏႈန္းႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း က်ေနာ့္အျမင္ကုိ ေျပာျပလုိပါသည္။

လက္ရွိအေနအထားတြင္ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး စသည့္ နယ္ပယ္အားလုံးကုိ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ကသာ အေပၚစီးမွေန၍ အေခါင္အခ်ဳပ္သဖြယ္ တုပ္တုပ္မွ် မလႈပ္ႏုိင္ေအာင္ တင္းၾကပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္ျဖစ္ရာ လက္ရွိႏုိင္ငံေရးစနစ္ကုိ မေျပာင္းလဲဘဲ က်န္သည့္ နယ္ပယ္မ်ားကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ေျပာင္းလဲယူဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ စစ္အာဏာရွင္ တည္းဟူေသာ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ေၾကာင့္ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး စသည့္ နယ္ပယ္အားလုံးတြင္ အဖက္ဖက္က ခၽြတ္ၿခဳံက်ကာ ျပည္သူတရပ္လုံး ဆင္းရဲဒုကၡ အတိေရာက္လ်က္ရွိသည္မွာလည္း အားလုံးအသိပင္ျဖစ္သည္။

“ေတာ္လွန္ေရးသမားအမ်ားစု”မွာ ယင္းသုိ႔ေသာ လက္ရွိအေျခအေနကုိ မႏွစ္သက္ႏုိင္၍၊ လက္မခံႏုိင္၍၊ မ႐ႈစိမ့္ႏုိင္၍ အဆုိပါႏုိင္ငံေရးစနစ္ကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏုိင္ရန္၊ ေတာ္လွန္ေဖာက္ထြက္ႏုိင္ရန္ ႀကဳိးပမ္းေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ တနည္းဆုိရလွ်င္ ထုိသူတုိ႔သည္ ျပည္သူတုိ႔ကုိ ဆင္းရဲတြင္းမွ ကယ္တင္ႏုိင္ရန္ ႀကဳိးပမ္းေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ ႀကဳိးပမ္းသည့္အတြက္ စစ္အာဏာရွင္၏ ရန္ရွာျခင္း၊ ဒုကၡေပးျခင္းမ်ားကုိ သာမန္ျပည္သူမ်ားထက္ ပုိမုိ ခံၾကရသူမ်ားျဖစ္သည္။ သူတုိ႔ႀကဳိးပမ္းေနေသာ ကယ္တင္သည့္ လုပ္ရပ္မွာ မေအာင္ျမင္ေသးသျဖင့္ ကယ္တင္ရွင္ဟု မေခၚဆုိႏုိင္ေသးေသာ္လည္း ကယ္တင္ရန္ လက္ေတြ႕ႀကဳိးပမ္းေနၾကသူမ်ားအျဖစ္ျဖင့္ကား အသိအမွတ္ျပဳသင့္ေပသည္။ သုိ႔ေသာ္ က်ေနာ္တုိ႔အားလုံးသည္ မိမိတုိ႔လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ သူတပါးကယ္တင္မႈကုိသာ ထုိင္ေစာင့္မေနဘဲ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္လည္း ပါဝင္ႀကဳိးပမ္းအားထုတ္သင့္ေပသည္။

ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖ်င္း အစုအဖြဲ႕ ၃ ခု ခြဲခ်င္ပါသည္။

(၁) ျပည္တြင္းမွ အင္အားစုမ်ား (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ သံဃာ ႏွင့္ အျခား တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူမ်ား)
(၂) လက္နက္ကုိင္ အင္အားစုမ်ား (ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား)
(၃) ျပည္ပေရာက္ အင္အားစုမ်ား (ျပည္ပသုိ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ တက္ႂကြစြာလႈပ္ရွားခဲ့သူ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ လက္နက္ကုိင္ေဟာင္းမ်ား ႏွင့္ အျခား တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူမ်ား)

ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

ထုိအစုအဖြဲ႕ သုံးခုစလုံးတြင္ ကုိယ္စီကုိယ္ငွ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ ညံ့ဖ်င္းခ်က္မ်ား၊ အမွားအယြင္းမ်ား အသီးသီး ရွိၾကသည္လည္း မွန္၏။ သုိ႔ေသာ္ ထုိအားနည္းခ်က္မ်ား၊ ညံ့ဖ်င္းခ်က္မ်ား၊ အမွားအယြင္းမ်ားမွလြဲ၍ အမ်ားစုမွာ သူတုိ႔၏ အမွန္တရားဖက္မွ ရပ္တည္ခ်က္၊ ဒီမုိကေရစီစနစ္ႏွင့္လြတ္လပ္ေရး တုိက္ပြဲအေပၚ ယုံၾကည္ခ်က္၊ တုိင္းျပည္အေပၚထားေသာ အရင္းခံစိတ္ေစတနာ စသည္တုိ႔မွာ မပ်က္ယြင္း၊ မေသြဖီေသး။ တနည္းေျပာရလွ်င္ သူတုိ႔သည္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ တရားမွ်တမႈဖက္က ရပ္တည္ၿမဲ ရပ္တည္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုိယ္က်ဳိးအတြက္ နအဖ ႏွင့္ သြားေရာက္ပူးေပါင္းခဲ့သူအခ်ဳိ႕မွ လြဲ၍ က်န္သူမ်ားကုိ သူတုိ႔၏ ရပ္တည္ခ်က္၊ ယုံၾကည္ခ်က္ ႏွင့္ အရင္းခံစိတ္ထားအေပၚ ႐ႈတ္ခ်ေျပာဆုိရန္ အေၾကာင္းမရွိ။ ထုိသူတုိ႔အား တတ္ႏုိင္သမွ် ကူညီဝုိင္းဝန္းရန္၊ အားေပးရန္၊ ေထာက္ပံ့ရန္ပင္ သင့္ပါေသးသည္။

(ယခု ေရးခဲ့ၿပီးသမွ်အထိတြင္ က်ေနာ္သည္ “ေတာ္လွန္ေရးသမား အမ်ားစု”၊ “ထုိသူ အမ်ားစု” ဟူ၍ ဂ႐ုတစုိက္ ေရးသားခဲ့ပါသည္။ “အမ်ားစု” ဟူသည့္ စကားလုံးကုိ သုံးရသည္မွာ “အနည္းစု” ဆုိေသာ အမ်ဳိးအစားလည္း ရွိေသးသည့္အတြက္ ျဖစ္သည္။ ပုိ႔စ္ရွည္လ်ားမည္ စုိးသျဖင့္ ေအာ့ႏွလုံးနာဖြယ္ေကာင္းေသာ ထုိ “အနည္းစု” အေၾကာင္းကုိ ေနာင္မွ ပုိ႔စ္ သီးသန္႔ ေရးပါဦးမည္။)

တဖက္တြင္လည္း ထုိအဖြဲ႕သုံးခုစလုံး၏ လုပ္ရပ္၊ အေတြးအေခၚ၊ မူဝါဒ စသည္တုိ႔ အေပၚတြင္ကား ပြင့္လင္းစြာ ေဝဖန္ေထာက္ျပသင့္ေပသည္။ မိမိအျမင္ကုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဖာ္ျပသင့္သည္။ အခ်ဳိ႕သူမ်ားသည္ ဤသုိ႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဝဖန္ေထာက္ျပျခင္းကုိ ညီၫြတ္ေရးကုိ ပ်က္ျပားေအာင္လုပ္သည္ဟု မွားယြင္းစြာ စြတ္စြဲတတ္ၾကသည္။ အမွန္တကယ္မွာမူ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာဆုိေဝဖန္တတ္ေသာ အေလ့အထ၊ အေဝဖန္ခံႏုိင္ေသာ အေလ့အထမ်ားကုိ က်င့္သားရမွသာလွ်င္ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို ေအာင္ျမင္စြာ ထူေထာင္ႏုိင္ေပမည္။ မတူညီေသာ အျမင္ရွိပါလ်က္ က်ိတ္မ်ဳိခ်ေနရေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းသည္ လြတ္လပ္ေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း (Free Society) မဟုတ္။ အေၾကာက္တရားႀကီးစုိးေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း (Fear Society) သာ ျဖစ္သည္။ အာဏာရွင္စနစ္ကဲ့သုိ႔ အေၾကာက္တရားႀကီးစုိးေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္ မိမိအျမင္ကုိ ပြင့္လင္းစြာ မထုတ္ေဖာ္ဝံ့ျခင္း၊ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း မေဝဖန္ရဲျခင္း၊ အေဝဖန္မခံႏုိင္ျခင္း စသည္တုိ႔မွာ ျဖစ္႐ုိးျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို ထူေထာင္ရန္ ႀကဳိးပမ္းေနၾကေသာ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ား၊ ေတာ္လွန္ေရးအစုအဖြဲ႕မ်ားအတြင္းတြင္မူ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဝဖန္တတ္ေသာအေလ့အထ၊ အေဝဖန္ခံႏုိင္ေသာ အေလ့အထကုိ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ရန္ လုိအပ္သည္ဟု ယူဆပါသည္။

ေနာင္လာမည့္ပုိ႔စ္မ်ားတြင္ အထက္ပါ အင္အားစု သုံးခုအေပၚတြင္ က်ေနာ္၏ အျမင္မ်ားကုိ အလ်ဥ္းသင့္သလုိ ဆက္လက္တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

21 comments:

Bino said...

Good Day Ko Paw,

Thanks for your posting.
က်ေနာ္တုိ႔အားလုံးသည္ မိမိတုိ႔လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ သူတပါးကယ္တင္မႈကုိသာ ထုိင္ေစာင့္မေနဘဲ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္လည္း ပါဝင္ႀကဳိးပမ္းအားထုတ္သင့္ေပသည္။
Everybody have to do whenever they can.

BINO

Tavoy Gyi said...

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြဟာ
ဘယ္အဆင့္မွာနိုင္ငံေရးသမားစစ္စစ္ဘဝကိုကူးေၿပာင္း
သင့္လဲ၊ကူးေၿပာင္းႏုိင္မလဲ လို ့ေတြးမိတယ္ ဗမာ့သမိုင္းမွာလည္း ငါတို ့ကေတာ္လွန္ေရး သမားေတြဆိုၿပီး လြတ္လပ္ေရးအရမွာလုပ္လိုက္
ၾကတာ ေခါင္းေဆာင္လိုက္ၾကတာ..ေနာက္ဆံုး
သူတို ့ထက္ဆိုးတဲ့လူေတြ စစ္ဗိုလ္ေတြလက္ထဲ
ေရာက္သြားဘဲ..ေတာ္လွန္ေရးကConflict
Oriented ,Administration ကဒီထက္
ပိုခက္သလားလို.ဘဝ တစ္ေလွ်ာက္လံုး.. ႏွစ္ ၆၀
လံုး..ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြေၾကာက္ပါၿပီ..
ခိုင္မာတဲ့..Civil Administration မ်ိဳး
ၿမင္သြားရပါေတာ့မလား မသိပါဘူးဗ်ာ...

ေမာင္သန္ ့။ said...

၁။ ။စစ္အာဏာရွင္အုပ္စု ၇ဲ. ယုတ္မာရက္စက္ရမ္းကားမွဳေတြ ကို ခဏေလာက္ေလွ်ာ့ ပီး မေရးဘဲမေနပါနဲ.။၈၈၈၈ ကေန ကေန.အထိ ဖိႏွိပ္မွဳေတြ က ရပ္မွမသြားတာကို။ပိုပိုဆိုးလာတာကို။(ဥပမာ--ေအာင္လံလယ္သမားမ်ားအမွဳ)
၂။ ။အတိုက္အခံ အစား ေတာ္လွန္ေရးသမား အမည္ေရ႔ြးခ်ယ္မွဳ ကို ေထာက္ခံပါတယ္။
၃။ ။ ၿပည္တြင္းၿပည္ပ ၊ပါတီ၇ွိ၊ပါတီမဲ့ ေတာ္လွန္ေရးသမား (စစ္စစ္)အမ်ားစု ဟာ တတ္နိဳင္သေလာက္၊စြမ္းနိဳင္သေလာက္ တိုက္ပဲြ၀င္ေနၾကပါတယ္။ ကေလာင္ ပိုင္သူက ကေလာင္ကိုင္၊ ကာတြန္း ကၽြမ္းသူက ကာတြန္းဆဲြ၊ ေသနတ္ ကိုင္တဲ့လူက ေသနတ္ကိုင္၊ အားလံုးေလးစားဂုဏ္ၿပဳစရာ လုပ္ေနၾကတာပါဘဲ။(ဖိနပ္နဲ.ေပါက္ခြင့္သာသူက ေပါက္ေပါ့ဗ်ာ)။
၄။ ။ဘေလာက္ထဲေရးေနၾကတာကိုေတာင္ Electronic Revolution လို. ဘေလာ့ဂါၾကီးတေယာက္ကိုယ္တိုင္ သူပိုင္ဘေလာ့မွာ အေငၚတူးသဗ်။(သူ ဘာလို. ဘေလာ့ ေထာင္တယ္ဆို တာ ညာဏ္မမွိေလာက္ေအာင္ဘဲ)။
၅။ ။လက္ရံုးမ်ားေၿမာင္၊ညာဏ္မ်ားေၿမာင္ၿဖင့္၊ညီညီညြတ္ညြတ္ လုပ္ၾကရင္ မေကာင္းေပဘူးလားဗ်ာ တို.။
၆။ ။သူတေပါက္ ငါတေပါက္နဲ. နအဖ ဒူး ဗံုတီးေနပီ ခင္ဗ်။
၇။ ။ဘံုရန္သူ ထင္းထင္းၾကီး ေတြ.ေနရတာ အႏွစ္ ၅၀ ၿပည္.ေတာ့မယ္ဗ်ာ။

ကိုၾကီး said...

ျမန္မာ ျပည္ရဲ. ဒုတိယ လြတ္လပ္ေရး ရဘို.ရာက ျမန္မာ ျပည္သူတိုင္းမွာ တာ၀န္ရွိပါတယ္ ။
ပါတီ၀င္မွ...ေတာ္လွန္ေရးလုပ္မွ မဟုတ္ပါ ။
ျပည္တြင္းျပည္ပ မွာရွိတဲ. ဒီမိုကေရစီ လြတ္လပ္ေရး ကိုတကယ္ လိုခ်င္ပါတယ္ဆိုတဲ. လူတဦးခ်င္းရဲ. တာ၀န္ပါ ။
တခုေျပာစရာ ရွိတာက ျမန္မာျပည္သူေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားက မသိလိုက္ဖါသာ ေနတဲ.သူေတြ မ်ားေနလားလို.ပါ။
ဒါမွမဟုတ္ ပီပီျပင္ျပင္ ဦးေဆာင္နိုင္မဲ.ေခါင္းေဆာင္ ကို ေမွ်ာ္ေနၾကတာလား ။
ျပည္တြင္းျပည္ပ မွ ျပည္သူ အေပါင္း ေၾကာက္ရြံခ်င္း မွ ကင္းေ၀းၾကပါေစဗ်ာ ။

Dr. Yi Yi Win said...

“ေ၀ဖန္ခံနိုင္ရမည္” ဆိုတာနဲ ့ပတ္သက္ၿပီး နည္းနည္း၀င္ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ေ၀ဖန္ခံနိုင္ျခင္းဟာ transparent ျဖစ္ျခင္း၊ ဖံုးကြယ္ထားမႈမရိွျခင္းတို ့ကိုျပဆိုတာမို ့တကယ္လိုအပ္တဲ့အရည္အခ်င္းပါ။ ဒီေနရာမွာ ေ၀ဖန္ၾကတဲ့အခါ လုပ္နည္းကိုင္နည္းမွားေနတာမ်ိဳးကို လူႀကီးလူေကာင္းဆန္ဆန္ေထာက္ျပ ေဆြးေႏြးေ၀ဖန္ၾကတာမ်ိဳးပဲျဖစ္သင့္ပါတယ္။ မဟုတ္ပဲ ကြယ္ရာကေန လူအမ်ားထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေအာင္ ခနိုးခနွဲ ့သေဘာမ်ိဳးေတြေျပာၾက လုပ္ၾကတာေတြက က်ေတာ့ လိုက္ရွင္းျပခြင့္မရပဲ သက္သက္မဲ့ အထင္လြဲခံရ နစ္နာရတာေတြမို ့လို ့၊ အဲဒါမ်ိဳးကို ဘယ္လိုနည္းနဲ ့ခံနိုင္ရည္ရိွသင့္ၾကလဲ သိရင္ရွင္းျပပါဦး။ အမွန္ေတာ့ မေကာင္းတာကို မေကာင္းဘူးလို ့မသိၾက၊ မေျပာရဲၾက၊ အားနာၾက၊ မေ၀ဖန္ရဲၾကေတာ့ လုပ္နိုင္တဲ့နည္းနဲ ့ပဲ မဆိုင္တာေတြ ေျပာၾကလုပ္ၾကတာေတြ ရိွၾကပါတယ္။ ဘယ္ နယ္ပယ္ရယ္လို ့ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ေနရာတိုင္းမွာပါ။ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ေ၀ဖန္မႈမရိွရင္၊ မခံနိုင္ရင္ တိုးတက္မႈရိွဖို ့မလြယ္ပါဘူး။ အဖ်က္သေဘာေဆာင္တဲ့ ေ၀ဖန္မႈေတြ မရိွရင္ ယဉ္ေက်းသာယာတဲ့လူ ့အဖြဲ ့အစည္းျဖစ္လာၾကမယ္။ တစ္ခုနားမလည္တာက အဖ်က္သေဘာေဆာင္တဲ့ ေ၀ဖန္မႈကို ဘယ္လိုရင္ဆိုင္ၾကရင္ ယဉ္ေက်းၾကမလဲဆိုတာပါ။ ေက်းဇူးပါ။

Anonymous said...

ရွင္းေနတာပဲဟာ။ ငတ္ေနလို႔ေပါ့။ ဒင္းတို႔ကလည္း က်ြမ္းမွက်ြမ္း။ ငတ္ၿပတ္သြားေအာင္ကို လုပ္ပလိုက္တာကလား။ ဒီထက္ပိုမငတ္ေအာင္ အငတ္ၿပသနာ အရင္ရွင္းေနရတာနဲ႔ပဲ လုံးပါးပါးေနပါေပါ့ေလ။ ငတ္ဆိုလို႔ ထမင္းငတ္တာပဲလာၿမင္ေနအံုးမယ္။ အစစ ငတ္ခဲ့ရတာေလဗ်ား။ သိပါတယ္။

Anonymous said...

Quote "တခုေျပာစရာ ရွိတာက ျမန္မာျပည္သူေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားက မသိလိုက္ဖါသာ ေနတဲ.သူေတြ မ်ားေနလားလို.ပါ။"

ရွင္းေနတာပဲဟာ။ ငတ္ေနလို႔ေပါ့။ ဒင္းတို႔ကလည္း က်ြမ္းမွက်ြမ္း။ ငတ္ၿပတ္သြားေအာင္ကို လုပ္ပလိုက္တာကလား။ ဒီထက္ပိုမငတ္ေအာင္ အငတ္ၿပသနာ အရင္ရွင္းေနရတာနဲ႔ပဲ လုံးပါးပါးေနပါေပါ့ေလ။ ငတ္ဆိုလို႔ ထမင္းငတ္တာပဲလာၿမင္ေနအံုးမယ္။ အစစ ငတ္ခဲ့ရတာေလဗ်ား။ သိပါတယ္။

ကုိေပါ said...

ယုဝရီ .... (quote) "မဟုတ္ပဲ ကြယ္ရာကေန လူအမ်ားထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေအာင္ ခနိုးခနွဲ ့သေဘာမ်ိဳးေတြေျပာၾက လုပ္ၾကတာေတြက က်ေတာ့ လိုက္ရွင္းျပခြင့္မရပဲ သက္သက္မဲ့ အထင္လြဲခံရ နစ္နာရတာေတြမို ့လို ့၊ အဲဒါမ်ိဳးကို ဘယ္လိုနည္းနဲ ့ခံနိုင္ရည္ရိွသင့္ၾကလဲ သိရင္ရွင္းျပပါဦး။" (end of quote)

အဲသည္လုိ အျဖစ္မ်ဳိးေတြက ေနရာတုိင္းမွာ ရွိတတ္ပါတယ္။ ကုိယ္ေကာင္းရင္ ေခါင္းဘယ္မေရြ႕ဆုိတဲ့ စကားကုိပဲ လက္ကုိင္ထားရမွာေပါ႔။ အထင္ရွားဆုံး ဥပမာတခု ေပးရရင္.... ျမန္မာျပည္မွာလည္း အစုိးရပုိင္ သတင္းစာႀကီးမ်ားကေန အမ်ဳိးသမီးတေယာက္ကုိ ဒီလုိပဲ ရစရာမရွိေအာင္၊ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေအာင္ မနားတမ္း ေရးသားခဲ့ၾကတာပဲ မဟုတ္လား။ ဒါေပမယ့္ ကာယကံရွင္က သူတုိ႔စြတ္စြဲတဲ့အတုိင္း ျဖစ္မေနတဲ့အခါ စြတ္စြဲသူေတြမွာသာ နိမ့္က်သြားတယ္။ ကာယကံရွင္ရဲ႕ အသေရကေတာ့ စုိးစဥ္းမွ် ႏြမ္းပါးသြားျခင္း မရွိပါဘူး။

လူတုိင္းမွာ.. စာဖတ္သူတုိင္းမွာ... ဆင္ျခင္တုံတရားရွိတယ္လုိ႔ စိတ္ထဲမွာ ခံယူထားလုိက္ရင္ ဒီျပႆနာမ်ဳိးက အလုိအေလ်ာက္ ေျပလည္သြားႏုိင္ပါတယ္။

Anonymous said...

2010ေရြးေကာက္ပြဲကိုဆန္႕က်င္တာ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မဲ့လူေတြကို အေခ်ာင္သမားလို႕ စြပ္စြဲတာ ကလြဲရင္ ဘာမမလုပ္တတ္ေတာ့ဘူးနဲ႕တူတယ္ ကိုယ့္ဘက္မွာဘာအားသာခ်က္မွမရွိပဲနဲ႕ ဘယ္လိုလုပ္စစ္တပ္ကေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးလုပ္မွာလဲ သူတို႕ကအသာစီးရေနတာ အဓိကလုပ္ရမွာက election fair ျဖစ္ေရးေတာင္းဆိုရမွာ အဲလိုမဟုတ္ပဲနဲ႕ constitution မျပင္ရင္မဝင္ဘူးဆိုလိုကေတာ့ စစ္တပ္ကသူ႕လူနဲ႕သူ႕ဇတ္ကျပီး က်ဳပ္တို႕ႏိုင္ငံ တရုတ္ျပည္လိုအာဏာရွင္စနစ္နဲ႕ အသားက်တဲ့ႏိုင္ငံျဖစ္ေအာင္လုပ္တာကို ဒီအတိုင္းထိုင္ၾကည့္ေနရမယ္

Anonymous said...

ဒီပိုစ့္ေလး ေကာင္းတယ္ကိုေပါ။
ကြန္မင့္ေလးေတြလဲ ေကာင္းတယ္ ..း))

Anonymous said...

က်ေနာ္က ကုိေပါေရးတဲ့ စာေပေတြကို ဖတ္ရူေနၾက ပရိသတ္တစ္ဦးေပါ့၊ ဘေလာ့လည္း ေရးပါတယ္၊ ကုိေပါ
အခုဆုိလုိလုိက္တာ ျပည္တြင္း၊ လက္နက္ကိုင္ႏွင့္ ျပည္ပ
လုိ႕ သိရပါတယ္၊ ျပည္တြင္း ... ကိုေပါ ျမန္မာျပည္မွာ
ေနခဲ့စဥ္တုန္းက ႏုိင္ငံေရး အသုိင္းအ၀ုိင္း၊ အစုိးရဆန္
က်င့္ေရး နယ္ပယ္ေတြ၊ သုိ႕မဟုတ္ရင္လည္း တျခား
ဘယ္ေလာက္မ်ား လုပ္ခဲ့ဘူးပါသလဲ၊ ျပီးေတာ္ လက္နက္
ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ နယ္စပ္ သေဘာေတြ ဘယ္
ေလာက္သိပါသလဲ၊ ဥပမာ ... က်ေနာ္ ဆုိလုိတာ က နယ္စပ္မွာ တုိင္းရင္းသားေတြဘဲ ေနတယ္၊ နယ္စပ္မွာ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္မယ္ဆုိရင္ သူတုိ႕နဲ႕ ဆက္ဆံရမယ္၊ သူတုိ႕ ေထာက္ခံမွဳပါမွ လုပ္လုိ႕ရမယ္၊ နယ္စပ္မွာ ျမန္မာပုိင္ နယ္ေျမ မရွိဘူး
ဗ်ာ၊ ကရင္ မြန္ အစရွိသူေတြက ေပးမွ ေကြွ်းမွ စား
ဖုိ႕ တုိက္ဖုိ႕ ျဖစ္မယ္ အမ်ားၾကီးပဲ၊ သူတုိ႕နဲ႕ အဆင္
မေျပရင္ ေထာက္လွမ္းေရး ေခါင္းစဥ္တပ္ အသတ္ခံ
ရႏုိင္တယ္၊ ဥပမာ ... ကရင္လူမ်ဳိးေတြက သူတုိ႕
ကေလးေတြ အငုိတိတ္ေအာင္ ... ဗမာ စစ္သား
လာေနျပီ... ဗမာ လာေနျပီလုိ႕ မျမင္ဘူးတဲ့ အရာ
ကို တေစၦလုိ ေၾကာက္ေအာင္ သင္ၾကားတာ၊ အဲလုိ
မ်ဳိးေတြ အမ်ားၾကီး ရွိတယ္ ကိုေပါ၊ ျပည္ပမွာလည္း
ထားပါေတာ့ ကိုေပါတုိ႕ သိထားတာ အေမရိကားနဲ႕
ဥေရာပကို UNHCR နဲ႕ သြားၾကတယ္၊ အဲဒီမွာလည္း
ႏုိင္ငံေရးသမား တစ္မ်ဳိးတည္း မဟုတ္ဘူး၊ စစ္ေျပး
ေတြ၊ လူမ်ဳိးေရး ဒုကၡသည္ေတြ ပါတယ္ဗ်၊ ျပီးေတာ္
တခ်ဳိ႕လူေတာ္ေတာ္မ်ား ေျပာၾကတယ္၊ ဘာတဲ့ ႏုိင္ငံ
ေရးကို လုပ္စားတယ္၊ အဲဒီစကားေတြ ေစာက္ရူးေတြ
ေျပာတာ ဘယ္ေနရာမဆုိ ထမင္းစားဖုိ႕ အလုပ္လုပ္
ရတယ္၊ ေထာက္ပံ့ေၾကးဆုိတာ စားေလာက္ရုံ ပဲ ရ
တာ၊ ဒါလည္း အမ်ားၾကီး မေပးဘူး၊ အျမဲ မေပးဘူး၊
အျဖဴေကာင္ေတြ ေစာက္ရူး မဟုတ္ဘူး ကိုေပါ၊
လုိင္းစုံက လူစုံေတြ အမ်ားၾကီး၊ ႏုိင္ငံသမား ေတာ္
လွန္ေရးသမားဆုိတာ ရာခုိင္ႏွဳန္းဘယ္ေလာက္ ရွိလဲ
ကိုေပါ ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာျပီးသြားျပီလား၊ က်ေနာ္ က ကိုေပါ ခင္ပါတယ္၊ ဒါေတြကို ကိုေပါ
အရင္ ေလ့လာပါအုံး၊ ေ၀ဖန္ မေစာနဲ႕ေလ၊ တခ်ဳိ႕
လည္း နယ္စပ္မွာ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္ေနတယ္ ေျပာ
တာ သူတုိ႕ အလံစုိက္ျပီး အေလးျပဳေနတာ ျမန္မာ
ျပည္ထဲမွာ မဟုတ္ဘူး နယ္စပ္စည္း ဟုိဖက္ ထုိင္း
ေျမထဲက လယ္ကြက္ထဲမွာဗ်ာ၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးေပါ့ဗ်ာ၊ က်ေနာ့္လည္း ေ၀ဖန္လုပ္ဖုိ႕ အၾကိမ္ၾကိမ္ ၾကိဳးစား
ဖူးပါတယ္၊ အဲဒီက က ျမန္မာႏုိင္ငံသား အမ်ားစုက
ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာကို ကိုးကြယ္တာ၊ က်ေနာ္ ဆုိ
လုိခ်င္တဲ့ သေဘာက လူအမ်ားစု တစ္ခုခုျဖစ္လာ
ရင္ ေကာက္ရုိးမီးလုိ႕ ဟုန္းကနဲ ေလာင္းတယ္၊ သုိ႕ေပမဲ့ အားလုံးအတြက္ စနစ္တက် လုပ္မယ္၊ေတာ္
လွန္မယ္၊ သတ္စရာ ရွိတာ သတ္မယ္ဆုိရင္ (ေတာ္
လွန္ေရးမွာ သတ္စရာ ရွိတာ သတ္ရတယ္ ကုိေပါ)
ကံ ကံ၏ အက်ဳိးတုိ႕၊ ၀တ္ရွိလုိ႕ ခံရတယ္တုိ႕ ဘာတုိ႕ သိပ္ေျပာၾကတာ၊ ဒါေတြဟာ ဒီမုိကေရစီရဖုိ႕
ေ၀းေနတာေပါ့၊ သန္းေရႊက ဒါေတြကို သိတယ္ေလ၊
ဒါေၾကာင့္ ဘုန္းၾကီးကုိ ရုိက္သတ္လုိက္၊ ဘုရားကုိ
ထီးတင္လုိက္ လုပ္ျပီး လူေတြကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ထားတာ
ေပါ့၊ က်ေနာ္ ဆုိလုိခ်င္တာ ကိုေပါအေနနဲ႕ ေလ့လာ
ပါအုံးေပါ့၊ လက္ရွိ အင္တာနက္ေပၚမွာ ကိုေပါဘေလာ့
ေရးေနတာ ခ်စ္တဲ့သူ ေထာက္ခံတဲ့သူ အမ်ားၾကီးပါ။
အေ၀ဖန္ မတတ္ရင္ ကုိေပါ ေစတနာေတြ အကုန္လုံး
မီးေလာင္းသြားမွာ ဆုိလုိ႕ပါ၊ က်ေနာ့္စာ အေရးအသား
ကို ၾကည့္ျပီး က်ေနာ္ ဘယ္သူလဲဆုိတာ ကိုေပါ
ခန္႕မွန္းႏုိင္ပါတယ္၊ က်ေနာ္က ကိုေပါကို ေစတနာနဲ႕
ပါ၊ ဆရာလုပ္တာ လုံး၀ မဟုတ္ပါဘူး။
စာရွည္ရွည္ေရးမိတယ္ ဆုိရင္ ခြင့္လႊတ္ေနာ္ ..
Anonymous အေနနဲ႕ပဲ ေကာ္မန္႕ ေရးပါ့ေစ
က်ေနာ္က ကိုေပါလုိ လူခ်စ္လူခင္ သိပ္မရွိဘူးဗ်..
ဟဲဟဲ ...

Anonymous said...

ထပ္လာျပီး ေရးလုိက္ပါတယ္၊ နည္းနည္ေလး ထပ္ေျပာ
ခ်င္လုိ႕ ...
က်ေနာ္ ဘယ္သူလည္း ဆုိတာ ကုိေပါ ေဖာက္သယ္
မခ်နဲ႕ေနာ္၊ ကိုေပါက က်ေနာ့္ထက္ ကြန္ျပဴတာကြ်မ္း
တယ္ဆုိတာ က်ေနာ္သိတယ္၊ က်ေနာ့္ဘေလာ့လင့္ခ္ကုိ
ကုိေပါဆီက လင့္ခ္ထဲမွာ မရွိလည္းပဲ ကိုေပါကို က်ေနာ္
ခင္ပါတယ္ဗ်ာ ...ဟဲဟဲ

ကုိေပါ said...

အမည္မသိ (October 18, 2009 8:42 AM).... ကြန္မင့္ကုိ ရွည္ရွည္လ်ားလ်ား ေရးသြားတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ပထမဦးဆုံးေျပာလုိတာက စိတ္မပူဖုိ႔ပါ။ မိတ္ေဆြ ဘယ္သူလဲဆုိတာ က်ေနာ္မသိပါဘူး။ IP address ေတြနဲ႔ ေျခရာခံရတာ ဘယ္လုိလုပ္ရသလဲဆုိတာ က်ေနာ္ သိလည္း မသိဘူး။ စိတ္လည္း မဝင္စားပါဘူး။ မိတ္ေဆြဘယ္သူလဲဆုိတာ က်ေနာ္သိခဲ့ရင္ေတာင္မွ အမည္မေဖာ္ခ်င္လုိ႔ Anonymous နဲ႔ေရးလာခဲ့တာဆုိရင္ က်ေနာ္မေဖာ္ပါဘူး။

ျပည္တြင္းမွာ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ခဲ့ဘူးသလားဆုိတဲ့ မိတ္ေဆြေမးတဲ့ ေမးခြန္းကုိ ေျဖရရင္ (ဒီေမးခြန္းမ်ဳိး အရင္ကလည္း ေျဖဖူးတယ္။) ျပည္တြင္းမွာေနစဥ္က အေရးအခင္းမွာ ဆႏၵျပဖူးတာ၊ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကုိ မဲထည့္ဖူးတာေလာက္က လြဲလုိ႔ ဘာႏုိင္ငံေရးမွ မလုပ္ခဲ့ဖူးပါဘူး။ ဘယ္ေလာက္မ်ား လုပ္ခဲ့ဘူးပါသလဲဆုိတဲ့ေမးခြန္းကုိ ေျဖရမယ္ဆုိရင္လည္း ဘာမွျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္ေျမာက္ မလုပ္ခဲ့ဘူးပါဘူးလုိ႔ပဲ ေျဖရမွာပဲ။ အဲဒီအခ်က္ကုိ ဘာမွ ဖုံးကြယ္ထားစရာမလုိပါဘူး။ အဲဒီလုိ မလုပ္ခဲ့မိတဲ့အတြက္ေတာ့ တာဝန္မေက်ခဲ့သလုိ အခုအခ်ိန္မွာ ခံစားရတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ က်ေနာ့္မွာ တာဝန္ရွိတယ္လုိ႔ ကုိယ့္ဘာသာ ယူဆတဲ့အေလ်ာက္ ကုိယ္ေရာက္ရာေနရာက အတတ္ႏုိင္ဆုံး တာဝန္ယူေပးေနပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ကုိ ေဝဖန္ရမယ့္ အခ်က္ကလည္း အဲဒီအေၾကာင္းအရာက စရမယ္ ထင္တာပါပဲ။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးကို သုံးသပ္တဲ့ေနရာမွာ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ဖူးမွ၊ ေထာင္က်ဘူးမွ၊ လက္နက္ကိုင္ဖူးမွ ေဝဖန္ရမယ္၊ အဲဒါေတြ မလုပ္ဘူးရင္ ဝင္မေျပာနဲ႔ ဆုိတဲ့ မွားယြင္းတဲ့ အေတြးအေခၚကုိ ပထမဦးဆုံး ျပင္သင့္တယ္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္း။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးကို ႏုိင္ငံေရးသမားေတြသာ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားလုိက္မယ္ဆုိတဲ့ စိတ္ဓါတ္မ်ဳိးေတြကုိ ျပင္ရဦးမယ္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္း။

အေဝဖန္ မေစာပါနဲ႔ဦး ဆုိတဲ့ စကားနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ကေတာ့.... အခုမွ နိဒါန္းပ်ဳိး႐ုံပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ေဝဖန္တဲ့ က႑ကုိ မေရာက္ေသးပါဘူး။

က်ေနာ္ေဝဖန္တဲ့အခါ က်ေနာ္သိတဲ့၊ အျပင္မွာ လက္ေတြ႕ႀကဳံခဲ့ရတဲ့ အေျခအေနေတြ၊ အျခင္းအရာေတြ၊ မီဒီယာကတဆင့္သိရတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ၊ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် လုပ္ေဆာင္ေနသူေတြဆီကတဆင့္ ၾကားသိရတဲ့ အခ်က္ေတြေပၚ မူတည္ၿပီး ေဝဖန္မွာပါ။

လူတေယာက္ဟာ သူသိတာထက္ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ ပုိမေရးႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ့္ရဲ႕ အခ်က္အလက္ ႂကြယ္ဝမႈ၊ ေတြးေတာဆင္ျခင္မႈေပၚမူတည္ၿပီး ေကာင္းမြန္တဲ့ ေဝဖန္ေရးျဖစ္ႏုိင္သလုိ ညံ့ဖ်င္းတဲ့ ေဝဖန္ေရးလည္း ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ က်ေနာ္ေရးတဲ့အေၾကာင္းအရာ ခုိင္လုံမႈအေပၚမွာ မူတည္ၿပီး စာဖတ္သူက လက္ခံျခင္း၊ လက္မခံျခင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

က်ေနာ္ေရးတာ မွားယြင္းသြားမွာကုိ က်ေနာ္စိတ္မပူပါဘူး။ မွားယြင္းသြားရင္ အဲဒီအမွားကုိ ေဝဖန္သူေတြ၊ အမွန္ကုိ ေထာက္ျပသူေတြ ကြန္မင့္က႑မွာ ျဖစ္ေစ၊ ဘေလာ့ဂ္ေတြမွာျဖစ္ေစ ေပၚလာႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ စာဖတ္သူအဖုိ႕၊ ျပည္သူအဖုိ႔ အက်ဳိးမ်ားႏုိင္ပါေသးတယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ပဲ အေတြးအေခၚပုိင္းဆုိင္ရာ၊ မူဝါဒပုိင္းဆုိင္ရာ၊ နည္းဗ်ဴဟာပုိင္းဆုိင္ရာမွာ တုိးတက္လာမွာပဲ။ က်ေနာ္တုိ႔လည္း ဒီလုိပဲ စကားဝုိင္းေတြမွာ ေျပာၾကဆုိၾက၊ ျငင္းခုန္ၾကရင္းကေန အယူအဆေတြ၊ အေတြးအျမင္ေတြ ဖလွယ္တယ္၊ ေျပာင္းလဲလာတယ္၊ တုိးတက္လာတယ္။ ဘာမွ မေျပာဘဲ၊ မဆုိဘဲ ႏႈတ္ပိတ္ေနရတဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းဟာ Retarded Society သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္သြားႏုိင္တယ္။ ဒီေတာ့ အၿမဲတေစ အယူအဆေတြ၊ အေတြးအေခၚေတြၾကားမွာ တြန္းတုိက္မႈေတြ၊ ပဋိပကၡေတြ ရွိမွသာ တုိးတက္မႈလည္း ရွိႏုိင္မယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္။

ေနာက္တခ်က္က က်ေနာ့္အျမင္ဟာ လူႀကဳိက္နည္းတဲ့အျမင္ ျဖစ္ေနမွာကုိလည္း က်ေနာ္မစုိးရိမ္ပါဘူး။ က်ေနာ္တေယာက္တည္း လက္ခံတဲ့အျမင္ ျဖစ္ေနေစဦးေတာ့...ကုိယ္ယုံၾကည္တဲ့အတုိင္း ကုိယ္ေတြးေခၚမိတဲ့အတုိင္း ေရးမွာပါ။ လူ႕အခြင့္အေရးျဖစ္တဲ့ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ပုိင္ခြင့္ ကုိ က်ေနာ္အျပည့္အဝ သုံးမွာပါ။

ဒါေၾကာင့္...က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီအေရးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔... ဘယ္သူေတြ ဘာပဲေရးေရး မေရးနဲ႔လုိ႔ ပိတ္ပင္ရန္ ဆႏၵမရွိပါ။ သူတုိ႔ေရးတာမွာ ကုိယ္နဲ႔အျမင္ကြဲလြဲတဲ့အခ်က္၊ ေဝဖန္စရာအခ်က္ရွိရင္ ေထာက္ျပလုိက္တာ၊ ေဝဖန္လုိက္တာနဲ႔ ကိစၥၿပီးပါတယ္။

ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ကေတာ့ က်ေနာ့္ဘေလာ့ဂ္လင့္ခ္မွာ ထည့္ထားတဲ့ လင့္ခ္ေတြဟာ က်ေနာ္ သြားဖတ္ျဖစ္တဲ့ ဘေလာ့ဂ္ေတြရယ္၊ တကယ္လည္း ရည္ၫြန္းခ်င္ စိတ္ရွိတဲ့ ဘေလာ့ဂ္ေတြရယ္၊ က်ေနာ္ခင္မင္တဲ့ ဘေလာ့ဂါအခ်ဳိ႕ရဲ႕ ဘေလာ့ဂ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ထည့္ထားျခင္းမွ် ျဖစ္ပါတယ္။

Mg Pwa Gyi said...

အို ဗုဒၶဘာသာ...
အလြန္ကံမေကာင္းေလစြတကား..
အသင္သည္အၿခားဘာသာမ်ားကိုတိုက္ခိုက္
ရန္မသင္ၾကားခဲ့သၿဖင့္သင့္ကိုတိုက္ခိုက္ၾကကုန္၏...
သင္၏သားသမီးမ်ားသည္ႏုိင္ငံရပ္ၿခားေရာက္ကာဝလင္
ကုန္ၾကေသာအခါ အခ်ိဳ ့သည္ ံသင့္အဆံုးအမကိုၿပစ္တင္ၾကကုန္၏..
ေရာင့္ရဲရန္ဆံုးမခဲ့ေသာသင့္ကိုရန္သူထင္ကုန္ၾက၏...
ထမင္းဝ၍စာေရးႏိုင္ကာအခ်င္းခ်င္းလွည့္ဖတ္ၿခင္းသာလုပ္နိုင္ေသာblooger ၇၀၀ ခန္ ့..အနက္အခ်ိဳ ့သည္အခ်င္းခ်င္းေဆာ္ရုံသာအားမရ..ၿပည္တြင္းမွလူ
၅၇ သန္း ေက်ာ္ကိုငါတို ့ေလာက္မွအဆင့္မရွိ
ထင္ေတာ္မူကုန္ကာၿပစ္တင္ကုန္ၾက၏....
လက္ငင္းၿပသနာဝမ္းေရးႏွင့္ၾကံ ့ဖြတ္အေရးကို
ေၾကာက္ေနရေသာၿပည္သူမ်ားကိုၿပစ္တင္ေတာ္မူ
ကုန္ၾက၏..ထိုရန္မ်ားၾကားမွေၿဖသိမ့္၍ေနေနရသူ
မ်ားကိုဘာသာေရးေၾကာင့္..သင့္ေၾကာင့္..
ထက္ၿမတ္မူမရွိဟုၿပစ္တင္ၾက၏.
နအဖတီးကြက္တိုင္းသာကတက္ၿပီး၂၁ နွစ္လံုးအေၿခအေနဖန္တီးႏိုင္ခြင့္ ရရွိလာတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာရန္သူ ့ကိုအလဲထိုးနိုင္သည့္ထက္ၿမတ္ေသာ
ေခါင္းေဆာင္မရိွ၍ေနာက္လိုက္မရွိ
ၿခင္းကိုက်ည္ဆံကိုရင္မဆိုင္ရဲေအာင္သင္ၾကား
ေပးေသာသင့္ေၾကာင့္ဟုၿပစ္တင္ၾက၏...
သင္အတြက္စိတ္မေကာင္းပါ.....

Mg Pwa Gyi said...

ကိုေပါေဆာင္းပါးကိုမဆိုလိုပါ..
comments အခ်ိဳ ့အေပၚပါ..

Anonymous said...

ေ၀ဖန္တာ ေကာင္းပါတယ္ ကိုေပါ၊ ေ၀ဖန္ေရးရွိမွာလည္း
တုိးတက္မွာေပါ့၊ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္လက္ထက္
စစ္တပ္က ေသနတ္နဲ႕ မပစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဆႏၵေတြျပ ရဲ၊
၂၁ ႏွစ္လုံးလုံး ကုိယ္ေရးကုိယ္တာကို ဦးစားေပး ရဲ၊
ႏုိင္ငံေရးမွာ တုိက္ရုိက္မပါ၀င္ပဲ NGO ေယာင္ေယာင္ လုပ္ ရဲ ဆုိတဲ့ ရဲ (၃) ရဲ နည္းဗ်ဴဟာ အသစ္ေပါ့ဗ်ာ၊
Mg Pwa Gyi လုိ အဆင့္မရွိပဲ ေတြးမေခၚရဲ တာလဲ
ရဲ တစ္မ်ဳိးေပါ့ဗ်ာ ဟဲဟဲ ... စိတ္မဆုိးနဲ႕ေနာ္ ကိုေပါ။

Mg Pwa Gyi said...

To.. Anonymous said...
October 18, 2009 11:23 AM..
ဒီလိုၿမင္လည္းရပါတယ္ ;D

Ngaman said...

KP,
great post n comments (except some stupid SPDC's proxy), please be reminded that we hv right to expose our own view on any issue bt shouldn't be wasting time by arguing. Let's prictically participate in democracy establishment in different ways as we can.

KHIN ZIN MINN said...

Personaly, i agree with you ko paw. Cause, we must notice that, "Democracy in Myanmar" is not only one person duty, its our duty for all burmese people.
So Now its the time for us to realize that, even we can do little things, its better than nothing to do.
About your blog, still now i agree and like your posts.......so go a head.

Dr. Yi Yi Win said...

ျပန္ေျဖထားတာေလးအတြက္ေက်းဇူးပါကိုေပါေရ။ တင္ျပမႈတစ္ခုမွာ ေဆြးေႏြးမႈေတြ၀င္လုပ္ၾကတယ္ဆိုတာက ရည္ရြယ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးေတာ့ရိွၾကပါတယ္။ ကိုယ္မသိေသးတာကို သိခ်င္လို ့။ကိုယ္သိတာနဲ ့ကြာ မကြာ ညိွခ်င္လို ့၊ အခ်ိဳ ့ကေတာ့ရိခ်င္လို ့ေပါ့။ အခုဒီပို ့စ္မွာ ကြ်န္မ၀င္ေမးခဲ့တာေတြက ကိုယ္မသိလို ့ဆိုတာထက္ discussion ကို life ျဖစ္ေစခ်င္တာလည္းပါပါတယ္။ ဒါကလည္း ကိုေပါျပန္ေျဖထားသလို လူတိုင္း၊ စာဖတ္သူတိုင္းမွာ စဉ္းစားဉာဏ္ရိွတယ္ဆိုတာကို သံသယရိွလို ့မဟုတ္ဘူးေနာ္။ ရိွၾကတဲ့စဉ္းစားဉာဏ္ေတြဆိုတာကလည္း သူ ့ေခတ္သူ ့အခါအလိုက္ရိုက္သြင္းခံထားရတဲ့ ပံုစံခြက္ထဲကအေတြးအေခၚမ်ိဳးေတြလည္းရိွနိုင္ၾကေသးတယ္ေလ။ အထူးသျဖင့္ ဒီဖက္ေခတ္မွေမြးလာတဲ့ ျပည္တြင္းက လူငယ္ေတြဆိုရင္ သူတို ့ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္ျမင္ေနၾကားေနရတာေတြပဲ အဟုတ္မွတ္ၾကေတာ့တာ။ အခ်ိဳ ့ကြ်န္မတို ့ေခတ္က သင္ခဲ့ရတဲ့ ကဗ်ာေတြစာေတြဆိုရင္ ဒီဖက္ေခတ္က ကေလးေတြမသိနိုင္ၾကေတာ့သလိုေပါ့။ လူတိုင္းလူတိုင္း(ျမန္မာစာဖတ္သူတိုင္း) သာမွန္မွန္ကန္ကန္ စဉ္းစားတတ္ၾကရင္ ျမန္မာျပည္လည္း ဒီမိုကေရစီရေနေလာက္ပါၿပီ(က်ားၿမီးဆြဲမိသြားၿပီလားေတာ့မသိ) စာဖတ္သူဆိုတဲ့ေနရာမွာလည္း အသက္အရြယ္၊ အသိအျမင္၊ ကြ်မ္းက်င္မႈနယ္ပယ္္ စတာေတြကြဲျပားၾကသလို သူတို ့ေရြးဖတ္တဲ့စာေတြကလည္း ကြဲသြားၾကတာကိုး။ ဒီေတာ့ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကိုျမင္တဲ့အျမင္ေတြကလည္း မတူနိုင္ၾကဘူးေပါ့။ ဒါေၾကာင့္သာ လူအမ်ားျမင္သာတဲ့ ေဆြးေႏြးမႈေတြတိုင္းမွာ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြ အသက္၀င္လာေအာင္ သိၿပီးသားေတြကိုလည္း လြယ္ကူရွင္းလင္းတဲ့စကားလံုးမ်ိဳးနဲ ့ခ်ဲ ့ကားၿပီးျပန္ေဆြးေႏြးၾကရပါတယ္။ အဲဒီလို စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ေဆြးေႏြးလို ့အေကာင္းဆံုးဘေလာ့ဂ္တစ္ခုလို ့ျမင္မိလို ့လည္း ဒီေနရာမွာ လာၿပီးေဆြးေႏြးခ်က္ေတြလုပ္မိပါေၾကာင္း။ ဆက္လက္ၿပီးလည္း စာဖတ္သူအားလံုး စိတ္ပါ၀င္စားနိုင္မည့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားဆက္လက္ေရးသားတင္ျပေနဦးမယ္လို ့ယံုပါေၾကာင္းေနာ္။

Anonymous said...

I prefer worship (Buddha) and
follow his logic and rational thinkings (Dhamma), learn from (Sangha) to reach the state of tranquilty (Nivana) than to
convert (change religion) to
worship some SOB or virtual entity
named Jebus or known as Zallah.

Democracy is the best practice,
human rights should be respected
but it is not a replacement for
a good Buddhist society.

Liberal Democracy copied from
the United States where there
are organizations like ACORN
has cheated votes is not a solution too. We have to cut
and paste, customized to fit
own society. Copy and granted
to fail!

I dont like Than Shwe and his
gangs of mothers .... but on
the other hand I do not think
that Buddhism should not be
insulted as an attribute for
not earning democracy.

Buddhism and Democracy is most
compatible like fish and water.
Buddha never asked to submit,
or bend your ass freaking seven
times a day, or asking to believe
a crappily written book supposed
to emailed from God@Heaven.com or
Zallah@Somewhere.com. We are told,
you earn your Nivana. Let me quote "Dont blame Buddhism for your failings, you fail Buddism".

မိတ္ေဆြ…. စကၤာပူႏုိင္ငံသား ခံယူဖုိ႔ စိတ္ကူးေနသလား။ ဒီစာကုိ အရင္ဖတ္ၾကည့္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါရေစ။စကၤာပူႏုိင္ငံေရး တေစ့တေစာင္း သိေကာင္းစရာ...
Websites
Blogs