“ႀကံရာပါ ႏွင့္ ေရွ႕ခရီးစဥ္”

Share |
သူတပါးဥစၥာကုိ ခုိးယူျခင္းသည္ မေကာင္းမႈျဖစ္သည္။ ကုိယ္္မပုိင္ေသာပစၥည္း (သုိ႔မဟုတ္) သူမေပးေသာပစၥည္းကုိ မေတာ္မတရားသည့္နည္းျဖင့္ ရယူျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္တည္း။

သူတပါးပစၥည္းကုိ ခုိးယူျခင္းသည္ မေကာင္းဟု ဆုိလွ်င္ သူတပါးပစၥည္းကုိ ဓါးျပတုိက္လုယက္ယူျခင္းသည္ သာ၍ပင္ ဆုိးရြားသည္ဟု ဆုိရေပမည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ သူခုိးသည္ ပုိင္ရွင္မသိေအာင္ တိတ္တဆိတ္ ခုိးယူျခင္းျဖစ္သည္။ ပုိင္ရွင္ကုိ အနာတရျဖစ္ေအာင္မလုပ္။ ဓါးျပသည္ကား ပုိင္ရွင္ကုိ အႏုိင္အထက္ ျပဳက်င့္ကာ သူတပါးပစၥည္းကုိ အဓမၼရယူျခင္းျဖစ္သည္။ ပစၥည္းကုိ ယူ႐ုံမက လူကုိပါ ရန္ရွာတတ္ေလရာ ဓါးျပသည္ သူခုိးထက္ပုိဆုိးသည္ဟု ေယဘုယ် သတ္မွတ္ရေပမည္။ ဓါးျပသည္ ထုိသုိ႔ အႏုိင္အထက္ျပဳရာတြင္ တုတ္၊ဓါး၊လွံ၊ေသနတ္ စသည့္ လက္နက္မ်ားကုိ အားကုိးတတ္ေပသည္။

လက္နက္အားကုိးျဖင့္ အႏုိင္အထက္ျပဳမူကာ သူတပါးပစၥည္းကုိ အတင္းအၾကပ္ ယူတတ္ၾကသူေတြထဲတြင္ လုယက္သူမ်ား၊ ဓါးျပမ်ား၊ အခ်ဳိ႕ေသာ လက္နက္ကုိင္သူပုန္မ်ား (သူပုန္အားလုံးကုိ မဆုိလုိ) ႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္ အစုိးရမ်ား ပါ၀င္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ျမန္မာစကားတြင္ “သူခုိးႀကီးေတာ့ ဓါးျပ၊ ဓါးျပႀကီးေတာ့ သူပုန္၊ သူပုန္ႀကီးေတာ့ အစုိးရ” ဟူေသာ စကားေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္မည္။

ဤစကားပုံသည္ မွန္၏။ ျပည္သူတုိ႔၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၊ စည္းစိမ္၊ ဘ႑ာ၊ အခြန္အတုတ္၊ ျပည္သူပုိင္ သယံဇာတ မွန္သမွ်တုိ႔ကုိ လက္နက္အားကုိးျဖင့္ အဓမၼရယူတတ္ေသာ အစုိးရတရပ္သည္ ဓါးျပတကာတုိ႔တြင္ အႀကီးမားဆုံး ဓါးျပအမ်ဳိးအစားပင္ ျဖစ္ေလသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ျမန္မာျပည္တြင္လည္း နအဖ တည္းဟူေသာ လက္နက္ကုိင္ဓါးျပႀကီးသည္ ျပည္သူအေပၚ အႏုိင္အထက္ျပဳကာ ေသာင္းက်န္းမင္းမူလာခဲ့သည္မွာ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ ၾကာခဲ့ေလၿပီ။

ျမန္မာစကားတြင္ “ေက်ာခ်မွ ဓါးျပမွန္းသိသည္” ဟူေသာ ဆုိ႐ုိးစကားရွိ၏။ နအဖသည္ ၁၉၈၈ တြင္ အာဏာရယူခဲ့စဥ္ကတည္းက ၄င္းတုိ႔အား ဓါးျပမွန္း မသိလုိက္မည္ကုိ စုိးရိမ္ဘိသည့္အလား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသူမ်ားကုိ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူေတြကုိ ေက်ာခ် ျပခဲ့သည္။ တဖန္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ အျပတ္အသတ္ မဲအႏုိင္ရေသာအခါ ေပးထားေသာ ကတိကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းျပျခင္းျဖင့္ ေနာက္တႀကိမ္ ေက်ာခ် ျပန္ေလသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဒီပဲယင္းအေရးအခင္း၊ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး၊ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ၊ နာဂစ္ အစရွိသျဖင့္ ျပည္သူတုိ႔ ေက်ာကုိ အ႐ႈိးရာခ်င္း ထပ္ေအာင္ အႀကိမ္ႀကိမ္အထပ္ထပ္ ေက်ာခ်ခဲ့ေလသည္။

ထူးဆန္းသည္ကား တတိယအုပ္စုဆုိသူမ်ားႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ကား ဤမွ်ေလာက္ ေက်ာခ်ျပေနပါလ်က္ႏွင့္ နအဖကုိ ဓါးျပမွန္းသိပုံမေပၚ။ ဖြတ္မ်ား ဥဒဟုိ ၀င္ခ်ည္ထြက္ခ်ည္ ျပဳလ်က္ရွိေသာ ေတာင္ပုိ႔ကုိပင္ ဘုရားအမွတ္ျဖင့္ ဆက္လက္ ကုိးကြယ္လ်က္ရွိေခ်ေသးသည္။

ယခု ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိသည္မွာလည္း အမွန္စင္စစ္တြင္မူ နအဖတည္းဟူေသာ ဓါးျပအစုိးရအား တရား၀င္ ဓါးျပတုိက္ခြင့္ လုိင္စင္ေပးမည့္ ပြဲႀကီးျဖစ္သည္။

တရားဥပေဒတြင္ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳသည္/ တနည္းတဖုံ ကူညီသည္ဆုိလွ်င္ ထုိသူအား ႀကံရာပါ (Accomplice) အျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ ႀကံရာပါသည္လည္း အတုိင္းအတာတခုအထိ ရာဇ၀တ္မႈကုိ က်ဴးလြန္သည္ဟု သတ္မွတ္ကာ ထုိက္တန္ေသာ အျပစ္ဒဏ္ကုိ သတ္မွတ္ေလ့ရွိသည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာ့သမုိင္းတြင္္ ျပည္သူလူထုအေပၚ က်ဴးလြန္ေတာ့မည့္ အႀကီးမားဆုံး ရာဇ၀တ္မႈႀကီး တခုလည္း ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုကုိ တရား၀င္ စစ္ကၽြန္ဘ၀သုိ႔ သြတ္သြင္းမည့့္ ပြဲဟုလည္း ဆုိႏုိင္သည္။ ျပည္သူလူထုအေပၚ အဓမၼေက်ာခ်ပုိင္ခြင့္ (တနည္း) ျပည္သူလူထုပုိင္ဆုိင္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၊ စည္းစိမ္၊ အခြန္ဘ႑ာႏွင့္ သယံဇာတမ်ားကို စိတ္ႀကဳိက္ တရား၀င္လုယက္ပုိင္ခြင့္ႀကီးအား နအဖတည္းဟူေသာ ဓါးျပအစုိးရကုိ အပ္ႏွင္းေတာ့မည့္ ရာဇ၀တ္မႈႀကီးသာ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ရာဇ၀တ္မႈႀကီး အထေျမာက္ေစရန္ ေဆာ္ၾသေနသူမ်ား၊ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္အေရြးခံမည့္သူမ်ားကား ႀကံရာပါမ်ားျဖစ္သည္။ သမုိင္းတြင္ နအဖ၏ အေပါင္းပါမ်ား၊ ႀကံရာပါမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္စာရင္းသြင္းခံရမည့္သူမ်ား ျဖစ္သည္။

ႀကံရာပါ မျဖစ္လုိၾကေသာ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရးအတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္ေနၾကေသာ ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုမ်ား အေနျဖင့္မူ…

(၁) အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလုံး ႁခြင္းခ်က္မရွိ ျပန္လႊတ္ေပးေရး၊
(၂) ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒမွ ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မကုိက္ညီသည့္အခ်က္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ေပးေရးႏွင့္
(၃) အားလုံးပါ၀င္ႏုိင္မည့္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲအျဖစ္ ႏုိင္ငံတကာ၏ ေစာင့္ၾကပ္ေလ့လာမႈကုိ ခြင့္ျပဳေရး…

စသည့္ ေရႊဂုံတုိင္ေၾကညာစာတမ္းပါ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ ၿမဲၿမံစြာ ဆုပ္ကုိင္ထားသင့္သည္ဟု သေဘာရပါသည္။ ထုိေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ မလုိက္ေလ်ာပါက ေရြးေကာက္ပြဲကုိ သပိတ္ေမွာက္သင့္ေပသည္။

အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ အျခား ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား မပါ၀င္ဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ နအဖ က မျဖစ္ျဖစ္သည့္နည္းျဖင့္ က်င္းပေကာင္း က်င္းပေပလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဤနည္းျဖင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ ႀကဳံေတြ႕ေနရေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္မည္မဟုတ္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္သည္လည္း ျမန္မာ့ေျမေပၚမွ ကြယ္ေပ်ာက္သြားသည္မဟုတ္။ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမေျပလည္ေသးသေရြ႕၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ျမန္မာ့ေျမေပၚမွ မကြယ္ေပ်ာက္ေသးသေရြ႕ လြတ္လပ္ေရးကုိ ေတာင့္တကုန္ေသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျမတ္ႏုိးကုန္ေသာ၊ တရားမွ်တမႈကုိ လုိလားၾကကုန္ေသာ ျပည္သူမွန္သမွ်အေနျဖင့္ မ်ဳိးဆက္အဆင့္ဆင့္ လက္ဆင့္ကမ္းကာ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီအေရးအတြက္ ဆက္လက္ တုိက္ပြဲ၀င္သြားၾကရမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။

15 comments:

burmesesoccerfan said...

ဘန္ကီမြန္ အပါအဝင္ သံတမန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ာက ဖြဲ႕စည္းပံုကို ျပင္ဆင္ဖို႕ကို အေလးေပးျပီးမေဆြးေႏြးဘူး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လြတ္ေရးနဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲတရားမ်တေရးကိုပဲေျပာတယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ျပင္ဆင္ဖို႕ဆိုတာက နအဖက သေဘာတူဖို႕မျဖစ္ႏိုင္ဘူး တူတယ္ထားဦးေတာ့ ဆႏၵ ခံယူပြဲျပန္လုပ္ရမယ္ထင္တယ္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အရမ္းနည္းတယ္ ပူးသတ္မယ္လို႕ေျပာတဲ့လူေတြကိုလဲ သူတို႕ယံုၾကည္ရာလုပ္တယ္လို႕နားလည္ေပးသင့္တယ္ ပုတ္ခတ္တာကလြယ္ပါတယ္ စည္းရုံးတာကခက္တာ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ နအဖကမျဖစ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္မွာပဲ ကိုေပါေျပာသလိုတိုက္တာကေတာ့ တိုက္ရမွာ ေရြးေကာက္ပြဲျပီးလို႕ဆက္တိုက္ တဲ့အခါ ပူးသတ္မဲ့လူေတြကို စည္းရုံးထားႏိုင္ရင္ အနည္းဆုံး ကိုဘက္က အတြင္းလူရတာေပါ့ အလိုမမဟုတ္ရင္ အျပန္အလွန္ဆဲေနတာကလြဲလို႕ဘာမွမျဖစ္ႏိုင္ဘူး

ေမာင္သန္ ့။ said...

မွန္ပါ၏။ ထိမိလွပါ၏။
ေထာက္ခံပါ၏။ ဂုဏ္ယူစြာ၊ေလးစားစြာ ေက်းဇူးတင္ပါ၏ ကိုေပါ ခင္ဗ်ား။

အၾကီးၾကီးမ်ားေရာ ၊ စက မ်ားေရာ ၾကားသိ ဖတ္တတ္ၾကပါေစ။

ဘေလာဂ္ဂါတုိ႔ရဲ႕ ဘေလာဂ့္ဂါ said...

ကုိေပါ အေနနဲ႔ စစ္အဆုိးရကုိ အျပစ္တင္တာကုိ ခဏေလာက္ေလွ်ာ့ၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ကယ္တင္ရွင္ အတုိက္အခံေတြကုိ နဲနဲ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပပါအုန္း။ တကယ္ေတာ့ တာ၀န္္ရွိတဲ့ အထဲမွာ အတုိက္အခံေတြလည္းပါတယ္။

Anonymous said...

တခ်ဳိ႕ကေတာ့ "ပူးသတ္ " ရုံဒင္ မက "ပလူးသတ္".."ဖားသတ္"..."ေ၀စားမွ်စားသတ္"..." အ
႐ုိးအရင္းကုိက္သတ္ "..." ဂဠဳန္ဆားခ်က္သတ္"...စသျဖင့္သန္ရာ သန္ရာ တုိက္ပြဲဝင္ နည္းသစ္မ်ား ထြင္ေနၾကေၾကာင္းပါ ဖရာ႕ :D

Reader88 said...

(၂) ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒမွ ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မကုိက္ညီသည့္အခ်က္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ေပးေရး

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ကိုေသခ်ာနားမလည္လုိ႕ မေကာင္းတဲ႕အခ်က္ေတြကိုရွင္းလင္းေပးပါလားခင္ဗ်ား၊

I didn't understand well about political. But I used to come and read your post every update. I think most of people same age to me also they wont' understand well.

Thanks for your post :D

NG said...

၂၀၁၀မွာေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးမယ္ပဲေျပာပါတယ္..
အာဏာ ဘယ္ေတာ့လြဲမယ္ဆုိတာမေျပာပါဘူး.. ဆုိလုိတာက ၂၁၀၁မွာ ဘယ္သူႏုိင္ႏုိင္ အာဏာရူးအဖြဲ ့ကေတာ့ ကန္ခ်ေတာင္ ဆင္းမွာမဟုတ္ဘူး.. ေနာက္ထပ္ ၁၉ ႀကာရင္ အခုလုိ ေနာက္ထပ္ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ခု ထပ္လုပ္ေပးပါလိမ့္ဦးမယ္...

ဆရာႀကီး (ေခတၱ ကြ်န္းေပၚ ) said...

ဟုိ Reader 88

ကုိ ညဏ္မမွီတုိင္း သူမ်ားကုိ အဲ့ဒီလုိမေျပာရဘူး။ မင္းက အခုမွ ကေလးပဲရွိေသးတာပဲ။ ဒီလုိ ခက္ခဲ ရူပ္ေထြးတဲ့ အရာကုိ ဘယ္နားလည္ပါ့မလဲ။ မင္းမေျပာနဲ႔ မင္းအေဖေတာင္ နားလည္မွာမဟုတ္ဘူး။ ဒီဆုိဒ္ကုိ ဖတ္ေနတဲ့လူေတြဟာ မင္းထက္အသက္ႀကိးသူေတြပုိမ်ားတယ္။

Anonymous said...

ေထာက္ခံပါတယ္ကိုေပါေရ.... :)

Reader88 said...

သုိ႕ ဆရာႀကီး (ေခတၱ ကြ်န္းေပၚ )

ခင္္ဗ်ားသာ လူၾကီးလူေကာင္းတစ္ေယာက္ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္႕ကို အဲဒီလုိေ၀ဖန္လိမ္႕မည္လို႕မထင္ပါ

Reader88

Dr. Yi Yi Win said...

ရင္ေမာပါတယ္။

ေက်ာှထင္ said...

ုကိုေပါ
အဖြဲ့ခ်ုပ္ရဲ့ ေရြွဂံုတိုင္ ေျကျငာစာတမ္းကိုအျကြင္းမဲ့ေထာက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တခု ကိုေပါနဲ့ သေဘာထားကြဲလြဲေနတယ္။
ဝင္အေရြးခံဖို့လုပ္ေနသူတိုင္းဟာ နအဖရဲ့ျကံရာပါမဟုတ္ဘူးဆိုတာပါပဲ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ့စည့္ပံုအေျခခံဥပေဒ ဆနဿဒခံယူပြဲအေတြ့အျကံုအရ ၂၀၁ဝေရြးေကာက္ပြဲဟာလဲဘယ္လိုမွ တရားမဿ်ွတ မွန္ကန္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္လာမွာမဟုတ္ဘူးဆိုတာလဲ နားလည္တယ္။ ေနာက္ဆံုး နိုင္ငံတကာဖိအားေျကာင့္ ၁၉၉၀ တံုးကလိုပဲ တကယ္မွန္ကန္စြာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္လာအံုးမယ္ဆိုအံုးေတာ့. ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္တက္လာမယ့္ အစိုးရနဲ့ တိုင္းျပည္ကိုအုပ္မိုးထားမယ္ စစ္တပ္ျကီးစိုးေရး အေျခခံဥပေဒေျကာင့္ က်ုပ္တို့ေမ်ွာှလင့္တဲ့ စစ္မွန္တဲ့ စံနွံုးမွီတဲ့ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံျဖစ္မလာနိုင္ဘူးဆိုတာလဲ နားလည္တယ္။ ဒါေပမယ့္.. ဒါေပမယ့္ ျပသနာက အဲဒီ ဒါေပမယ့္ပဲ။
က်ုပ္တို့ ဘယ္လိုပင္ဆန့္က်င္ပါေစ နအဖကလဲ သူ့ဇတ္သူမရ ရေအာင္ကမွာျဖစ္တယ္။ က်ုပ္တို့က အဲဒါကိုအလံုးစံုရပ္သြားေအာင္တားနိုင္သလား။ တတ္နိုင္ရင္ ၂၀၁ဝလံုးဝပ်က္သြားေအာင္လုပ္နိုင္ရင္ အေကာင္းဆံုးပဲ။ ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ့္ဖက္က အဲေလာက္ အင္အားမရွိရင္ေရာ? မရွိရင္ ကိုယ့္ဖက္က လူမ်ားလံုးဝမပါပဲ နအဖ သူ့လူျကမ္မ်ား သူ့ဇတ္ပို့မ်ား သူ့ဇတ္လိုက္မ်ားနဲ့ သူဒါရိုက္တာလုပ္တဲ့ ဇတ္ကားျကီးသူတို့ဖာသာ သူတို့ကသြားျကရင္။ က်ုပ္တို့ေတြတကယ့္ဇာတ္လမ္းျကီးမွာ ကိုယ့္လူတစ္ေယာက္မွမပါတဲ့ ကိုယ့္ဖက္က လူျကမ္းတစ္ဦးမွမပါတဲ့ ပေဒသာျပဇတ္ျကီး သူ့ဖာသာကသြားလိမ့္မယ္။ က်ုပ္အျမင္အရ ၂၀၁၀ လံုးဝပ်က္ေရးက Plan A ဆိုလ်ွင္.. အျခား Backup plan မ်ား ဥပမာ မိမိ proxy အဖြဲ့အစည္းမ်ားစိမ့္ဝင္ေဖာက္သြင္းေရး ။NLD အေနနဲ့ ကိုယ္တိုင္ဝင္စရာမလို မဟာမိတ္အဖြဲ့ သို့မဟုတ္ မူရင္းမူဝါဒတူညီျပီး မတူညီတဲ့လမ္းေျကာင္းနဲ့လွုပ္ရွားလိုသူမ်ား စသည္တို့ကို အသံုးခ်ဖို့ စဉ္းစားရမယ္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနနဲ့လဲ အမာခံလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့မ်ားကလဲ ရပ္တည္ခ်က္ခိုင္ခိုင္မာမာ ဆက္တည္ေနတဲ့ အခ်ိန္တျပိုင္နက္တည္းမွာ မိမိတိုင္းရင္းသားအက်ိုးကိုတကယ္လုပ္ေဆာင္မယ့္ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေမြးထားကာ အဆင္သင့္ျပုလုပ္ထားရမယ္။ ထိုကဲ့သို့ backup plan မ်ား လံုးလံုးမရွိပါပဲ ဘုရင့္ေနာင္ေဖာင္ဖ်က္ လံုးဝအျပုတ္တိုက္ေရးမွာမျဖစ္နိုင္ပါ။
က်ြန္ုပ္တို့ဖက္မွ ထိုကဲ့သို့ မိမိဖက္မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရေအာင္ အတတ္နိုင္ဆံုးျကိုးစားေပးမည့္သူမ်ားကို အင္နွင့္အားနွင့္ ဆန့္က်င္မိလ်ွင္ တကယ့္တကယ္ ေရြးေကာက္ပြဲအခ်ိန္က်လ်ွင္ ထိုသူမ်ား အလြန္အားနည္းသြားေပလိမ့္မည္။ လက္ရွိ မွာ နအဖ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ျပင္ဆင္ေနသူမ်ားထဲမွာ နအဖအလိုေတာှရိမ်ားပါေနသလို မိမိဖက္မွ အသံုးဝင္မည့္ proxy မ်ားလဲပါဝင္ေနနိုင္ေျကာင္း သတိျပုမိေစလိုသည္။ ဒီကိစဿစဟာ အေတာှ delicate ျဖစ္ပါသျဖင့္ အေလာသံုးဆယ္ သံုးသပ္ျပီးလြယ္လြယ္နွင့္ အားလံုးကို သိမ္းျကံုးဆန့္က်င္ရန္ အခ်ိန္ေစာေနေသးေျကာင္း ေျပာလိုပါတယ္။ အတတ္နိင္ဆံုး Strategically က်က် သံုးသပ္ျပီး ျမိုသိပ္သင့္တဲ့အခ်ိန္ျမိုသိပ္ေအာင့္အီးျပီး ကိုယ့္ဖက္က လိုက္အပ္သည္မ်ားကို လက္ေတြ့က်က်ျပင္ဆင္ထားသင့္ပါတယ္။ မျကိုက္တာ မေထာက္ခံတာတခုတည္းနွင့္ လက္ေတြ့က်က် ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ ပန္းတိုင္ကိုမေရာက္နိုင္ပါ။

Ng said...

I agreed with Ko Kyaw Htin.

pandora said...

တက္ဂ္ထားတယ္ဗ်ိဳ႕။ ျမန္ျမန္ေရးဗ်ာ။ :P

Thar Soe said...

ေက်ာှထင္ <<<

ေရးေလ့ေရးထေတာ့မရွိဘူး အသည္းယားၿပီးလက္ယားလာတာမေအာင့္ႏိုင္လို႔ ၀င္ေရးတာ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘာေၾကာင့္လြတ္လပ္ေရးရလဲ အဂၤလိပ္ေပးတဲ့ ဒိုင္အာခီေၾကာင့္ရတာလား။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ျပည္နယ္ျပည္မေတာင္တန္းေဒသမက်န္ အႂကြင္းမဲ့လြတ္လပ္ေရးေတာင္းလို႔ရတာလား။ စဥ္းစားေပါ့ဗ်ာ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စကား နားစြန္နားဖ်ားေတာ့ၾကားဖူးပါတယ္ ဘာတဲ့ တိုင္းျပည္ရဲ႔ သစၥာေဖာက္တဲ့ ရန္သူနံပါတ္ ၁ ေတြခ်ည္းပဲ ဆိုလား။။ သတိထားေပါ့ဗ်ာ ကို္ယ္ေလွ်ာက္ေနတာ သစၥာေဖာက္တို႔ေလွ်ာက္ရာလမ္းလား။ သစၥာရွိသူတို႔ ေလွ်ာက္ရာလမ္းလားဆိုတာ။

ဘေလာဂ္ဂါတုိ႔ရဲ႕ ဘေလာဂ့္ဂါ<<< အျပည့္အ၀ေထာက္ခံတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီး အႏွစ္၂၀လံုးလံုး ဒီလုိျဖစ္တဲ့ တရားခံေတြထဲမွာ ဒင္းတို႔လဲ ထိပ္ဆံုးကပါတယ္။ ---ပဲ

သားဆိုး

ေက်ာှထင္ said...

အသည္းယားတဲ့ ကိုသားဆိုး
က်ုပ္ကြန္မင့္ကို ေသခ်ာသေဘာေပါက္နားလည္မယ္ထင္ပါတယ္။ သစဿစာေဖာက္တို့ သစဿစာရွိတို့ ဆိုတာထက္ နပ္ေနာသူေတြျပင္ဆင္သင့္ေလ့ရွိတဲ့လမ္းေျကာင္းကို ျပင္ဆင္ထားခြင့္ရေအာင္ ေျပာခ်င္းသာျဖစ္တယ္။
ဗိုလ္ခ်ုပ္ဒိုင္အာခီကိုျငင္းစဉ္က ဗိုလ္ခ်ုပ္အေနာက္မွာ အလြန္အင္အားေကာင္းတဲ့ ဖဆပလျကီးရွိတယ္။ အခ်ို့ပေဒသရာဇ္အခြင့္အေရးကိုစြန့္လြွတ္ရမွာစိုးတဲ့ တိုင္းရင္းသား ေစာှဘြားနယ္စား အနည္းငယ္ကလြဲရင္ တတိုင္းျပည္လံုးရွိတယ္။
အခုလဲ တတိုင္းျပည္လံုးဟာ အမွန္တကယ္စစ္မွန္တဲ့ ၁၀ဝ% ဒီမိုကေရစီကိုပဲလိုခ်င္တယ္ဆိုေပမယ့္.. ဗိုလ္ခ်ုပ္အဂဿငလိပ္ကိုဆန့္က်င္စဉ္ကလို အင္အားနဲ့ဗ်ူဟာကိုယ့္မွာရွိရင္ က်ုပ္ေျပာထားတဲ့ Plan A နဲ့တင္ကိစဿစျပီးျပီေပါ့ဗ်ာ ဘာေျပာစရာလိုလဲ မဟုတ္ဘူးလား။ Plan A ေအာင္ျမင္ေအာင္ မလုပ္နိုင္ရင္သာ တကယ္ကိုယ့္ဖက္ကေန ၁၀၀% မဆံုးရွံုးရေအာင္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ပါမယ္ဆိုတဲ့ လူတိုင္း ကိုဆန့္က်င္ဖို့ရာေစာေသးတယ္ဆိုတာကို သတိေပးတာျဖစ္တယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါတီေတြက သူတို့ Manifest (မူဝါဒလုပ္ငန္းစဉ္) ေတြကိုခ်ျပျကရတယ္။ အဲဒီ Manifest ေတြကိုျကည့္ျပီးမွ ဆန့္က်င္ရမယ့္သူနဲ့ အားေပးရမယ့္သူဆံုးျဖတ္နိုင္မွာျဖစ္တယ္။

မိတ္ေဆြ…. စကၤာပူႏုိင္ငံသား ခံယူဖုိ႔ စိတ္ကူးေနသလား။ ဒီစာကုိ အရင္ဖတ္ၾကည့္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါရေစ။စကၤာပူႏုိင္ငံေရး တေစ့တေစာင္း သိေကာင္းစရာ...
Websites
Blogs