အသနားခံစာ

Share |
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေစတနာအမွန္ကုိ ေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္လာသည့္အေလ်ာက္ မူရင္းပါတီမွလည္း ခြဲထြက္ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

မတရားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမွန္း သိပါလ်က္ႏွင့္ပင္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ၿပဳိင္ရန္အတြက္ က်ေနာ္တုိ႔သည္ ပါတီအသစ္တခုအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

က်ေနာ္တုိ႔အား ယခင္က ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားခဲ့ေသာ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူလူထု၏ မ်က္ႏွာကုိလည္း ဤနည္းအားျဖင့္ ေကာင္းေကာင္းႀကီး အုိးမဲသုတ္ႏုိင္ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခါ က်ေနာ္တုိ႔တြင္ ကုန္းေကာက္စရာ သိကၡာႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရန္ပုံေငြပါ တျပားတခ်ပ္မွ်ပင္ မက်န္ရွိေတာ့ပါ။

ထုိမွ်မက အနာဂတ္ျမန္မာႏုိင္ငံသမုိင္းတြင္လည္း က်ေနာ္တုိ႔သည္ သစၥာေဖာက္မ်ား၊ အာဏာရွင္ထံတြင္ ဒူးေထာက္လက္ေျမႇာက္သူမ်ားအျဖစ္ သမုိင္းတြင္ရစ္ဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ပါ၍ က်ေနာ္တုိ႔၏ အေထြေထြ မုိက္ျပစ္မ်ားကုိ ညႇာတာသနားေသာအားျဖင့္ ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါရန္ႏွင့္ က်ေနာ္တုိ႔အား ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ခြင့္ျပဳပါရန္ ေျခသလုံးဖက္၍ ရွိခုိးဦးတင္ အသနားခံလႊာ တင္အပ္ပါသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးေကာက္ခံရပါက တပ္မေတာ္ဦးစီးခ်ဳပ္၏ အလုိေတာ္ဆႏၵႏွင့္ ကြဲလြဲေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ကြဲလြဲေသာ အဆုိမ်ားကို မည္သည့္အခါမွ် မလုပ္ေဆာင္ပါ မတင္သြင္းပါဟုလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္အထပ္ထပ္ ကတိသစၥာျပဳပါသည္။ (... ဒီလူသားရဲ႕ သစၥာဟာ... ကမၻာတည္သေရြ႕ပါ....)

ပါတီမွတ္ပုံတင္စဥ္က ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအား ေသတပန္သက္တဆုံး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္ဟု ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးတုိ႔ ကတိလက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ဤကတိသစၥာ မတည္ပါက က်ေနာ္တုိ႔အား ခ်ီးကားတုိက္၊ ေႁမြေပြးကုိက္၊ မုိးႀကဳိးပစ္ စသည့္ ေဘးရန္မ်ား ထိပါေစသားဟုလည္း အဖန္တရာမက က်ိန္ဆုိပါသည္။

ပုံ……
သနားစရာအေကာင္းဆုံး ႏုိင္ငံေရးသမားတစု

(အသနားခံစာတင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ ဤစာကုိ ကၽြႏု္ပ္ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံရန္ မလုိဘဲ အဆင္သင့္ ယူသုံးႏုိင္ပါသည္။)


ပူးတြဲဖတ္႐ႈရန္။.............။

(၁) NDF အဖြဲ႔ဝင္တခ်ိဳ႕ကို အသနားခံစာ တင္ခိုင္း
(၂) NDF ေခါင္းေဆာင္ ၄ ေယာက္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ဖို႔ အသနားခံစာ တင္ရမည္

15 comments:

Anonymous said...

Good one too. I like it.;)

Anonymous said...

ေနာက္တာလား...
မေနာက္နဲ႔ေနာ္...
ဟင္း...ဟင္း.

Anonymous said...

Oh!!!! You were late.

We have already sent it to Naypyidaw. It was the same which you mentioned in your post.

Hopefully we will get a big bonus from our brother and sister, friends and parent, colleague and co-worker around country(55 million people).
He' he'... we are sure that we will win some of places such as Insein and Thayarwaddy, Putaoo and Klay.

Cheer!!!
TTMMSS
Member of NNDDFF
Date:03 aug 2010

Pwint Myue said...

Very nice post! It will hit directly to those crabs.

Anonymous said...

That is a good one.
Pity they still did not repent. (Because they have no choice and can't make a U-turn)
Just read Mya Than Tint's novel about Queen Phua Saw and recall the scene when King NaraThihaPathay asked queen Saw Lone to apologize to him so he can pardon her from being burn alive. What Saw Lone did? She scolded the King and bravely walked toward the cage to be burn alive. These crook are worst than a lady.
So pity

Anonymous said...

ကိုေပါေရးသမွ်ထဲမွာ ဒီဟာအႀကိဳက္ဆံုး.. :)

မာရ္နတ္ said...

အယ္ ဒီလိုေရးထားေပးမွန္းသိရင္ တို႕ေတြေခါင္းစားခံပါဘူးဟယ္။
အဆင္သင္႕ယူသံုးပါတယ္။ သိကၡာကေတာ႕ မရွိတဲ႕အၿပင္ အနွဳတ္လကၡဏာ၀င္ေနတယ္ေလ။ ပိုက္ပိုက္ကေတာ႕ ကိစၥမရွိဘူး။ ဘဘေတြနဲ႕ေပါင္းစားရင္ နူးႏူးေလးစားရမွာ။
အိုးမဲတင္မကဘူး ခြက္မဲတို႕ပန္းကန္မဲတို႕ေတာင္သုတ္ဦးမွာ။
အဖန္တရာက်ိန္ၿပတာနည္းတာေပါ႔။
ေထာင္ႏွစ္၂၀နဲ႕ေတာင္သက္ေသၿပထားၿပီးၿပီကို
လူဆိုး အဲေလာက္က်ိန္ဘူး
အနည္းဆံုး အၾကိမ္ငါးေထာင္(ဆင္ၿဖဴေတာ္ရုပ္ေလးရဲ႕တန္ဖိုးအတိုင္းေပါ႔ နီနီေလးေလ)က်ိန္ဦးမွာ

ေအာင္ကိုကိုထိုက္ said...

ကိုေပါ ကြန္ျပဴတာစာစီစာရိုက္ ႏွင့္မိတၱဴဆိုင္
အသင့္ရိုက္ႏွိပ္ျပီး စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား ၊
အသနားခံစာမ်ား အလြယ္တကူဝယ္ယူရႏိုင္ပါသည္

TNS said...

ကိုေပါ......
အင္းးးး....ဘာေျပာရမလဲ..
ဟားဟားဟားဟားဟားးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
ကိုေပါကိုတခါတေလ...အဲသလိုကို သေဘာက်တာဗ်..။

Mg NG said...

က်ေနာ္တုိ ့လုိ လူျပိန္းေတြအတြက္ေတာ့ ႀကာေလ ေဒၚစု အေျမာ္အျမင္ႀကီးမွန္း သူ ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ မွန္မွန္းသိရေလပဲ။ အရင္က တခါတေလ ေဒၚစု ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ အစပုိင္းမွာ ဘ၀င္ သိပ္မက်ခ်င္ဘူး။

morris said...

ေလးေလးေပါ...
အခုေဟာ့ၿဖစ္ေနတဲ့ အာရုဏ္ဦးမွာဖူးသည့္ၾကာ နဲ႕ပတ္သက္ၿပီးၿဖစ္ပ်က္ေနတဲ့သရုပ္ေဆာင္ေတြဘက္ကနားလည္တဲ့သူ ရွံဳ႕ခ်တဲ့သူ၂ဘက္ကြဲေနတယ္ (ရွံဳ႕ ္ေတြပိုမ်ား)၊ ကိုေပါေရာဘယ္လိုၿမင္သလဲခမ်။လည္တဲ့သူလား၊ရွံဳ႕တဲ့သူလား။လည္တဲ့သူဆိုရင္ပဲၿဖစ္ၿဖစ္ ရွံဳ႕တဲ့သူဆိုရင္ပဲၿဖစ္ၿဖစ္ဒါနဲ႕ပတ္သတ္ၿပီးကိုေပါသတ္မွတ္မယ့္အယူအဆကို ပိုစ့္ တခုအေနနဲ႕ဖတ္ခ်င္တယ္ဗ်ိဴး။။

Anonymous said...

For Ko Paw.....

Copy from http://myochitmyanmar.org/2008-07-25-07-31-58/2009-09-16-01-33-04/6055-2010-08-04-08-53-57

ဒီစာကိုေရးလို႔ ကၽြန္ေတာ့္ကိုလဲ တိုင္းျပည္ကို သစၥာေဖါက္တယ္လို႔ စြပ္စြဲခ်င္လဲရပါတယ္

ကၽြန္ေတာ္က

ကိုယ့္ ဓမၼ ကိုယ္ ယံု

ကိုယ့္လိပ္ျပာ ကိုယ္သန္႔

ကိုယ့္အလုပ္ ကိုယ္လုပ္ ေနတဲ့သူပါ

ျပႆနာ မ႐ိွပါဘူးတကယ္တမ္း တိုင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ိဳးကိုသစၥာေဖါက္ခဲ့တဲ့သူေတြကေတာ့

၈၈ ထဲကေန ဒီေန႔ထိ ခ်စ္လွပါခ်ည္ရဲ့ဆိုတဲ့ တိုင္းျပည္ကို ဒုကၡပင္လယ္ထဲမွာ ထားခဲ့ၿပီး ကိုယ္လြတ္႐ုန္းထြက္လာခဲ့တဲ့ …

၂၂ ႏွစ္လံုးလံုး Statement ေတြအမ်ားႀကီး ထုတ္ခဲ့တာကလြဲလို႔ တိုင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူေတြကို ဘာမွ အက်ိဳးမျပဳခဲ့တဲ့ …

ဘာအႏၱရယ္မွ မ႐ိွတဲ့ အေဝးႀကီးက အေနာက္တိုင္းႏိုင္ငံေတြမွာ ဇနီးမယား သမီးသား နဲ႔ ႀကီးပြားၿပီး ေလာကစည္းစိမ္ကို အျပည့္ခံစားမူးယစ္ရင္း အခြင့္ႀကံဳတိုင္း လူျမင္ကြင္းမွာ.. အင္တာနက္ထဲမွာ.. လက္သီးလက္ေမာင္းတန္းၿပီး စကားလံုးအႀကီးႀကီးေတြကို အသံေကာင္းဟစ္ရင္း ေလထုေတာ္လွန္ေရး နဲ႔ လုပ္စားေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားဆိုတဲ့ သူေတြပါဘဲ။

မွတ္ခ်က္။ ။ စာေတာ္ေတာ္ ႐ွည္သြားတဲ့အတြက္ ႀကိဳၿပီးေတာင္းပန္ခ်င္သလို

အခ်ိန္ယူၿပီး ဖတ္ေပးတဲ့ အတြက္လဲ အရမ္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္ေနာ္ေလးစားခင္မင္စြာျဖင့္

မ်ိဳးခ်စ္


Aug 3rd, 2010

black poem said...

ကိုေပါ တေယာက္လည္းက်ဥ္ကြယ္မ်က္ကြယ္ကေန
ျပည္တြင္းမွာအနစ္နာခံအလုပ္ လုပ္ေနသူေတြ မေစာ္ကားသင္႔ဘူး
သူကိုယ္တိုင္သတၱိ႐ွိရင္ျပၫ္တြင္းလာခဲ႔ေပါ႔။

Anonymous said...

4 THUMBS UP, KO PAW!!! YOU ROCK!! :D

Anonymous said...

ငါလုိးမသား မ်ဳိးခ်စ္ ၿပည္တြင္း လာရင္ မင္း မေအလုိးေတြက ဖမ္းမွာေပါ႕။ ခ်ီးထုပ္ရဲ႕ ဘူေ၇ွာရဲ႕

မိတ္ေဆြ…. စကၤာပူႏုိင္ငံသား ခံယူဖုိ႔ စိတ္ကူးေနသလား။ ဒီစာကုိ အရင္ဖတ္ၾကည့္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါရေစ။စကၤာပူႏုိင္ငံေရး တေစ့တေစာင္း သိေကာင္းစရာ...
Websites
Blogs