“အႂကြင္းမဲ့ေလာ၊ ႏႈိင္းရေလာ”

Share |
အႂကြင္းမဲ့အမွန္တရား (Absolute Truth) တည္ရွိမႈကုိ ယုတၱိယုတၱာရွိရွိ က်ဳိးေၾကာင္းညီၫြတ္စြာ ေခ်ပျငင္းဆုိႏုိင္ဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။

တစုံတရာကုိ ဆန္႔က်င္ဖက္ကေန ျငင္းခ်က္ထုတ္လုိတဲ့အခါ သင့္ရဲ႕အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ အမွန္တရားပါေၾကာင္း သက္ေသထူဖုိ႔ လုိပါတယ္။

သင့္ရဲ႕ ေခ်ပခ်က္ဟာ အႂကြင္းမဲ့အမွန္တရားေပၚမွာ အားထားေနရသေရြ႕ သင္ဟာ အႂကြင္းမဲ့အမွန္တရားမရွိဘူးဆုိတဲ့ဖက္က ျငင္းဆုိဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္။

အႂကြင္းမဲ့အမွန္တရားဆုိတာမရွိ၊ ႏႈိင္းရအမွန္တရား (relative truth) သာရွိတယ္” လုိ႔ ေႂကြးေၾကာ္သူမ်ားကုိ ႏႈိင္းရ၀ါဒီ(relativist)ေတြလုိ႔ ေခၚဆုိပါတယ္။ ႏႈိင္းရ၀ါဒီမ်ားရဲ႕ လက္သုံးစကား ျငင္းတမ္းမ်ားနဲ႔ အဆုိျပဳခ်က္ေတြကုိ ၾကည့္႐ႈလုိက္ၾကရေအာင္။

အႂကြင္းမဲ့ျခင္း(Absolute)ဆုိတာ မရွိပါ”…..။

ႏႈိင္းရ၀ါဒီေတြဟာ အႂကြင္းမဲ့ျခင္း ဆုိတာ မရွိပါဘူးလုိ႔ ပထမဦးဆုံးအေနနဲ႔ အခုလုိ ယတိျပတ္ အဆုိျပဳလုိက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီေျပာၾကားခ်က္ကုိေတာ့ အႂကြင္းမဲ့မွန္ကန္တဲ့ ေျပာၾကားခ်က္ရယ္လုိ႔ လူအမ်ားကုိ ယုံၾကည္ေစခ်င္ပုံ ရေသးတယ္။ ဒါဆုိရင္ အႂကြင္းမဲ့ အဆုိျပဳခ်က္(absolute statement)သေဘာ သက္ေရာက္ေနတဲ့အတြက္ ေရွ႕ေနာက္မညီဘဲ ကေမာက္ကမျဖစ္ေနပါတယ္။

တကယ္လုိ႔ ဒီအဆုိဟာ မွန္ကန္ခဲ့မယ္ဆုိရင္လည္း…. အႂကြင္းမဲ့ျခင္းဆုိတာ အခုေတာ့ရွိသြားပါၿပီ…. လုိ႔ ယူဆလုိက္ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တမ်ဳိးက “အမွန္တရားဆုိတာ ႏႈိင္းရတရားပဲ”……..သည္လုိလဲ ေျပာတတ္ၾကျပန္တယ္။

ဒီစကားဟာလည္း “အမွန္တရားဆုိတာ ဧကန္မုခ် ႏႈိင္းရတရားျဖစ္တယ္”ဆုိတဲ့ အဓိပၸါယ္နဲ႔ တပ္အပ္ႀကီး ေျပာခ်င္ေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အႂကြင္းမဲ့မွန္ကန္တဲ့အဆုိတခုအျဖစ္ အတင္းလက္ခံခုိင္းရာ ေရာက္မေနျပန္ပါလား။ အႂကြင္းမဲ့ျခင္း မမဲ့ျခင္းကုိ အသာထားလုိ႔….. အဲသည္အဆုိဟာ တကယ္ပဲ မွန္ကန္တယ္လုိ႔ ခဏေလာက္ျဖစ္ျဖစ္ အစမ္းသေဘာ ယူဆလုိက္ၾကပါစုိ႔ရဲ႕။

ဒါဆုိရင္ အဲဒီအဆုိျပဳခ်က္အပါအ၀င္ အရာရာတုိင္းဟာ ႏႈိင္းရသေဘာ ရွိေနတယ္လုိ႔ ယူဆရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏႈိင္းရသေဘာရွိၿပီဆုိတဲ့ေနာက္မွေတာ့ အဲဒီအဆုိျပဳခ်က္ကုိယ္တုိင္ဟာလည္း အၿမဲတေစ မမွန္ကန္ႏုိင္ဘူးလုိ႔ အဓိပၸါယ္ထြက္လာပါတယ္။

“အမွန္တရားဆုိတာ ႏႈိင္းရတရားပဲ”ဆုိတဲ့ စကား အၿမဲ မမွန္ႏုိင္ဘူးဆုိရင္ “တခါတရံမွာ အမွန္တရားဟာ ႏႈိင္းရတရားမဟုတ္ဘူး” လုိ႔ ေျပာရင္ မမွားဘူးေပါ႔႔။ အဲဒါဆုိရင္လည္း ေနာက္ဆုံးမွာ “အႂကြင္းမဲ့အမွန္တရား ဆုိတာ ရွိတယ္” ဆုိတဲ့ အဓိပၸါယ္ပဲ ျပန္ထြက္လာေတာ့တာပါပဲ။ အထက္ပါ ေလာ့ဂ်စ္နည္းအတုိင္း လုိက္လံစဥ္းစားမယ္ဆုိရင္ ႏႈိင္းရ၀ါဒီေတြရဲ႕ အဆုိျပဳခ်က္၊ ျငင္းခ်က္ေတြဟာ အၿမဲတေစ ေရွ႕ေနာက္မညီ၊ ကေမာက္ကမ ျဖစ္ေနတာကုိ ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။

အမွန္တရားဆုိတာ ဘာလဲ ဘယ္သူသိႏုိင္မလဲ၊ မဟုတ္ဘူးလားဗ်ာ

ဒီစကားကုိ ၾကည့္ရင္ အဆုိရွင္ဟာ မည္သူမွ် အမွန္တရားကို မသိႏုိင္ဘူးလုိ႔ ေျပာတုန္းက ေျပာခဲ့ၿပီး တခ်ိန္တည္းမွာပဲ နားေထာင္ေနသူမ်ားဖက္လွည့္ၿပီး သူ႕အဆုိ မွန္ကန္ေၾကာင္းကို အတည္ျပဳေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိေနျပန္ပါတယ္။

အမွန္တရားဆုိတာ ဘာလဲဆုိတာ ဘယ္သူမွ မသိႏုိင္ပါဘူး”….. လုိ႔ ေျပာတဲ့သူဟာလည္း သူ႕အဆုိကုိက်ေတာ့ မွန္ကန္တယ္လုိ႔ သူ႕ဘာသာယုံၾကည္ေနတာ အတုိင္းသားေပၚလြင္ေနပါတယ္။

အခ်ဳိ႕ေသာ ဒႆနဆရာေတြဟာ သူတုိ႔တပည့္ေတြကုိ သင္ၾကားပုိ႔ခ်တဲ့အခါ…. “ မည္သူတဦးတေယာက္ရဲ႕ အေတြးအေခၚကမွ် အျခားမည္သူတဦးတေယာက္ရဲ႕ အေတြးအေခၚထက္ သာလြန္တယ္ဆုိတာ မရွိ။ အမွန္တရားမွာ အဆင့္အတန္းေတြ၊ တန္ဘုိးေတြမရွိ။ လူတေယာက္ရဲ႕ အျမင္ဟာ အျခားလူတေယာက္ရဲ႕ အျမင္ကဲ့သုိ႔ပဲ ခုိင္လုံတယ္။ ငါတုိ႔အားလုံးမွာ ငါတုိ႔ကုိယ္ပုိင္ အမွန္တရားေတြ ရွိတယ္” လုိ႔ ေျပာတတ္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ မၾကာခင္မွာဘဲ ကုိယ့္တံေတြးကုိယ္ျပန္ၿမဳိကာ အေျဖလႊာစာရြက္ေတြကုိ ဂရိတ္ေတြ ခြဲျခားသတ္မွတ္တာလည္း အဲသည္ဆရာေတြပါပဲ။

အလားတူပဲ… ၾကားရေလ့ရွိတဲ့ ေနာက္ထပ္တမ်ဳိးက “မွားတယ္၊ မွန္တယ္ ဆုိတာ မရွိဘူး” ဆုိတဲ့စကား။ ဒါဆုိရင္ ျပန္ေမးလုိက္ပါ။ အဲသည္ အဆုိကုိယ္၌ကေရာ မွားသလား၊ မွန္သလား ဆုိတာကုိေပါ႔။

ႏႈိင္းရသမားတေယာက္ဟာ အမွားတခုကို မွားမွန္းသိသိႀကီးနဲ႔ က်ဴးလြန္ေနတာကုိ သင္က လက္ပူးလက္ၾကပ္မိလုိ႔ မွားေနေၾကာင္း ေထာက္ျပတဲ့အခါ သူတုိ႔ဟာ ေဒါသတႀကီးနဲ႔ တုန္႔ျပန္ႏုိင္ပါတယ္။

အမွန္တရားဆုိတာ ႏႈိင္းရတရားပဲ။ ေလာကႀကီးမွာ လုံး၀ မွန္တယ္၊ မွားတယ္ဆုိတာ မရွိဘူး။ ကုိယ္လုပ္ခ်င္ရာ ကုိယ္လုပ္ခြင့္ရွိတယ္” လုိ႔ ျပန္ေျဖပါလိမ့္မယ္။

သူေျပာတဲ့အတုိင္းမွန္တယ္ဆုိပါစုိ႔။ ေလာကႀကီးမွာ မွားတယ္၊ မွန္တယ္ဆုိတာမရွိဘူး။ လူတုိင္း ကုိယ္ႏွစ္သက္ရာ လုပ္ႏုိင္တယ္ဆုိရင္ သြားေျပာတဲ့သူကုိ သူတုိ႔ ဘာေၾကာင့္ ေဒါသထြက္ၾကပါသလဲ။

က်ေနာ္တုိ႔အားလုံးဟာ အႂကြင္းမဲ့အမွန္တရားရွိတယ္ဆုိတာကုိ သိၾကတယ္။ မရွိဘူးလုိ႔ ျငင္းခ်က္ထုတ္ေလေလ၊ ၄င္းရဲ႕ တည္ရွိမႈဟာ ပုိမုိထင္ရွားခုိင္လုံလာေလေလ ပါပဲ။

ႏႈိင္းရအမွန္တရားဆုိတဲ့ အယူအဆဟာ သေဘာတရားေရးရာအရ ေရွ႕ေနာက္မညီတဲ့ အယူအဆတခုသာျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ကမၻာေလာကႀကီးဟာ အႂကြင္းမဲ့အမွန္တရားေတြ (ဓမၼ) ေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနပါေတာ့တယ္။

(အင္တာနက္ေပၚက ဖတ္မိတာေလးကုိ တစိတ္တပုိင္း ေကာက္ႏႈတ္ဘာသာျပန္လုိက္တာပါ။ အတိအက် ျပန္ဆုိတာမ်ဳိးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ မူရင္းကုိ ဒီမွာ သြားဖတ္ႏုိင္ပါတယ္။)

25 comments:

Bino said...

What a nice post!
I will go and read as per your link.
I am a man who is looking for universal truth.
Still not yet clear.

" AT ALL TIME CHANGED"

is universal truth that I thought.
Thank you for your link.

Bino

khin oo may said...

မူးသြားဒယ္။

yehtutnaung said...

ကြ်န္ေတာ္ နည္းနည္းကြန္ ့ခ်င္တယ္ဗ်။ ႏွုိင္းရအမွန္တရား အတည္ျပဳဖို ့အတြက္ အဆိုျပဳခ်က္ဟာ "..ဒါဟာ မွန္တယ္.." အၾကြင္းမဲ့အမွန္တရားလို ့ ယတိျပတ္ ေကာက္ခ်က္ခ်လို ့ မရဘူးထင္တယ္ဗ်ာ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အၾကြင္းမဲ့အမွန္တရားသည္ အခုိက္အတန္ ့ (အဆုိျပဳခ်က္ကို စည္းေ၀းေနတဲ့ လူအေရအတြက္ေပၚ မူတည္ထား၍ ရလာေသာ ရလဒ္) အမွန္တရားသာ ျဖစ္တယ္လို ့ထင္တယ္။ ပတ္၀န္းက်င္၊ လူ၊ စတာေတြ ေျပာင္းလဲလာသည့္ႏွင့္ အၾကြင္းမဲ့အမွန္တရားသည္ ပိုျပီး ယိုင္နဲ ့လာျပီး ႏွိုင္းရ အမွန္တရားသည္သာ ပိုရပ္တည္ႏုိင္လာလိမ့္မယ္လို ့ ထင္ပါတယ္။ ေနာက္ ကြ်န္ေတာ္ ျမင္တာက အၾကြင္းမဲ့အမွန္တရားသည္ တဖက္ပိတ္ အရာ၊ ႏိွုင္းရမဲ့အမွန္တရားသည္ နွစ္ဖက္ဖြင့္ အရာလို ့ ထင္ျမင္ပါတယ္ဗ်ာ။
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဗ်ာ အခုလို မွ်ေ၀တာ။ :)

Nge Naing said...

ကိုေပါ
အမွန္တရားဆိုတာ သစၥာ ေလးပါးကလြဲၿပီး ဘာမွမရွိဘူး က်န္တာေတြက ပညတ္ေတြသာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဘုရားေဟာထားတာ ရွိၿပီးသားပါ။ သစၥာေလးပါးကလြဲရင္ အမွန္ဆိုတာ မရွိပဲ က်န္တာေတြအကုန္လံုးက သတ္မွတ္ေခၚေ၀ၚ ခံယူေနလို႔သာ ျဖစ္ေန၊ ရွိေနရတဲ့ ပညတ္ခ်က္ေတြ ျဖစ္ၿပီး လူေတြက ဒီအတိုင္း မသတ္မွတ္ေတာ့တာနဲ႔ ဒါေတြ ဘာမွ ရွိေနျဖစ္ေနေတာ့မွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ဘုရားေဟာထားတဲ့ အခ်က္က စမ္းသပ္စရာေတာင္ မလိုပဲ ေတြးၾကည့္ရင္ေတာင္ သိႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ ၀က္သားႀကိဳက္တဲ့သူအတြက္ ၀က္သားထက္ ေကာင္းတဲ့အသား ဘာမွမရွိဘူးလို႔ ေျပာပါလိမ့္မယ္ ဒါေပမယ့္ မူစလင္ေတြ အသီးအရြက္ကိုသာ စားတဲ့သူေတြအတြက္က်ေတာ့ ၀က္သားဟာ သူတို႔အတြက္ ဘာမွ အဓိပၸါယ္ ရွိမွာမဟုတ္ဘူး။ တခ်ိန္က ၀က္သားကို အႀကိဳက္ဆံုးအသားအျဖစ္ ႏွစ္ႏွစ္ျခိဳက္ၿခိဳက္ကို စားသံုးလာတဲ့ ကၽြန္မကိုယ္တိုင္ေတာင္ က်န္းမာေရးအတြက္ ၀က္သားဟာ မစားအပ္တဲ့အသားလို႔ ယူဆၿပီး ေရွာင္ရာကေန အခုဆိုရင္ လံုး၀ကို အနံ႔ခံလို႔ မရေတာ့ဘူး။ ဆိုလိုတာက ႀကိဳက္ျခင္းမၾကိဳက္ျခင္း၊ လိုခ်င္ျခင္း၊ မလိုခ်င္ျခင္းဆိုတာေတြ အားလံုးက လူပုဂၢိဳလ္ တဦးခ်င္းစီရဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္သာ ျဖစ္ၿပီး အခုႀကိဳက္တယ္ ေတာ္ၾကာမႀကိဳက္ေတာ့ဘူး ဆိုၿပီး ေဖါက္လည္း ေဖါက္ျပန္တတ္တဲ့ အရာေတြ ျဖစ္လို႔ အမွန္တရားမဟုတ္ပါဘူး အမွန္တရားဆိုတာ သစၥာတရား ျဖစ္လို႔ အျမဲမွန္ေနတာ ဘယ္ေတာ့မွ မေဖါက္ျပန္တတ္ဘူး။ ကၽြန္မ တျခားဘေလာ့ဂ္မွာ ေပးဖူးတဲ့ မွတ္ခ်က္တခုရဲ့ တစိတ္တေဒသကို ကူးလာၿပီး ျပန္ထည့္ေပးလိုက္တာ ျဖစ္တယ္။

Bino said...

Ko Paw,
I already read it (Philosophy all about, Absolute Truth).
And explored more.
I fleshed back in my childhood.
About 1971, When I was a high school student I read a noble (Yar Hu Lar Than Kate See's "Sate Tra Le Khar", translated by Paragu.
(DON'T LAUGH ME ABOUT SPELLING)
After read I accepted what is real truth. The truth can change when time changed.
Now I am working with all Muslim people who prayed 5th time per day.
They believed their God and everything are happening according to Allah's desire.
I never believe any God any anybody even I am a traditional Buddhist.
I believed myself.

Anyhow, I am waiting other comment.

Bino said...

RELATION WITH LIFE

Who is right.
Who is wrong.
They passed through their background.

Don't be said I am always right.

Bino

Dr. Yi Yi Win said...

ေလာကမွာအၾကြင္းမဲ့ အမွန္တရားရိွပါတယ္။ အဲဒါကဘာလဲဆိုေတာ့ “မွန္ျခင္းမွားျခင္း တို ့သည္ မိမိတို ့ယံုၾကည္သည့္အတိုင္းျဖစ္သည္(relative truth)”
အမွန္တရားဟာ နိဳင္းရျဖစ္တယ္ဆိုတာ အၾကြင္းမဲ့မွန္ကန္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။

khet myint myint said...

ႏွစ္ေခါက္ေလာက္ၿပန္ဖတ္မွ ေရးေရးေလး နားလည္သြားတယ္။ ဦးေပါလိုမ်ိဳး အမ်ားနားလည္ေအာင္ ေရးတတ္ခ်င္လိုက္တာ။ ကၽြန္ေတာ္သာဆို စာအထားအသို မထားတတ္တာနဲ႔တင္ ဆိုလိုခ်င္တဲ့ အဓိပၸာယ္ေပါက္ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။
ဒါနဲ႔ တေန႔ ပိုစ့္ တပုဒ္ႏႈန္းေလာက္ကို တင္ေနပါလား။
cheers...

Anonymous said...

so..
what's your point..?
just copy and paste from others to get people attention to you..?

Anonymous said...

to above anonymous, since u dun like his blog, why bother visiting this? this is sharing.its nth related to getting attention.ppl r really funny..

K

Anonymous said...

thanks for post..interesting


K

Anonymous said...

Oho...it's not a surprise!!!

Ko Paw, perhaps, you are not only victim of politic/myanmar affairs, you are the one looking for, may be, thinking of truth, probably the absolute truth. I was wondering all your past, present performance might come from this.

I love this post by any mean coz it's was a unique one among your other posts showing you are the Free Thinker. Great!!!

Absolute Truth..

After reading this post, I can't just leaving here without sharing anything of mine that those might be related to or not.

In 2006, I was in a mediation center watching my mind continuously with an effort enough not to miss a single mind at every moment.

After 5 days later, I started seeing that the mind are coming one by one, one after another. Then I noticed that every mind has different/unique characters, abilities and own performance. But it's a strange thing that I noticed again they all have some common properties as well.

One of them is always trying (calling) to be the next mind happened, before it gone.

As I noticed that part(calling part of a mind)of mind before it gone/destroyed...do you know what is happened?

No next mind is coming/happening...it was a shock. Then after a while, I understood that "Time" is just a fake. Time is a matter of continuous mind.

When you don't have a chance to be happening the next consecutive mind, how are we going to talk about Time? How you can reference the Time. Time is a lie or just a RELATIVE TRUTH.

But the point is, I can not say knowing "Time is a relative truth" can help us of knowing Absolute Truth. I don't know.

Anyway, I shared my experiences as in return of your openness.

သတိ said...

အားလံုးသတိ

တယ္လဲဗဟုသုတရပါတယ္ ကုိေပါေရ… ေဆာင္းပါးကေက်းဇူးတင္စရာ ေကာင္းသလုိ စဥ္းစားေ၀၀ါးစရာလည္း ေကာင္းျပန္ေရာဗ်..

ေလာကမွာ ကာလေဒသမေရြး မွန္ႏုိင္တဲ့ အၾကြင္းမဲ့ အမွန္တရားနဲ႔ ကာလေဒသနဲ႔ မွန္ႏုိင္တဲ့ အမွန္တရားဆုိပီး ရွိေနတယ္လုိ႔ ေမာင္သတိေလ့လာဖူးပါတယ္ခင္ဗ်.. ဒါေပမဲ့ လူတုိင္းဟာ ကာလေဒသထဲမွာပဲ သက္ရွင္ေနထုိင္ၾကသူေတြဆုိေတာ့ဗ်ာ.. သူတုိ႔ရဲ႕ အျမင္ေတြ ယံုၾကည္မႈေတြက အဲဒီကာလေဒသ အမွန္တရားေလာက္ေပၚမွာပဲ ေ၀၀ါးယိမ္းယုိင္ပီး ဒါကုိပဲ ယံုၾကည္.. ဒါအတြက္ပဲ ေျပာၾကဆုိၾက ျငင္းၾက ခုန္ၾက ဘေလာ့ေတြေရးၾကေပါ့ဗ်ာ.. ဟီးဟီး..

ဘာမွမတည္ျမဲဆုိတဲ့ အၾကြင္းမဲ့အမွန္တရားတစ္ခုကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳလုိ႔ လူသားတုိင္းရဲ႕ ပန္းတုိင္ေတြ.. ယံုၾကည္ခ်က္ေတြက ကာလေဒသ အမွန္တရားထဲက ဦးတည္ခ်က္ပန္းတုိင္ေတြခ်ည္း ျဖစ္ေနေတာ့လည္း ဦးတည္ခ်က္ကုိက အၾကြင္းမဲ့ အမွန္တရားေတြနဲ႔ လြဲေနျပန္ေရာလုိ႔ ထင္ပါတယ္..

ဒီေတာ့လည္း အၾကြင္းမဲ့ အမွန္တရားေတြနဲ႔ ျပည့္ေနတဲ့ ေလာကႀကီးထဲက ျပားလုိက္လံုးလုိက္ျဖစ္ေနတဲ့ ကမၻာေပၚကလူေတြဟာ အၾကြင္းမဲ့အမွန္တရားတစ္ခုျဖစ္တဲ့ အၾကြင္းမဲ့အမွန္မရွိပါဆုိတဲ့ အခ်က္ေတြနဲ႔သာ ယဥ္ပါးလုိ႔.. ကဲ.. ေမာင္သတိတုိ႔.. ကုိေပါတုိ႔ေရာ.. တျခား အကုိေတြအမေတြေရာ ယံုၾကည္မႈေတြအတြက္ ေျပာခဲ့ဆုိခဲ့ ေျပာလုိက္ဆုိလုိက္ ရင္းနဲ႔ပဲ.. ဟားဟား… ကမၻာေတာင္ ေနာက္တစ္ေခါက္ျပန္ျပားေတာ့မယ္ ထင္ပါ့ဗ်ဳိ႕..

အင္း.. ကုိေရးထားတာ ကုိေတာင္ျပန္ဖတ္ရင္း မူးခ်င္လာတယ္.. ဟီးဟီး..

အားလံုးသက္သာပါဗ်ာ
ေမာင္သတိ

Anonymous said...

That's why...
Try to have fun and laugh..
To read all blogs loor...
Nothing more ...to except...

Anonymous said...

soory..To expect...

Thant said...

အႂကြင္းမဲ့ေလာ၊ႏွုိင္းရေလာ တစ္ခါမွ မေတြးမိခဲ့ဖူးဘူး ။ ကိုေပါရဲ႕ post ကိုဖတ္ၿပီး စဥ္းစားလာတာ Nge Naing ရဲ႕ comment မွာ စဥ္းစားစရာက လမ္းဆံုးသြားတယ္ ။ Thanks for sharing.

Tin said...

I don need to drink today. After reading this post I got drunk.
Thanks for nothing but the truth.
Either Relative truth or Absolute Truth. :-))

ေမာင္လမ္းသစ္ said...

ကိုေပါ
က်ဳပ္ ေရးထားတဲ့ comment ေတြ ဘာအတြက္၊ ဖ်က္ပစ္ရတာလဲ ခင္ဗ်။ ဆဲတာ ဆိုတာ၊ ရုပ္ရင္း ၾကမ္းတမ္းေသာ စကားလံုးမ်ားလဲ မပါပါဘူး။ျပန္လည္ ေျဖရွင္း ေပးပါ။

ကုိေပါ said...

ေမာင္လမ္းသစ္…. ဘယ္ကြန္မင့္ကုိမွလည္း မဖ်က္ရပါလားဗ်ာ။ စြတ္စြတ္စြဲစြဲ။ က်ေနာ့္ဘေလာ့ဂ္မွာ အခုအခ်ိန္အထိ ဘယ္ကြန္မင့္ကုိမွ မဖ်က္ဘူးပါဘူး။ မိတ္ေဆြတင္တုန္းက မတက္လုိ႔မ်ားလား။ ေသေသခ်ာခ်ာလည္း တင္ၾကည့္ပါဦး။

ကုိေပါ said...

ေမာင္လမ္းသစ္….. ခင္ဗ်ားေျပာတဲ့ ကိစၥကုိ က်ေနာ္အေလးအနက္ထားတဲ့အတြက္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ပုိ႔စ္ေတြမွာ က်ေနာ္ မေတာ္တဆ မွားဖ်က္မိေလသလားလုိ႔ လုိက္ရွာၾကည့္တယ္။

အဲဒီအခါ “ေစာင့္ေလမ်ဳိးႏြယ္” ဆုိတဲ့ ပုိ႔စ္မွာ ခင္ဗ်ားရဲ႕ ကြန္မင့္မရွိေတာ့တာကုိ ေတြ႕ရတယ္။ အဲသည္မွာ ေပၚေနတဲ့ Message က “This post has been removed by the author. ” တဲ့။ အဲဒီ message မ်ဳိးက ပုံမွန္အားျဖင့္ေတာ့ ဘေလာ့ဂ္ကုိ ကြန္မင့္လုပ္တဲ့လုပ္က သူ႕ဘာသူ ျပန္ဖ်က္သြားမွ ေပၚေလ့ရွိတယ္။

တကယ္လုိ႔ က်ေနာ္က ဘေလာ့ဂ္ပုိင္ရွင္အေနနဲ႔ ဖ်က္တာဆုိရင္ “This post has been removed by a blog administrator. ” လုိ႔ပဲ ေပၚတယ္။

ေသခ်ာေအာင္ က်ေနာ့္ဘေလာ့ဂ္ရဲ႕ ပထမဦးဆုံးပုိ႔စ္မွာ က်ေနာ္သြားၿပီး စမ္းသပ္ၾကည့္ၿပီးသြားၿပီ။

ဒီေတာ့ မိတ္ေဆြကြန္မင့္ကုိ က်ေနာ္ဖ်က္တာ မဟုတ္ဘူးဆုိတဲ့အေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း ရွင္းျပလုိက္ပါတယ္။

ေနာက္တခ်က္က က်ေနာ့္ဘေလာ့ဂ္မွာ ဘယ္လုိပင္အျမင္မတူပါေစ (ၾကမ္းရင္ၾကမ္းတမ္းပါေစ)… ဘယ္ကြန္မင့္ကုိမွ မဖ်က္ဘူးဆုိတာ အာမခံပါတယ္။ ခၽြင္းခ်က္တခုေတာ့ရွိတယ္။ တစုံတေယာက္ရဲ႕ မဆုိင္တဲ့ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာကိစၥေတြကုိ ဖြင့္ခ်တာမ်ဳိးဆုိရင္ေတာ့ တဖက္လူထိခုိက္ေလာက္ေအာင္ျဖစ္ရင္ အဲသည္ကြန္မင့္ကုိေတာ့ အသိေပးေၾကညာၿပီး ဖ်က္ပါတယ္။

ေမာင္လမ္းသစ္ said...

က်ဳပ္လဲ ျပန္မဖ်က္ဖူးဗ်၊ ဘယ္လို ျဖစ္တာ ပါလိမ့္

ေမာင္လမ္းသစ္ said...

သိသေလာက္ေျပာရရင္ တစ္ကယ္လို႕ ဖ်က္ရင္ေတာင္ ခ်က္ခ်င္း ျပန္ဖ်က္မွ ရတယ္မွတ္တယ္. browser ပိတ္ၿပီးရင္ ဖ်က္လို႕ မရေတာ့ဘူး၊ အခုဟာ က ကၽြန္ေတာ့ ေကာ့မက္ေတြက ေန႕ေတာင္ ကူးၿပီးၿပီးေလ

Anonymous said...

Why So Confusing ...

For your accidental mistake...

Write new one loor....

Why wasting time..wondering...?

wanker said...

ေစာက္ ေပါ၊၊၊,မင္း ေမေစာက္ပတ္ ငါလိုးလား

Anonymous said...

To Wanker, ေတာ္ေတာ္အဆင့္အတန္းရွိတဲ့ျမန္မာလူမ်ိဳးလုိ့ထင္ပါတယ္၊ အေတာ္ယဥ္ေက်းပါေပတယ္၊

မိတ္ေဆြ…. စကၤာပူႏုိင္ငံသား ခံယူဖုိ႔ စိတ္ကူးေနသလား။ ဒီစာကုိ အရင္ဖတ္ၾကည့္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါရေစ။စကၤာပူႏုိင္ငံေရး တေစ့တေစာင္း သိေကာင္းစရာ...
Websites
Blogs