“ေသြးဆာေနသူမ်ားသုိ႔...”

Share |
ျမန္မာျပည္တြင္ ေက်ာင္းဆရာအလုပ္ကုိ ဝင္လုပ္ေနၾကသူ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည္။ တခ်ဳိ႕က ဝါသနာအေလ်ာက္ ေက်ာင္းဆရာလုပ္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ တခ်ဳိ႕ကလည္း သူ႕ေခတ္သူ႕အခါက ဆယ္တန္းေအာင္ၿပီးေသာအခါ၊ ဘြဲ႕ရၿပီးေသာအခါ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအတြက္ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားရန္ လြယ္ကူသျဖင့္ ေက်ာင္းဆရာ ဝင္လုပ္သူမ်ားလည္း ရွိသည္။ ထုိ႔အျပင္ မိဘခ်မ္းသာသျဖင့္ ဝမ္းေရးအတြက္ ပူစရာမလုိေသာ္လည္း ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမဟူသည္ ဂုဏ္ရွိသည့္ အလုပ္ကေလးတခုျဖစ္သည္ဆုိကာ ဝင္လုပ္ၾကသည္လည္း ရွိေသးသည္။ ထုိသုိ႔ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ၾကေသာ ေက်ာင္းဆရာေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာထဲတြင္ အေတာ္စားေက်ာင္းဆရာမ်ားပါသလုိ၊ အေရွာ္စား ေက်ာင္းဆရာမ်ားလည္း တပုံတပင္ ပါဝင္သည္။ စိတ္ေကာင္းရွိသည့္ ဆရာမ်ားရွိသလုိ၊ စိတ္ဆုိးရွိသည့္ ဆရာမ်ားလည္း ရွိသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ထုိေက်ာင္းဆရာ၊ ေက်ာင္းဆရာမ မ်ားသည္ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ လူငယ္ေက်ာင္းသားအမ်ားစု၏ ဘဝကုိ ပုံသြင္းေနၾကသည္။ ျမန္မာျပည္၏ ပစၥဳပၸာန္ႏွင့္ အနာဂတ္ကုိ ဖန္တီးပုံသြင္းေနၾကသည္။ ျမန္မာျပည္၏ အနာဂတ္အေပၚ ထုိသူတုိ႔၏ လႊမ္းမုိးႏုိင္မႈ စြမ္းပကားကုိ အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ထုိေက်ာင္းဆရာ၊ ေက်ာင္းဆရာမ အမ်ားစုသည္ နအဖ ပညာေရးေကာ္မတီ စိတ္ႀကဳိက္ ေရးဆြဲထားေသာ သင္႐ုိးအတုိင္း သင္ေနၾကရသူမ်ားျဖစ္သည္။ နအဖ ၫႊန္ၾကားသည့္အတုိင္း တေသြမတိမ္း လုိက္နာ ျပဳမူေနရသူမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ လုိက္နာေနရသျဖင့္ ထုိသူအားလုံးကုိ နအဖ ေဒါက္တုိင္မ်ားဟု အမည္ေပး၍ ရပါမည္ေလာ။ ထုိသူမ်ားကို နအဖ လက္ေအာက္တြင္ ဝန္ထမ္းလုပ္မေနပါႏွင့္ေတာ့၊ ေက်ာင္းဆရာအလုပ္မွထြက္၍ ေကာင္းေရာင္းေကာင္းဝယ္သာ လုပ္စားပါေတာ့ဟု တုိက္တြန္းလွ်င္ လက္ခံၾကမည္ဟု ထင္ပါသလား။

အလားတူပင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ထဲသုိ႔ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ဝင္ေရာက္ခဲ့သူမ်ားရွိသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ စစ္သားဘဝကုိ သေဘာက်သျဖင့္ ဝင္ေရာက္သည္။ အမွန္တကယ္ တုိင္းျပည္ကုိ က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားရန္မွ ကာကြယ္ေပးလုိသျဖင့္ ဝင္ေရာက္သူမ်ားလည္း ရွိသည္။ တခ်ဳိ႕မွာ အိမ္က ထြက္ေျပးလာရင္း သုံးစရာပုိက္ဆံကုန္အခါ ႀကံရာမရျဖစ္ၿပီး တပ္ထဲဝင္သြားသူမ်ားလည္းရွိသည္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ညဖက္ လမ္းမေပၚတြင္ သြားရင္းလာရင္း ဘုမသိ ဘမသိ နားရင္းဆြဲအတီးခံရကာ တပ္သားစုေဆာင္းေရးကားေပၚသုိ႔ ဆြဲတင္သြားျခင္းကုိ ခံသူမ်ားျဖစ္သည္။ တပ္သားမ်ားထဲတြင္ မိဘမဲ့ ကေလးမ်ားလည္း အမ်ားအျပားရွိသည္။ အခြင့္အာဏာကုိ မက္ေမာ၍ တပ္ထဲသုိ႔ ဝင္သူမ်ားလည္း ရွိသည္။ တပ္ထဲတြင္ အေတာ္စား စစ္သည္မ်ားပါသလုိ အေလွ်ာ္စား စစ္သည္မ်ားလည္း ပါသည္။ စိတ္ေကာင္းရွိသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား ပါဝင္သလုိ၊ စိတ္ေကာင္းမရွိသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ မည္သုိ႔ပင္ ျဖစ္ေစ ထုိတပ္မေတာ္သား အားလုံးသည္ ျမန္မာျပည္၏ လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္အနာဂတ္ကုိ ဖန္တီးေနၾကသည္။ ျမန္မာျပည္၏ အနာဂတ္အေပၚ ထုိသူတုိ႔၏ လႊမ္းမုိးႏုိင္မႈ စြမ္းပကားကုိ အသိအမွတ္ျပဳရေပမည္။

သုိ႔ေသာ္ ထုိတပ္မေတာ္သားအမ်ားစုသည္ နအဖ အစုိးရ၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ အမိန္႔ကုိ နာခံေနရသူမ်ားျဖစ္သည္။ နအဖ ၫႊန္ၾကားသည့္အတုိင္း လုိက္နာေနရသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထုိသူအားလုံးကုိ နအဖ ေဒါက္တုိင္မ်ားဟု အမည္ေပး၍ သင့္ေတာ္ပါမည္ေလာ။ ထုိသူမ်ားကုိ တပ္ထဲတြင္ မေနပါႏွင့္ေတာ့။ တပ္ကထြက္ၿပီး ေကာင္းေရာင္းေကာင္းဝယ္လုပ္စားပါေတာ့ဟု တုိက္တြန္းလွ်င္ လက္ခံမည္ထင္ပါသလား။ လက္ခံေစဦးေတာ့ လြယ္လြယ္ႏွင့္ တပ္ထဲက ထြက္ခြင့္ရမည္ဟု ထင္ပါသလား။

ထုိသုိ႔လွ်င္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ မီးသတ္ ႏွင့္ အစုိးရဌာနအသီးသီး၌ ဝန္ထမ္းဘဝႏွင့္ ယူနီေဖာင္း၏ ပိတ္ေလွာင္မႈကုိ ခံေနရသူ ျပည္သူအမ်ားအျပားရွိသည္။ အားလုံးသည္ စနစ္၏ သားေကာင္မ်ားသာျဖစ္သည္။ ထုိသူမ်ားကုိ “နအဖ လက္ကုိင္တုတ္”မ်ားဟု ေခၚေဝၚသမုတ္ကာ အၾကမ္းဖက္နည္းျဖင့္ ဗုံးခြဲသတ္ျဖတ္ကာ ေဒါက္တုိင္ၿဖဳိလုိသည္ဆုိေသာ ဒီမုိကေရစီဘက္ေတာ္သားအမည္ခံ အတုိက္အခံအခ်ဳိ႕၏ လြဲေခ်ာ္လွေသာ အေတြးအေခၚႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ခ်င္ေသာ သဘာဝကုိ အံ့ၾသမဆုံးေအာင္ ျဖစ္ရပါသည္။ ပုိ၍ အံ့ၾသစရာေကာင္းသည္မွာ ထုိသူမ်ားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ သူတုိ႔၏ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္လည္း သတ္မွတ္ထားသူမ်ား ျဖစ္ေနျပန္သည္။ ထုိသူမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတုိ႔ေခါင္းေဆာင္၏ လမ္းစဥ္သည္ မည္သည့္လမ္းစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ေခတၱခဏမွ် ရပ္တန္႔စဥ္းစားသင့္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လမ္းစဥ္သည္ အၾကမ္းမဖက္လမ္းစဥ္ျဖစ္သည္။ ေနာက္လုိက္ေကာင္း ပီသေအာင္ပင္ မက်င့္ႀကံႏုိင္သူမ်ားအေနျဖင့္ စနစ္တခုေျပာင္းလဲရာတြင္ ေတာ္လွန္ေရးကုိ ဘယ္ပုံဘယ္နည္း ေခါင္းေဆာင္ႏုိင္မည္လဲဟု စဥ္းစား၍ မရေအာင္ပင္ ရွိေတာ့သည္။

လက္ကုိင္တုတ္ဆုိေသာ ေဝါဟာရႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခင္ႏွစ္ ဇူလုိင္လအတြင္းကလည္း ပုိ႔စ္တခု ေရးခဲ့ဖူးရာ ယခု လက္ရွိ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ တုိက္ဆုိင္လွသျဖင့္ “လက္ကုိင္တုတ္ႏွင့္ ေတာင္ေဝွး” ပုိ႔စ္ကုိ ျပန္လည္ ၫႊန္းဆုိလုိက္ပါသည္။

27 comments:

Anonymous said...

ဘာေၿပာခ်င္တာလဲ?ေရးထားတာမရွင္းဘူူး၊
ထပ္ရွင္းပါအံုး၊ေက်းဇူးၿပဳၿပီး။

Anonymous said...

အၾကမ္းမဖက္လမ္းစဥ္ဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီေတာ့မရႏိုင္ဘူး နာမည္ေကာင္းပဲရမယ္

Anonymous said...

Ko Paw.....again I am fully in agreement with you. Those government employees are being victimized the most by the system. No doubt!

Anonymous said...

http://blueskyforest.blogspot.com/2010/04/blog-post_30.html

Myanmar said...

ကိုေပါေရ
ကိုေပါရဲ ့ အညွ ြန္းအတြက္ comment ေပးလိုက္ပါတယ္၊၊ အဲဒီ ့အညွ ြန္းကို
အရင္ကမဖတ္ခဲ့ရေပမဲ့ အခု မွဖတ္ျဖစ္ပါတယ္၊၊ ကြ်န္မ အျမင္ကေတာ့ သာရာကို လိုက္တတ္တဲ ့လူတန္းစား ေတြ ကြ်န္မ တို ့ေျမေပၚမွာ ရိွေနသမွ်ကာလပတ္လံုး၊ အာဏာရွင္ရဲ ့လက္ေအာက္က ဘယ္ေတာ့မွ မလြတ္ ေျမာက္နိုင္ပါဘူးရွင္၊၊ အဲ့ဒီ့လို သာရာလိုက္တတ္ တဲ့ လူတန္းစားေတြ၊ မလုပ္သင့္၊မလုပ္ထိုက္တာေတြကို လုပ္တဲ့လူေတြ၊ အဲ့ဒီ့လို လူအမ်ိဳးအစားကိုလူလို ့ေတာင္ မေခၚ ထိုက္ေတာ့ပါဘူး၊၊ လူဆိုတာ အနည္းငယ္ေတာ့ တရိစ္ဆာန္ ထက္ သာသင့္တာေပါ့ရွင္၊၊ အဲ့ဒီ့လို လူေတြဟာ ေဖါက္ျပန္ တဲ့လူတန္းစားေတြလို ့ကြ်န္မ ကေတာ့သတ္မွတ္တယ္၊၊ သူတို ့ဟာ အာဏာ ရွင္ ေပါက္စေလးေတြဘဲ၊၊ ေလာကမွာ အာဏာကိုမလြန္ ဆန္ရဲရင္ေတာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ နည္းေတြနဲ ့ဆန္ ့က်င္လို ့ရပါတယ္ရွင္၊၊ ကံေကာင္းတာ တစ္ခု က ကြ်န္မဟာ သာေပါင္းညာစား လူမဟုတ္တဲ ့အတြက္ အျမဲ ဂုဏ္ယူမိတယ္၊၊ အဲ့ဒီ့လို အာဏာရွင္အလိုက် အာဏာရွင္ရဲ ့ေဒါက္တိုင္ဘ၀ကုိ ဘယ္လို နည္းေၾကာင့္ဘဲျဖစ္ျဖစ္ေရာက္ေနတဲ ့သူတိုင္းကို စဥ္းစားလို ့ကိုမရပါဘူး၊၊ အာဏာရွင္ဆိုတဲ ့အတိုင္း အာဏာအျပည့္နဲ ့အခြင့္အေရးေပးနိုင္တယ္၊၊ အဲ့ဒီ့ေဖါက္ျပန္တဲ့ သာေပါင္းညာစား လူတန္းစားေတြက အာဏာရွင္ေပးတဲ့ အခြင့္အေရးကို စြန္ ့ျပီး ၊ ဒီဘက္က ေထာင္က်၊ နွိပ္စက္ခံေနၾကရတဲ့သူေတြဘက္ကို ကူးေၿပာင္းဖို ့ဆိုတာ ကိုေပါေရ... စိတ္ကူးေလးအတိုင္း ဆိုရင္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ရင္လို ့ေကာင္း တဲ့စိတ္ကူး ပါဘဲ၊၊ ကိုေပါေရ.. ေလာကၾကီးမွာ ဓမ္မနဲ ့အဓမ္မ နွစ္မ်ိဳးဘဲရိွတယ္၊၊ အဓမ္မ ဘက္ေတာ္သားဟာ ဘယ္လို နည္းနဲ ့မွ ဓမ္မ ဘက္ကို လက္ရိွဘ၀ထက္ ပိုျပီး ရင္းရတဲ ့အေၿခအေနဘက္ကို ေတာ့ပါလာမွာ မဟုတ္ပါဘူး၊၊ ကြ်န္မလဲ အဲ့ဒီ့လို အေျခအေနေတြကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရဘူးတဲ ့သာမန္လူတစ္ေယာက္ပါဘဲ၊၊ ခ်မ္းသာတဲ့သူမွမဟုတ္တာ၊၊ ဒါေပမဲ ့ဘယ္လို နည္းနဲ ့မွ လက္မခံခဲ့ဘူး၊၊ သူတို ့ကို နားလည္ေပးဆိုရင္ စစ္အဏာရွင္ တစ္သိုက္ကိုပါနားလည္ေပးလိုက္ ေတာ့မယ္ ကိုေပါေရ... စက္တင္ဘာ အေရးအခင္း ကတည္းက သံဃာရိုက္ရဲ/သတ္ရဲ တဲ့သူေတြကို ဘယ္လို လူမ်ိုဳးေတြပါလိမ့္ဆိုျပီး စဥ္းစားလို ့ကိုမရဘူး၊၊ နားလည္ေပးဖို ့ေတာ့ ေက်းဇူးျပဳျပီး မေျပာပါနဲ ့ရွင္၊၊ အဲ့ဒီ့လို အာဏာရွင္ ကသတ္ဆိုသတ္၊ ရိုက္ဆိုရိုက္ဆိုတဲ ့လူေတြေၾကာင့္ အာဏာရွင္ သက္ဆိုးရွည္ေနတာပါ၊၊
မရည္ရြယ္ဘဲ စာရွည္သြားတာရယ္၊ စာလံုးေပါင္းအခက္အခဲရယ္အတြက္ ေတာင္းပန္ပါတယ္၊၊

MG said...

Myanmar ဆိုတဲ့ အမ်ိဳးသမီး..
ခင္ဗ်ားရဲ႕အျမင္ေတြ က်ဥ္းေျမာင္းလြန္းေနတယ္ဗ်ာ..ကိုယ့္မိသားစု အေျခအေနကို ငဲ႕ၿပီး ကိုယ့္ဆႏၵကုိငဲ႕ၿပီး ၀န္ထမ္းလုပ္ေနရတဲ့သူေတြ ရွိပါတယ္ ခင္ဗ်ား ေျပာပံုက ျမန္မာျပည္မွာ ဝန္ထမ္းလုပ္ေနတဲ့သူေတြ(ေကာင္းတာလုပ္တဲ့သူေတြ) ကို ေစာ္ကားလိုက္တာပါပဲ ကိုေပါရဲ႕ေဆာင္းပါးထဲမွာလဲ ေရးထားၿပီးသားပါ ေနရာတိုင္းမွာ ေကာင္းတဲ့သူရွိသလို မေကာင္းတဲ့သူလဲ ရွိတာပါပဲ ခင္ဗ်ားေျပာတာက လြန္လြန္းတယ္ ဝန္ထမ္းျဖစ္လာသူေတြမွာလဲ စိတ္ေကာင္းေစတနာရွိသူေတြ ရွိပါေသးတယ္ အားလံုးကို ဝါးလံုးရွည္နဲ ့သိမ္းၿပီးမရိုက္လိုက္ပါနဲ ့..သံဃာသတ္တဲ့သူေတြက သူ႕အကုသိုလ္နဲ ့သူအက်ိဳးေပးပါလိမ့္မယ္..အားလံုးကို ဝါးလံုးရွည္နဲ ့သိမ္းၿပီး မရမ္းဖို႕ပဲ ေျပာခ်င္တာပါ ။..ဒါပါပဲဗ်ာ။

Lun Lunn said...

MG >>> မMyanmar ေျပာတဲ့ သာကူးတတ္သူေတြဆိုတာ သာမန္ ၀န္ထမ္းေတြကို ေျပာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ လူတိုင္းနီးပါး စနစ္ရဲ႕ သားေကာင္ျဖစ္ရတယ္ဆိုေပမယ့္ ျဖစ္ပံုျခင္း၊ အျဖစ္ခံပံုျခင္း မတူညီတာကိုေတာ့ ခြဲခြဲျခားျခား နားလည္တတ္ဖို႔လိုပါတယ္။

ဥပမာ အစစ အရာရာ ဆုတ္ယုတ္ရင္း ဆုတ္ယုတ္ေနတဲ့ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ ေကာင္းစားေရးအတြက္ အဆံုးစြန္ စြန္႔လႊတ္ အနစ္နာခံျပီး ေဆာင္ရြက္သူေတြကို သခင္အားရ ကၽြန္ပါး၀နဲ႔ စြမ္းစြမ္းတမံ ေခြးအကိုက္သလို ၀ိုင္းကိုက္ေနတဲ့ အခ်ိဳ႕ေသာ စြမ္းအားရွင္တို႔၊ ၾကံ႕ဖြတ္တို႕လိုသူေတြ၊ အခ်ိဳ႕ေသာ မတရားသူၾကီးေတြ အစ အစရွိသူေတြကို ရည္ညႊန္းတယ္ဆိုတာ အသိသာၾကီးပါ။

စား၀တ္ေနေရးသက္သက္ဆိုရင္ လက္ေၾကာတင္းေအာင္ လုပ္စားၾကပါလား။ ျမန္မာျပည္မွာ ဆင္းရဲေခါင္းပါးတဲ့ လူဦးေရ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် တိုးပြားေနတာပဲ။ အဲ့ဒီလူေတြအားလံုး ဘာလို႔ စြမ္းအားရွင္တို႔၊ ၾက႕ံဖြ႕ံတို႔ မလုပ္ၾကသလဲ။

ရွင္းရွင္းေလးပဲ။ မိမိကိုယ္ကို လူလို႔ တန္ဖိုးထားေနၾကလို႔ပဲ။

အေပၚပိုင္းက မိစၦာအာဏာရႈးေတြကို တတိုင္းျပည္လံုးက ေအာ့ႏွလံုးနာ စက္ဆုပ္ရြံရွာေနၾကခ်ိန္မွာ ၀မ္းစာေၾကာင့္ မိုးခါးေရေသာက္ရတယ္ဆိုတာ လူၾကားလို႔ မေကာင္းတဲ့ ကိစၥပါ။

တိုင္းျပည္နဲ႔လူမ်ိဳးကို ဒုကၡတြင္းထဲေရာက္ေအာင္ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ ယုတ္မာ ရက္စက္စြာ ေႏွာင့္ယွက္ေေနသူမွန္သမွ် အာဏာရႈး အၾကီး၊ အလတ္၊ အေသး၊ ပိစိမႊားမွန္သမွ် လူမဟုတ္ေသာ၊ တိရိစၦာန္ထက္ နိမ့္က်ေသာ သတၱ၀ါေတြခ်ည္းပဲ။
မည္သို႔ေသာ စာနာ နားလည္မႈမ်ိဳးနဲ႔ မထိုက္တန္ေသာသူမ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဲျမန္မာျပည္မွာ မMyanmar တို႔လို စိတ္ဓါတ္ ခိုင္မာသူမ်ား၊ မိုးခါးေရ စိတ္တိုင္းက် မေသာက္သံုးမ်ား မ်ားသထက္ မ်ားလာဖို႔ အထူး လိုအပ္ေနပါတယ္။

Ko Paw said...

Myanmar and Lun Lunn.....ခင္ဗ်ား။

Freedom house က ျပဳလုပ္တဲ့ သုေတသန စာရင္းဇယားမ်ားအရ (ဒုတိယကမၻာစစ္ေနာက္ပုိင္းမွာ) အၾကမ္းမဖက္တဲ့ Civil Disobedience နည္းနဲ႔ လြတ္လပ္လာတဲ့ ႏုိင္ငံအေရအတြက္ဟာ အၾကမ္းဖက္နည္းလမ္းသုံးၿပီး လြတ္ေျမာက္လာတဲ့ ႏုိင္ငံအေရအတြက္ထက္ အမ်ားႀကီးသာလြန္ၿပီး၊ ရရွိလာတဲ့ ဒီမုိကေရစီဟာလည္း ပုိမုိခုိင္မာတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ အႏွစ္၂၀ လုံးလုံးမွာ အတုိက္အခံဖက္က ျမန္မာျပည္မွာ လူထုကုိ ေအာက္ေျခအထိ ဆင္းၿပီး စည္း႐ုံးတာကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ မလုပ္ခဲ့ဘူးလုိ႔ သုံးသပ္မိပါတယ္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီကတႀကိမ္၊ ေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ကုိမင္းကုိႏုိင္တုိ႔ လြတ္လာတုန္းမွာ လုပ္ခဲ့တာပဲ ရွိပါတယ္။ အၾကမ္းမဖက္အာဏာဖီဆန္မႈကုိ လုပ္မၾကည့္ဘူးေသးပဲနဲ႔ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလုိ႔ ေျပာေနမယ္ဆုိရင္ တယူသန္ရာ ေရာက္သြားႏုိင္ပါတယ္။

အစုိးရခုိင္းတုိင္းလုပ္သူေတြရဲ႕ မေကာင္းတဲ့လုပ္ရပ္ကုိ ႐ႈတ္ခ်သင့္တာမွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကုိယ့္သေဘာနဲ႔ကုိယ္ အဲဒီလူေတြကုိ သတ္ျဖတ္ဖုိ႔ႀကဳိးစားတာကေတာ့ မွန္ကန္တဲ့၊ တရားမွ်တတဲ့ လုပ္ရပ္ မဟုတ္ပါဘူး။ ကုိယ့္သေဘာနဲ႔ကုိယ္ သူတပါးအသက္တေခ်ာင္းကုိ သတ္တာဟာ အာဏာရွင္အငယ္စားလုပ္ရပ္လုိ႔ေတာင္ ေျပာလုိ႔ မရပါဘူး။ အာဏာရွင္အႀကီးစားရဲ႕ လုပ္ရပ္ပါ။ အတုိက္အခံနာမည္ခံၿပီးလုပ္ရင္လည္း အဲဒီလူေတြဟာ လုပ္ရပ္အားျဖင့္ အာဏာရွင္နဲ႔ ဘာမွမကြာျခားပါဘူး။ ေနာက္ၿပီး ဒီနည္းသုံးလုိ႔ ဒီမုိကေရစီမရႏုိင္ပါဘူး။

က်ေနာ္တုိ႔ အာဏာရွင္ကုိ ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္တယ္ဆုိတာဟာ လူတုိင္းလူတုိင္းရဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးေတြကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔၊ တရားဥပေဒအတုိင္း တရားမွ်တစြာျဖစ္ဖုိ႔ ဆုိတဲ့ အခ်က္ေတြပါပါတယ္။ ႀကံ႕ဖြံ႕႐ုံး ဗုံးခြဲတာတုိ႔၊ လြဳိက္ေကာ္ရဲစခန္းဗုံးခြဲတာတုိ႔၊ သႀကၤန္တြင္း ဗုံးခြဲတာတုိ႔ဟာ မဆုိင္တဲ့လူေတြကုိ ထိ႐ုံမွ်မက ဝန္ထမ္းေတြကုိ ထိရင္လည္း အဲဒီဝန္ထမ္းေတြဟာ ေသဒဏ္နဲ႔ ထုိက္တန္တယ္လုိ႔ ဘယ္သူက ဆုံးျဖတ္တာလဲ။ ဘယ္ဥပေဒနဲ႔ အညီဆုံးျဖတ္တာလဲ။ ဘယ္ျပည္သူက အပ္ႏွင္းထားတဲ့ အာဏာနဲ႔ ဆုံးျဖတ္တာလဲ။ ဒီလုိမဟုတ္ဘဲ ကုိယ့္သေဘာနဲ႔ ကုိယ္ ဆုံးျဖတ္ၿပီး သတ္တာဆုိရင္ ဒါဟာ ေသြးေအးေအးနဲ႔ လူသတ္မႈ က်ဴးလြန္တာဘဲ။ ဒီလုပ္ရပ္နဲ႔ နအဖရဲ႕ လူသတ္တဲ့လုပ္ရပ္ ဘယ္လုိ ကြာျခားသလဲ ရွင္းျပပါ။ နအဖက တုိင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေရးအေၾကာင္းျပတယ္။ အတုိက္အခံက ဒီမုိကေရစီအေရးအတြက္ အေၾကာင္းျပတယ္။ လုပ္ရပ္ကေတာ့အတူတူပဲ။ အခု ဒီလုပ္ရပ္ေတြဟာ နအဖရဲ႕ စနက္ေတြဆုိရင္လည္း ဒီလုပ္ရပ္မ်ဳိးေတြကုိ အတိအလင္း ႐ႈတ္ခ်ႏုိင္ရပါမယ္။ ကုိယ္လုပ္တာဆုိရင္ ကုိယ္လုပ္တဲ့ကိစၥအေပၚ ေပၚေပၚထင္ထင္ ဖြင့္ဟၿပီး တာဝန္ယူရဲၾကသင့္ပါတယ္။ တာဝန္မယူရဲေပမယ့္ လုပ္ရပ္ေတြကုိ သြယ္ဝုိက္တဲ့နည္းနဲ႔ ေထာက္ခံေနတယ္ဆုိရင္လည္း ဗုံးေဖာက္သူေတြနဲ႔ တက်ိတ္တည္း တဉာဏ္တည္း ျဖစ္ေနပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ လူ႕အခြင့္အေရး စံႏႈန္းေတြအရ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထုိက္တာက ရာဇဝတ္မႈကုိ ဆုိးဆုိးဝါးဝါး က်ဴးလြန္ထားသူေတြကုိ တုိင္းျပည္လြတ္လပ္သြားတဲ့အခါ တရားဥပေဒေၾကာင္းအရသာ ျပည္သူေတြရဲ႕ တရား႐ုံးေတာ္မွာ တရားစြဲဆုိ စီရင္ခ်င္ခ်ရပါမယ္။ သူတုိ႔မွာလည္း တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ ခုခံကာကြယ္ပုိင္ခြင့္ အျပည့္ရွိရပါမယ္။ သူတုိ႔ဟာလည္း လူသားေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ အျခားသူမ်ားနည္းတူ လူ႕အခြင့္အေရးကုိ အျပည့္အဝ ရေစရမယ္။ တရားခြင္မွာ တန္းတူညီမွ် တရားမွ်တမႈကုိ ခံစားေစရမယ္။ ကုန္ကုန္ေျပာရရင္ အခု စစ္အစုိးရျပဳတ္က်သြားရင္ေတာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊဟာ ဥပေဒေၾကာင္းအရဘဲ တရားစီရင္ခံရမယ္။ သူ႕မွာလည္း ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးအတုိင္း ဥပေဒေၾကာင္းအရ ခုခံကာကြယ္ခြင့္ရွိရမယ္။ ဒီလုိမဟုတ္ဘဲ လူတုိင္းကုိ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးမေပးဘူး။ အျမင္မတူသူေတြကုိက်ေတာ့ တန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရးကို မေပးဘူးဆုိရင္ အဲဒီစနစ္ဟာ လြတ္လပ္တဲ့၊ တရားမွ်တတဲ့စနစ္မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ လူ႕အခြင့္အေရးကုိ ေလးစားလုိက္နာတဲ့ စနစ္မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ နအဖ ေနရာမွာ တျခားလူေတြ လူစားေျပာင္းသြားတာ တခုပဲ ရွိတယ္။ စနစ္က မေျပာင္းဘူးလုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီလုိစနစ္မ်ဳိးမွာ တုိင္းျပည္ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ မေအးခ်မ္း၊ မလြတ္လပ္ပါဘူး။ အခု နအဖ လက္ေအာက္မွာလုိဘဲ ျပည္သူေတြ က်ီးလန္႔စာစားေနရဦးမွာပါဘဲ။

MG said...

>>>Lun Lunn
ကၽြန္ေတာ္ေျပာတာက ရွင္းရွင္းေလးပါ အားလံုးကို ဝါးလံုးရွည္နဲ ့သိမ္းၿပီးမရိုက္ဖို ့ေျပာတာပါ..ခင္ဗ်ားတို႕က စစ္အစိုးရကို မုန္းသလို ကၽြန္ေတာ္လဲ မုန္းပါတယ္...ခင္ဗ်ားတို ့ေျပာသလို ျမန္မာနိုင္ငံသားေတြ အားလံုးမိမိကိုယ္ကို လူလို႕တန္ဖိုးထားေနၾကမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕နိုင္ငံ ယေန႕လိုျဖစ္ေနစရာအေၾကာင္းမရွိပါဘူး ဒီအတြက္ေၾကာင့္ ဝမ္းစာေရးအတြက္ လုပ္ေနၾကရတဲ့ သူေတြကိုလဲ လံုးဝႀကီး အျပစ္မတင္လိုက္ပါနဲ ့ဦး..ဥပမာ ကၽြန္ေတာ္သိရသေလာက္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ စြမ္းအားရွင္ဆိုတဲ႕သူေတြဟာ ေန႕စားေတြပါ သူတို႕က တရက္ကို ေန႕တြက္နဲ႕ရပါတယ္ ေခၚတဲ့ေနရာကို လိုက္ၿပီး အင္အားျပေပးမယ္ဆိုရင္ တေန႕ကို ၃၀၀၀က်ပ္ အနဲဆံုးရႀကပါတယ္..သူတို႕မွာ ဘာနိုင္ငံေရးစိတ္ဓတ္မွ မရွိၾကပါဘူး ပိုက္ဆံရဖို႕က အဓိက ျဖစ္ေနၾကတာပါ အတိုက္အခံေတြက ေန႕စားနဲ ့ပိုက္ဆံေပးခိုင္းၾကည္႕ပါလား သူတို႕ဟာ အစိုးရဆန္႕က်င္သူေတြ ျဖစ္လာၾကမွာပါ သာရာလိုက္ၾကတာ မဟုတ္ဘူး(စြမ္းအားရွင္ေတြကိုေျပာတာ)

Ko Paw said...

Study: Nonviolent Civic Resistance Key Factor in Building Durable Democracies
NEW YORKMay 24, 2005

A major new study released today by Freedom House shows that nonviolent "people power" movements are the strongest force in most successful transitions to democracy. The study, "How Freedom is Won: From Civic Struggle to Durable Democracy," focuses on 67 countries where dictatorships have fallen since 1972. It draws on over 30 years of Freedom House data analyzing the state of global freedom and is the most comprehensive examination of political transitions ever conducted. The report's central conclusion is that how a transition from authoritarianism occurs and the forces that drive the transition have significant impact on the success or failure of democratic reform. In large measure, the study finds that transitions generated by nonviolent civic coalitions lead to far better results for freedom than top-down transitions initiated by elites. The study finds that "people power" is a frequent phenomenon, and civic coalitions are a major presence in most transitions. In 50 of the 67 transitions, or over 70 percent of countries where authoritarian systems fell, nonviolent civic resistance was a strong influence. Civic resistance employs such tactics as mass protests, boycotts, blockades, strikes, and civil disobedience to challenge the legitimacy of and erode support for authoritarian rulers. "How Freedom is Won" is available on the Freedom House website.

"This study is of special significance in the wake of mass-based nonviolent political ferment in Lebanon, post-election upheaval Kyrgyzstan, and the transitions toward democracy in Ukraine and Georgia that followed nonviolent, civic-led protests," said Freedom House Executive Director Jennifer Windsor. "The study is especially timely as international organizations and many governments are considering how best to promote democracy and rights worldwide."

The new study focuses on transitions that have occurred since 1972, when Freedom House began publishing its annual, global, comparative survey of political rights and civil liberties, Freedom in the World (the post-war transitions in Western Europe and Japan were therefore excluded). Freedom in the World rates countries as "Free" (where there is a broad range of rights), "Partly Free" (where some rights and liberties are restricted), and "Not Free" (where many or all rights are systematically denied).

Ko Paw said...

(အဆက္)
Among the key findings:

•Freedom and democracy are best advanced by powerful, broad-based, and cohesive civic coalitions employing non-violent tactics; in 32 transitions in which strong non-violent civic coalitions were active, 24 countries (75%) are Free, 8 (25%) are Partly Free, and none are Not Free today.

•The largest gains for freedom occur as a result of transitions driven primarily or in large measure by significant civic protest and mobilization. Of 50 such transitions, 32 have led to high levels of respect for political rights and civil liberties. By contrast, in the 14 transitions from authoritarian rule in which the driving force was from the "top down" and led primarily by reform-minded power holders, only 3 (21%) are Free, with strong performance in terms of fundamental rights. Three other transitions were sparked by international military intervention.

•When cohesive and strong civic coalitions emerge in an environment where there is little or no violence, the result almost uniformly is a high level of freedom. Pre-transition, 9 such countries were Partly Free and 9 were Not Free. Today, post-transition, 17 are Free, and only 1 is Partly Free.

•Even in settings of significant or high violence, the prospects for freedom are significantly better when the opposition refrains from using violence. In the 20 countries in which both the government and segments of the opposition used violence, only 20 percent of the countries are Free today, while 60 percent are Partly Free, and 20 are Not Free. By contrast, in the 12 countries where the authorities employed violent force but the opposition resisted with nonviolent tactics, 7 (nearly 60 percent) are Free, while 5 (more than 40 percent) are Partly Free.

Ko Paw said...

(အဆက္)

The study offers a series of recommendations for policy makers:

•After the collapse of authoritarian rule, many transitions fail to result in consolidated democracy. It is therefore vital that the international community invest in the emergence of broad-based, non-violent civic coalitions in closed and/or transitional societies.

•Governments, regional bodies, and global institutions should exert diplomatic and other pressures on states to curb repression and create political space for civil society activity.

•Democratic governments and outside donors should pressure states to ensure free, fair, and transparent electoral processes and offer timely support when civic forces peacefully rally in opposition to sham elections, as recently witnessed in Ukraine and Georgia.

•Despite the abiding importance of civic coalitions and civic nonviolent resistance in recent transitions from dictatorship, only a small proportion of international aid assists nonviolent civic movements and groups; such support should be increased and support grants should focus on sustaining the infrastructure of emerging civic groups and civic coalitions, especially in their early stages of formation.

•Training in strategies of nonviolent civic resistance should be an important component of technical assistance efforts.
"Given increased international attention to the expansion of freedom, there is an urgent need to understand the crucial role of civic nonviolent resistance in the promotion of democracy and liberty and to respond with new resources and new aid initiatives," said Adrian Karatnycky, senior scholar at Freedom House and director of the study.

"'People power' works when ordinary civilians learn the skills needed to conduct strategic nonviolent action, so teaching those skills should be at the heart of new assistance to civic movements and activists," said Peter Ackerman, co-author of the study's overview and chair of the International Center on Nonviolent Conflict.

A team of Freedom House analysts produced the study, which is composed of an overview, detailed comparative data, a methodology, and individual country reports. An advisory board of respected scholars from Johns Hopkins University, Harvard University, Stanford University, Rutgers University, and the Inter-American Dialogue reviewed the study's coding and underlying data.

Freedom House prepared the study with support from the International Center on Nonviolent Conflict, a group that disseminates knowledge and helps improve skills in using nonviolent strategies where progress toward democracy and human rights is possible.

AungAung said...

I respect you for this post and your comment.

Ko Paw said...

http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=70&release=275

Lun Lunn said...

MG ...

ကၽြန္ေတာ္က ေရးသားခဲ့တာကို ေသေသခ်ာခ်ာ ဖတ္ရင္

"လူတိုင္းနီးပါး စနစ္ရဲ႕ သားေကာင္ျဖစ္ရတယ္ဆိုေပမယ့္ ျဖစ္ပံုျခင္း၊ အျဖစ္ခံပံုျခင္း မတူညီျခင္း" ...

"သခင္အားရ ကၽြန္ပါး၀နဲ႔ စြမ္းစြမ္းတမံ ေခြးအကိုက္သလို ၀ိုင္းကိုက္ေနတဲ့ အခ်ိဳ႕ေသာ စြမ္းအားရွင္တို႔၊ ၾကံ႕ဖြတ္တို႕လိုသူေတြ၊ အခ်ိဳ႕ေသာ မတရားသူၾကီးေတြ အစ အစရွိသူေတြ" (မိုးခါးေရကို လိုတာထက္ ပိုျပီး စိတ္တိုင္းက် ေသာက္သံုးသူေတြ) ...

ကိုသာ ဆိုလိုတာ နားလည္ႏိုင္မွာပါ။

Lun Lunn said...

ကိုေပါ ...

ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အႏွစ္သာရအရ ကိုေပါေျပာတာကို အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဒီမိုကေရစီ ပန္းတိုင္ကို ေလွ်ာက္လွမ္းရာမွာ အစစ အရာရာ စြန္႔လႊတ္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီသမားရဲ႕ ဘ၀ေတြ၊ အသက္ေတြ ဆံုးရႈံးမႈနည္းသထက္နည္းေအာင္၊ ျပည္သူလူထု အျမန္ဆံုး ဒုကၡငရဲတြင္းက လြတ္ေအာင္၊ ရက္စက္ယုတ္မာတဲ့ စစ္အာဏာရွင္ လက္ေအာက္က အျမန္ဆံုး လြတ္ေအာင္ မည္သို႔ေသာ နည္းျဖင့္ ေတာ္လွန္ ေတာ္လွန္ (ျပည္သူလူထု မထိခိုက္ရင္ ျပီးေရာ)၊ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ ရႈတ္ခ်မည္ မဟုတ္ပါ။

အဲဒီလူေတြဟာ ဒီမိုကေရစီအရ နည္းလမ္းက်ခ်င္မွ က်မယ္၊ ဥပေဒအရ လႊဲေခ်ာ္ရင္ လႊဲေခ်ာ္မယ္။ က်ိန္းေသတာက "နအဖ ရဲ႕ လုပ္ရပ္နဲ႔ေတာ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ခ်င္း၊ အနစ္နာပံုခ်င္း လံုး၀ မတူညီတဲ့အတြက္" နအဖလို လူယုတ္မာေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္တာကိုေတာ့ ဘယ္လိုမွ လက္ခံေပးလို႔ မရပါ။

သူတို႔ လုပ္ရပ္ဟာ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ ရႈေထာင့္၊ တရားဥပေဒရႈေထာင့္ကေန ၾကည့္ရင္ မွားေနေပမယ့္ လူယုတ္မာေတြ မဟုတ္သလို၊ အာဏာရွင္ အၾကီးစား၊ အလတ္စား၊ အငယ္စားေတြလည္း မဟုတ္တာကေတာ့ အင္မတန္မွ ထင္ရွားပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုရင္ အဲ့ဒီလိုသူေတြဟာ အားလံုးအတြက္ ေပးဆပ္ျခင္းတာ ျပဳခဲ့ျပီး ရယူျခင္း တစ္ခုမွ မျပဳခဲ့သူေတြမို႔ပါပဲ။

Ko Paw said...

လြန္လြန္းေရ...

ေပးဆပ္ျခင္းနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ က်ေနာ္ေထာက္ျပလုိတဲ့တခ်က္ကေတာ့ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးအၿပီးမွာ တက္လာတဲ့ အာဏာရွင္အမ်ားအျပားဟာ တခ်ိန္တုန္းကေတာ့ သူတုိ႔လည္း ေပးဆပ္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ အာဏာရလာေတာ့မွသာ တရားလက္လြတ္ ထင္ရာစုိင္းၾကတဲ့အတြက္ အာဏာရွင္ေတြ ျဖစ္လာၾကတာပါ။

က်ေနာ့္အျမင္အရကေတာ့ စိတ္ေစတနာေကာင္း႐ုံသက္သက္နဲ႔ မလုံေလာက္ပါဘူး။ လုပ္ရပ္ကလည္း မွန္ကန္ဖုိ႔လုိပါေသးတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ၾကားဖူးေနက် ဥပမာေလးတခုျဖစ္တဲ့ “ဖခင္ရဲ႕ နဖူးမွာ နားတဲ့ ျခင္ကုိ တူနဲ႔ထုၿပီး သတ္တဲ့ သားရဲ႕လုပ္ရပ္” လုိ ကုိယ္က်ဳိးနည္းႏုိင္လုိ႔ပါ။ အခုလည္း ေပးဆပ္ေနၾကသူေတြအေနနဲ႔ လုပ္ရပ္မွန္ကန္ဖုိ႔လည္းလုိပါတယ္။ မဟုတ္ရင္ ဒီလူေတြ အာဏာရလာတဲ့တခ်ိန္မွာ အထက္က အာဏာရွင္ေတြ နည္းတူ အက်င့္ပ်က္လာခဲ့ရင္ လက္ယဥ္ေနတဲ့သူေတြပီပီ အျမင္မတူသူေတြကုိ အၾကမ္းဖက္ႏွိပ္ကြပ္ဖုိ႔ကုိ သူတုိ႔ လက္ရြံ႕မွာမဟုတ္ဘူး။ အခု အာဏာမရွိခင္မွာေတာင္ လက္မရြံ႕သမားဘဝကုိ ခံယူေနခ်င္ေနၾကတယ္ မဟုတ္ပါလား။

အခုလည္း ၾကည့္ေလ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဗုံးေဖာက္ခြဲမႈေတြေၾကာင့္ သာမန္ျပည္သူေတြနဲ႔ သာမန္ ဝန္ထမ္းေတြပဲ ထိခုိက္ေသေၾက ဒဏ္ရာရၾကရရွာတာပါ။ အာဏာရွင္ေတြကေတာ့ ေနသာသပ ေလညႇာက ပါပဲ။ သူတုိ႔မွာ လုံၿခဳံေရးတပ္ေတြ၊ ဗုံးရွာတဲ့ တပ္ဖြဲ႕ေတြနဲ႔ သိပ္ၿပီးေတာ့ ေၾကာင့္ၾကေနစရာ မလုိပါဘူး။ သာမန္ျပည္သူေတြမွာသာ မသြားရဲ၊ မလာရဲ အထိတ္တလန္႔ ျဖစ္သြားရတာပါ။

လြဳိက္ေကာ္မွာ ေပါက္တဲ့ ဗုံးကုိ ဥပမာၾကည့္ပါ။ တခ်ဳိ႕က အေသခံဗုံးခြဲသူကုိ သူရဲေကာင္းႀကီးသဖြယ္ ေရးေနတာေတြ ေတြ႕ရတယ္။ တကယ္ေတာ့ ရဲစခန္းဆုိတာ ပစၥည္းေပ်ာက္လုိ႔ တုိင္ခ်က္ဖြင့္လုိသူ၊ လင္မယား ရန္ျဖစ္လုိ႔ ေရာက္လာၾကသူ၊ ရဲေထာက္ခံစာလုိခ်င္လုိ႔ လာေရာက္ေတာင္းယူသူ စသျဖင့္ ျပည္သူေတြ ရွိေနႏုိင္တဲ့ေနရာပါ။ အဲဒီလုိ ေနရာမ်ဳိးမွာ ဗုံးခြဲတယ္ဆုိေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ မျဖစ္သင့္တဲ့ ကိစၥပါ။ တကယ္လုိ႔ ျပည္သူတေယာက္မွ မရွိေတာင္မွ အဲဒီစခန္းမွာရွိတဲ့ သာမန္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြအေနနဲ႔ ေသဒဏ္ေပးခံရေလာက္တဲ့ အျပစ္မ်ဳိး က်ဴးလြန္ခဲ့သူ ရွိမယ္မထင္ပါဘူး။ ရွိရင္ေတာင္မွ သူတုိ႔မွာ တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ ကာကြယ္ခြင့္ေတြ၊ ေလွ်ာက္လဲခြင့္ေတြ ရသင့္ပါေသးတယ္။

က်ေနာ့္အျမင္အရကေတာ့ အဓမၼမႈကုိ က်ဴးလြန္တယ္ဆုိရင္ ရန္သူက်ဴးလြန္တာျဖစ္ေစ၊ မိတ္ေဆြက်ဴးလြန္တာျဖစ္ေစ ဘက္မလုိက္ဘဲ ျပတ္ျပတ္သားသား ႐ႈံ႕ခ် ဆန္႔က်င္သင့္ပါတယ္။ မဟုတ္ရင္ ဆႏၵာဂတိဆုိတဲ့ အဂတိတရားကုိ ကုိယ္တုိင္လုိက္စားသလုိ ျဖစ္သြားႏုိင္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔၊ ဦးဝင္းတင္တုိ႔၊ ကိုမင္းကုိႏုိင္တုိ႔လုိ အေျမာ္အျမင္ႀကီးတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ ရလုိက္တာ က်ေနာ္တုိ႔ အင္မတန္ ကံေကာင္းပါတယ္။ သူတုိ႔ေတြဟာ အၾကမ္းမဖက္လမ္းစဥ္ကုိ အေျမာ္အျမင္ရွိစြာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သူေတြပါ။ အၾကမ္းမဖက္လမ္းစဥ္ဟာ တခ်ဳိ႕ေတြ ဘုမသိဘမသိနဲ႔ တံဆိပ္ေလွ်ာက္ကပ္သလုိ စိတ္ကူးယဥ္လမ္းစဥ္လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ အထက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့သလုိ လြတ္လပ္လာတဲ့ ႏုိင္ငံအမ်ားစုမွာ ေအာင္ျမင္မႈအရခဲ့ဆုံး၊ လက္ေတြ႕အက်ဆုံး လမ္းစဥ္ပါ။ ဒီလုိလက္ေတြ႕က်တဲ့ လမ္းစဥ္ကုိ ခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြ ခင္းတဲ့လမ္းကုိ က်ေနာ္တုိ႔ေတြကလည္း သစၥာရွိရွိနဲ႔ ေနာက္လုိက္ေကာင္းပီသစြာ လုိက္ၾကမယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ လုိခ်င္တဲ့ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ မုခ်ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မွာ မလြဲမေသြပါပဲ။

Myanmar said...

ကြ်န္မ ဆိုလိုရင္းက လဲြေခ်ာ္စြာနားလည္သြားတယ္လို ့ထင္ပါတယ္၊၊ ကြ်န္မသည္ မည္သည့္အစြန္းေရာက္မွ မဟုတ္ပါ၊၊ အစြန္းေရာက္သည့္ မည္သည့္ ေျဖရွင္းမွု ့ကို မွ လက္မခံပါ၊၊ ကြ်န္မ ဆိုလိုသည္က မည္သူမဆို ရသည့္အာဏာအေပၚတြင္ အျမတ္ထုတ္ျပီး မိမိ ရရိွသည့္ ရာထူး/ အခြင့္အေရး ေပၚတြင္ ရမ္းကား တတ္သည့္ မတရားစြာ ျပဳက်င့္တတ္သည့္ လူအမ်ိဳး အစား တိုင္း ကိုသာ ဆိုလိုသည္ျဖစ္ပါသည္၊။ ကိုေပါတင္ျပထားသည့္ Nonviolent Movement ကို လက္ခံေသာေၾကာင့္ 1988 ( ကိုးတန္းေက်ာင္းသူဘ၀ ) နွင့္ 2007 ဆန္ဒ ျပပဲြတို ့တြင္ ျပည္သူ တစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုၾကီးတြင္ ရသည့္ အခြင့္အေရး ကို လက္လြတ္မခံဘဲ မိမိစိတ္ဆန္ဒျဖင့္ ပါ၀င္ ဆင္ႏဲြ ခဲ့ပါသည္၊၊ ကြ်န္မသည္ ေကာင္းမြန္စြာ အသက္ေမြးလမ္းေၾကာင္းေသာ မည္သည့္ ၀န္ထမ္း ကိုမွ စစ္အစိုးရဧ။္ ေဒါက္တိုင္ အေနျဖင့္ အစြန္းေရာက္ စြာ မသတ္မွတ္ မရည္ရြယ္ခဲ့ပါ၊၊ ကြ်န္မဧ၊၊္ မိဘမ်ားမွာ သာမန္၀န္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္၊၊ ရရိွထားသည့္ ရထူးအေပၚတြင္ မည္သည့္ အခြင့္ေရးမွ် ရယူခဲ့သူမ်ား မဟုတ္ၾကပါ၊၊ ကြ်န္မဧ၊၊္မိဘမ်ားမွာ သူတစ္ပါး မ်က္ရည္/မသဓာတဲ့ပိုက္ဆံနဲ ့ထမင္းမစားခ်င္ဘူး၊ သူမ်ားဆီက မတရားဘာမွမယူခ်င္ဘူး ဆိုသည့္ ခံယူခ်က္ရိွခဲ့သလို ကြ်န္မတို ့ကို လည္းထိုစိတ္ဓါတ္ မ်ိဳးကို မ်ိဳးေစ့ခ်ေပးခဲ့သူမ်ားျဖစ္ပါသည္၊၊ ကြ်န္မတို ့သည္အေမြရေသာ( အာဏာသိမ္းျပီးခ်ိန္တြင္ ေျမေနရာအဖ်က္ခံရ၊၊ အဘြား ပိုက္ဆံျဖင့္ ထိုေနရာတြင္ျပန္ေဆာက္ေသာ တိုက္ခန္း ျပန္၀ယ္ ) မိဘလက္ငုတ္တိုက္ခန္း က်ဥ္းေလးတြင္သာ မိမိတို ့ငယ္စဥ္ခ်ိန္မွစျပီး၊ ယခုအခ်ိန္ထိ ေနေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္၊၊ ကြ်န္မဧ၊၊္ ဖခင္မွာ တာ၀န္ေက်တတ္ သည့္သူ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ (တၿခားအရာရိွမ်ား ပိုက္ဆံေပးမွ လက္မွတ္ထိုးေပးေနခ်ိန္တြင္ ) သူ ့၀တ္တရား ရိွသည့္ အတိုင္း ေက်ေက်ပြန္ပြန္ လုပ္ကိုင္ တတ္သူျဖစ္ေသာေျကာင့္ လူခ်စ္လူခင္ေပါမ်ား သည့္ အတြက္ ပင္စင္ယူသည့္အခါ ကုမ္ပဏီ တစ္ခုတြင္ ကမ္းလွမ္းခံခဲ့ရသည္၊၊ ယခု အသက္ (70) ေက်ာ္သည့္အထိ ၀မ္းေရးနွင္ ့က်န္းမာေရး ကုန္က် စရိတ္ အတြက္ ( ကြ်န္မဖခင္တြင္ နွလံုးေရာဂါနွင့္ တၿခားေရာဂါမ်ားရိွ )တစ္လ ( တစ္သိန္းျဖင့္ ) ယခုတိုင္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ ရေနဆဲျဖစ္သည္၊၊ကြ်န္မမွာလည္း အင္တာနက္ဖိုး အတြက္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စားျပီး ေခြ်တာေနရသည့္ အားေလွ်ာ္စြာ မိဘမ်ားကို ေလာက္ငေအာင္ ျပည့္ျပည့္၀၀ မေထာက္ပံ့ နိုင္ေသးပါ၊၊

ၾကံ ုတုန္းေျပာခ်င္ပါေသးသည္၊၊ ကြ်န္မသည္ သံရံုးတြင္ အခြန္သြားေဆာင္သည္၊၊ ၀န္ထမ္းမ်ားမွာ မေဖၚေရြ သည့္တိုင္ ခ်ိဳသာၾကပါသည္၊၊ ထိုသူမ်ားကို ၀န္ထမ္း ဟုသာျမင္သည္၊၊ ေဒါက္တိုင္ဟု မျမင္မိပါ၊၊ ထိုအခ်ိန္ တြင္ ကြ်န္မ တစ္ခုစဥ္းစား မိသည္၊၊ အခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာသံရံုးေရွ ့တြင္ ဆန္ဒျပသည့္ အခ်ိန္ ျဖစ္ေနလွ်င္ ဒုက္ခဟုေတြးမိသည္၊၊ ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ၊၊ စဥ္းစားမိသည္မွာ နိုင္ငံေပါင္းစံုမွ လူမ်ိဳး ေပါင္းစံု မ်ားေရွ ့တြင္ ကြ်န္မသာ ျမန္မာနိုင္ငံသား သံရံုး၀န္ထမ္းဆိုလွ်င္ အင္မတန္ ရွက္မိေပလိမ့္မည္၊၊ ထိုအေတြးမ်ိဳး ၀င္ခဲ့သည္၊၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူ စစ္အစိုးရ ေၾကာင့္ ျမန္မာလူမ်ိုဳးမ်ားသည္ ဆင္းရဲေသာ နိုင္ငံမွ လာသည့္လူမ်ား အျဖစ္နိုင္ငံေပါင္းစံုတြင္ သိမ္ငယ္ ေနရသည္၊၊ ျမန္မာပါ့စပို ့စ္ ကိုင္ျပီး နိုင္ငံၿခား ခရီးသြား ၾကည့္ လွ်င္ ဗီဇာစေလွ်ာက္သည့္အခ်ိန္မွစျပီး လက္ေတြ ့သိ္ေပလိမ့္မည္၊၊

Myanmar said...

လိုရင္းကိုေျပာရလွ်င္ စြမ္းအားရွင္/ၾကံဖံြ ့ လူအမ်ိဳးအစား မ်ားသည္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူကို သတ္ရဲသည္၊၊ သံဃာကိုရိုက္ရဲ ၊ သတ္ရဲ သည္၊၊( ကြ်န္မမ်က္စိေရွ ့တြင္ ၾကံဳေတြ ့ျခင္းျဖစ္သည္၊၊) ထိုသူတို ့သည္ ေန ့စား 3000 က်ပ္ရသည္ဆိုပါစို ့၊၊ တလကို 90000 ခန္ ့ရေပမည္၊၊ သို ့ေသာ္ ထိုပိုက္ဆံ သည္ မည္ကဲ့သို ့ရွာေဖြ ျပီး ရရိွထားသည့္ေငြေၾကး ျဖစ္သနည္း ဆိုသည္မွာ အေမးရွိလာသည္၊၊ မိမိ ဆန္ဒၿဖင့္မိမိဘာသာ အဓမ္မ အုပ္စုတြင္ ပါ၀င္ျပီး လူသတ္ ေသာအဖဲြ ့အစည္း၀င္အျဖစ္ သတ္မွတ္ သည္မွာလည္း မိမိဘာသာျဖစ္သည္၊၊ ထိုသူတို ့ကို နားလည္ရန္မွာ သာမန္လူတစ္ေယာက္အဖို ့အင္မတန္ မလြယ္ကူေသာ အရာသာျဖစ္ေပသည္၊၊ လူပီသေသာ လူဟူသည္မွာ ခံယူခ်က္ရိွရမည္၊၊ ကြ်န္မသည္ သာမန္ ္ျပည္သူ တစ္ေယာက္သာျဖစ္ေပသည္၊၊ မေသမီ စပ္ၾကား ေအးခ်မ္းစြာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အသက္ရွင္ လိုသည္၊၊ စစ္အာဏာရွင္တို ့ဧ၊၊္ ၀ါဒျဖန္ ့ခ်ီေရး အတိုင္း တည္ၿငိမ္ ၊ေအးခ်မ္းမွု ့ကို သာလိုလားပါသည္၊၊သို့ေသာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းမွု ့ကို ဖ်က္ဆီးေနသည္မွာ အမွန္တကယ္ မည္သူျဖစ္သနည္း၊၊ ကြ်န္မသည္ စစ္အစိုးရဧ၊၊္ နိွပ္စက္မွု ့ကို တုိက္ရိုက္ မခံရေသးလင့္ကစား၊ ေၿမာက္မ်ားလွစြာေသာ လူအမ်ားအၿပားသည္ စစ္အစိုးရဧ၊၊္ ရမ္းကား၊ ယုတ္မာ၊ အနိုင္က်င့္ခံရၿခင္းတို ့ကို အၾကိမ္ၾကိမ္ တိုက္ရိုက္ခံစားေနၾကရသည္၊၊ မိမိခ်စ္ခင္တြယ္တာေသာ သူအခ်ိဳ ့သည္ စစ္အစိုးရဧ၊၊္ အနိုင္ထက္အလူ ၿပဳမွု ့ကို ခံစားျပီး ေသဆံုးသြား ခဲ့သည္၊၊ သို ့မဟုတ္ ယခုတိုင္ တနည္းနည္းျဖင့္ မေရမတြက္ နိုင္ေသာေန ့မ်ားစြာတို ့တြင္ ခံစား ေနရ ဆဲျဖစ္သည္ ဆိုပါစို ့၊၊ ထိုသူတို ့ဧ၊၊္ နာက်င္ခံစား ရမွု ့ကို အဘယ္ကဲ့သို ့ေသာအရာျဖင့္ ျပန္လည္ နွစ္သိမ့္၊ ေျဖေဖ်ာက္ေပးပါမည္နည္း၊၊ ဥပမာ.. ဗံုးခဲြသည့္သူမွာ စစ္အစိုးရ ကိုယ္တိုင္ သာ ျဖစ္သည္ဆိုပါစို ့၊ ျပည္သူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ယုတ္မာ၊ ရက္စက္၊ ေကာက္က်စ္ေသာ အစိုးရ ဟုသိရိွထားေသာေၾကာင့္ ထို ့အတြက္ ထူးျပီးမအံ့ၾသမိပါ၊၊ ယုတ္မာျပီးရင္း ယုတ္မာသည္ဟုသာ မတြန္းလွန္ နိုင္မျခင္း မွတ္ယူရန္ရိွသည္၊၊ သို ့ေသာ္ ကြ်န္မဧ၊၊္အျမင္တြင္ ကြ်န္မအထက္တြင္ ေဖၚျပထား သကဲ့သို ့ စစ္အစိုးေၾကာင့္ အၾကိမ္ၾကိမ္ နာက်င္ခံစား ခဲ့ရသူ တစ္ ေယာက္ က လက္တံု ့ျပန္သည္ဆိုလွ်င္ ကြ်န္မ သည္ အၾကမ္းဖက္မွု ့ကို လက္မခံ၊ ဆန္ ့က်င္သည့္သူ တစ္ေယာက္ပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုသူတို ့ဧ၊၊္ မတရားျပဳခံရမွု ့နွင့္ နာက်င္မွု ့တို ့ကို အလိုလို စာနာ၊ နားလည္ခံစားေပးမိေပလိမ့္မည္၊၊ ျမန္မာလူမ်ိဳး တစ္ေယာက္ အေနၿဖင့္ မည္သူမွ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အေသခံ၊ အဖမ္းခံရပါကလည္း မေသမရွင္ အနိွပ္ စက္ ခံရမည္ ကို ရင္ဆိုင္ၾကရမည္ ္ျဖစ္ေသာ ေျကာင့္ အေပ်ာ္ သေဘာအေနျဖင့္ ခံစားခ်က္မ၇ိွဘဲ မည္သူမွ လုပ္လိမ့္ မည္မဟုတ္ဟု ယူဆမိ ပါသည္၊၊ အင္မတန္လည္း ရင္နင့္စရာေကာင္းပါသည္၊၊ ဖက္ဆစ္/နာစီ / စနစ္ ကိုတိုက္တဲ့အခါ တြင္ တစ္ခုတည္းေသာ ၿငိမ္းခ်မ္း ေသာနည္းျဖင့္သာ တြန္းလွန္ရင္း ေအာင္ျမင္ ခဲ့သည္ဟု ကြ်န္မ မထင္မိပါ၊၊ အခြင့္အခါ ေပးလွ်င္ေပးသကဲ့သို ့နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ရင္ဆိုင္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္၊၊ ထိုစနစ္ကို ရရာနည္းမ်ိုဳးစံုျဖင့္ တြန္းလွန္ရင္း ျပည္သူ ေတြ က်ဆံုးသြားရသည့္ အခါ ထိုတြန္းလွန္သူမ်ားကို အၾကမ္းဖက္သမား မ်ားလို ့ကြ်န္မ ကေတာ့ထင္မိမည္ မဟုတ္ပါ၊၊ ထိုအျပစ္မဲ့ က်ဆံုးခဲ့ရသူမ်ား အတြက္ ေၾကကဲြစြာ ၀မ္းနည္းစြာျဖင့္ အေရးေတာ္ပံုအတြင္း အသက္ေပးခဲ့သူမ်ားအျဖစ္ စာရင္းသြင္း ဂုဏ္ယူမိရံု သာပင္ရိွပါသည္၊၊

Myanmar said...

အၾကိမ္ၾကိမ္ မတရား ရမ္းကား ယုတ္မာ ေကာက္က်စ္ေသာ စစ္အစိုးရနွင့္ သူဧ၊၊္ အေပါင္းပါ လူတစ္စု တို ့ကို ၀မ္းေရးေၾကာင့္ ရမ္းကားမွု ့ကို ျပဳရပါသည္ဆိုျပီး နားလည္ေပးနိုင္ၾကလွ်င္ အၾကိမ္ ေပါင္း မ်ားစြာ မတရားခံစားခဲ့ရသည့္အတြက္ ေနာက္ဆံုး မခံနိုင္ေတာ့သည့္အဆံုး ျပန္လည္ လက္တံု ့ျပန္သည့္ သူမ်ားကိုလည္း ( အမွန္တကယ္တံု ့ျပန္ခဲ့သည္ဆိုလွ်င္ ) ထိုသူတို ့ကိုယ္စား လက္မခံနိုင္ သည့္တိုင္ ခံစားနားလည္ခြင့္လွ ြတ္ေပးမွသာ တရား မွ်တ ေပေတာ့မည္ ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္၊၊၊ ကြ်န္မသည္ ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ ေရွ ့မွ ရဲရဲ၀ံ၀ံ မပါ၀င္ရဲ ေသး ေသာေၾကာင့္ စြမ္းစြမ္းတမံ ကုယ္က်ိဳးစြန္ ့အနစ္နာခံ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္မိသည္၊၊ အလြန္အမင္း ဂုဏ္ယူမိသည္၊၊ ထိုကဲ့သို ့ေသာ သူမ်ားကဲ့သို ့မလုပ္ေဆာင္ နိုင္ေသး ေသာ္လည္း၊ ထိုသူတို ့ဧ၊၊္ေက်းဇူးကို ေစာင့္သိသည့္အေနျဖင့္ အာဏာရွင္မ်ား ဆက္လက္ ရပ္တည္နိုင္ေရးအတြက္ မည္သည့္နည္းနွင့္မွ် ဓါးရိုးကန္း၊ ေဒါက္တိုင္ အျဖစ္သို ့က်ေရာက္ခံမည္ မဟုတ္ပါ၊၊ မည္သည့္ အာဏာရွင္ မဆို ေဒါက္တိုင္မ၇ိွရင္ ၾကာရွည္မခံနိုင္ပါ၊၊ ထို ့ေၾကာင့္ ထိုကဲ့သို ့ေသာ အာဏာရွင္ ရပ္တည္နိုင္ေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးေနေသာ ေဒါက္တိုင္သမားမ်ားကိုလည္း မည္သည့္နည္းနွင့္မွ် နားလည္ေပးနိုင္လိမ့္မည္ ္မဟုတ္ပါ၊၊
ကိုေပါရဲ ့အာဏာရွင္ကဲ့သို ့ျပဳမူတတ္တဲ့သူေတြ အာဏာရလာခဲ့ရင္ဆိုတဲ ့စိုးရိမ္စိတ္နဲ ့အတူ ေစတနာ အျပည့္နဲ ေရးသားထားတဲ့ စာေတြအတြက္လဲ ေလးစားမိပါတယ္၊၊ အာဏာရွင္ကို မလိုလားေသာ ေၾကာင့္တြန္းလွန္ရင္း ေအာင္နိုင္ခဲ့ ျပီး ဒီမိုကေရစီ ရရိွလာသည့္အခါတြင္ အဘယ္ျပည္သူမွ အာဏာရွင္ လက္သစ္ကို ေခါင္းေဆာင္တင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ၊၊ ျပည္သူလူထုကို လံုၿခံဳမွု ့ေပးနိုင္ေသာ၊ တရားေသာ ဥပေဒေအာက္တြင္ က်င္းပေသာ မွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ျပည္သူကေရြးခ်ယ္ခြင့္ရိွေသာ ျပည္သူ ့ေခါင္းေဆာင္သည္သာ အာဏာရရိွလာပါေစဟု ဆန္ဒျပဳပါသည္၊၊

ko.ngaman said...

ko paw n friends
U all shouldn't debate seriously on this issue unless who is culprit, now I feel that u r accusing that pro-demo group is a culprit. Pls dn't do that.

Lun Lunn said...

ကိုေပါ ...

ကၽြန္ေတာ္ဆိုလိုခ်င္တာနဲ႔ ကိုေပါ နားလည္တာဟာ အနည္းငယ္ လြဲေနတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

အရင္ပို႔ေတြမွာ ကြန္မန္႔ေပးခဲ့သလိုပါပဲ တန္ျပန္တုိက္ခိုက္မႈ (သို႔) စစ္အာဏာရွင္ ၀ါဒ ျဖန္႕ခ်ိေသာ အၾကမ္းဖက္မႈတိုင္းကို ရႈတ္ခ်မွာ မဟုတ္ပဲ ေထာက္ခံသင့္ရင္ ေထာက္ခံမယ္လို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။ (ဒါေပမယ့္ လတ္တေလာ ဗံုးကြဲမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အားေပးတယ္လို႔ မေျပာခဲ့ပါဘူး။)

စစ္အာဏာရွင္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္ဖို႔ ၾကိဳးစားတဲ့ေနရာမွာ လူတိုင္း အယူအဆ အနည္းအမ်ား လြဲႏိုင္ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အႏွစ္သာရကို ေသခ်ာေလ့လာ၊ ခိုင္မာ စြဲျမဲစြာ ယုံၾကည္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းစြာ တိုက္ပြဲ၀င္ေနသူ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြ ေနာက္လိုက္ေကာင္းေတြ ရွိသလို၊ ဒီမိုကေရစီနည္းစစ္စစ္ႏွင့္မွ ရရွိမည္ဟု မယံုၾကည္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားေသာ ကိုယ္ပိုင္ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း အစရွိေသာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ေၾကာင့္ တန္ျပန္ တိုက္ခိုက္မႈ (သို႔) ေတာ္လွန္မႈတို႔ ေပၚေပါက္လာရျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ခံစားနားလည္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ တန္ျပန္တိုက္ခိုက္သူ၊ ေတာ္လွန္သူတိုင္းကို အာဏာရွင္ (သို႔) အာဏာရွင္ထက္ ဆိုးႏိုင္မယ့္သူလို႔ သတ္မွတ္တာကို လက္မခံႏိုင္ျခင္းပါ။

ကိုေပါဆိုခဲ့သလို ... " ဒီလူေတြ အာဏာရလာတဲ့တခ်ိန္မွာ အထက္က အာဏာရွင္ေတြ နည္းတူ အက်င့္ပ်က္လာခဲ့ရင္ လက္ယဥ္ေနတဲ့သူေတြပီပီ အျမင္မတူသူေတြကုိ အၾကမ္းဖက္ႏွိပ္ကြပ္ဖုိ႔ကုိ သူတုိ႔ လက္ရြံ႕မွာမဟုတ္ဘူး။ အခု အာဏာမရွိခင္မွာေတာင္ လက္မရြံ႕သမားဘဝကုိ ခံယူေနခ်င္ေနၾကတယ္ မဟုတ္ပါလား။" ... ဆိုတဲ့ အယူအဆကိုလည္း လက္မခံႏိုင္ပါ။

ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခဲ့သလိုပါပဲ တန္ျပန္တိုက္ခိုက္သူေတြဟာ ... " ဒီမိုကေရစီအရ နည္းလမ္းက်ခ်င္မွ က်မယ္၊ ဥပေဒအရ လႊဲေခ်ာ္ရင္ လႊဲေခ်ာ္မယ္။" ... အလိုလို ေသြးဆာေနသူေတြ မဟုတ္သလို၊ ရက္စက္ယုတ္မာေနသူေတြလည္း မဟုတ္ပါ။ (အဲဒီလို ေတာ္လွန္သူေတြထဲမွာ စစ္အာဏာရွင္ေတြေၾကာင့္ ဘ၀ေတြ အဖတ္ဆယ္မရေအာင္ အၾကိမ္ၾကိမ္ ေၾကြမြ ပ်က္စီးခဲ့ရသူေတြလည္း ပါမွာပါ။)

ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕ ခံစားခ်က္ (သို႔) အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ေတာ္လွန္မႈပံုစံကို တရားဥပေဒတို႔၊ ဒီမိုကေရစီစံတို႔နဲ႔ အျမဲတိုင္းတာျပီး ရက္ရက္စက္စက္ အျပစ္မတင္ေစခ်င္တာပါ။

ဥပမာ ... အခု အခ်ိန္မွာ စစ္အာဏာရွင္(ေတြ)ကို သတ္တဲ့သူဟာ တရားဥပေဒအရ ေသဒဏ္ထိက်ႏိုင္ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အဲ့ဒီသတ္တဲ့သူကို အျပစ္ျမင္မွာ
မဟုတ္သလို ဘယ္ေတာ့မွ ရႈတ္ခ်မွာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။

Ko Paw said...

Ko Nga.Man,

မွန္ပါတယ္။ ဗုံးလက္သည္က ဘယ္သူလဲဆုိတာ တပ္အပ္မေျပာႏုိင္တဲ့အေနအထားပါ။ နအဖ လက္ခ်က္လည္း အမ်ားႀကီးျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ က်ေနာ္ကလည္း အဲသည္လုိပဲ ယူဆခ်င္ပါတယ္။ ဟုိးယခင္ ေရွးပေဝသဏီက ေပါက္ခဲ့ဖူးတဲ့ ဗုံးမ်ားအတြက္ နအဖလက္ခ်က္လုိ႔ပဲ ေတာက္ေလွ်ာက္ ယုံၾကည္လာခဲ့သူပါ။

သုိ႔ေသာ္ ကေန႔ဗုံးေပါက္ကြဲမႈျဖစ္စဥ္ေတြမွာ ေပၚေပၚထင္ထင္ ဝုိင္းဝန္း႐ႈံ႕ခ်ၾကရမယ့္အစား ဤဗုံးေပါက္ကြဲမႈမ်ားကုိ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထုိက္ေသာ ဗုံးမ်ားသဖြယ္ ဝမ္းသာအားရ ေထာက္ခံေရးသားျပေနေသာ အတုိက္အခံ ဘေလာ့ဂ္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ အတုိက္အခံအျမင္တခ်ဳိ႕ ရွိေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီပုိ႔စ္မ်ားကုိ ေရးသားေနရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဆုိပါ အတုိက္အခံေတြအခ်ဳိ႕ အေနနဲ႔ သူတုိ႔ေဖာက္တာမဟုတ္ခဲ့ရင္ (နအဖ လက္ခ်က္ ျဖစ္ႏုိင္ဖုိ႔အေျခအေန မ်ားတဲ့ အေနအထားမွာ) “သူမ်ား မစင္ပုံ ကားယားခြ” ဆုိသလုိ ဘာေၾကာင့္ အေခ်ာင္ၾကားကေန ဝင္ေရာက္၍ အားရဟစ္ေႂကြးျပေနရပါသလဲဆိုတာ က်ေနာ္ စဥ္းစားလုိ႔မရဘူး။ ဒါဆုိရင္ သူတုိ႔ဆန္႔က်င္ပါတယ္ဆုိတဲ့ နအဖ လုပ္ရပ္ကုိပဲ ေနာက္ကေန တနည္းတဖုံ ေထာက္ခံျပသလုိ ျဖစ္မသြားဘူးလား။

ေနာက္ထပ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခတခုက ဒီလုပ္ရပ္မွာ အျပစ္မဲ့ျပည္သူေတြ ၾကားက အေခ်ာင္ပါသြားလုိ႔သာ သူတုိ႔လုပ္တယ္လုိ႔ ေပၚေပၚထင္ထင္ တာဝန္မခံရဲၾကပုံ ရတယ္။ သူတုိ႔ဆုိရင္လည္း ဒါမ်ဳိး လုပ္မိမွာပဲလုိ႔ ေပၚတင္ဝန္ခံေျပာၾကားေနၾကတဲ့ ျပည္ပေရာက္အတုိက္အခံ အျမင္ေတြ၊ အင္တာဗ်ဴးေတြကုိ နားေထာင္ရတဲ့အတြက္ ဒီေဆာင္းပါးေတြကုိ ေရးေနရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းပါဗ်ဳိး။

Ko Paw said...

လြန္လြန္းေရ....

(လြန္လြန္း)....အရင္ပို႔ေတြမွာ ကြန္မန္႔ေပးခဲ့သလိုပါပဲ တန္ျပန္တုိက္ခိုက္မႈ (သို႔) စစ္အာဏာရွင္ ၀ါဒ ျဖန္႕ခ်ိေသာ အၾကမ္းဖက္မႈတိုင္းကို ရႈတ္ခ်မွာ မဟုတ္ပဲ ေထာက္ခံသင့္ရင္ ေထာက္ခံမယ္လို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။ (ဒါေပမယ့္ လတ္တေလာ ဗံုးကြဲမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အားေပးတယ္လို႔ မေျပာခဲ့ပါဘူး။)

(ကုိေပါ) ....က်ေနာ္႔ပုိ႔စ္ေတြကလည္း လတ္တေလာ ဗုံးကြဲမႈေတြနဲ႔ ေနာက္ကြယ္ကသေဘာထားေတြကုိ ႐ႈံ႕ခ်ထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ လြန္လြန္းအေနနဲ႔ လတ္တေလာ ဗုံးကြဲမႈေတြကုိ အားမေပးဘူးဆုိရင္ ယခု ပုိ႔စ္ေတြမွာ က်ေနာ့္သေဘာထားအတုိင္းပဲ ရွိမယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္။

(လြန္လြန္း)...... စစ္အာဏာရွင္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္ဖို႔ ၾကိဳးစားတဲ့ေနရာမွာ လူတိုင္း အယူအဆ အနည္းအမ်ား လြဲႏိုင္ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အႏွစ္သာရကို ေသခ်ာေလ့လာ၊ ခိုင္မာ စြဲျမဲစြာ ယုံၾကည္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းစြာ တိုက္ပြဲ၀င္ေနသူ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြ ေနာက္လိုက္ေကာင္းေတြ ရွိသလို၊ ဒီမိုကေရစီနည္းစစ္စစ္ႏွင့္မွ ရရွိမည္ဟု မယံုၾကည္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားေသာ ကိုယ္ပိုင္ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း အစရွိေသာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ေၾကာင့္ တန္ျပန္ တိုက္ခိုက္မႈ (သို႔) ေတာ္လွန္မႈတို႔ ေပၚေပါက္လာရျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ခံစားနားလည္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ တန္ျပန္တိုက္ခိုက္သူ၊ ေတာ္လွန္သူတိုင္းကို အာဏာရွင္ (သို႔) အာဏာရွင္ထက္ ဆိုးႏိုင္မယ့္သူလို႔ သတ္မွတ္တာကို လက္မခံႏိုင္ျခင္းပါ။


(ကုိေပါ) .....ေတာ္လွန္သူတုိင္းကုိ အာဏာရွင္ (သုိ႔) အာဏာရွင္ထက္ ဆုိးႏုိင္မယ့္သူဟု မေျပာခဲ့ပါ။ အၾကမ္းဖက္နည္း (Terrorism)ကုိ သုံး၍ တုိက္ခုိက္သူမ်ားကုိသာ ရည္ၫႊန္းေျပာဆုိေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိလုပ္ရပ္မ်ားကုိ လြန္လြန္းကုိယ္တုိင္ မေထာက္ခံဘူးလုိ႔ အေပၚမွာ ဆုိခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႔လုပ္ရပ္ကုိ မေထာက္ခံဘူးလွ်င္ သူတုိ႔ကုိ ကာကြယ္ေနစရာ အေၾကာင္းမရွိပါ။

(လြန္လြန္း)....ကိုေပါဆိုခဲ့သလို ... " ဒီလူေတြ အာဏာရလာတဲ့တခ်ိန္မွာ အထက္က အာဏာရွင္ေတြ နည္းတူ အက်င့္ပ်က္လာခဲ့ရင္ လက္ယဥ္ေနတဲ့သူေတြပီပီ အျမင္မတူသူေတြကုိ အၾကမ္းဖက္ႏွိပ္ကြပ္ဖုိ႔ကုိ သူတုိ႔ လက္ရြံ႕မွာမဟုတ္ဘူး။ အခု အာဏာမရွိခင္မွာေတာင္ လက္မရြံ႕သမားဘဝကုိ ခံယူေနခ်င္ေနၾကတယ္ မဟုတ္ပါလား။" ... ဆိုတဲ့ အယူအဆကိုလည္း လက္မခံႏိုင္ပါ။

ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခဲ့သလိုပါပဲ တန္ျပန္တိုက္ခိုက္သူေတြဟာ ... " ဒီမိုကေရစီအရ နည္းလမ္းက်ခ်င္မွ က်မယ္၊ ဥပေဒအရ လႊဲေခ်ာ္ရင္ လႊဲေခ်ာ္မယ္။" ... အလိုလို ေသြးဆာေနသူေတြ မဟုတ္သလို၊ ရက္စက္ယုတ္မာေနသူေတြလည္း မဟုတ္ပါ။ (အဲဒီလို ေတာ္လွန္သူေတြထဲမွာ စစ္အာဏာရွင္ေတြေၾကာင့္ ဘ၀ေတြ အဖတ္ဆယ္မရေအာင္ အၾကိမ္ၾကိမ္ ေၾကြမြ ပ်က္စီးခဲ့ရသူေတြလည္း ပါမွာပါ။)


(ကုိေပါ)...... သာမန္ျပည္သူေတြ ေသဆုံးရတဲ့ လုပ္ရပ္ကုိ ေထာက္ခံေနၾကသူေတြဟာ ေသြးဆာသူေတြမဟုတ္ရင္ ဘယ္လုိလူမ်ဳိးေတြပါလဲ။ လြန္လြန္းကုိယ္တုိင္ အေပၚမွာ ေျပာခဲ့တယ္မဟုတ္လား။ ဒီဗုံးေပါက္ကြဲမႈေတြကုိ မေထာက္ခံပါဘူးဆုိတာ။ ဒါဆုိ ဒီလုပ္ရပ္ေတြဟာ အတုိက္အခံဖက္က စနက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ လြန္လြန္းအေနနဲ႔ ဒီလူေတြရဲ႕ အလားတူလုပ္ရပ္ေတြကုိ ေထာက္ခံေရးသားေနစရာ အေၾကာင္းမရွိဘူးလုိ႔ ျမင္မိပါတယ္။

Ko Paw said...

(လြန္လြန္း).....ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕ ခံစားခ်က္ (သို႔) အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ေတာ္လွန္မႈပံုစံကို တရားဥပေဒတို႔၊ ဒီမိုကေရစီစံတို႔နဲ႔ အျမဲတိုင္းတာျပီး ရက္ရက္စက္စက္ အျပစ္မတင္ေစခ်င္တာပါ။

(ကုိေပါ).... ေတာ္လွန္မႈပုံစံဆုိတာမွာ အၾကမ္းဖက္မႈ မပါပါ။ တရားဥပေဒဆုိတာထက္ တရားမွ်တမႈ ေပတံဆုိရင္ ပုိမွန္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ဟာ မ်က္စိတလုံးအတြက္ မ်က္စိတလုံး၊ အသက္တေခ်ာင္းအတြက္ အသက္တေခ်ာင္း အဲဒီလုိ စည္းမရွိကမ္းမရွိ လက္တုန္႔ျပန္တတ္တဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးကုိ အလုိမရွိပါ။ ဒါဟာ မယဥ္ေက်းတဲ့ အ႐ုိင္းေခတ္က ဥပေဒသ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အခုလုိ ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းေတြ၊ သာမန္ျပည္သူေတြကုိ “မေကာင္းသူထိပ္၊ ေကာင္းသူထိပ္” ဆုိၿပီး စြတ္ရြတ္ဗုံးခြဲတဲ့လုပ္ရပ္က ပုိဆုိးပါေသးတယ္။ လုပ္သူကတျခား၊ ခံရသူက တျခား။ လြန္လြန္းတုိ႔ေျပာသလုိ မိသားစုနစ္နာရလုိ႔ လက္တုန္႔ျပန္ေၾကးဆုိရင္ အဲဒီ ဗုံးခြဲမႈမွာ ပါသြားတဲ့ သူေတြရဲ႕ မိသားစုေတြက ဗုံးခြဲသူေတြရဲ႕ မိသားစုေတြကုိ ျပန္ၿပီး ဗုံးခြဲ။ ဒီလုိနဲ႔ပဲ အၾကမ္းဖက္သံသရာစက္ဝန္းက မရပ္ေတာ့ဘူးေပါ႔။

(လြန္လြန္း) .... ဥပမာ ... အခု အခ်ိန္မွာ စစ္အာဏာရွင္(ေတြ)ကို သတ္တဲ့သူဟာ တရားဥပေဒအရ ေသဒဏ္ထိက်ႏိုင္ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အဲ့ဒီသတ္တဲ့သူကို အျပစ္ျမင္မွာ
မဟုတ္သလို ဘယ္ေတာ့မွ ရႈတ္ခ်မွာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။


(ကုိေပါ) .... အခုေျပာတဲ့ေနရာမွာ စစ္အာဏာရွင္(ေတြ)နဲ႔ သိမ္းႀကဳံးေျပာေနတာေတြ႕ရပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္ေတြဆုိတာ ဘယ္သူေတြပါလဲ။ အဲဒီအထဲမွာ ဘယ္သူေတြပါသလဲ။ တိတိက်က် ေျပာပါ။ သႀကၤန္ဗုံးမွာ ေသဆုံးသြားရသူေတြ အားလုံးဟာ စစ္အာဏာရွင္ေတြလား။ လြဳိက္ေကာ္ရဲစခန္းမွာ ေသဆုံးသြားရတဲ့ ရဲတပ္သားေတြဟာ စစ္အာဏာရွင္ေတြလား။ ေဒါက္တုိင္ဆုိတဲ့လူအမ်ဳိးအစားေတြမွာေရာ ဘယ္သူေတြပါသလဲ။ ႀကံ႕ဖြံ႕ထဲေရာက္ေနၾကသူအားလုံးဟာ ေဒါက္တုိင္ေတြလား။ အဲဒီလူေတြထဲက လူတုိင္းဟာ အၾကမ္းဖက္ ဗုံးခြဲသတ္သင့္ေလာက္တဲ့ အျပစ္တစုံတရာ က်ဴးလြန္ထားမိလုိ႔ပါလား။

လြန္လြန္တုိ႔ တည္ေဆာက္ခ်င္တဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းဟာ ဘယ္လုိ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းလဲ က်ေနာ္နားမလည္ႏုိင္ေအာင္ပဲ။ စစ္အာဏာရွင္ရဲ႕ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္၊ တရားမဲ့တဲ့လုပ္ရပ္ကုိ မေထာက္ခံႏုိင္လုိ႔ ေတာ္လွန္ေနတယ္ဆုိၿပီး ကုိယ့္ဘက္သားေတြက ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္၊ တရားမဲ့တဲ့လုပ္ရပ္(အဓမၼ လုပ္ရပ္)ေတြကုိ က်ဴးလြန္ရင္ေတာ့ မ်က္စိမွိတ္ထားမယ္ဆုိတဲ့ သေဘာျဖစ္ေနတယ္။ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိတာ လူတုိင္းအတြက္ျဖစ္သလုိ၊ တရားမွ်တမႈဟာလည္း လူတုိင္းအတြက္ပါဘဲ။

Lun Lunn said...

ကိုေပါေရ ...

ကိုေပါ ဆိုလိုရင္းကို ကၽြန္ေတာ္ အျပည့္အ၀ နားလည္ပါတယ္။

စစ္အာဏာရွင္ (ေတြ) ဆိုတာ အထက္ပိုင္းကေန ရက္စက္ယုတ္မာစြာ စီမံခန္႔ခြဲေနတဲ့ အာဏာရႈးတစ္စုကို ဆိုလိုတာပါ။

ေဒါက္တိုင္ေတြ ဆိုရာမွာလည္း အထက္မွာ ဆိုခဲ့သလို မိုးခါးေရကို စိတ္တိုင္းက် ေသာက္သံုးသူေတြကို ဆိုလိုတာပါ။

စစ္မွန္တဲ့ တရားမွ်တမႈကို လူတိုင္း လိုခ်င္ၾကတာခ်ည္းပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒီအခ်ိန္ေရာက္ဖို႔ေတာ့ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူလူထုေတြရဲ႕ အသက္ေတြ၊ ဘ၀ေတြကို ေတာ္ေတာ္ၾကီးကို စေတးရဦးမွာပါ။

UN မွာ ျမန္မာ့အေရး ေဆြးေႏြးရင္ေတာင္ China & Russia တို႔ေၾကာင့္ အျမဲ ပ်က္ခဲ့ရေသးတာ။ ဒါကမၻာ့အလယ္မွာ ေပၚတင္ၾကီး မတရားမႈပါ။ ဒါေၾကာင့္ ၾကီးႏိုင္ငယ္ညွင္းကိစၥေပ်ာက္ကင္းျပီး စစ္မွန္တဲ့ တရားမွ်တမႈနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ လူေဘာင္ေလာကကို ရရွိဖို႔ဆိုတာ ေတာ့္ေတာ့္ကို ၾကိဳးစားရဦးမွာပါ။

ဒီအေၾကာင္းအရာေတြကို ေဆြးေႏြးရင္ ျပီးႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ (ေနာက္မွ ေအးေအးေဆးေဆး ေဆြးေႏြး ဖလွယ္ၾကတာေပါ့။)

ကိုေပါတို႔ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္နဲ႔ အနည္းငယ္ ကြာျခားတာကလြဲရင္ (တစ္ခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမွာ နားလည္မႈေပးျခင္း အနည္းငယ္ ကြဲလြဲမႈ) က်န္တဲ့ ရပ္တည္ခ်က္က အတူတူပါပဲ။

ပိတ္ရက္ရွည္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ။

Anonymous said...

ျငိမ္းခ်မ္းစြာတိုက္ပြဲ၀င္မယ္ဆိုတဲ့သူရဲေကာင္းၾကီးေတြ။ခင္ဗ်ားတို့စစ္ေၾကာေရးမွာႏွိပ္စက္တာခံဖူးလား၊ခင္ဗ်ားတို့အေဖေတြ။အကိုေတြ။ေထာင္ထဲမွာေသေအာင္ညွင္းဆဲတာခံဖူးလား။မခံစားဖူးဘဲေလေတြနဲ့ေ၀ဖန္မေနပါနဲ့လား။ခင္ဗ်ားတို့မခံစားရတာေတြ။မခံစားဖူးတာေတြကိုသူတို့ေတြနာနာက်င္က်င္နဲ့ခံစားေနၾကရတယ္ဆိုတာခင္ဗ်ားတို့ကိုသိေစခ်င္တယ္။

မိတ္ေဆြ…. စကၤာပူႏုိင္ငံသား ခံယူဖုိ႔ စိတ္ကူးေနသလား။ ဒီစာကုိ အရင္ဖတ္ၾကည့္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါရေစ။စကၤာပူႏုိင္ငံေရး တေစ့တေစာင္း သိေကာင္းစရာ...
Websites
Blogs