“ကံဆုိးသူေမာင္ရွင္”

Share |
“ကံဆုိးသူေမာင္ရွင္” ဟူသည့္ ေဝါဟာရကုိ ျမန္မာစကားတြင္ မၾကာခဏ သုံးစြဲၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ဤေဝါဟာရသည္ ေရငန္ပုိင္ရွင္ ဦးရွင္ႀကီး(ေမာင္ရွင္)၏ ဘဝဇာတ္လမ္းက ဆင္းသက္လာသည္ဟု ယူဆဖြယ္ရွိသည္။ ဇာတ္လမ္းကုိ လုိသေလာက္သာ အတုိခ်ဳံးေျပာရေသာ္ မိန္းမလွကၽြန္းတြင္ သြားေရာက္ကာ ထင္းခုတ္ၾကေသာ ေမာင္ရွင္တုိ႔၏ ေလွကုိ ထုိကၽြန္းတြင္ရွိေသာ နတ္သမီးကေလးမ်ားက ေမာင္ရွင္၏ ေစာင္းသံ၌ သာယာၿငိတြယ္သြားမိသည့္အေလ်ာက္ အျပန္ခရီးတြင္ ေလွမထြက္ႏုိင္ေအာင္ ဆြဲထားၾကသည္ဆုိ၏။ ထုိအခါ ေလွသူႀကီးက မည္သူ၏ ကံဆုိးမုိးေမွာင္က်မႈေၾကာင့္ ေလွမထြက္ႏုိင္ရသနည္းဟု မဲခ်ရွာေဖြလုိက္ေသာအခါ ကံဆုိးသူမွာ ေမာင္ရွင္ျဖစ္ေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေလွသားမ်ားသည္ ေမာင္ရွင္ကုိ ေရတြင္ ခ်ရစ္ကာ ေလွထြက္သြားၾကသည္။ ဇာတ္လမ္းအဆုံးတြင္ နတ္သမီးေလးမ်ားက ေမာင္ရွင္အား ေပြ႕ယူကာ ကၽြန္းေပၚသုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားၾကသည့္အတြက္ ေမာင္ရွင္သည္ အရွင္လတ္လတ္ နတ္ျဖစ္သြားသည္ဟု အဆုိရွိသည္။ (ဤ အတၳဳပၸတၱိ အက်ဥ္းအတြက္ ေရႊအျမဳေတမဂၢဇင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေမာင္သန္းေဆြ(ထားဝယ္)၏ “ျပည္လွေဖႏွင့္ေစာင္းေတာ္ရွင္” ေဆာင္းပါးကုိ ကုိးကားပါသည္။)

ကံဆုိးသူေမာင္ရွင္ဆုိေသာ စကားအတုိင္း ကံဆုိးသျဖင့္ ေရတြင္ အခ်ခံရဖုိ႔ (ေရထဲပစ္ခ်ခံရဖုိ႔) မဲက်သည္။ သုိ႔ေသာ္ အရွင္လတ္လတ္ နတ္ျဖစ္သြားျခင္း၊ နတ္သမီးေတြအၾကားတြင္ “မေခ်ာတသုိက္ႏွင့္ကုိယ္တေယာက္” ျဖစ္ခြင့္ရျခင္းတုိ႔ကုိ ေထာက္ေသာ္ အမွန္တကယ္ ကံဆုိးသည္ေလာ၊ ကံထူးသည္ေလာ ေျပာရေတာ့ခက္သည္။

ရွိေစေတာ့။ ဤေဆာင္းပါးတြင္ ေဆြးေႏြးလုိေသာအခ်က္မွာ လူအမ်ားအက်ဳိးအတြက္ တစုံတေယာက္၏ အသက္အား စေတးသည့္ (ယဇ္ပူေဇာ္သည့္) အခ်က္ကုိ ျဖစ္သည္။ ေမာင္ရွင္၏ အျဖစ္မွာ ကံဆုိးမုိးေမွာင္က်ကာ မဲေပါက္သျဖင့္ ေရခ်ခံရသည္။ ထုိ႔အတြက္ သူ႕သေဘာႏွင့္သူ လုိလုိလားလား ေဗာ္လံတီယာ(volunteer)လုပ္ကာ ေရခ်ခံသည္ဟု မဆုိႏုိင္။ အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ ေမာင္ရွင္၏ အသက္အား သူ႕ဆႏၵ မပါဘဲ အတင္းစြန္႔ခုိင္းသည္ဆုိလွ်င္ ထုိလုပ္ရပ္သည္ တရားမွ်တေသာလုပ္ရပ္ မျဖစ္ႏုိင္ ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ က်န္သူမ်ားကဲ့သုိ႔ တန္းတူညီမွ် အသက္ရွင္ပုိင္ခြင့္ကုိ ေမာင္ရွင္တေယာက္ မခံစားရေတာ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ မဲမႏႈိက္ဘဲ ေလွသူႀကီးက အာဏာသုံးကာ ေမာင္ရွင္အား ေရြးခ်ယ္လုိက္လွ်င္ ဤလုပ္ရပ္သည္ ပုိဆုိးေပသည္။

အလားတူပင္ ေမာင္ရွင္၏ ဇာတ္လမ္းႏွင့္ ဆင္ဆင္တူေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ဳိးမ်ားလည္း လူ႕သမုိင္းတြင္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ဖူးေလသည္။ ေရွးအခါက ႀကီးမားေသာ ေရာဂါ ကပ္ဆုိးႀကီးမ်ား၊ အစာေရစာ ငတ္မႈေခါင္းပါးမႈႀကီးမ်ား က်ေရာက္လာေသာအခါ (သုိ႔မဟုတ္) ငလွ်င္၊ မီးေတာင္၊ မုန္တုိင္းစသည့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ႀကီးမ်ား ႀကဳံေတြ႕လာေသာအခါ ထုိေဘးအႏၱရာယ္တုိ႔ ျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကုိ လူသားတုိ႔ ေကာင္းမြန္စြာ သေဘာမေပါက္ႏုိင္ၾကေသးသည့္အေလ်ာက္ နတ္ဘုရားတုိ႔၏ အမ်က္ေဒါသေၾကာင့္ျဖစ္ရသည္ဟုသာ ေကာက္ခ်က္ဆြဲၾကသည္။ ထုိအခါမ်ဳိးတြင္ နတ္ဘုရားတုိ႔၏ အမ်က္ေဒါသ ေျပရာေျပေၾကာင္းအတြက္ လူအခ်ဳိ႕၏ အသက္အား သတ္ျဖတ္ကာ ယဇ္ပူေဇာ္ပသသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကုိျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သမုိင္းအေထာက္အထားမ်ားအရ သိရွိရသည္။

ယေန႔ အသိပညာႏွင့္ သိပၸံပညာထြန္းကားလာေသာ ေခတ္တြင္ ထုိေဘးအႏၱရာယ္အသြယ္သြယ္တုိ႔ ျဖစ္ပြားရေသာ အေၾကာင္းရင္းခံကုိ ေသခ်ာက်နစြာ သိလာၾကၿပီးသည့္ေနာက္ကား ထုိသုိ႔ အဓိပၸါယ္မရွိေသာ ယဇ္ပူေဇာ္ပသမႈမ်ဳိးမွာ ကမၻာ့ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၌ တိမ္ေကာသြားေလသည္။

သုိ႔ေသာ္ ထုိသုိ႔ ယဇ္ပူေဇာ္သည့္ အယူအဆသည္ လုံးဝ ပေပ်ာက္သြားသည္ကား မဟုတ္ေခ်။ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္က်င့္သုံးဆဲျဖစ္ၿပီး အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္မူ အျခားအသြင္တမ်ဳိးအေနျဖင့္ ျပန္လည္ ေပၚေပါက္လာသည္။

“လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအက်ဳိးအတြက္၊ လူအမ်ားအက်ဳိးအတြက္ လူတေယာက္၏ ရပုိင္ခြင့္ အခြင့္အေရးကုိ စေတးရမည္” ဆုိသည့္ မွားယြင္းေသာ အယူအဆတရပ္သည္လည္း အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ အျမစ္တြယ္လာသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

ဤေနရာတြင္ စေတးျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ေပးဆပ္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) စြန္႔လႊတ္ျခင္း အေၾကာင္းကုိ ေရွးဦးစြာ ရွင္းလင္းရန္လုိအပ္သည္။ လူတေယာက္သည္ အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ မိမိအက်ဳိးကုိ မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ စြန္႔လြႊတ္ျခင္း၊ ေပးဆပ္ျခင္း၊ စေတးျခင္းျဖစ္ပါက ထုိလုပ္ရပ္သည္ အင္မတန္ မြန္ျမတ္သည့္အလုပ္ျဖစ္သည္။ သူေတာ္စင္၊ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား၏ က်င့္စဥ္ျဖစ္သည္။ ထုိလုပ္ရပ္မ်ဳိးကုိ ခ်ီးက်ဴးထုိက္သည္။ ေက်းဇူးတင္ထုိက္သည္။

သုိ႔ေသာ္ အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ေခါင္းစဥ္တပ္ကာ တစုံတေယာက္ကုိ ကာယကံရွင္၏ သေဘာဆႏၵမပါဘဲ အျခားသူမ်ားက ဖိအားေပး၍ စြန္႔လႊတ္ခုိင္းျခင္းျဖစ္ပါက ထုိအျပဳအမူသည္ တရားမွ်တမႈမရွိေသာ၊ အက်ည္းတန္ေသာ၊ ခ်ဳပ္ျခယ္ကန္႔သတ္ေသာ၊ အင္အားသုံးအႏုိင္က်င့္သည့္ အဓမၼလုပ္ရပ္သာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ ယဇ္ပူေဇာ္ေသာ လုပ္ရပ္ႏွင့္ ဘာမွ်မျခားေတာ့ေခ်။ ထုိလုပ္ရပ္မ်ဳိးကုိ ႐ႈတ္ခ်ထုိက္သည္။ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ထုိက္သည္။

ျဖစ္သင့္သည္မွာ အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ အမ်ားစုဆႏၵႏွင့္အညီ ဆုံးျဖတ္လုပ္ကုိင္ၾကရမည္မွန္ေသာ္လည္း တဖက္တြင္ လူတဦးတေယာက္ခ်င္း၏ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ား၊ လူနည္းစု၏ တူညီေသာ အေျခခံရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရမည္။ လူတေယာက္၏ အခြင့္အေရးအား ခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရသည္ကုိ ျမင္လွ်င္ မိမိႏွင့္ မဆုိင္သလုိ မေနသင့္။ လူအမ်ားစုက ဝင္ေရာက္ ခုခံ ကာကြယ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိႏွင့္ မဆုိင္သလုိ ၿငိမ္ေနလုိက္ပါက တခ်ိန္တြင္ မိမိသည္လည္း ကံဆုိးသူေမာင္ရွင္ ျဖစ္လာႏုိင္ေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။

ဦးဝင္းတင္၏ “ဘာလဲဟဲ့ လူ႕ငရဲ” အမည္ရွိ စာအုပ္ထဲတြင္ တေနရာ၌ သူတုိ႔၏ ေထာင္တြင္းအစာငတ္ခံတုိက္ပြဲအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတဦးျဖစ္သူ ကုိဗလႀကီးအား သံေျခက်ဥ္းခတ္သျဖင့္ သူတုိ႔ တတုိက္လုံး (တုိက္-၃)က အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပၾကသည္။ ဦးဝင္းတင္ကုိ ေခါင္းစြပ္(မ်က္ႏွာဖုံးေသာ ေခါင္းစြပ္)ကုိ စြပ္ၿပီး ေထာင္စစ္ေၾကာေရးအခန္းကုိ ေခၚသြားသည္။ ထုိအခန္းတြင္ ဦးဝင္းတင္ကုိ တြဲဖက္ေထာင္ပုိင္ ဦးလူလွက စစ္ေမးသည္။ ဦးဝင္းတင္ အေရးအသားမူရင္းအတုိင္း ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပရလွ်င္...

...ဦးလူလွက ကရင္လူမ်ဳိး။ စကားေျပာျငင္သာတယ္။ ေမးခြန္းမ်ဳိးစုံေမးတယ္။ ေခ်ာက္လုံးေခ်ာ့လုံးေတြ အမ်ားႀကီးေျပာတယ္။

“ သူ႕သံေျခက်ဥ္းနဲ႔ ခင္ဗ်ားနဲ႔ ဘာဆုိင္လုိ႔လဲ”
“ေနာင္က်ရင္ သူ႕သံေျခက်ဥ္းက က်ဳပ္ေျခေထာက္ကုိ လာစြပ္မွာေပါ႔ဗ်”

ဦးလူလွက စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ေခါင္းခါတယ္။.....

ဦးဝင္းတင္၏ အယူအဆမွာ အင္မတန္ မွန္ကန္လွေပသည္။ အဆုိပါႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား၏ အခြင့္အေရးအတြက္ တုိက္ပြဲဝင္ေပးျခင္းသည္ အျခားႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလုံး၏ အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းလည္း ျဖစ္ေပသည္။ အကယ္၍သာ မဆုိင္သလုိၿငိမ္ေနလုိက္ၾကပါက တခ်ိန္တြင္ ထုိသံေျခက်ဥ္းသည္ မည္သည့္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား၏ ေျခေထာက္ကုိမဆုိ လာစြပ္ႏုိင္ေပသည္။

ထုိသုိ႔ ကုိယ္ႏွင့္မဆုိင္သလုိ မေနသင့္ပုံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဂ်ာမန္သင္းအုပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Martin Niemöller ေရးသားခဲ့ေသာ ကဗ်ာတပုဒ္ကုိ မူရင္းအတုိင္း ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။ Martin Niemöller သည္ နာဇီတုိ႔၏ ဖမ္းဆီးမႈကို ခံရၿပီး အက်ဥ္းစခန္းတြင္ ၁၉၃၇ မွ ၁၉၄၅ အထိ အဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသူျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္မတုိင္မီက နာဇီမ်ားအာဏာရလာၿပီးေနာက္ သူတုိ႔ႏွင့္ အျမင္မတူသူမ်ားကုိ တဖြဲ႕ၿပီးတဖြဲ႕ စတင္ ပစ္မွတ္ထားကာ ေခ်မႈန္းလာေသာအခါ ဂ်ာမဏီရွိ ပညာတတ္အမ်ားစုက ထုိကိစၥအေပၚ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္သည့္အတုိင္း ဘာတခုမွ ထိထိေရာက္ေရာက္ မလုပ္ေဆာင္ၾကပုံကုိ ရည္ၫႊန္းေရးဖြဲ႕ခဲ့သည့္ ကဗ်ာဟု အဆုိရွိပါသည္။

"THEY CAME FIRST for the Communists,
and I didn't speak up because I wasn't a Communist.

THEN THEY CAME for the Jews,
and I didn't speak up because I wasn't a Jew.

THEN THEY CAME for the trade unionists,
and I didn't speak up because I wasn't a trade unionist.

THEN THEY CAME for me
and by that time no one was left to speak up."

လူတုိင္း တခ်ိန္မဟုတ္ တခ်ိန္တြင္ ကံဆုိးသူေမာင္ရွင္၏ အျဖစ္မ်ဳိး မႀကဳံေတြ႕ၾကဖုိ႔ ဆုိရန္မွာ လူတဦးတေယာက္ခ်င္း၏ အခြင့္အေရးကုိ ေလးစားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ သူတပါးအခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရျခင္းကုိ ျမင္ေတြ႕ရပါက ကုိယ့္အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရသလုိပင္ ကူညီခုခံကာကြယ္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။

11 comments:

Moe Tain Nyo said...

ကၽြန္ေတာ္တို႕ လည္းအခုေတာ့ ကံဆိုးသူေမာင္ရွင္ ေတြထဲက တစ္ေယာက္ပါပဲ။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ ကိုယ့္ေဒသ ကိုယ့္လူမ်ိဳး ကိုယ့္မိသားစုနဲ႕ ေ၀းေနရတဲ့ ေမာင္ရွင္ေတါ ေပါ့ဗ်ာ။

ျဖိဳးေအာင္ said...

ဟုတ္ပါတယ္ ကိုေပါ..ဒါေပမဲ့ ေျပာေနတဲ့သူေတြက ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ျပင္ပမွာဆိုျပီး အထဲကလူေတြ အထဲနဲ့ အဆက္အသြယ္အျမဲရိွတဲ့သူေတြက အျမဲဆန္႕က်င္ဘက္ေျပာဘို႕ အေျကာင္းရွာေနေတာ့တာပဲ။
က်ေနာ့္သေဘာကေတာ့ အခ်င္းခ်င္းတြက္ကပ္ျပီး စကားနုိင္လုေျပာေနတာထက္ အားလုံးစုေပါင္းျပီး အတတ္နုိင္ဆုံး အဆုံးအရံွဳး နဲနဲနဲ့ ပြဲျပီးေအာင္ ျကိဳးစားလုိက္ခ်င္တာပါပဲ။ က်ရာေနရာက တတ္နိုင္တဲ့ဘက္က ျကိဳးစားျကရမွာေပါ့။ အျပင္ကလူကလဲ အျပင္မွာေနသားက်ေနတာ မ်ားပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ထဲ ဂြင္ေကာင္းခ်ိန္ေစာင့္ျပီး ျပန္၀င္ဘုိ့ အထဲကလူေတြကို အနစ္နာခံ အေသခံျပီး လွဳပ္ရွားခုိင္းေနတာမဟုတ္ဘူးဆုိတာ အားလုံးနားလည္ေအာင္ သက္ေသျပနုိင္ရင္ပိုေကာင္းမယ္ဗ်ေနာ္။ ဒါက်ေနာ္ထင္တာေျပာတာပါ..
ဒါေပမဲ့ သူတို့အထင္မလြဲဘဲ အားလုံးစိတ္တူကိုယ္တူ စည္းလုံးမွဳ႕ရေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္ရမွန္းမသိတာခက္ေနတယ္ဗ်။

Rita said...

အထဲနဲ႔ အဆက္အသြယ္႐ွိတဲ့လူေတြက အၿမဲဆန္႔က်င္ဘက္ ေျပာဖို႔ အေၾကာင္း႐ွာတာလို႔ ကိုယ္ေတာ့ မျမင္ဘူး။

အဲဒီေနရာမွာ အထဲနဲ႔ အဆက္အသြယ္ ႐ွိတဲ့လူေတြနဲ႔ အျပင္မွာ ေထာက္ပံ့ေၾကးယူၿပီး ေနၾကတဲ့ လူေတြ ျဖစ္ျဖစ္၊ refugee ခံၿပီး ေနၾကတဲ့ လူေတြျဖစ္ျဖစ္ အဲဒီႏွစ္ဘက္ အျမင္မတူၾကတာလို႔လဲ မထင္ဘူး။

ကိုယ္က် မလုပ္ႏိုင္ဘဲ ေအာ္ေနတာ ဘာအဓိပၸါယ္လဲ လို႔ ေမးခြန္းျပန္ထုတ္ေနတာလို႔ ထင္တယ္။ အျပင္က လူေတြက ေအာ္မွ အထဲက အဲဒီလုိ လုပ္ဖို႔ အသိဉာဏ္ပြင့္လင္း လာမွာလား။

ကိုယ့္အယူအဆကေတာ့ အထဲမွာ တခုခုျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာင္ အထဲက လူေတြမွာ သူတို႔ အသိဉာဏ္နဲ႔ သူတို႔၊ သူတို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ သူတို႔၊ သူတို႔ အသက္နဲ႔ သူတို႔ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ သူတို႔ ျဖစ္ၾကတာ။

အျပင္က လူေတြက ျဖစ္ပါ ျဖစ္ပါ ေအာ္တိုင္းလဲ ျဖစ္မွာ မဟုတ္ဘူး။ မျဖစ္ပါနဲ႔ သြားတားလဲ သူတို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ သူတို႔ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မွာပဲ။ ႐ွင္း႐ွင္းေျပာရရင္ ဒီက ဘယ္လုိ ေအာ္တယ္ ဘယ္ပံုေအာ္တယ္ ဆုိတာေတာင္ အထဲက ဘယ္လုိသိႏိုင္မွာ မို႔လို႔လဲ။ အျပင္က လူအခ်င္းခ်င္းသာ သိေနၾကတာ မဟုတ္လား။

ဒါျဖင့္ အျပင္က လူေတြက အထဲက လူေတြ တခုခုထျဖစ္ဖို႔ အက္ဂ်ဳကိတ္ လုပ္ေပးဖို႔ လုိတယ္ လို႔ ဘာျဖစ္လုိ႔ ထင္ေနၾကတာလဲ။

ကိုယ့္အျမင္ေျပာရရင္ေတာ့ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးခ်င္းယွဉ္ရင္ အထဲက လူေတြက ထမင္းရည္လ်က္ေနရပါေစဦးေတာ့ ပိုသာတယ္ ထင္တာပဲ။ (ဘယ္လုိလူေတြထက္ ပိုသာတယ္ ထင္တာလဲ ဆိုတာ ကိုယ္ဘာသာေတြးၾကည့္ႏိုင္မယ္ ထင္တယ္)

အျပင္ကလူေတြ အက္ဂ်ဴဂိတ္လုပ္မွ သိျမင္ပြင့္လင္းလာမယ္ထင္တာကို ဘယ္လုိမွ နားမလည္ႏိုင္ဘူး။ ပါးစပ္အယားေျပ႐ံုေအာ္ေနတယ္ လို႔ ျမင္တဲ့လူေတြက ေအာ္ေနတဲ့ အေၾကာင္းတရားကို ဆန႔္က်င္လုိ႔ မဆန္႔က်င္လုိ႔ မဟုတ္ဘူး။ ကိုယ္လည္း ဝင္မလုပ္ႏိုင္ဘဲနဲ႔ အက္ဂ်ဴကိတ္လုပ္မယ္ ငါတို႔ အက္ဂ်ဴကိတ္ လုပ္ေပးရမယ္ ဆုိတဲ့ အခ်ိဳးအခ်ိတ္ကိုသာ ေထာက္တာလို႔ ျမင္တယ္။

ဒါလုပ္ၾကဖို႔ ေအာ္တဲ့ေနရာမွာ အထဲက လုပ္ႏိုင္တဲ့ လူေတြ၊ လုပ္ေနတဲ့ လူေတြက ေအာ္တာနဲ႔ လံုးဝ လံုးဝ မတူဘူး။

အထဲကလူေတြကို ေသသြားမွာစိုးလို႔ ေအာ္မေနၾကနဲ႔ လို႔ က႐ုဏာနဲ႔ ေျပာေနတာလဲ မဟုတ္ဘူး။ ျပန္ဝင္ခ်င္လို႔ ေ႐ွ႕ကေနေသခိုင္းလဲ သူတို႔ ေသခ်င္မွျဖစ္တာ။ မေသနဲ႔ေျပာလည္း သူတို႔ ေသခ်င္ရင္ ထြက္ၾကမွာပဲ။

ေျပာတာကို ဆန္႔က်င္တယ္ဆိုတဲ့လူေတြဟာ ေျပာေနလို႔ ဆန္႔က်င္တာသာျဖစ္တယ္။

(ဒါလုပ္ၾကဖို႔ ေအာ္တဲ့ေနရာမွာ အထဲက လုပ္ႏိုင္တဲ့ လူေတြ၊ လုပ္ေနတဲ့ လူေတြကိုယ္တိုင္က ေအာ္တာနဲ႔ လံုးဝ လံုးဝ မတူဘူး။) အထဲကအဲလိုလူေတြသာ အဲလို ေအာ္ေနရင္ ေအာ္တာခ်င္းတူေပမဲ့ ခုနေအာ္တာကို ေထာက္ျပခ်င္တဲ့သူေတြ ဘာမွမေျပာပဲ ေနၾကလိမ့္မယ္။ ဘာလို႔ဆို အထဲကလူေတြရဲ႕ ေအာ္သံေနာက္မွာ လုပ္ရပ္ပါ ပါတာကိုး။

ျဖိဳးေအာင္ said...

အမရီတာေရ အျပင္ကလူဘာေျပာေျပာ အထဲကလူကသူ့သေဘာနဲ့သူ ဆုိရင္ အင္တာနက္ေတြကို နအဖက ဟိုျဖတ္သည္ျဖတ္လုပ္စရာလုိမယ္ေတာင္ က်ေနာ္မထင္မိဘူး။ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳ႕လုံး၀မရိွဘူးဆုိရင္ေျပာတာပါ။ အမလုိ အစစတတ္သိနားလည္တဲ့သူေတြ ျမန္မာျပည္ထဲမွာ အမ်ားၾကီးမွန္းသိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တုိ႕လုိဘာမွသိပ္မသိတဲ့သူက သန္းေပါင္း၅၀ေက်ာ္ထဲမွာ ပုိျပီးအေရအတြက္မ်ားေနမယ္ ထင္ပါတယ္။ မယုံရင္အမ ဒီတခါ ျမန္မာျပည္ျပန္တဲ့အခါ ေမြးရပ္ေျမနဲ႕ ရန္ကုန္တင္မကပဲ တျခား ေက်းရြာေလးေတြ၊ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားေလးေတြ ေတာင္ေပၚေဒသေတြ နွံ႕နံွ႕စပ္စပ္သြားၾကည့္ျပီး ေလ့လာသင့္တယ္။ အမလုိလူမ်ိဳး သူတို့နဲ့ ၂နာရီေလာက္စကားေျပာၾကည့္ရင္ သူတုိ့ဗဟုသုတ အေျခအေနကို သိလာပါလိမ့္မယ္။ က်ေနာ္က ေယဘူယ်ေျပာတာပါ။ ခြ်င္းခ်က္ဆိုတာေတာ့ ေနရာတုိင္းမွာ ရိွေနနိုင္ပါတယ္။
ျပည္တြင္းမွာ ရိွသမ်ွမီဒီယာေတြက နအဖအလုိက် ေရးျကေျပာျကရတာေလ။ သူတုိ့ကိုလဲ အျပစ္ေျပာလို႕မရဘူး နီးရာဓါးေၾကာက္ရတာကိုး
ဒီ့ေတာ့ အျပင္ေရာက္ေနသူေတြက ေျကာက္စရာဓါး မရိွတာကို အခြင့္ေကာင္းယူျပီး သိသမွ်ခံစားရသမွ်အမွန္တရားေတြ ဖြင့္ခ်ေ၀မွ်ျပီး အားေပးတဲ့ သေဘာပါပဲ။ အထဲကလူေတြတုိ႕ေလာက္မသိဘူးဆုိျပီး ဆရာျကီးလုပ္တာေတာ့မဟုတ္ျကပါဘူး။ က်ေနာ့္အျမင္ကိုေျပာတာပါ။
ဂရုဏာေဒါေသာနဲ႕ စကားေျပာေလာတဲ့သူေတြလဲ ရိွတာေပါ့။ အဆိုးအေကာင္းဆုိတာေတာ့ ေနရာတုိင္းမွာ ရိွစျမဲပါ။ နဲတာနဲ့ မ်ားတာပဲ ကြာတာပါ။
အျပင္ကလူက အက္က်ဴဂိတ္လုပ္မွ အထဲကလူေတြအားလုံး နားလည္မွာမဟုတ္မွန္း သိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္လုိလူမ်ိဳးက်ေတာ့ အျပင္ေရာက္လုိ႕ သူတုိ့ေရးတာေတြဖတ္မွ ပိုသိလာ ပိုျမင္လာတာအမွန္ပါပဲ။ အဲ့လုိသိလာေတာ့ အလည္ျပန္တဲ့အခါ ကိုယ့္လုိမသိတဲ့သူေတြကို အမွန္တရားျပန္ရွင္းျပနုိင္တာေပါ့..အထဲမွာတုန္းက နိုွင္းစရာမရိွခဲ့ေတာ့ ရိွသမွ်တခုထဲကိုပဲ အေကာင္းခ်ည္းမွတ္ခဲ့တာေပါ့။ မီးမလာလဲ မီးစက္နိွဳးရလို႕ နားညီးတာေလာက္ပဲစိတ္ပ်က္ခဲ့တာေလ။ ကိစၥတခုရိွလုိ႕ ရံုးျပင္ကႏၶားသြားရလဲ ငါ့လုိလူကိိုမ်ားေအးေအးေဆးေဆး အသနားခံ
မေတာင္းပဲ ကေလးအထာေလးေတြနဲ႕ ပညာလာျပေနတယ္ သူေတာင္းစားေပးမဲ့ ပိုက္ဆံထဲကရမယ္မွတ္ဆုိျပီးလဲ ျကုံး၀ါးရေကာင္းမွန္းမသိခဲ့ဘူး။ ေျသာ္ ရုံးပဲဟာ ေပးရမွာေပါ့လုိ႕ ေတြးခဲ့တာ။ ဘယ္ပုံစံနဲ့ေတာင္းေတာင္း က်ေနာ့္အတြက္ေတာ့ အတူတူပဲေလ။
အခုအျပင္ေရာက္မွ ဒါေတြက ငါတ႕ုိရဲ႕အေျခခံအက်ဆုံး အခြင့္အေရးေတြပါလားလုိ႕ေသခ်ာသိရတာဗ်။ သိလာေတာ့ က်န္ခဲ့တဲ့လူေတြကိုလဲ ၂၁ရာစုျကီးမွာ သူမ်ားတိုင္းျပည္ကလူေတြလိုပဲ ပုံမွန္လူသားတဦးရဲ႕အခြင့္အေရးေတြကို လက္သိပ္ထုိးတာေတြ ရွစ္ခုိးဦးတင္တာေတြမပါပဲ ပုံမွန္နည္းနဲ႕ရေစခ်င္တယ္။ ရေအာင္လုိ့ျကိဳးစားတိုက္တြန္းတဲ့သူေတြကိုလဲ ပါးစပ္ေျပာပဲဆိုျပီး မခ်ီးမြမ္းနိုင္ေတာင္ မရွဳတ္ခ်ခ်င္ဘူး။ ေပါက္ကရေျပာျပီး ထင္ရာလုပ္ေနတဲ့သူေတြကိုေတာင္ ကိုယ့္ဒုကၡေပးမွာစိုးလုိ႕ မေျပာရဲေသးတာဗ်ာ။
ေနာက္ျပီး အျပင္ကလူေတြက ေငြနဲ႕တတ္နိုင္သေလာက္ကူတာေတြလဲရိွပါေသးတယ္။ လက္ရိွခံစားေနရတာလဲ အထဲကသူေတြပဲမုိ႕ ကိုယ္လုိခ်င္ရင္ကိုယ္က်ိဳးစားဘို႕ပါပဲဗ်ာ..
က်ေနာ့္အျမင္ပါ။ က်ေနာ့္အေတြးေတြက မရီတာေလာက္ေတာ့ စတန္းဒတ္ျဖစ္မွာေတာ့မဟုတ္ဘူး။ ဒီေလာက္ပါပဲ။
ကိုေပါေရ ေဆာရီးပါ။ အကို့ပိုစ့္မွာ ၀င္ပြါးတာမ်ားသြားတယ္။

Anonymous said...

Good points , ko phyo aung.Agreed.

Unknown said...

ၿဖဳိးေအာင္ေျပာတာ သဘာ၀က်ပါတယ္၊၊ ကိုယ္လဲ ျမန္မာျပည္မွာ တုန္းက ဘာမွ ျမန္မာျပည္အျပင္ ေရာက္တာေလာက္ေတာ့ မသိဘူး၊၊ အားလပ္ရက္ျပန္ လို ့ရိွရင္ ေတာင္ အတြင္းက လူေတြနဲ ့ေျပာၾကဆိုၾက ဆိုရင္ သူတို ့ေတြမွာ ဗဟုသုတ နည္းေနတယ္၊၊ ဒါေတာင္ နယ္ကမဟုတ္ဘူးေနာ္၊၊ ရန္ကုန္က ပညာတတ္ေတြ၊ ( သာမန္လူေတြကိုေျပာတာေနာ္၊ ေတာ္ျကာ ကပ္ဖဲ ့ေျပာေနမွာစိုးလို ့)၊ သူတို ့ကို လံုး၀အျပစ္မဆိုဘူး၊၊ ကိုယ့္တုန္းကလဲဒီလိုဘဲေလ၊၊ အင္တာနက္ကလဲသံုးစားလို ့မရ၊ ဒါ့အျပင္ဆိုင္ေတြမွာ ဟိုဆိုက္ထ္ မဖြင့္ရ၊ ဒီဆိုက္ထ္မဖြင့္ရ လို ့ေရးထားတာနဲ ့၊၊ ကိုယ္ေတာင္ ျပန္သြားတဲ့ရက္ေတြမွာ ဘာမွမသိ ေတာ့ဘူး၊၊ အဲ့ဒါလက္ေတြ ့၊၊
တခါတခါက်ေတာ့လဲ သူမ်ားကိုမီးေလာင္တိုက္ သြင္းတတ္တဲ့သူက မီးဆိုတာပူမွန္းသိလို ့သူမ်ားကို ဒုက္ခေပးခ်င္တဲ့အေနနဲ ့ဘဲလုပ္တာ၊၊ အဲ့ဒီ့လို လူအမ်ိဳးအစား ေတြကို မီးဆိုတာ ပူတတ္တယ္ဆိုတဲ့ အသိကို ခံစားသိ၊ သိတတ္ေအာင္ရယ္၊ ေနာက္ဆက္တဲြ အက်ိဳးဆက္ ရလာဒ္ေတြရယ္ ကို သိေအာင္ အနည္း ဆံုးေတာ့ အဲ့ဒီ့လို လူဆိုတဲ့လူေတြကို မီးစ နဲ ့ထိုးၾကည့္ဖို ့ေတာ့ လိုမယ္ လို ့ထင္တယ္၊၊ ဒါမွ အဲဒီ့လို အားကိုးရိွလို ့၊ အျမဲအနိုင္က်င့္ေနတဲ့သူေတြ က အပူဆိုတာ ဒီလို ပါလား ဆိုျပီး ခံစားတတ္မွာေလ၊၊ သူမ်ားကို အနိုင္က်င့္ ရင္ ကိုယ့္အလွည့္လဲတန္ျပန္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ခံရနိုင္ တယ္ ဆိုတဲ့အသိပါေပးျပီးသားျဖစ္ေရာ... တခါတခါက်ေတာ့ အဲ့ဒီ့လို အနိုင္က်င့္တတ္တဲ့သူေတြ ကို သူတို ့သိနိုင္ေလာက္တဲ့ဘာသာစကားနဲ ့ဘာသာျပန္ေပးဖို ့လိုတယ္လို ့ထင္မိပါတယ္ ....

Anonymous said...

ဟုတ္ပါတယ္...ကိုယ္တို႔လုိ သာမာန္ လူေတြကေတာ့ အၿပင္ထြက္ၾကည့္မွ ပိုျမင္လာပါတယ္

Law Shay said...

Cheers ကုိေပါ။

Anonymous said...

ကိုေပါ..ေက်းဇူးျပဳျပီး The Gardener ရဲ့ ဘုံဘ၀မွာျဖင့္ ပိုစ့္ေလး လင့္ခ္ေပးနိုင္မလားရွင္..
ျပင္စရာရိွသူေတြ အခ်ိန္မွီျပင္နုိင္တာေပါ့ေနာ္...

Anonymous said...

ဒီစာေလးကို လမ္းျပၾကယ္စာအုပ္ေလးမွာ ေတြ႔တယ္
စာေရးအရမ္းက်ဲလာတယ္ မအားလို႕ထင္တယ္ ဗိုဟ္ေအာင္ဒင္လို ဟာသေလးေတြလြမ္းမိတယ္ခေရျဖဴ

ဦးသာ said...

အျပင္ကလူေတြေတာင္ အင္တာနက္မသုံးနိုင္ရင္ ကြန္ပ်ဴတာ မသုံးနုိင္ရင္ စာဖတ္ဖို႕ဆိုတာမလြယ္ပါ
အျပင္ကလူေတြလုပ္နိုင္တာက ထိုင္းတို႕ မေလးရွားတို႕မွာ ေရာက္ေနတဲ႕ သန္းနဲ႕ခ်ီတဲ႕လူထုေတြ နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္အ၇င္ၾကိဳးစားသင္႕တယ္ BIA ဖြဲ႕တုန္းက အမ်ားစုက ထိုင္းနိုင္ငံနဲ႕နယ္စပ္က လူေတြအဓိကပါခဲ႕တာဘဲ

မိတ္ေဆြ…. စကၤာပူႏုိင္ငံသား ခံယူဖုိ႔ စိတ္ကူးေနသလား။ ဒီစာကုိ အရင္ဖတ္ၾကည့္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါရေစ။စကၤာပူႏုိင္ငံေရး တေစ့တေစာင္း သိေကာင္းစရာ...
Websites
Blogs