“တလြဲဆံပင္”

Share |
ေရလယ္ေခါင္ ေဖာင္အစြန္း

ေမာလြန္းလုိ႔ ခုိသူကုိ

ၿငိဳျငင္မုန္းထား

ထုိးဝါးနဲ႔တြန္းခ်

တလက္မက်ဴးေက်ာ္မခံ

ဇာတိေသြးတက္ၾကြျပန္သတဲ့…

ရဲစိတ္ရဲမာန္ အလံႀကီးထူ

ဂုဏ္လည္းယူ

လူစိတ္ကင္းသူပါတကား။


(ကုိေပါ)

0 comments:

မိတ္ေဆြ…. စကၤာပူႏုိင္ငံသား ခံယူဖုိ႔ စိတ္ကူးေနသလား။ ဒီစာကုိ အရင္ဖတ္ၾကည့္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါရေစ။စကၤာပူႏုိင္ငံေရး တေစ့တေစာင္း သိေကာင္းစရာ...
Websites
Blogs