ဂစ္တာတလက္အေၾကာင္း

Share |
ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ပုံရိပ္နဲ႔ 
ဂစ္တာတလက္ဟာ 
မုိႏုိပုိလီကုိ အေရာင္တင္ေပးဖုိ႔ 
မတရားမႈကုုိ တရားဝင္ေစဖုိ႔ 
ကုမၺဏီဧည့္ခန္းထဲမွာ 
အၿမဳိင့္သားေနရာယူေတာ့မယ္။ 

ဒီဂစ္တာရဲ႕ အသံမွာ 
စားသုံးသူေတြရဲ႕ၿငီးတြားသံေတြ ပါမယ္။ 

ဒီဂစ္တာရဲ႕ႀကဳိးမွာ 
နတ္ဆုိးရဲ႕ရယ္သြမ္းေသြးသံေတြ ပါမယ္။ 

ဒီဂစ္တာရဲ႕ကီးေတြမွာ 
ပ်က္ယြင္းသြားတဲ့ တန္ဖုုိးေတြလည္း ပါမယ္။ 

 တီးခတ္သူမရွိ… 
ႀကဳိးညွိမယ့္သူမရွိ… 
ရႈိးေက့စ္ထဲမွာၿငိမ္သက္ေနေပမယ့္ 
ဒီဂစ္တာဟာ 
သစၥာမဲ့သူေတြရဲ႕ သမုိင္းေၾကာင္းကုိ 
ေကာင္းေကာင္းေတာ့ ေျပာျပႏုိင္လိမ့္မယ္။ 

 ကုိေပါ

1 comments:

Anonymous said...

HI KO PAW, I AM GLAD TO SEE YOUR BOLG STILL ALIVE. LONG TIME NO ACTIVE. WHY? STILL COUNTING HOW MANY DAYS?
NEVER GO AND SUPPORT TO MOE THEE ZUN? I DON'T THINK YOU ARE IN BLACK LIST :-).

KP@SG

မိတ္ေဆြ…. စကၤာပူႏုိင္ငံသား ခံယူဖုိ႔ စိတ္ကူးေနသလား။ ဒီစာကုိ အရင္ဖတ္ၾကည့္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါရေစ။စကၤာပူႏုိင္ငံေရး တေစ့တေစာင္း သိေကာင္းစရာ...
Websites
Blogs