“ေခတ္ပ်က္”

Share |

နာဇီကတုံး
ဘုန္းႀကီးလာျဖစ္
အဘေခတ္။

ဓားျပ၊ဖာေဂါင္း
ေက်ာင္းဒကာျဖစ္
အလွဴရွင္ေခတ္။

သူေတာင္းစားက
ေက်ာင္းသားလာျဖစ္
ပြင့္လင္းေခတ္။

ဝိေဒဟရာဇ္ပုတ္သင္
လူရႊင္ေတာ္ျဖစ္
အင္န္ဂ်ီအုုိေခတ္။

စစ္ဒုတ္ထုုိးက
ဟီးရုိးလာျဖစ္
အေမ့ေခတ္။

(ကုိေပါ)

0 comments:

မိတ္ေဆြ…. စကၤာပူႏုိင္ငံသား ခံယူဖုိ႔ စိတ္ကူးေနသလား။ ဒီစာကုိ အရင္ဖတ္ၾကည့္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါရေစ။စကၤာပူႏုိင္ငံေရး တေစ့တေစာင္း သိေကာင္းစရာ...
Websites
Blogs