“ျငင္းခုံျခင္း ႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ အမူအက်င့္”

ျငင္းခုံျခင္း၊ စကားစစ္ထုိးျခင္းတုိ႔သည္ မတူညီေသာ အယူအဆမ်ား၊ အျမင္မ်ား ထိပ္တုိက္ေတြ႕ေသာအခါ သူ႕ဘက္ကုိယ့္ဘက္ အျပန္အလွန္အခ်ီအခ် ေျပာဆုိၾကျခင္း၊ ေရးသားၾကျခင္း၊ ထုတ္ေဖာ္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ေလာကတြင္ အက်ဳိးမမ်ားသည့္ ျငင္းခုံမႈမ်ားရွိသလုိ၊ အက်ဳိးရွိသည့္ ျငင္းခုံမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္မူ ျငင္းခုံျခင္း၊ စကားစစ္ထုိးျခင္းကုိ မျဖစ္မေန လုပ္ၾကရသည္။

လြတ္လပ္ပြင့္လင္းေသာ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္တြင္ စကားစစ္ထုိးျခင္း၊ ျငင္းခုံျခင္းမွာ ေန႔စဥ္ႏွင့္ အမွ် ႀကဳံေတြ႕ေနရေသာ ကိစၥတရပ္ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေသာႏုိင္ငံမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ သမၼတမ်ားသည္ စကားစစ္ထုိးေကာင္းသူမ်ားလည္း ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ၿဗိတိသွ်ပါလီမန္ထဲရွိ အစုိးရႏွင့္ အတုိက္အခံတုိ႔ အခ်င္းခ်င္း မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ မ်က္ႏွာကုိ ေစ့ေစ့ၾကည့္လ်က္ ျငင္းခုံ စကားစစ္ထုိးၾကသည္မွာ အင္မတန္ အားက်အတုယူဖြယ္ေကာင္းသည္။ အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သမၼတေလာင္းတုိ႔ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္စကားစစ္ထုိးၾကသည္ကုိ ၾကည့္လ်က္ ျပည္သူမ်ားက ၄င္းတုိ႔၏ မူဝါဒႏွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ားအေပၚ အကဲျဖတ္ၾကသည္။

ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာမ်ား၊ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၊ ေတြးေခၚပညာရွင္မ်ား စသူတုိ႔မွာ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအရ ျငင္းခုံျခင္း၊ စကားစစ္ထုိးျခင္းကုိ ေရွာင္ရွား၍မရ။ သိပၸံပညာတြင္လည္း သီအုိရီတရပ္သည္ ၄င္းအား မွားယြင္းသည္ဟု ခုိင္ခုိင္မာမာ သက္ေသမျပႏုိင္ေသးခင္အထိသာ ရွင္သန္ရပ္တည္ႏုိင္သည္။ သီအုိရီအသစ္တရပ္ေပၚလာၿပီး လက္ရွိ ရွိၿပီးသားသီအုိရီႏွင့္ ကြဲလြဲခဲ့သည္ရွိေသာ္ သီအုိရီအသစ္ကုိ မည္သည့္သိပၸံပညာရွင္ကမွ မ်က္စိစုံမွိတ္လ်က္ ဆိတ္ၿငိမ္စြာ လက္ခံလုိက္ၾကသည္မဟုတ္။ သီအုိရီတဖက္စီမွေန၍ သိပၸံပညာရွင္မ်ား အသီးသီးရပ္တည္ကာ ျငင္းခ်က္ထုတ္ၾကသည္။ ျငင္းခုံၾကသည္။ အျပန္အလွန္ အယူအဆ စစ္ထုိးပြဲမ်ား က်င္းပၾကသည္။ အနည္းနည္းအဖုံဖုံ ဆန္းစစ္ေဝဖန္ မွတ္ေက်ာက္တင္ၾကသည္။ ဤသုိ႔ေသာ မွတ္ေက်ာက္မ်ား၊ ေဝဖန္မႈမ်ားကုိ လြန္ေျမာက္ေက်ာ္လြန္ႏုိင္မွသာ သီအုိရီအသစ္ကုိ လက္ခံၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ သိပၸံပညာသည္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ခဲ့သည္။ လူ႕အဖြဲ႔အစည္းသည္လည္း တုိးတက္ခဲ့သည္။

ဟုတ္မွန္ၿပီး၊ အက်ဳိးရွိေသာစကားကုိ ၾကားရသူ ႏွစ္သက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႏွစ္သက္သည္ျဖစ္ေစ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေျပာအပ္သည္ဟု ဗုဒၶက ဆုိခဲ့သည္။ ဗုဒၶပင္လွ်င္ သူႏွင့္ အယူအဆ မတူညီေသာ ပုဂၢဳိလ္ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ စကားစစ္ထုိးခဲ့ရသည္ မဟုတ္ပါေလာ။

လူ႕ေလာကအတြင္းတြင္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေရာေထြးဆက္ဆံကာ ေနထုိင္သမွ်ကာလပတ္လုံး ျငင္းခုံျခင္းကုိ မလႊဲမေသြ ႀကဳံေတြ႕ရမည္၊ ျပဳလုပ္ၾကရမည္သာျဖစ္သည္။ အေက်အလည္ အသည္းအသန္ ျငင္းခုံျခင္းသည္ လက္နက္အားကုိးျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္းထက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မ႐ုိးမသားနည္းျဖင့္ မလွိမ့္တပတ္ေျဖရွင္းျခင္းထက္ေသာ္လည္းေကာင္း မ်ားစြာ ယဥ္ေက်းသည္။ မ်ားစြာ သာလြန္ ေကာင္းမြန္သည္။ ျငင္းခုံျခင္းကုိ ဝါသနာမပါ၍ျဖစ္ေစ၊ မကၽြမ္းက်င္၍ျဖစ္ေစ၊ အက်ဳိးမရွိဟု ယူဆ၍ျဖစ္ေစ…. အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ေနရာတုိင္းတြင္ ျငင္းခုံရန္ဝန္ေလးကာ ႏႈတ္ဆိတ္ေနခဲ့ပါလွ်င္ သူတပါးတုိ႔၏ အစီအမံမ်ား၊ အယူအဆ အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ မတရားသျဖင့္ အႏုိင္အထက္ ျပ႒ာန္းသမွ်တုိ႔သာ လႊမ္းမုိးသြားၿပီး မိမိ၏ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားလည္း တစထက္တစ ေလ်ာ့ပါး ဆုံး႐ႈံးသြားမည္ျဖစ္သည္။
Read more

“ခရီး”

လမ္းၫႊန္သူ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိတယ္။

တခ်ဳိ႕က လမ္းသိတဲ့အေလ်ာက္ လမ္းအမွန္ကုိ ၫႊန္ျပတယ္။ တခ်ဳိ႕က လမ္းအမွန္ကုိ သိေပမယ့္ လမ္းအမွားကို ၫႊန္ျပၿပီး တမင္သက္သက္ ေခ်ာက္ခ်တတ္ၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕က်ျပန္ေတာ့ လမ္းမသိဘဲ သိသေယာင္ ခပ္တည္တည္နဲ႔ ၫႊန္တာမ်ဳိးလည္း ရွိတယ္။ ကိုယ္တုိင္ လမ္းသိေပမယ့္ သူတပါးနားလည္ေအာင္၊ လမ္းခရီးကုိ မ်က္စိထဲမွာ ကြင္းကနဲ၊ ကြက္ကနဲ ေပၚလာေအာင္ မၫႊန္ျပတတ္သူေတြလည္း ရွိႏုိင္တယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ကုိယ္တုိင္လမ္းေပ်ာက္ေနသူအဖုိ႔ သူတပါးကုိ လမ္းျပေပးဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္။

လမ္းသိသူထဲမွာ ဒီလမ္းကုိ ကုိယ္တုိင္ေလွ်ာက္ဖူး၊ ေရာက္ဖူးသူလည္း ပါတယ္။ ကုိယ္တုိင္မေရာက္ဘူး၊ မေလွ်ာက္ဘူးေပမယ့္လည္း သူတပါးဆီကေန တဆင့္ေလ့လာမွတ္သားခဲ့လုိ႔ လမ္းသိေနသူေတြလည္း ရွိေနႏုိင္ပါတယ္။

လမ္းၫႊန္အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိတဲ့အနက္ လမ္းသိၿပီး အမွန္အတုိင္းလည္း ၫႊန္ျပေပးတတ္သူသာ လမ္းၫႊန္ေကာင္းတေယာက္လုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။

ခရီးသြား အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိတယ္။

တခ်ဳိ႕ကလည္း ကုိယ္သြားရမယ့္ ခရီးကုိ တနည္းနည္းနဲ႔ သိၿပီးသားျဖစ္တယ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ လမ္းမသိဘဲ ေျခဦးတည့္ရာ စြတ္ရြတ္သြားတတ္သူျဖစ္တယ္။ မသိေသးတဲ့ ခရီးလမ္းမ်ားကုိ တမင္သက္သက္ စြန္႔စားသြားလာခ်င္သူမ်ားလည္း အမ်ားအျပားရွိတယ္။ ဘယ္သြားရမွန္းမသိလုိ႔ လူအုပ္ေနာက္က ေရာေယာင္လုိက္သူေတြလည္း ရွိတတ္တယ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ လမ္းၫႊန္ျပသူမ်ား၊ ေျမပုံအေထာက္အထားမ်ား၊ လမ္းၫႊန္ကိရိယာမ်ား အားကုိးနဲ႔ သြားလာေလ့ရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကတယ္။

ခရီးသြားသူအမ်ဳိးမ်ဳိးအနက္ ခရီးလမ္းကုိ သိရွိၿပီးျဖစ္သူမ်ား၊ လမ္းၫႊန္ေကာင္းနဲ႔ႀကဳံႀကဳိက္သူမ်ားဟာ လုိရာခရီးကုိ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႔ ဆုိက္ဆုိက္ၿမဳိက္ၿမဳိက္ ေရာက္သြားၾကဖုိ႔ အခြင့္အလမ္း မ်ားျပားပါတယ္။ လမ္းမသိေသးသူမ်ားအေနနဲ႔ စြတ္ရြတ္သြားရင္း လမ္းမွန္အတုိင္းလုိက္မိလုိ႔ လုိရာခရီးကုိ ဆုိက္ဆုိက္ၿမဳိက္ၿမဳိက္ ေရာက္သြားတတ္မ်ဳိးလည္း ရံဖန္ရံခါ ရွိတတ္ပါတယ္။

ခရီးသြားပုံ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိတယ္။

တခ်ဳိ႕ကလည္း လုိရာခရီးကုိ မရပ္မနား ေျဖာင့္ေျဖာင့္မတ္မတ္ တန္းၿပီး သြားတာမ်ဳိးရွိပါတယ္။ တခ်ဳိ႕လည္း အလွ်င္လုိတဲ့အေလ်ာက္ ျဖတ္လမ္းရွာၿပီး သြားၾကတတ္တယ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ လမ္းခရီးတေလွ်ာက္ ခရီးတျဖတ္စီမွာ တေမ့တေမာ ေက်ာက္ခ်ရပ္နားၿပီး သြားၾကတာမ်ဳိး။ တခ်ဳိ႕ေတာ့လည္း ေျဖာင့္ေျဖာင့္တန္းတန္းမသြားလုိဘဲ ေကြ႕ဝုိက္ၿပီး အျခားေဒသေတြကုိပါ သြားေရာက္လည္ပတ္လုိ႔ အားရမွ ေနာက္ဆုံး လုိရာခရီးကုိ သြားၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕က်ျပန္ေတာ့ တေနရာကို ရည္ရြယ္ထြက္လာၿပီးမွ လမ္းခြဲေတြ႕တုိင္း ေလွ်ာက္လုိက္သြားတဲ့အတြက္ ရည္ရြယ္မထားတဲ့ ေနရာေတြကုိ ေရာက္ကုန္ၾကတယ္။

လမ္းခရီး အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိတယ္။

တခ်ဳိ႕လမ္းေတြက ေျဖာင့္ျဖဴးသာယာတယ္။ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းတယ္။ ခရီးသြားရသူေတြရဲ႕ စိတ္ႏွလုံးကုိ ၾကည္ႏူးဆြတ္ပ်ံ႕ေစတယ္။

တခ်ဳိ႕လမ္းခရီးကေတာ့ ၾကမ္းတမ္းတယ္။ အႏၲရာယ္မ်ားတယ္။ ဆူးေညႇာင့္ခလုပ္ေတြ ျပည့္ႏွက္ေနတယ္။ ခရီးသြားရသူရဲ႕ စိတ္ကုိ ၫႇဳိးေရာ္ႏြမ္းလ်ေစတယ္။

တခ်ဳိ႕လမ္းခရီးကေတာ့ ျဖားေယာင္းမႈမာယာေတြ၊ ဝကၤပါေတြ၊ လမ္းလႊဲေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနတတ္တယ္။ ဒီလုိခရီးလမ္းမ်ဳိးဟာ ခရီးသြားေတြအေပၚ သြားလုိရာ ပန္းတုိင္ကုိ ေမ့ေလ်ာ့သြားေအာင္ တတ္ႏုိင္ၾကတယ္။

လမ္းၫႊန္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ခရီးသည္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ သြားလာပုံအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ခရီးလမ္းပန္းအမ်ဳိးမ်ဳိး...... သြားၾကလာၾကရင္း လမ္းခရီးမွာ ႀကဳံၾကဆုံၾကတယ္။ တခါတေလက်ေတာ့လည္း တခရီးတည္း အတူသြားေဖာ္ေတြ။ တခါတရံမွာေတာ့ ၿငဳိ္းသူရန္ဖက္ေတြေပါ႔။ တခါတရံမွာ ခ်စ္သူမိတ္ေဆြေတြ ျဖစ္ေနတတ္ၾကျပန္တယ္။

ကုိယ္ဟာ ဘယ္လုိခရီးသြားမ်ဳိးလဲ။ ဘယ္ခရီးကုိ သြားေနတာလဲ။ ကုိယ့္ရဲ႕ ခရီးေဖာ္ေတြက ဘယ္သူေတြလဲ။ ခရီးလမ္းကုိေရာ သိၿပီလား။ ကုိယ္ဟာ လမ္းေပ်ာက္ေနသူလား။ ဒါမွမဟုတ္ ေျခဦးတည့္ရာ ေလွ်ာက္သြားေနသူလား။ တေနရာမွာ အိပ္ေပ်ာ္ငုိက္မ်ဥ္းေနသူလား။….စသျဖင့္ အခုိက္အတန္႔ ရပ္ၿပီး စဥ္းစားမိသူ ရွားမယ္ထင္တယ္။
Read more
မိတ္ေဆြ…. စကၤာပူႏုိင္ငံသား ခံယူဖုိ႔ စိတ္ကူးေနသလား။ ဒီစာကုိ အရင္ဖတ္ၾကည့္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါရေစ။စကၤာပူႏုိင္ငံေရး တေစ့တေစာင္း သိေကာင္းစရာ...
Websites
Blogs