ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ က်ေနာ့္အျမင္ (၂)

Share |

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ က်ေနာ့္အျမင္ (၁) တြင္ လက္ရွိျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈႀကီးမားေသာ ျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုကုိ ေထာက္ျပခဲ့ပါသည္။ ရွစ္ေလးလုံးလူထုအုံႂကြမႈႀကီးသည္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံကုိ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီစနစ္လမ္းေၾကာင္းဆီသုိ႔ သြားေရာက္ရန္ စတင္ဦးတည္ေပးလုိက္ႏုိင္သည္ဆုိသည္မွာ ပထမျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးသည္ ဒီမုိကေရစီစနစ္သုိ႔ သြားရန္ အခ်ိန္ဆြဲေစ်းဆစ္ေနေသာ စစ္အာဏာရွင္အစုိးရအား ထပ္မံအခ်ိန္မဆြဲဝံ့ေတာ့ေစရန္ သံခၽြန္ျဖင့္ထုိး၊ ႀကိမ္တုိ႔လုိက္ေသာ ဖိအားေပးမႈႀကီးျဖစ္သည္ဆုိသည္မွာ ဒုတိယျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔ျပင္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ(EU)တုိ႔မွ တဖက္သတ္ခ်မွတ္ထားခဲ့ေသာ စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔မႈသည္ စစ္အစုိးရအေပၚတြင္ ႀကီးမားေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိသည္ကုိ ယေန႔အခါတြင္ ထင္ရွားခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ မၾကာမီက ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြင္အေနႏွင့္ ကုလသမဂၢတြင္ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈ႐ုတ္သိမ္းေပးေရးအတြက္ လူသိရွင္ၾကား ေတာင္းပန္ တုိက္တြန္းေနရသည္ကုိ သတိျပဳမိေစလုိပါသည္။ စစ္တပုိင္းအစုိးရအေနျဖင့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိ ျပန္လည္ ႐ုတ္သိမ္းေပးရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ျပန္လႊတ္ေပးျခင္း၊ တုိင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ ထုိးစစ္ဆင္ႏႊဲေနျခင္းမ်ားကုိ ေရွးဦးစြာ မျဖစ္မေန ေဖာ္ေဆာင္ ျပဳလုပ္ျပျခင္းမွ လြဲ၍ အျခားရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမက်န္ေတာ့ပါ။ မၾကာမီ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ျပန္လႊတ္ေပးျခင္း၊ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရဖြယ္ ရွိပါသည္။ စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔မႈသည္ အရာမေရာက္ဟူေသာ အဆုိသည္ မွန္ကန္မႈမရွိဆုိသည့္အခ်က္ကုိ ဆင္ျခင္သတိျပဳရန္ျဖစ္ပါသည္။

ယခုဆက္လက္၍ လက္ရွိႏုိင္ငံေရးအေျခအေနကုိ မေဖာ္ျပမီ ယင္းအေျခအေနသုိ႔ေရာက္ေအာင္ တြန္းပုိ႔ေသာ ဖိအားအခ်ဳိ႕အနက္ လူထုအုံႂကြမႈမ်ားအေၾကာင္းကုိ အနည္းငယ္ ထပ္မံ တင္ျပလုိပါသည္။

လူထုအုံႂကြမႈမ်ား

လူထုအုံႂကြမႈမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုခံစားေနရေသာ အေထြေထြအၾကပ္အတည္း ဒုကၡအဝဝႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ မြန္းၾကပ္မႈကုိ ေရာင္ျပန္ဟပ္သည့္ ျဖစ္ရပ္ႀကီးမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထု၏ အၾကပ္အတည္းမ်ားကုိ အစုိးရအေနျဖင့္ တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးႏုိင္ျခင္း မရွိသည့္အခါ ႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္မ်ားကုိ အႏွစ္ႏွစ္အလလ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္တားျမစ္ထားသည့္အခါ ေနာက္ဆုံးတြင္ မီးေတာင္သဖြယ္ ပြင့္အံေပါက္ကြဲ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

မေက်နပ္မႈ၊ မြန္းၾကပ္မႈ ေလာင္စာ မ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတရပ္တြင္ ထုိသုိ႔ ေပါက္ကြဲထြက္လာရန္မွာ ျပႆနာမီးပြားကေလးတစသာ လုိအပ္ေပသည္။ တူနီရွားတြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ လမ္းေဘးမွ သစ္သီးေရာင္းသူတေယာက္ မိမိကုိယ္ကုိ သတ္ေသရန္ႀကဳိးစားမႈ ျဖစ္ရပ္၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ေငြစကၠဴမ်ားကုိ တရားမဝင္ေၾကညာခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရက ေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ခဲ့သည့္ကိစၥ မ်ားသည္ ေပါက္ကြဲမႈကုိ အစျပဳခဲ့ေစေသာ မီးပြားဥပမာမ်ားျဖစ္သည္။

အလားတူပင္ ျပည္ပတြင္ျဖစ္ပြားေသာ ေတာ္လွန္ေရးလႈိင္းမ်ား႐ုိက္ခတ္သျဖင့္လည္း ျပည္တြင္းသုိ႔ကူးစက္ကာ လူထုအုံႂကြမႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါေသးသည္။ ၁၉၈၈-၉၀ မ်ားဆီက ျဖစ္ခဲ့ေသာ တ႐ုတ္တီယန္နာမင္ရင္ျပင္ေတာ္လွန္ေရးမွသည္ ႐ုိေမးနီးယားအလယ္၊ အေရွ႕ဂ်ာမဏီအဆုံး ကမၻာတလႊားမွ ေတာ္လွန္ေရးမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ယခုအခါ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေတာ္လွန္ေရးလႈိင္းမ်ားသည္လည္းေကာင္း ျပည္တြင္းအေျခအေန တင္းမာ ေပါက္ကြဲလုျဖစ္ေနသည့္အေပၚတြင္ ျပည္ပလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ ျပည္တြင္းသုိ႔ ကူးစက္ျဖစ္ေပၚေသာ အုံႂကြမႈမ်ားျဖစ္ပါသည္။

လူထုအုံႂကြမႈကုိ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ အရွိန္ျမႇင့္ျခင္း

မည္သည့္လူထုအုံႂကြမႈမဆုိ စတင္လႈံ႕ေဆာ္မည့္သူမ်ား၊ အားေကာင္းလာေစရန္ အရွိန္ျမႇင့္တြန္းအားေပးမည့္လူမ်ား မျဖစ္မေနလုိအပ္ပါသည္။ ရွစ္ေလးလုံးအေရးအခင္းတြင္ ေက်ာင္းသားဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ ေရွ႕ေျပးလႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္သလုိ၊ ၂၀၀၇ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးတြင္ ရွစ္ေလးလုံးေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အျဖဴေရာင္လႈပ္ရွားမႈ၊ လမ္းေလွ်ာက္ပြဲမ်ား၊ မစုစုေႏြး၊ ကုိထင္ေက်ာ္၊ ကုိေအာင္ေဖ စသည့္ တက္ႂကြဆႏၵျပသူမ်ား၏ ဆႏၵျပလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား၊ ရဟန္းပ်ဳိမ်ားသမဂၢတုိ႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ေရွ႕ေျပးလႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ျပည္ပမွ လြတ္လပ္ေသာ သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ ျပည္တြင္းမွ စီတီဇင္ဂ်ာနယ္လစ္ မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႕ဖက္က ရပ္တည္လုိသည့္ လူသိမ်ားထင္ရွားေသာ အႏုပညာရွင္မ်ား၊ စာေရးဆရာမ်ား၊ သတင္းစာဆရာမ်ားေၾကာင့္လည္း လူထုအုံႂကြမႈမ်ားကုိ အရွိန္ျမင့္တက္ေစခဲ့ပါသည္။

ယေန႔ႏုိင္ငံေရးအက်ဳိးဆက္မ်ားသည္ ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံႀကီးႏွင့္ ၂၀၀၇ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးတုိ႔၏ အက်ဳိးဆက္ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ထုိစဥ္က တက္ႂကြစြာ ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ ရွစ္ေလးလုံးမ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကေသာ ရဟန္ရွင္လူအေပါင္းသည္ လြတ္လပ္ေသာ အနာဂတ္ ျမန္မာ့သမုိင္းတြင္ သူရဲေကာင္းမ်ားအျဖစ္ ေမာ္ကြန္းတင္ က်န္ရစ္ေပလိမ့္မည္။

လူထုအုံႂကြမႈမ်ားအေပၚ အာဏာရွင္မ်ား၏ တုန္႔ျပန္မႈ

လူထုအုံႂကြမႈမ်ားအေပၚ အာဏာရွင္တုိ႔၏ ကနဦး တုန္႔ျပန္မႈမ်ားမွာ အၿမဲတေစဆုိသလုိ တူညီေလ့ရွိၾကသည္။

ဆႏၵျပပြဲမ်ားကုိ အင္အားသုံး ၿဖဳိခြဲျခင္း၊ ဆႏၵျပသူမ်ားကုိ အၾကမ္းဖက္ ႐ုိက္ႏွက္ျခင္း၊ ပစ္ခတ္ျခင္း၊ တန္ျပန္ဆႏၵျပသည့္အဖြဲ႕မ်ားေစလႊတ္ကာ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေအာင္ ဖန္တီးျခင္း၊ ဆႏၵျပပြဲအတြင္း အတုိက္အခံဖက္မွ ဦးေဆာင္သူမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ အက်ဥ္းခ်ျခင္း၊ ႏွိပ္စက္စစ္ေဆးျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း စသည့္ တုန္႔ျပန္မႈမ်ားျဖင့္ တုန္႔ျပန္ၾကသည္ခ်ည္း ျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ ထုိတုန္႔ျပန္မႈမ်ားမွာ လူထုအုံႂကြမႈ၏ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္ေသာ အေထြေထြၾကပ္တည္းမႈျပႆနာမ်ားကုိ နည္းလမ္းမွန္စြာ ေျဖရွင္းျခင္းမဟုတ္၍ လူထု၏ မေက်နပ္မႈသည္ ပုိမုိႀကီးထြား၍သာ လာပါသည္။ ထုိအခါမ်ဳိးတြင္ အာဏာရွင္အစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ လူထုအားႏွစ္သိမ့္ရန္ ဟန္ျပအေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ ျပဳလုပ္လာတတ္ပါသည္။

လက္ရွိအာဏာရွင္အစုိးရသည္ အရပ္သားအစုိးရပုံစံျဖင့္ တည္ရွိေနပါက အစုိးရအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္သည္ ႏႈတ္ထြက္ေပးၿပီး ၄င္းယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာသူကုိ အစားထုိးခန္႔အပ္ျခင္း၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးမည္ဆုိကာ မိမိအားေထာက္ခံသူမ်ားသာျပည့္ႏွက္ေနသည့္ ပါတီကုိ အႏုိင္ရေစရန္ စီမံေပးျခင္း၊ အေျခခံဥပေဒကုိ ဟန္ျပေျပာင္းလဲေပးျခင္း စသည့္ ဟန္ျပအေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ ျပဳလုပ္တတ္ပါသည္။ လက္ရွိအာဏာရွင္အစုိးရသည္ စစ္အစုိးရပုံစံျဖင့္ တည္႐ွိပါက အရပ္ဝတ္သုိ႔လဲကာ ပါတီတရပ္ထူေထာင္လ်က္ အရပ္သားအစုိးရအသြင္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းတုိ႔ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ ထုိဟန္ျပအေျပာင္းအလဲမ်ားေနာက္ကြယ္တြင္မူ အာဏာရွင္အစုိးရက အာဏာကုိ ေရရွည္သျဖင့္ ဆက္လက္စြဲကုိင္ႏုိင္ေစရန္ အစီအမံမ်ားကုိထည့္သြင္း၍ ျပဳလုပ္တတ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရေလ့ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စစ္အစုိးရလက္ထက္က ေရးဆြဲအတည္ျပဳခဲ့ေသာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွတ္ပုံတင္ဥပေဒတုိ႔သည္ စစ္တပ္မွ အာဏာကုိ အရွည္သျဖင့္ ဆက္လက္စြဲကုိင္ႏုိင္ရန္ စီမံေရးဆြဲခဲ့ေသာ ဥပေဒမ်ားအျဖစ္ ထင္ရွားစြာ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ပါသည္။

(ဆက္ရန္)

24 comments:

Anonymous said...

'စစ္အစုိးရအေပၚတြင္ ႀကီးမားေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိသည္'

Tell me how? Your arguments are
weak and circular. Sanctions make cronies rich and you ask who are cronies?

Sanctions block opportunities.
Without sanctions, engineers
like you will get opportunites
once graduated, as overseas investments will flow in and
you can gain work experience
and real engineering skills.
Some of you will be able to
go to western universities
on scholarships like their
peers in neighbouring nations.
Now those cronies can send
children to any university
in the world. Where did that
Steven Law educated, from a
US university. Sanctions only
hurt ordinary Burmese.

Shinlay said...

Ko Paw... Thanks for your nice presentation....

ကုိေပါ said...

Anonymous (October 8, 2011 1:28 PM)
လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြအတြက္ ျမန္မာအစုိးရအေပၚ စီးပြားေရးအရ ပိတ္ဆုိ႔ဒဏ္ခတ္မႈဟာ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းမွ သက္ေရာက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အစုိးရအဖြဲ႕ဝင္ေတြ၊ လက္ေဝခံေတြနဲ႔ သူတုိ႔ မိသားစုေတြအေပၚ ဗီဇာပိတ္ပင္မႈဟာလည္း အဲဒီထက္ေတာင္ ေနာက္က်ပါေသးတယ္။

စတီဗင္ေလာ (ခ) ထြန္းျမင့္ႏုိင္တေယာက္ အေမရိကန္တကၠသုိလ္က ဘြဲ႕ရခဲ့တယ္ဆုိရင္ အဲဒီလုိ ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈေတြ မတုိင္ခင္ကသာ တက္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈ ရွိေနတုန္းမွာ သြားေရာက္တက္ယူႏုိင္ခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီေတာ့ မိတ္ေဆြေျပာတာ က်ဳိးေၾကာင္းဆက္စပ္မႈအရ မွားယြင္းေနတယ္ဆုိတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အခုဆုိရင္ သူ႕အေနနဲ႔ အေမရိကန္ကုိ ဝင္ေရာက္ခြင့္ေတာင္ မရွိေတာ့တာကုိ ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ ေအာက္က လင့္ခ္မွာ အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႔ ေဖာ္ျပထားတာကုိ သြားဖတ္ၾကည့္ပါ။ ေနာက္ပုိင္း စစ္အစုိးရရဲ႕ သားသမီးေတြ၊ လက္ေဝခံေတြပါ ဗီဇာအပိတ္ခံရတာကုိ သတိျပဳပါ။

အခု ၂၀၀၈ ေနာက္ပုိင္းမွာ အဲဒီလုိ ဗီဇာအပိတ္ခံရတဲ့ စာရင္းကုိ တုိးခ်ဲ႕ထားတာကုိ သေဘာေပါက္ရင္ သူတုိ႔ရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ကြက္လုပ္ကြင္း ဘယ္ေလာက္က်ဥ္းသြားသလဲဆုိတာရယ္၊ အခု ပိတ္ဆုိမႈကုိ ႐ုတ္သိမ္းဖုိ႔ တေၾကာ္ေၾကာ္ေအာ္ေနတာကုိ ၾကည့္ရင္ သူတုိ႔ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ထိသလဲဆုိတဲ့ အထင္ရွားဆုံးအေထာက္အထားပါ။ ဒီလုိ တေၾကာ္ေၾကာ္ေအာ္ေနတာဟာ ျပည္သူလူထု ထိခုိက္တာကုိ သူတုိ႔က ဂ႐ုစုိက္လြန္းလုိ႔ သူတုိ႔ဒီလုိ ေအာ္ေနတယ္လုိ႔မ်ား ယူဆပါသလား။ ျပည္သူလူထုကုိ ဖိႏွိပ္ ဂုတ္ေသြးစုတ္ေနတဲ့ အစုိးရေတြမွာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဒုကၡကုိ စာနာတတ္တဲ့ ႏွလုံးသားမရွိပါ။

"Saddled with this family background, Law keeps a low profile and rarely speaks to the international press. Although he travels extensively within Asia, he is banned from entering the US, which refused him a visa in 1996 because of his suspected involvement in drug trafficking."

"http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=5010&page=5"

အင္ဂ်င္နီယာ အစရွိတဲ့ အတတ္ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံသားေတြ ႏုိင္ငံရပ္ျခားကုိ ထြက္ၿပီးအလုပ္လုပ္တာ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈနဲ႔ မဆုိင္ပါဘူး။ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔ျခင္းမခံရတဲ့ မေလးရွား၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ ထုိင္း၊ တ႐ုတ္ အစရွိတဲ့ ဖြံ႕ၿဖဳိးဆဲင္ငံေပါင္းစုံက လူေတြကအစ၊ အေမရိကန္နဲ႔ အီးယူက လူေတြအဆုံး ေရျခားေျမျခားမွာ စီးပြားေရးအရ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ေနၾကတာ ဒီေခတ္ႀကီးထဲမွာ အဆန္းတၾကယ္ေတာ့ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။

Shinlay.... ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Anonymous said...

Sout Yuu Nga paw!

Nyein Hla par lar

Your 96's Batch

:)

Anonymous said...

>>>အင္ဂ်င္နီယာ အစရွိတဲ့ အတတ္ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံသားေတြ ႏုိင္ငံရပ္ျခားကုိ ထြက္ၿပီးအလုပ္လုပ္တာ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈနဲ႔ မဆုိင္ပါဘူး။ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔ျခင္းမခံရတဲ့ မေလးရွား၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ ထုိင္း၊ တ႐ုတ္ အစရွိတဲ့ ဖြံ႕ၿဖဳိးဆဲင္ငံေပါင္းစုံက လူေတြကအစ၊ အေမရိကန္နဲ႔ အီးယူက လူေတြအဆုံး ေရျခားေျမျခားမွာ စီးပြားေရးအရ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ေနၾကတာ ဒီေခတ္ႀကီးထဲမွာ အဆန္းတၾကယ္ေတာ့ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။<<<
ကြ်န္ေတာ္ကုိယ္တုိင္လည္း Sanction ကုိ ကန္ ့ကြက္သူ မဟုတ္ပါဘူး။
ဒါေပမယ့္ ျမန္မာျပည္က ပညာရွင္ေတြ အမ်ားစု ႏုိင္ငံျခားအလုပ္ထြက္လာတာဟာ ျပည္တြင္းမွ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းနည္းလုိ ့ပါ။ ကုိေပါေျပာတဲ့ တျခားႏုိင္ငံေတြ နဲ ့အေျခအေနျခင္းမတူသလုိ ရာခုိင္နွဳန္းျခင္းလည္း မတူပါဘူး။ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းနည္းရျခင္းဟာျခင္းဟာလည္း Sanction နဲ ့တနည္းအားျဖင့္ ဆက္သြယ္ေနတယ္ဆိုတာ ျငင္းလုိ ့မရပါဘူး။ ျမန္မာျပည္မွာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ေပၚလာဆုိ ျပန္မယ့္သူေတြ တပုံႀကီးပါ။ ဘယ္သူမွ ေနခ်င္လုိ ့ လာလုပ္ေနႀကတာမဟုတ္ပါဘူး။
ကုိေပါအေတြးေတြ တခုတေလာ သိပ္ေခ်ာ္ေနတယ္။

Anonymous said...

ကုိေပါရဲ ့ တႏွစ္စာအလြဲမ်ား ေပါ့။

Anonymous said...

South Paw!

Did you not see any changes until 53 days???

Anonymous said...

ြသူက ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ ထပ္လြတ္မွာ စုိးေနတာ။ အေပၚမွာ ၅၃ ရက္ရွိျပီဆုိတာႀကီးနဲ ့ငေပါႀကီး ပုိျဖစ္သြားမွာစုိးလုိ ့

Anonymous said...

Are you expecting and waiting Military Gov would give all the power and country to you? OR Do you want to see Military Gov would be killing people in Revolution ( What u said) created by you?

South Yuuuuuuuuuuuuuu!

Anonymous said...

မင္းကုိႏုိင္တုိ ့လဲ ကုိေပါလုိ သေဘာမေပါက္ႀကဘူး။


က်ိဳင္းတံုအက်ဥ္းေထာင္တြင္ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုနိုင္ က သူ႔အေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာသည့္ တိုင္းျပည္ေကာင္းစားေရး အတြက္ မည္သူႏွင့္ မဆို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ ဆိုသည့္ သေဘာထားကို အေလးအနက္အျပည့္အ၀ေထာက္ ခံေၾကာင္း၊ NLD ပါတီ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္မည္ဆိုလွ်င္ လည္းေထာက္ ခံေၾကာင္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ယခုသြားေနေသာ လမ္းေၾကာင္းကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ကိုမင္းကိုႏိုင္ႏွင့္အတူ က်ိဳင္းတံု အက်ဥ္းေထာင္တြင္ အတူအက်ဥ္းက်ခံခဲ့ရျပီး ယမန္ေန႔ နံနက္ကျပန္လြတ္ လာသူႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးက The Messenger ဂ်ာနယ္မွသတင္းေထာက္ကို ၁၂.၁၀.၂၀၁၁ ေန႔ ည ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၈ း ၂၀ နာရီခန္႔တြင္ တရား၀င္ေတြ႕ဆံုေျပာၾကားခဲ့သည္။

blueskyforest said...

ႏိုုင္ငံေရးအျမင္ အမွတ္ ၃က လာမယ္ ၾကာမယ္လား ။ ပရိတ္သတ္ေတြ ေမွ်ာ္ေနၿပီ။ း )

ျပည္သူ said...

စစ္ကၽြန္ေစာ္ စစ္ကၽြန္နံ႔မကင္းသူေတြ တေယာက္တေပါက္ လာေဟာင္ေနၾကၿပီကိုေပါေရ႕ မွန္တာကိုေျပာရင္ သူတို႔ရဲ႕အနာေပၚ ဆားျဖဴးသလိုခံစားၾကရလို႔ထင္ပါရဲ႕၊ ဆက္ႀကိတ္ထားကိုေပါ။ ေနာက္နံပါတ္ေတြကို ေမွ်ာ္ေနတယ္။

Anonymous said...

ဟုတ္ပါ့ ဇာဂနာလဲ စစ္က်ြန္ေစာ္မကင္းပါလား။ :-)

ေမး(Mizzima)။ ။အခု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အစိုးရနဲ႔ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈေတြ လုပ္တယ္။ ဒီအေပၚမွာ တခ်ဳိ႕က
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အစိုးရက အသံုးခ်ေနတယ္လို႔ ေဝဖန္တာလဲ ရွိတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘက္ကလဲ သူ႔အေနနဲ႔ တကယ္သာ တိုင္းျပည္ေကာင္းမယ္ဆိုရင္ အသံုးခ်ခံဖို႔ အဆင္သင့္ပဲလို႔ ျပန္ေျဖထားတာလဲ ရွိပါတယ္။ ကိုဇာဂနာ့ဘက္ကေကာ အန္တီစု ေလွ်ာက္ေနတဲ့ လမ္းစဥ္နဲ႔ လႈပ္ရွားမႈေတြအေပၚ ဘယ္လိုအျမင္မ်ား ရွိသလဲ။

ေျဖ(ဇာဂနာ)။ ။အဲ့တာကို ႏွစ္ခုေတာ့ က်ေနာ္ခြဲေျပာရလိမ့္မယ္ တကယ္လဲ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေျပာင္းလဲ လာတယ္လို႔ က်ေနာ္ယံုၾကည္တယ္။ ဒါလဲ က်ေနာ္ယံုၾကည္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ေျပာင္းလဲ လာတယ္လို႔ ပိုပိုၿပီး ယံုရေအာင္၊ က်ေနာ္တို႔
ေတြရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ ပိုၿပီး ယံုေစခ်င္တယ္။ က်ေနာ္တို႔က အခုထိ သံသယေတြ ရွိေန
တယ္။ က်ေနာ္တို႔ဆီမွာ မယံုၾကည္ႏိုင္ေသးတဲ့ စိတ္ေတြ ရွိေနတယ္။ မယံုရာကေန နည္းနည္း၊ နည္းနည္း ယံုလာတယ္။ ပိုၿပီးေတာ့ ယံုရေအာင္ ဆိုရင္ အစိုးရအေနနဲ႔ လုပ္ျပဖို႔လိုမယ္။
ထင္တယ္။ တစ္က အသံုးခ်ခံေနရတယ္တို႔ အသံုးခ်ေန တယ္တို႔ ဆို
တဲ့ စကားအေပၚမွာ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ခ်က္ခ်င္း တုံ႔ျပန္ခ်င္
တဲ့ စကား တခြန္းရွိတယ္။ အဲ့တာက ဘာလဲဆိုေတာ့ က်
ေနာ္ တို႔က ေမ်ာက္လက္ထဲကို ေရႊထည့္လိုက္ရင္ ေမ်ာက္ က ေရႊတန္ဖိုးကို ဘာနားလည္ မွာလဲ၊ ပန္းထိမ္ဆရာလက္ ထဲကို ထည့္မွ လက္စြပ္ေတြ၊ လက္ေကာက္ေတြ ျဖစ္လာ
မွာ ေပါ့။ အဲ့ေတာ့ အန္တီက အဲ့လို အသံုးခ်ခံရမယ့္ လူ
လား။ ေရႊတံုးႀကီးကို ေမ်ာက္လက္ထဲ ထည့္ လိုက္လို႔လား။ အဲ့လိုေတာ့ က်ေနာ္မထင္ဘူး ေလ။ တန္ဖိုးရွိတဲ့ ပန္းထိမ္ ဆရာ လက္ထဲ ေရာက္သြားတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဒါကို
အသံုးခ် ခံရတယ္လို႔ မယူဆရပါဘူး။ အန္တီက အဲ့ေလာက္ ညံ့တဲ့ လူမ်ဳိး မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါက တပိုင္းေပါ့။

ေနာက္ ဒုတိယတပိုင္း အေနနဲ႔ ေျပာရမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္နဲ႔ အန္တီနဲ႔ ေတြ႔တဲ့ဆံုတဲ့
ကိစၥက ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မဆို ကန္႔ကြက္စရာ တစက္မွ မရွိတဲ့ကိစၥ။ မေတြ႔ေတာ့ ဘာလုပ္ေနရမလဲ။
သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ အန္တီနဲ႔ ေတြ႔ေတာ့ေကာ ဘာျဖစ္လို႔လဲ၊ ဘယ္သူေတြ အက်ဳိး ယုတ္ေလ်ာ့လို႔လဲ။ တိုးတက္ဖို႔ လမ္းေၾကာင္းပဲရွိတာ။ က်ေနာ္ ေျပာဖူးတယ္ အန္တီနဲ႔၊ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသား
ေတြနဲ႔ ဦးခြန္ထြန္းဦးတို႔လို လူေတြနဲ႔ ဒီလူေတြအကုန္လံုး ဝန္းဝိုင္းၿပီးေတာ့ လီလီပန္းခင္းႀကီးထဲမွာ ျပံဳးၿပီးေတာ့ ရပ္ေနၾကတာႀကီးမ်ား ေတြ႔လိုက္ရမယ့္ ျမင္ကြင္းႀကီးကို က်ေနာ္ဆြဲေနခဲ့တာ ၾကာပါၿပီ။
http://mizzimaburmese.com/interview/8493-2011-10-15-05-15-28.html

ကုိေပါ said...

Blueskyforest, ျပည္သူ....

ဒီတပတ္အတြင္းမွာ အပုိင္း(၃)ကုိ ေရးပါမယ္။ ေက်းဇူးပါ။

Thu said...

Last few years, U Win Tin and activists cried out "Free ASSK, Talk Dialog, Call Hluttaw (Senate)". Now Daw Su is free and dialog with new government proceeding to reformed country.
Hard liners, now, changed themes again. We never seen superman or super rulers who'll fill all human's needs.

Thu said...

ဦးသိန္းစိန္လာတုန္း အေရာင္းရဆံုး စာအုပ္
http://www.mizzimaburmese.com/news/business/8504-2011-10-18-12-09-13.html

That is one of the international acceptance on Dr.Than Myint U's wide aspect, an example of his chapter as speaker of Myanmar affairs internationally.

ေဆာင္းပါးတြင္ “အထီးက်န္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဟာ အတိမ္းအေစာင္း မခံတဲ့ အဆင့္ကိုေရာက္ရွိေနၿပီ။ ကူညီႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားမွာ” ဟု ေခါင္းစဥ္ငယ္တပ္ထားၿပီး နည္းလမ္း သံုးခု တင္ျပထားသည္။
ပထမဦးစြာ ်ားမ်ားႏွင့္ ျမန္ျမန္ ေတာင္းဆိုမႈေတြကို
ေအာင့္အီး ေရွာင္ၾကဥ္ၾကၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအား
ျပတ္ျပတ္သားသား ေထာက္ခံၾကရန္ တိုက္တြန္းထားၿပီး သို႔မဟုတ္ပါက ဒံုရင္းသို႔ ျပန္ေရာက္သြားမည္ဟု ဆိုသည္။
ထို႔ျပင္ အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ လိုအပ္သည့္ နည္းပညာအၾကံဉာဏ္မ်ား လိုအပ္ေၾကာင္းေထာက္ျပကာ အေမရိကန္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ႐ုတ္သိမ္းေပးရန္လည္း ေတာင္းဆိုသည္။
တတိယအားျဖင့္ ကုန္သြယ္ေရးပိတ္ဆို႔မႈအားလံုး အဆံုးသတ္ေရးအထိ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ တင္ျပထားသည္

Dr,Than Myint U. a true scholar, intellectual scope, brainy head as like as his grandfather, previous his predictions come true and practically. I truly proud of him.

Anonymous said...

ကိုေပါခင္ဗ်ား
လြတ္လာတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလုံး၊ အထဲမွာက်န္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလုံးနဲ ့ ျပည္သူအမ်ားစုက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္နဲ ့ သေဘာထားတထပ္တည္းရွိျပီး ျပည္ပက တခါခါကမွ ထထေအာ္တဲ့ ဘေလာဂါ႕တခ်ဳိ ့က ေဒၚေအာင္ဆန္းႀကည္ကုိ ဘာေႀကာင့္ အျပင္းအထန္ ဆန္ ့က်င္ေနႀကတယ္ဆုိတဲ့ အေႀကာင္း ေဆာင္းပါးေလး တပုဒ္ေလာက္ေရးေပးပါ။

Anonymous said...

လူ ညာ ျကီး ...ဆက္ေရး မယ္ ဆို ျပီး ေရး လည္း မေရး ဘူး ....

Anonymous said...

လူ ညာ ျကီး ...ဆက္ေရး မယ္ ဆို ျပီး ေရး လည္း မေရး ဘူး ...

Anonymous said...

ေနပါဦးဟဲ့။
အမွတ္(၂) ေရးျပီးခါမွ တကယ္အျမင္မွန္ရသလုိလုိ၊ အ အျမင္ပဲမွားခဲ့သလုိလုိ ျဖစ္ေနလုိ ့ ဘာဆက္ေရးရမွန္းမသိေသးဘူး။
ေသခ်ာတာေတာ့ ထက္ထက္မုိးဦးအေႀကာင္း ထပ္မေရးရဲေတာ့ဘူး။

Anonymous said...

ဟင္...တကယ္လား ကို ေပါ...ေထာင္ထဲ က မင္းကို ႏိုင္ က ေဒၚစု ကို ပါ လီ မန္ ထဲ ပါ ဖို ့ အ ထိ ပါ ေထာက္ ခံ လိုက္ လို ့ ကို ေပါ စာ ဆက္ေရး ရ ခက္ သြား တာ လား...အဲ လို ေတာ ့ မ လုပ္ နဲ ့ ေလ ဂ်ာ...ကို ေပါ စာ ကို မွ ဖတ္ ခ်င္ ပါ တယ္ ခ်ိဳ မွ....

Anonymous said...

Singapore PR U Paw,
ဆက္ေရး...ဆက္ေရး....ေမွ်ာ္ေနတယ္။

Anonymous said...

Is Ko Paw from Singapore? I tot he is from Russia after reading his posts.

Anonymous said...

Prove yourself that your are not so-called "air-con expert", who post their misguided opinion to internet from your comfortable air-conditioned room without realizing how hard others are trying for the betterment of their life under the reality, under the hot Sun.

Instead of criticizing others, why don't u propose a complete solution to current problems and boost the PPP to match that of Malaysia. If your solution is creditable and implementable, the whole population will be so grateful to you and you will become the Architect of First World Myanmar!!!

If not ,you should shut your mouth up and observer others doing something good for the country.

မိတ္ေဆြ…. စကၤာပူႏုိင္ငံသား ခံယူဖုိ႔ စိတ္ကူးေနသလား။ ဒီစာကုိ အရင္ဖတ္ၾကည့္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါရေစ။စကၤာပူႏုိင္ငံေရး တေစ့တေစာင္း သိေကာင္းစရာ...
Websites
Blogs