“တပင္တည္း ရင္ထဲက ႀကံဖြံ႕”

Share |
(ႀကံဖြံ႕အဖြဲ႕ႀကီးသုိ႔ ၀င္လုိသူမ်ား ႀကံ႕ဖြံ႕အဖြဲ႕သုိ႔မ၀င္မီ ဒီစာကုိ အရင္ဖတ္ပါ။ အဟိ... အခုတေလာ... “ဒီစာကို အရင္ဖတ္ပါ” ေတြ ေရးရတာ လက္ေတြ႕ေနတယ္။ အဟမ္း...အဟမ္း... ထပ္ေျပာဦးမယ္။ ႀကံဖြံ႕အဖြဲ႕ႀကီးသုိ႔ ၀င္ေရာက္ရန္ စိတ္ကူးေနသူမ်ားသာ ဒီစာကုိ ဖတ္ပါရန္။ ႀကံဖြံ႕အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ၿပီးသူမ်ား မဖတ္ရ။ သတိေပးထားပါလ်က္ႏွင့္ ဖတ္ၿပီး က်ိတ္မႏုိင္ ခဲမရ ျဖစ္ၾကပါက မိမိတုိ႔ တပ္မေတာ္အစုိးရအေနျဖင့္....အဲေလ... ဤဘေလာ့ဂါအေနျဖင့္ တာ၀န္မယူႏုိင္ပါေၾကာင္း....ေအာင္း...ေအာင္း.....း-)

ႀကံဖြံ႕ဆုိလွ်င္ ျပည္သူတုိင္းက မုန္းၾကေပသည္။ နအဖဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ အ႐ုိးအရင္း ကုိက္ရသူ တခ်ဳိ႕တေလက လြဲလွ်င္ေပါ့ေလ။

အဘယ္ေၾကာင့္ မုန္းၾကသနည္း။ ႀကံဖြံ႕အသင္းႀကီးသည္ ျပည္သူလူထု၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းရန္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းမဟုတ္။ နအဖ အာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ ေဒါက္တုိင္သဖြယ္ က်ားကန္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းေၾကာင့္ပင္တည္း။

ျပည္သူတုိင္းလုိလုိ မုန္းၾကေသာ္လည္း အဆုိပါ ႀကံဖြံ႕အဖြဲ႕ႀကီးတြင္ အဖြဲ႕၀င္ေပါင္း သန္းႏွင့္ခ်ီ၍ ရွိေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။

အမ်ားစုမွာ မ၀င္မေနရ….ဟု အာဏာပုိင္မ်ားက ဖိအားေပးေသာေၾကာင့္ ၀င္လုိက္ၾကရသူမ်ား ျဖစ္ေပသည္။ အသင္း၀င္မဟုတ္ပါက ရာထူးတက္လမ္းမ်ား ပိတ္ကုန္မည္ စုိးရိမ္ေသာေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ားနည္းတူ တန္းတူရည္တူ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို မရေတာ့မွာ စုိးရိမ္ေသာေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေအာင့္သက္သက္ႏွင့္ ၀င္လုိက္ၾကရသူမ်ားျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ အဖြဲ႕၀င္မဟုတ္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ် ပိတ္ပင္ျခင္းျဖင့္ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္လာေစရန္ ႀကံေဆာင္အားထုတ္တတ္ၾကကုန္ေသာ အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ရည္ရြယ္ေရးသားျခင္း မဟုတ္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ျပည္တြင္းေရးသက္သက္ျဖစ္ေသာ ႀကံ႕ဖြံ႕အဖြဲ႕ႀကီးအေၾကာင္းကုိ ေရးျပေနျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ေနာက္တမ်ဳိးမွာ မိမိလုံး၀ မသိလုိက္ရဘဲ ဘုမသိဘမသိႏွင့္ ေအာ္တုိမက္တစ္ ႀကံဖြံ႕အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သြားၾကရသူမ်ားပင္။ ေက်းဇူးရွင္ ကုိေရႊႀကံဖြံ႕စည္း႐ုံးေရးမွဴးမ်ားက ေစတနာသဒၶါပုိ၍ ရပ္ကြက္ထဲရွိလူမွန္သမွ်ကုိ ႀကံ႕ဖြံ႕အဖြဲ႕ထဲသုိ႔ သူ႕သေဘာႏွင့္သူ ဆြဲသြင္းလုိက္ျခင္းေၾကာင့္ပင္တည္း။ ကၽြႏု္ပ္ပင္လွ်င္ ဇာတိေျမ၌ ႀကံဖြံ႕အဖြဲ႕၀င္တေယာက္ ျဖစ္ေနၿပီေလာ မေျပာတတ္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ဤတေနရာ၌ ထူးထူးကဲကဲ ၀န္ေဆာင္မႈ ေကာင္းလွေခ်သည္တကား။

ေနာက္ဆုံး အမ်ဳိးအစားမွာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ နန္႔နန္႔တက္ မက္ေမာေသာေၾကာင့္ ႀကံ႕ဖြံ႕အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ခံယူသြားၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ႀကံဖြံ႕အဖြဲ႕သုိ႔၀င္လုိက္လွ်င္ ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ ေလ့လာေရးခရီး သြားရန္အခြင့္အေရးရျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ ထြက္ရန္လြယ္ကူျခင္း၊ ဟုိသင္တန္း ဒီသင္တန္းမ်ားတြင္ အခမဲ့ တက္ေရာက္ခြင့္ရျခင္း၊ ရပ္ထဲရြာထဲမွာ စြာက်ယ္စြာက်ယ္ လုပ္ခြင့္ရျခင္း၊ သူမ်ားတကာ လက္လွမ္းမမွီသည့္ စီးပြားေရးခြင္မ်ားကုိ ရရွိႏုိင္ျခင္း၊ အႏွိပ္ခန္းမ်ား၊ ဘီယာဆုိင္မ်ားတြင္ မုိက္ေၾကးခြဲႏုိင္ျခင္း၊ အေကာင္ဗေလာင္မ်ားျဖင့္ ထိေတြ႕သိကၽြမ္းကာ ကပ္ဖားယပ္ဖားလုပ္ခြင့္ရျခင္း၊ အနာဂတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ကူးေျပာင္းကာ အမတ္ေလာင္းေနရာ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပဳိင္ခြင့္ရမည္ျဖစ္ျခင္း၊ မိမိသားသမီးမ်ား ႀကံဖြံ႕ခံလုိက္ပါက ယင္းတုိ႔၏ အနာဂတ္ပညာေရးအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစျခင္း စသည့္... စသည့္... အခြင့္အေရးမ်ားကုိ မက္ေမာ၍ ကူးေျပာင္းၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္လည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ျပည္တြင္းေရးျဖစ္ေသာ ႀကံဖြံ႕အဖြဲ႕၀င္မ်ားအေၾကာင္းသက္သက္ကုိသာ ေရးျပေနျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း... ေအာင္း...ေအာင္း။

ထုိသုိ႔လွ်င္ အခြင့္အေရးကုိ ဘန္းျပကာ စည္း႐ုံးျခင္းျဖစ္သျဖင့္ အခြင့္အေရးသမားမ်ားႏွင့္သာ ျပည့္ႏွက္ေနေပေတာ့သည္။ ႀကံ႕ဖြံ႕အဖြဲ႕ႀကီး ေျပာပါတယ္။

ထုိအဖြဲ႕မ်ဳိးသည္ သာမန္လူ႐ုိးလူေကာင္းမ်ားအတြက္ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ အၿမဲတေစ ေနခ်င္စဖြယ္ေကာင္းေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးေတာ့ ျဖစ္မလာပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဟူမူ အဖြဲ႕၀င္ အားလုံးသည္ တေယာက္ႏွင့္ တေယာက္ မာန္ေစာင္ကာ အခြင့္အလမ္းကုိ ေခ်ာင္းေျမာင္းေနၾကသူ သူေကာင့္သားေတြခ်ည္း ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ပင္တည္း။ မိမိတက္လမ္းအတြက္ တဦးႏွင့္ တဦး ေနာက္ေက်ာကုိ ဓားႏွင့္ ထုိးရန္ ၀န္မေလးေသာ၊ တာ၀န္ကုိ ေရွာင္လႊဲလုိေသာ၊ သစၥာမရွိေသာ၊ မိမိကုိယ့္က်ဳိးအတၱကုိသာ ေရွ႕တန္းတင္ေသာ၊ အထက္ဖား ေအာက္ဖိ ဆီမီးခြက္ယိမ္းကေနေသာ.. လူတြင္က်ယ္လုပ္လုိသူ လူႂကြားမ်ားႏွင့္သာ ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးသာ ျဖစ္လာႏုိင္ေပသည္။ ႀကံဖြံ႕အဖြဲ႕ႀကီးကုိ ေျပာတာေနာ္…ေအာ္…ေအာ္။ အံမယ္ေလး… ဒီအခ်က္ကုိ ထည့္ထည့္ေျပာေနရတာ ေမာလုိက္တာ။ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ မေျပာျပန္လွ်င္လည္း ကြန္မင့္က႑တြင္ မဆုိင္သူမ်ားမွ သူတုိ႔ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မွန္ကန္ေၾကာင္း လာေရာက္ သက္ေသျပၾကမည္ကုိ စုိးရြံ႕လွပါသည္…အီ…အီ။

အခြင့္အေရးသမားမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ အဖြဲ႕ႀကီးမ်ားသည္ ေရရွည္မတည္တံ့ႏုိင္။ အသင္း၀င္အမ်ားစုသည္ အဖြဲ႕အေပၚသစၥာမရွိၾက။ အခက္အခဲႀကဳံသည္ႏွင့္ အသင္း၀င္အျဖစ္မွ အေဆာတလွ်င္ အူယားဖားယား ႏႈတ္ထြက္သြားၾကမည္သာျဖစ္သည္။ ထင္ရွားေအာင္ ဥပမာေပးရလွ်င္ ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံကာလ၌ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီမွ တင္းျပည့္ က်ပ္ျပည့္ ဇလားျပည့္ ပါတီ၀င္မ်ား အလွ်ဳိလွ်ဳိ ႏႈတ္ထြက္ၾကပုံႏွင့္ အလားသ႑ာန္တူေပလိမ့္မည္။ ဒါလည္း ႀကံ႕ဖြံ႕အဖြဲ႕ႀကီးအေၾကာင္း ေျပာေနတာသက္သက္ပဲေနာ္။

ႀကံဖြံ႕အဖြဲ႕ႀကီးသည္ မေတာ္မတရားသည့္နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ႀကဳိးပမ္းထား၍ လတ္တေလာတြင္ အင္အားေကာင္းသေယာင္၊ ျပည့္စုံႂကြယ္၀သေယာင္၊ ဘ႑ာေငြမ်ား ေတာင့္တင္းသေယာင္ ထင္ရေပသည္။ သုိ႔ေသာ္ အတြင္းက လႈိက္စားေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းႀကီးမွ်သာ ျဖစ္သည္ကုိ သတိျပဳပါ။ မဆလပါတီႀကီးကုိ သတိရၾကပါ။ ထုိသုိ႔ေသာ အဖြဲ႕ႀကီးမ်ား ၿပဳိၿပီေဟ့ဆုိလွ်င္ နအဖလက္ထက္ တည္ေဆာက္ထားေသာ လမ္းမႀကီးမ်ား၊ တံတားႀကီးမ်ား၊ ဘုရားႀကီးမ်ား ေရတုိက္စားသည့္အခါ၊ ငလွ်င္လႈပ္သည့္အခါ ၿပဳိသည္ထက္ပင္ ပုိမုိျမန္ဆန္တတ္ေပေသးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို နန္႔နန္႔တက္ မက္ေမာ၍ ကူးေျပာင္းတတ္ၾကသူမ်ား ဤအခ်က္ကုိ သတိထားၾကပါရန္။ ႀကံဖြံ႕အဖြဲ႕၀င္ ျဖစ္ခ်င္ေနသူမ်ားအား သတိေပးျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

အခြင့္အေရးကုိ မက္ေမာ၍ ကူးေျပာင္းတတ္သူမ်ားသည္ သစၥာမရွိေသာ သူမ်ားသာျဖစ္သျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၿပဳိပ်က္ေသာအခါ ေခတ္ေရစီးကုိလုိက္၍ အျခား အင္အားေတာင့္တင္းလာသည့္ ဖက္သုိ႔ သူ႕လူကုိယ့္ဖက္သားလုပ္ကာ အျမန္ ျပန္လည္ကူးေျပာင္းလာတတ္ၾကေသးသည္။ ဤအခ်က္ကုိ အခြင့္အေရးသမားမဟုတ္သူမ်ားက အထူးတလည္ သတိထားၾကရန္။ လုိအပ္လွ်င္ “သာကူးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕”၊ “အခြင့္အေရးသမား ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕”၊ “ စေနေမာင္ေမာင္ ေနရာခ်ထားေရးအဖြဲ႕” စသျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕တန္သင့္လွ်င္ ဖြဲ႕ရေခ်မည္။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ…. ယခု ေလာေလာဆယ္ အခ်ိန္တြင္ကား ႀကံဖြံ႕အဖြဲ႕ႀကီးသည္… ေခ်းေတာထဲတြင္ ေပါက္ေသာ ဘူးပင္အလား အၫြန္႔တလူလူျဖင့္ ရွိေနေခ်ေသးသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အေနႏွင့္ မည္မွ်ပင္ အျမဳတ္ထြက္မတတ္ ေရးျပေသာ္လည္း ေခ်းႀကဳိက္ေသာ ေလာက္ေကာင္သည္ ေခ်းတြင္သာ ေပ်ာ္ေမြ႕သကဲ့သုိ႔ အခြင့္အေရးကုိ မက္ေမာေသာ အခြင့္အေရးသမားတုိ႔သည္လည္း ႀကံဖြံ႕အဖြဲ႕ႀကီးသုိ႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီးပင္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ကူးေျပာင္း၀င္ေရာက္ေနၾကမည္ဦးသာျဖစ္သည္။ ဤသည္ကုိ ေယာနိေသာမနသိကာရျဖင့္ ႏွလုံးသြင္းလ်က္ ေျဖသိမ့္ၾကပါကုန္ေလာ့။

ေပါက္တိေပါက္ရွာ ေတြးေတာျခင္း၌ အထူးေမြ႕ေလ်ာ္ေသာ ကၽြႏု္ပ္၏ နားထဲတြင္မူကား ေခ်းေတာထဲတြင္ ေပ်ာ္တတ္ေသာ ကုိေရႊေလာက္ေကာင္မ်ား အခ်င္းခ်င္း အုပ္စုဖြဲ႕၍ “ကုိေရႊေလာက္ကေလး ဘယ္လုိငယ္…. ဒီလုိ ကူးတတ္တယ္….ေခ်းပင္လယ္ႀကီး ဘယ္လုိက်ယ္… ကူးတတ္ပါတယ္….. ေလာက္ဇြဲ အံ့ေလာက္တယ္” ဟု ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီး သံၿပဳိင္သီဆုိၾကေနသည္ကုိ ၾကားေယာင္မိပါေတာ့သည္။

စာႂကြင္း။..........။ ဘုရားစူး၊ မုိးႀကဳိးပစ္ ႀကံဖြံ႕အဖြဲ႕ႀကီးအေၾကာင္းကုိ ေရးသားထားျခင္းသာလွ်င္ ျဖစ္ပါသည္။

44 comments:

Anonymous said...

Nice post. Ko Paw.

KKL said...

ႀကံဖြတ္စည္းရုံးေရးမႈးေတြကုိ ႀကံဖြတ္အဖြဲ ့၀င္ တဦးတုိးရင္ လီကြမ္ယူ.. အဲေလ.. န.အ.ဖ က တစ္ေယာက္ ဘယ္ေလာက္ေပးလဲ မသိဘူးေနာ္...

Anonymous said...

ၾဆာေပါ
ဒီတစ္ခါေတာ့ ဆံုးေအာင္ မဖတ္ဘဲနဲ႔ ကြန္မန္႔ေရးသြားပါတယ္။ နည္းနည္း ဖတ္လိုက္တာနဲ႔၊ ဘယ္အဆင္ဆိုတာ သိပါတယ္ ခင္ဗ်ား။

ၾဆာေပါလည္း ေတာ္ေတာ္ကို ဝါစာကမာ လုပ္ရတာပဲေနာ္။ ျငင္းၾက ခုန္ၾကၿပီဆို ႏိုင္ခ်င္ၾကတာ သဘာဝပါ။ ဒါေပမယ့္ ၾဆာေပါကို တစ္ခု ေထာက္ျပခဲ့ပါမယ္။ အရင္က ကိုေပါရဲ႕ အဓိက ျပစ္မွတ္က နအဖ၊ ေနာက္ေတာ့ စလံုး အစိုးရ၊ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ႏိုင္ငံသားေျပာင္းသြားတဲ့ ျမန္မာေတြ၊ ေနာက္ေတာ့ ဘာျဖစ္မယ္ မသိ။

ၾဆာေပါ ၾကားထဲမွာ ေရးတဲ့ “ေမတၱာ၊ ဂ႐ုဏာ ႀကီးမားသူမ်ားအေၾကာင္း” ဆို ေတာ္ေတာ္ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္သူမွ စိတ္မဝင္စားၾကဘူး။ ကိုယ့္ဖာသာ ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ေပါ့ ခင္ဗ်ာ။ ကြ်န္ေတာ္လည္း ေနာက္လာဖတ္ျဖစ္ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။

Good Luck

Anonymous said...

I support you, Ko Paw. You and Yangon Thar Tar Tay from Irrawaddy are my favouriate writers. I hope to read more. Please Carry on.

Anonymous said...

ကိုေပါရယ္ ေခ်းအေၾကာင္း သိပ္မေျပာပါနဲ႔။ Recycle လုပ္ထားတဲ့ေရ ၂.၅% ပါတဲ့ေရ ေသာက္ေနရတာ။ ေခတ္မ်ားမေကာင္းလို႔ကေတာ့ % ေတြ ပိုမ်ားလာႏိုင္တယ္။ :)

Anonymous said...

hahaha... kg tal byoe:

Anonymous said...

ကိုေပါရဲ႕ ပစ္မွတ္ကတိမ္းေစာင္းတယ္လို႕ မျမင္မိပါဘူးဗ်ာ တစ္ခုတည္းပစ္ေနတာ အဲဒါ ေစာက္သုံးမက်တဲ့ ျမန္မာ့စစ္တပ္ကိုဘဲဆိုတာ ထင္းကနဲဘဲ

စိုး၀ဏ္ဏ

Anonymous said...

to: anon 10:24
idiot guy, happy to hear that u never come again.dont write anymore comment as yr saying.
chee hte` ka lauk kaung chee hte mher be` nay per.

ကုိေပါ said...

Anonymous (August 25, 2009 10:24 PM )

ဂ်ာ.... တားတား ဘာေၾကာမိ႐ုိ႕လဲ....
စလုံးအစုိးရကုိလည္း တားတားေၾကာက္ေၾကာက္...
စလုံးခံသြားသူေတြကုိလည္း တားတားေၾကာက္ေၾကာက္ပါ။

ေဟာဒီက တားတားေရးရဲ႕ ပစ္မွတ္ဟာေလ... တပင္တည္း ရင္ထဲက ႀကံဖြတ္ပါလုိ႔....
ဟာပဲ... ဟာပဲ.... ဟာပဲ.... ကုိ။ ေျပာထားရက္သားနဲ႔။ ငုိခ်င္လာၿပီေနာ္... ရႊတ္။

ညီညြတ္ေရး said...

ဗမာလူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းမွာမွ ဒီကိစၥနဲ႔ ကြဲၾက ၿပဲၾက အမုန္းပြားၾက ရျပန္ၿပီ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ျဖစ္ျဖစ္ မျဖစ္ျဖစ္ ဗမာလူမ်ိဳးျဖစ္ေနၾကေသးတယ္ေလ။ ႏိုင္ငံေရး လုပ္တယ္ဆိုတာ လူေတြကို ညီၫြတ္ေအာင္ စည္း႐ံုးရတာ မဟုတ္ဘူးလား။ အခ်စ္အေၾကာင္းက စ လိုက္ၾကတာ အမုန္းေတြ ေဒါသေတြ အကြဲအၿပဲေတြနဲ႔ ဆံုးၾကေတာ့ မွာလား။

ကုိေပါ said...

ညီၫြတ္ေရး....

က်ေနာ္တုိ႔ သြားေနတာ ဒီမုိကေရစီစနစ္နဲ႔ လူ႕အခြင့္အေရးကို ျဖစ္ပါတယ္။ တေသြးတသံတမိန္႔ကုိ သြားေနတာမဟုတ္ပါ။ မတူညီတဲ့ အျမင္ေတြ၊ အေတြးအေခၚေတြကုိ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ရွိပါတယ္။ မတူတဲ့ အျမင္ေတြကုိ လုိက္လံပိတ္ပင္ဖုိ႔ႀကဳိးစားသူေတြကုိ အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ လက္ပါးေစေတြလုိ႔ပဲ သတ္မွတ္ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အယူအဆတရပ္ကုိ အျမင္မတူၾကဘူးဆုိရင္ ဘယ္လုိလုပ္ အဆုိတရပ္အေပၚမွာ ညီၫြတ္လုိ႔ရမလဲ။ အတင္းဆြဲေစ့ဖုိ႔ ႀကဳိးစားတာဟာ လက္ေတြ႕မက်တဲ့ လုပ္ရပ္သာလွ်င္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ အမ်ဳိးသားညီလာခံႀကီးဆုိၿပီးေတာ့ နအဖက ခ်မွတ္တဲ့ အေျခခံမူေတြကုိသာ အတင္းႀကီး လက္ခံခုိင္းသလုိျဖစ္ေနမယ္။ အဲဒီ ညီၫြတ္ေရးမ်ဳိးကုိ ဓါးမုိးထားတဲ့ ညီၫြတ္ေရးလုိ႔ေခၚတယ္။ မိတ္ေဆြလုပ္ေနပုံဟာလည္း အေတြးအေခၚအယူအဆ မတူညီ႐ုံမွ်နဲ႔ ကြဲတယ္ဟ၊ ၿပဲတယ္ဟ၊ ညီၫြတ္ေအာင္ မစည္း႐ုံးႏုိင္ရင္ ႏုိင္ငံေရးမဟုတ္ဘူးစသျဖင့္ လူေတြရဲ႕ ရင္ထဲကုိ အေၾကာက္တရားကုိ ႐ုိက္သြင္းေနရာေရာက္တဲ့အတြက္ ဓါးမုိးထားတဲ့ ညီၫြတ္ေရးကုိ ႏႈိးေဆာ္ေနျခင္း တမ်ဳိးပါပဲ။

ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထုိက္တာက အေတြးအေခၚ အယူအဆေတြ မတူညီၾကေသာ္လည္း လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚပုိင္ခြင့္ရွိရမယ္။ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ပုိင္ခြင့္ရွိရမည္။ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိပုိင္ခြင့္ရွိရမယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ အခု ႀကဳိးစားေနၾကတာ အဲသည္အရာေတြအတြက္ မဟုတ္ဘူးလား။ ကုိယ္လုိခ်င္တာ ဘာမွန္း ေသေသခ်ာခ်ာ သိဖုိ႔ေတာ့ လုိတယ္။ ကုိယ္ဘာလုိခ်င္တာမွန္းမသိဘဲ စြတ္ရြတ္ၿပီး ညီၫြတ္ၾကဆုိၿပီး ေအာ္ေနရင္လည္း ကိုယ္စီးတဲ့ျမင္း အထီးမွန္း အမမွန္း မသိ ဆုိတာလုိ ျဖစ္ေနလိမ့္မယ္။ ရွင္းလင္းေအာင္ ထပ္ၿပီး ဥပမာအျဖစ္ေပးရရင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အတူတူပဲကြာဆုိၿပီး ဒုစ႐ုိက္လုပ္ေနတဲ့သူေတြနဲ႔ ကုသုိလ္လုပ္ေနတဲ့လူေတြကုိ စည္းလုံးညီၫြတ္ၾကလုိ႔ ေျပာသလုိျဖစ္ေနေရာ့မယ္။ ဒါမ်ဳိး ဗုဒၶကေတာင္ အားမေပးလုိ႔ မဂၤလာတရားေတာ္မွာ အေသဝနာစဗာလနံ လုိ႔ ေဟာထားတာရွိတယ္မဟုတ္လား။ လူမုိက္နဲ႔ ေဝးေဝးေနပါတဲ့။ ဆုိလုိတာက ေနရာတုိင္းမွာ ဘုမသိ ဘမသိနဲ႔ ညီၫြတ္ေနဖုိ႔ မလုိဘူးဆုိတာကုိ သေဘာေပါက္ရမယ္။

တကယ္က အေတြးအေခၚေတြ ဘယ္လုိပင္ကြဲျပားေသာ္လည္း အခ်င္းခ်င္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ယွဥ္တြဲေနထုိင္ၾကတယ္ဆုိရင္ အေျခခံအားျဖင့္ ဒါဟာ လုံေလာက္တဲ့အခ်က္။ အဲဒီ အခ်က္ကုိ လက္ခံတယ္ဆုိရင္ပဲ အေျခခံအားျဖင့္ ညီၫြတ္တယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔ရတယ္။

ဒီေတာ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ကြဲလြဲပုိင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ အေပၚယံမွာ သေဘာတူသေယာင္နဲ႔ အတြင္းက်ိတ္ၿပီး ကြဲလြဲေနတတ္ၾကတဲ့ အျဖစ္ဟာ အင္မတန္ အႏၱရာယ္မ်ားပါတယ္။ အဲဒီအျဖစ္မ်ဳိးကုိ တေသြးတသံတမိန္႔က်င့္သုံးတဲ့ အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕ လက္ေအာက္မွာ ကုိင္စြဲေလ့ရွိတဲ့ စိတ္ဓါတ္လကၡဏာပါ။

ေနာက္ဆုံးတခ်က္က.... ျမန္မာလူမ်ဳိး အခ်င္းခ်င္းဆုိေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသားနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကုိ အတူတူလုိ႔ သတ္မွတ္လုိ႔မရပါဘူး။

ဥပမာေျပာရလွ်င္ ျပည္မႀကီးတ႐ုတ္နဲ႔ ျမန္မာျပည္က တ႐ုတ္လူမ်ဳိးေတြဟာ လူမ်ဳိးက တ႐ုတ္ျဖစ္တာအတူတူေပမယ့္ ျမန္မာျပည္အေရး၊ တ႐ုတ္ျပည္အေရး စတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ အားလုံးကုိ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္းပဲကြာလုိ႔....ယူဆလုိ႔ မရသလုိေပါ႔။

ျမန္မာႏုိင္ငံသားတ႐ုတ္လူမ်ဳိးေတြဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ သစၥာေစာင့္သိ႐ုိေသရမွာ ျဖစ္သလုိ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးက တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားေတြဟာလည္း တ႐ုတ္ျပည္အေပၚမွာ သစၥာေစာင့္သိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါဟာ ျဖစ္သင့္အျဖစ္ထုိက္ဆုံး သေဘာသဘာ၀ အက်ဆုံး သေဘာတရားပါ။

အလားတူ အာရပ္လူမ်ဳိး၊ အင္ဒီးယန္း၊ ဒတ္ခ်္၊ စပိန္လူမ်ဳိး၊ အီတာလ်ံ စသျဖင့္ လူမ်ဳိးတူေသာ္လည္း ႏုိင္ငံသားခ်င္းမတူလွ်င္ အတူတူပဲကြာလုိ႔ ေရာခ်လုိ႔မရပါဘူး။ သည္လုိသာဆုိရင္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အီရန္နဲ႔ အီရတ္၊ ပါကစၥတန္နဲ႔ အိႏၵိယ စတဲ့ႏုိင္ငံေတြမွာ အာရပ္လူမ်ဳိးအတူတူပါပဲကြာ၊ အိႏၵိယႏြယ္ဖြားအတူတူပါပဲကြာဆုိၿပီး ေရာခ်လုိ႔ မရပါဘူး။ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံအေပၚ သစၥာေစာင့္သိၾကရတာခ်ည္းပါ။

ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းေၾကာင့္ ကမၻာရြာႀကီးလုိ႔ ရည္ၫႊန္းေျပာဆုိေနၾကေသာ္လည္း ႏုိင္ငံနယ္နိမိတ္ေတြက အထင္အရွားရွိေနပါေသးတယ္။ နယ္ျခားမ်ဥ္းေတြလည္း ရွိေနပါေသးတယ္။ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ခ်င္းတူတာေတာင္ စကၤာပူႏုိင္ငံကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသားက ဗီဇာမပါဘဲ လာလုိ႔ရတာမဟုတ္ဘူး။ အလားတူ စကၤာပူႏုိင္ငံသားအဖုိ႔လည္း ျမန္မာျပည္ကုိ လာဖုိ႔ ဗီဇာလုိပါတယ္။

လူမ်ဳိးတူတာမွန္ေပမယ့္ ႏုိင္ငံသားမတူရင္ ႏုိင္ငံေရးကိစၥေတြမွာ အုတ္အေရာေရာ ေက်ာက္အေရာေရာ ေရာခ်လုိ႔ မရပါဘူး။ ႏုိင္ငံေရးမွာ အဲသည္လုိ ျပတ္ျပတ္သားသား ပုိင္းျခားမထားရင္ ဇာတ္လမ္းေတြ အမ်ားႀကီး ႐ႈတ္ေထြးကုန္မွာ အေသအခ်ာပါ။

အဓိက ကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသားနဲ႔ ႏုိင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ား အက်ဳိးစီးပြားခ်င္းမတူဘူးဆုိတာ သတိျပဳပါ။ ဒုတိယအခ်က္က သစၥာေစာင့္သိပုံျခင္း မတူဘူးဆုိတာလည္း သတိျပဳပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံသားဟာ ျမန္မာျပည္အေပၚ သစၥာေစာင့္သိဖုိ႔လုိၿပီး ႏုိင္ငံျခားသားဟာလည္း သူ႕သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအေပၚ သစၥာေစာင့္သိဖုိ႔ လုိပါလိမ့္မယ္။

Anonymous said...

Ko Paw,
I absolutely agree with you on citizenship issue. Bravo!!!!!

Sao Sam Tip said...

Agree. Absolutely agree on citizenship issue.

မီးမီးခ်စ္ said...

ငယ္ငယ္က ေက်ာင္းသားမွန္ရင္ မဝင္မေန ရ ဆို ျပီး နာမည္ လာေကာက္ သြားတာပဲ မွတ္မိတယ္.. ဘာမွန္းေတာင္ မသိဘူး အရိုးအရင္းေတာင္ မကိုက္ရပါလား...

HW said...

Really Nice Post, totally agree with you :D

Anonymous said...

To Paw Family
You are talking more than what you should talk. So called "Talk Big". I would like to see how you are going to handle for your new generation.

Mg Naing said...

ကုိေပါေရ...
တင္ထားတဲ့ပုိစ္ထက္ ကိုေပါရဲ ့ေကာ္မန္ ့က အဆေပါင္းမ်ားစြာပုိေကာင္းသြားျပီ..

Anonymous said...

I nvr comment out here. But now I want to know are you "PR" here(Singapore). If not, pls ignore my question. If so, wanna know why you change to be "PR"?

Wanna explore another war.. :)

ကုိေပါ said...

To Anonymous (August 26, 2009 12:42 PM )

Who are you to decide how much I should talk? Are you my PR manager?

From your comment, I can guess that you don't seem to understand what is all about blogging, freedom of thoughts, freedom of expression and freedom of speech.

You don't even seem to understand the about the usefulness of conversations, dialogue and communication.

Finally, you don't see to understand how to spread ideas and messages in the democratic movement.

ညဏ္မမွီသူ said...

ကုိေပါ...သိန္းျမင္႔၀င္း ရဲ ့ Thesis ဟုတ္ေပါင္ ဘာေခၚ ရမလဲ စာတမ္း ေဆာင္းပါး အီးေမးလ္ အား ျမန္မာလို ျပန္ ရွင္းျပေပးပါရန္ ။ ျမန္မာလိုေရးတာေတာင္ နားမလည္တာ ကိုေတာ ့ ခြင္႔လြွတ္ပါရန္။

Anonymous said...

It's their rights. why you still thinking about them? you are the one who really care about them. you look like women. if want to talk, talk directly, don't talk indirect. I saw you on MRT with your wife. your talking style like women. your mouth is moving arround and your face like myanmar women actress when you talk.

Lee

Anonymous said...

Currently Ko Paw's target is those people convert to Singaporean because of his many classmates or competitor are converted. so he is trying to beat them up.

Aung

ကုိေပါ said...

Hi Lee,

Thanks for recognizing me when you saw me on the MRT. And also thanks for saying that my face is like a Myanmar actress. I take this as a compliment. By the way, which actress, Kyi Kyi Htay, Cho Pyone, War War Win Shwe, Htun Eindra Bo or Eindra Kyaw Zin?

Rgds,
KP

Anonymous said...

you should write something about Daw Aung San Su Kyi married to forgeiner if you are so itchy heart to those SBB (Singaporean Born Burma).

Soe

ကုိေပါ said...

Anonymous (August 26, 2009 2:38 PM)

Thanks for your suggestion. Who are my classmates (competitors) that converted to Sg citizens? Please let me know as I lost contact with them.

By the way, I didn't know I have competitors friends until you mentioned, ha ha.

With best regards,
Ko Paw

Anonymous said...

အဲဒီ Anonymous Lee ဂ်ီးကလည္း...
ခေလးလိုပဲ ေလွ်ာက္ေလွ်ာက္ေၿပာ။ ရီလိုက္ရတာ ေသေတာ့မယ္။ ဟား...ဟား...ဟား။ သိပ္မုန္းရင္လည္း တၿခားနည္းနဲ့ FIGHT ပါလားဗ်ား။

ဟား...ဟား...ဟား။ အဆက္မၿပတ္ ရယ္ၿပီး ၿပန္သြားသည္။

Anonymous said...

Look like Daw Khin Lay Swe when she is talking about others(Atin).

Lee

ကုိေပါ said...

Soe,

There is nothing wrong with marrying to a foreigner. It is upto the individual's choice.

With best regardes,
Ko Paw

Anonymous said...

yes nothing wrong but how about MyoChitSiat what you always talking about.

Soe

ကုိေပါ said...

Soe

မိတ္ေဆြေတာ့ ေတာ္ေတာ္လြဲေနၿပီ။ က်ေနာ့္စာေတြကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ မဖတ္တာလား။ သေဘာေကာင္းေကာင္းမေပါက္တာလားေတာ့မသိ။

ႏုိင္ငံသားတဦးအေနနဲ႔ သူ႕ႏုိင္ငံသားတေယာက္ရဲ႕ ႏုိင္ငံသား၀တၱရားေက်ပြန္ဖုိ႔ မၾကာခဏေရးတယ္။ ႏုိင္ငံအေပၚ သစၥာေစာင့္သိဖုိ႔၊ ႏုိင္ငံနဲ႔လူမ်ဳိးကေန ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးလုိက္တဲ့ ေက်းဇူးတရားကုိ ေစာင့္သိဖုိ႔ ေရးသားေလ့ရွိပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒကုိ ဘယ္တုန္းကမွ အားမေပးခဲ့ဘူး။ ႐ႈတ္ေတာင္ ႐ႈတ္ခ်ပါေသးတယ္။

ႏုိင္ငံသားတဦးအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားသူတဦးကုိ လက္ထပ္လုိ႔ရပါတယ္။ ဥပေဒအရေရာ၊ လူသားဆႏၵအရေရာ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္ရွိပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားသားကုိ လက္ထပ္တာနဲ႔ အမ်ဳိးမခ်စ္ဘူးလုိ႔လည္း ေျပာလုိ႔မရပါဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ အင္မတန္ ထင္ရွားတဲ့ သာဓကပါ။ ႏုိင္ငံျခားသားနဲ႔ လက္ထပ္ခဲ့ေပမယ့္ အမ်ဳိးကုိ ခ်စ္တဲ့ေနရာမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ဘယ္သူမွီသလဲ။ ျမန္မာလူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္းယူထားတဲ့ သူလုိငါလုိ လူေတြေတြထက္ အပုံႀကီးသာပါေသးတယ္။

မိတ္ေဆြ…ခြဲခြဲျခားျခား သိျမင္ႏုိင္ပါေစ။ အလားတူပဲ… မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ရွိတယ္ဆုိၿပီး ႏုိင္ငံျခားက လာသမွ် အေတြးအေခၚအယူအဆေတြကုိ လက္မခံဘဲ ျငင္းပယ္ေနတာလည္း မျဖစ္သင့္ဘူး။ မိတ္ေဆြကုိးကြယ္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာတုိ႔၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာတုိ႔၊ အစၥလာမ္ဘာသာတုိ႔ အားလုံးဟာ ျပည္တြင္းျဖစ္မဟုတ္။ ႏုိင္ငံျခားက လာတဲ့ အေတြးအေခၚေတြခ်ည္းပဲ။

ဒီေတာ့ မဆုိင္ေရးခ် မဆုိင္တာေတြကုိ ဆြဲထည့္လုိ႔လည္း ေၾကာင္းက်ဳိးမညီၫြတ္ရင္၊ အမွန္တရားမပါရင္ မိတ္ေဆြရဲ႕ ေျပာဆုိခ်က္ေတြကုိ လူေတြနား၀င္လိမ့္မွာ မဟုတ္ပါေၾကာင္း။

ကုိေပါ။

Anonymous said...

Mind you Annon (August 26, 2009 2:59 PM), Daw Aung San Suu Kyi never give up her citizenship and she is still Myanmanr citizen even though she married to a foreigner.

Anonymous said...

ံံ့Soe wants "never ending explanations" from your side. Or He/She may hate Daw Su. Or He/She really doesn't understand what you all are talking about. I hope that she is not from Myanmar military group. Hope so. But who knows?

Anonymous said...

က်ုေပါတူတာ...ေဒၚဂြက္ေထာ္...

ညီညြတ္ေရး said...

ကိုေပါ...

ကိုေပါ ကၽြန္ေတာ့္ကို ျပန္ေရးထားတာ ေကာင္းပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး၊ လြတ္လပ္စြာကြဲျပားခြင့္ ဒီမိုကေရစီအေရး ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး စသည္ျဖင့္ေပါ့။
ဓါးမုိးထားတဲ့ ညီၫြတ္ေရးကုိ ႏႈိးေဆာ္ေနျခင္း ဆိုတာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ဆိုလိုရင္းကို လြဲမွား နားလည္သြားတာ ျဖစ္မွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ အေသးစိတ္ ရွင္းျပဖို႔ လုိေနတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္းအေၾကာင္းလည္း ျငင္းစရာမရွိပါ။ မူရင္း ဘေလာ့ကိုလည္း မေဝဖန္လုိပါ။ ဒါေပမယ့္ ကြန္မန္႔ေတြမွာ ဆဲေရးတိုင္းထြာ အမုန္းပြား မိတ္ပ်က္ၾကတာဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ သေဘာကြဲေနျခင္းလို႔ ကၽြန္ေတာ္ မျမင္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္အဓိက ေျပာခ်င္တာက ဘေလာ့ဂါမဟုတ္ပါ။ ပါဝင္ျငင္းခုန္ ေဆြးေႏြးၾကတဲ့ အားလံုးကို ေျပာခ်င္တာပါ။ ပါဝင္ ေဆြးေႏြးၾကသူေတြရဲ့ စိတ္အားထက္သန္မႈကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။ မတူတဲ့ အျမင္ေတြကို ပိတ္ပင္လိုျခင္းလည္း ကၽြန္ေတာ့မွာ မရွိပါ။

အားလံုးမွာ တူေနႏိုင္တာေတြ ကၽြန္ေတာ္ ေရးၾကည့္ပါမယ္။
+ စစ္အစိုးရကို မုန္းတယ္
+ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ခ်စ္တယ္
+ အာဏာရွင္ကို မုန္းတယ္
+ NLD ကို ႀကိဳက္တယ္
+ ၾကံ႕ဖြတ္ကို မုန္းတယ္
+ ျမန္မာျပည္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေစခ်င္တယ္
... စသည္ျဖင့္ေပါ့။
ဒါေလးေတြကို ေမ႔ေနၾကမွာ စိုးရိမ္စိတ္တစ္ခုနဲ႔ ေရးလိုက္တာပါ။

ေနာက္တစ္ခုက ကိုေပါျပန္ေရးထားတာကို ဖတ္ၿပီး နည္းနည္းဆက္ ေတြးမိပါတယ္။
+ ျမတ္စြာဘုရားက အဂၤုလိမာလကို အေသဝနာစ ဗာလာနံ လုပ္ခဲ့ရင္ အဂၤုလိမာလသုတ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကားရလိမ့္မည္မဟုတ္။
+ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ NLD က စစ္တပ္ကို အေသဝနာစ ဗာလာနံ လုပ္ခဲ့ရင္ မိတၳိလာ၊ ေမွာ္ဘီ နဲ႔ ကိုကိုကၽြန္းလို ေနရာမ်ိဳးမွာ NLD ႏိုင္ခဲ့လိမ့္မည္ မဟုတ္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေက်ာင္းသားအေရးအခင္းေတြတုန္းက ကၽြန္ေတာ္က မပါတဲ့သူေတြကို ေဘးတီးပါတယ္။ ေက်ာင္းသားႀကီးတစ္ေယာက္က ညီေလး ကိုယ္လုပ္စရာရွိတာလုပ္၊ မပါတဲ့သူေတြကို မပါေသးသူေတြလို႔ သေဘာထားရမယ္၊ သူတို႔ကို အျပစ္တင္လို႔ မရဘူးလို႔ ဝင္ေျပာဖူးတာ သတိရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဆိုလိုတာက အေျခခံတူၾကသူ အခ်င္းခ်င္း ရန္ေစာင္ ရန္ျဖစ္ေနၾကမယ့္အစား ကိုယ့္ရဲ့အေတြးအေခၚကို လက္ခံလာေအာင္ လြမ္းမိုးဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရမယ္ ထင္ပါတယ္။ ကိုေပါတို႔အားလံုးရဲ့ အေရးအသား၊ စိတ္အားထက္သန္မႈ နဲ႔ အေတြးအေခၚကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ လူေတြကို လြမ္းမိုးႏိုင္ ၾသဇာသက္ေရာက္ႏိုင္မယ့္ သူေတြလို႔ ယူဆပါတယ္။ ဆတက္တပိုး ေတြးေခၚေရးသားႏိုင္ပါေစလုိ႔လည္း ဆႏၵျပဳပါတယ္။

Anonymous said...

I don't think he(KP) can organise well. He has no leadership skill in born.

Look at his personality, you may know obiviously.

I did mention about him previously "Big mouth, Talk Big".

He cann't be a leader for democratic movement in Singapore.

Anyway I admire prodemo activist who does really act for on and behalf of myanmar nationality.

KP, sorry for you. Till now you don't have such a skill and capability to represent burmese people in singapore.

Very sorry to say that.

Mg KNL said...

ကုိညီညြတ္ေရးေရ
နားလည္မႈလြဲေနတဲ့ထင္တဲ့ ေနရာေလးနည္းနည္းရွင္းပါရေစ..
ျမတ္စြာဘုရားက အဂၤလိမာလကုိ သူငယ္ခ်င္းေပါင္းသလုိ ေပါင္းတာမဟုတ္ပါ.. ဘယ္သူကုိမွလဲ ျမတ္စြာဘုရားက ဘုရားျဖစ္ျပိးေနာက္ပုိင္း သူငယ္ခ်င္းေပါင္းသလုိမေပါင္းခဲ့ပါဘူး.. ျမတ္စြာဘုရားက လူေကာင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ လူဆုိးပဲျဖစ္ျဖစ္ ဥာဏ္အနုအရင့္ေပၚမူတည္ျပီး တရားရမယ့္ သူဆုိကယ္တင္တာခ်ည္းပါ.. တကယ္ဆုိ အဂၤလိမာလဟာ ပါရမီအမတန္ရင္သန္ေနတဲ့ သူပါ.. တခဏလူ(ဆရာ) အေပါင္းမွားလုိ ့လူမုိက္ႀကီးျဖစ္ေနတာပါ... ဒါေႀကာင့္ ဘုရားက တစ္ေႀကာင္းပုိဒ္ေလာက္ ေဟာလုိက္တာနဲ ့အက်ြတ္တရား ရသြားတာ.. ဒါေႀကာင့္ ဘုရားကုိ လူမုိက္ကုိ အေပါင္းအသင္းလုပ္တယ္လုိ ့ေျပာလုိ ့မရပါဘူးခင္ဗ်ား.. ေဒၚေအာင္ဆန္းႀကည္က စစ္တပ္က မည္သူကုိမွ ရန္သူအျဖစ္မသတ္မွတ္ခဲ့သလုိ သူငယ္ခ်င္းလုိ မိတ္ေဆြလုိလဲ မေပါင္းသင္းခဲ့ေႀကာင္းပါခင္ဗ်ား.. မူအရအသာ စစ္တပ္ကုိ ဆန္ ့က်င္ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္

Quote:
ေနာက္တစ္ခုက ကိုေပါျပန္ေရးထားတာကို ဖတ္ၿပီး နည္းနည္းဆက္ ေတြးမိပါတယ္။
+ ျမတ္စြာဘုရားက အဂၤုလိမာလကို အေသဝနာစ ဗာလာနံ လုပ္ခဲ့ရင္ အဂၤုလိမာလသုတ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကားရလိမ့္မည္မဟုတ္။
+ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ NLD က စစ္တပ္ကို အေသဝနာစ ဗာလာနံ လုပ္ခဲ့ရင္ မိတၳိလာ၊ ေမွာ္ဘီ နဲ႔ ကိုကိုကၽြန္းလို ေနရာမ်ိဳးမွာ NLD ႏိုင္ခဲ့လိမ့္မည္ မဟုတ္။

ညီညြတ္ေရး said...

Mg KNL ခင္ဗ်ား

ကၽြန္ေတာ္နားလည္မႈ မလြဲဟု ထင္ပါသည္။
အေသဝနာစ ဗာလာနံ ကို ကၽြန္ေတာ္မွတ္မိတာကေတာ့ လူမိုက္ဆိုလွ်င္ ေရွာင္ေသြလႊဲလို႔ မမွီဝဲနဲ႔ ကင္းေအာင္ေန ဆိုတာပါ။ သူငယ္ခ်င္းေပါင္းေပါင္းတယ္လို႔ ဆိုတယ္မထင္ပါဘူး။ အဓိပၸါယ္အတိအက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္း ပါဠိမတတ္ပါဘူး။
အဓိကေျပာခ်င္တာကေတာ့ ကိုယ့္မွာ အမွန္တရားတစ္ခုရွိတယ္ဆိုရင္ အမွားျဖစ္ေနၾကတဲ့သူေတြကို ေရွာင္လြဲဖယ္ခြာၿပီး ေဝးေဝး ကင္းကင္းေနတာထက္ အမွန္ဘက္ေရာက္လာေအာင္ ဆြဲေဆာင္သင့္တယ္ဆိုတာပါ။ သူငယ္ခ်င္းေပါင္းလို႔ မဆိုလိုမိေၾကာင္းပါ။

Mg KNL said...

ကုိညီညြတ္ေရးခင္ဗ်ား..
ျမတ္စြာဘုရားက အဂၤုလိမာလကို အေသဝနာစ ဗာလာနံ လုပ္ခဲ့ရင္ ဆုိတဲ့ေနရာမွာ ဘုရားကုိယ္တုိင္က ဒီအခ်က္ကုိ မဂၤလသုတ္မွာ ထိပ္ဆုံးကထည့္ေဟာျပီး.. အဂၤုလိမာလနဲ ့က်မွ အသ၀နာဗာလာနံ ကုိ မလုိက္နာဘူး ဆုိတဲ့ အဓိပါယ္ထြက္ေနလုိ ့ပါ.. နားလည္မယ္ထင္ပါတယ္.. ဥပမာေလးလြဲတာကုိ ေထာက္ျပယုံပါ..

ညီညြတ္ေရး said...

Mg KML ေျပာတာ နားလည္ပါတယ္။
ပါဠိလို ထည့္မိတာ ကၽြန္ေတာ့္ အမွားပါ။ "ေဝးေဝးေရွာင္" လို႔ ဗမာလိုေရးလိုက္သင့္တယ္။
ေက်းဇူး..

ပြဲၾကည့္ ပရိတ္သတ္ said...

ဒီမွာေကာ္မန္႔ေရးရင္း ကြဲလြဲၾကသူေတြ ရွိေနတာ ေတာ့ဟုတ္ပါတယ္... ဟိုဘက္ကလဲ ဒီဘက္ကို ဆဲေနသူဟာ တေယာက္ထဲပဲ.. လို႔ထင္ေနသလို... ဒီဘက္ကလဲ ... ဒီလိုပဲထင္ေနတာ ၾကည့္ေနရတာ... ဟာသျဖစ္ေနတယ္... :P

Anonymous said...

I don't see much comments in this post like previous posts. Why? :)

Kp@Thailand

Anonymous said...

hey f**k*r ko paw..


u think u know so much abt citizenship and loyality..

do u understand that now u r living in 21st century?

the view on migration and citizenship has changed long ago..

thats why advanced countries accept dual or triple citizenship.
The meaning of loyalty has changed..
Even conservative india is accepting back foreign born indians..
for a starter, U should read some books or article which touch on the issue of citizenship and loyalty..

If u don’t read them, pls don’t write abt this topic..

A Myanmar Reader said...

Dear Ko Paw,

Could you please expedite my request?

NG said...

Anonymous
August 30, 2009 7:11 PM

ခင္ဗ်ားတုိ ့လုိ တာ၀န္သိတတ္တဲ့ အမတန္ ယဥ္ေက်းတဲ့ မ်ဳိးခ်စ္ပုဂုိလ္ေတြ ျမန္မာျပည္မွာ အမ်ားႀကီးလုိပါတယ္.. ခင္ဗ်ားတုိ ့ စလုံးေျပာင္းသြားတာ စိတ္မေကာင္းစရာပါ.. ဟီး...ဟီး . း-(


Quote:

hey f**k*r ko paw..


u think u know so much abt citizenship and loyality..

do u understand that now u r living in 21st century?

the view on migration and citizenship has changed long ago..

thats why advanced countries accept dual or triple citizenship.
The meaning of loyalty has changed..
Even conservative india is accepting back foreign born indians..
for a starter, U should read some books or article which touch on the issue of citizenship and loyalty..

If u don’t read them, pls don’t write abt this topic..

မိတ္ေဆြ…. စကၤာပူႏုိင္ငံသား ခံယူဖုိ႔ စိတ္ကူးေနသလား။ ဒီစာကုိ အရင္ဖတ္ၾကည့္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါရေစ။စကၤာပူႏုိင္ငံေရး တေစ့တေစာင္း သိေကာင္းစရာ...
Websites
Blogs