“အညာေျမသုိ႔ လက္ေဆာင္မြန္”

Share |
က်ေနာ္သည္ အထက္အညာသားျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ့္ကုိ ဖြားျမင္ရာ ေဒသတြင္ ေက်းရြာအမ်ားစုမွာ လွ်ပ္စစ္မီးမရွိ။ ယခုအခါ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ႀကီးတြင္ပါ လွ်ပ္စစ္ ပုံမွန္မရရွိေတာ့ရာ တပ္မေတာ္အစုိးရလက္ထက္တြင္ အစစ ေခတ္မီတုိးတက္လာပါသည္ဟု ေရးသားၾကေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေဆာင္ပါးရွင္မ်ားအား နားရင္းသာ ႐ုိက္ခ်င္ပါေတာ့သည္။

က်ေနာ္တုိ႔ ငယ္ငယ္က ညဖက္ေရာက္လွ်င္ ေရနံဆီ မီးခြက္ျဖင့္စာၾကည့္ရသည္။ ေရနံဆီမွာ အစုိးရသမ၀ါယမ ဆုိင္က ပုံမွန္ေပးေလ့မရွိသျဖင့္ မန္းေရနံေျမ၊ ေရနံေခ်ာင္းေရနံေျမ စသည့္ ေရနံေျမမ်ားမွ ခုိးထုတ္ေရာင္းခ်ေသာ ေရနံကုိ ျပန္ခ်က္ထားသည့္ ေရနံဆီကုိ ၀ယ္သုံးၾကရျခင္းျဖစ္သည္။

မီးစာမွာ ခ်ည္မွ်င္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး ထြန္းၿပီး ခဏေနသည္ႏွင့္ မႈိင္းသီးႀကီးမ်ား ျဖစ္လာေလ့ရွိသည္။ ထုိအခါ ကၽြန္ေတာ္၏ အစ္မတေယာက္သည္ ထုိမႈိင္းသီးႀကီးမ်ားကုိ တြယ္ခ်ိတ္အဖ်ားျဖင့္ ထုိးဆြကာ ေႁခြတတ္ပါသည္။ ပုံမွန္ မေႁခြပါက ထုိမႈိင္းသီးသည္ ဖ်စ္ကနဲ ထေပါက္တတ္သည္လည္း ရွိသည္။

ထုိေခတ္က ေဖာင္တိန္သုံးေသာေခတ္ကာလ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ က်ေနာ္တုိ႔အိမ္မွ မီးခြက္မ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ မင္အုိး ဖန္ဘူးကုိယ္ထည္မ်ားကုိ သုံးၾကပါသည္။

မီးခြက္၏ မေကာင္းခ်က္မ်ားမွာ အလင္းေရာင္အားမေကာင္းျခင္း၊ ေလတုိက္လွ်င္ မီးၿငိမ္းတတ္ျခင္း၊ မီးခုိးမႈိင္းမ်ားထြက္ျခင္း၊ မီးခြက္ေမွာက္လွ်င္ ေရနံဆီမ်ား ယုိဖိတ္ၿပီး မီးစြဲေလာင္တတ္ျခင္း၊ မီးခြက္မွ မႈိင္းသီးမ်ားဆီမ်ားသည္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ ေပက်ံတတ္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ မီးခြက္ စာၾကည့္မီးေၾကာင့္ မီးစြဲေလာင္သည္မွာ မၾကာခဏ ျဖစ္သည္။

ေနာက္ပုိင္း ဘက္ထရီအုိးမ်ား ေခတ္စားလာေသာအခါ တတ္ႏုိင္သူအခ်ဳိ႕သည္ ဘက္ထရီအုိးႏွင့္ မီးေခ်ာင္းမ်ားကုိ ၀ယ္ယူသုံးစြဲၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘက္ထရီအုိးကုိ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေသာ ကုန္းေဇာင္း၊ ေက်ာင္းေတာ္ရာ စသည့္ ရြာႀကီးမ်ားသုိ႔ သုံးရက္ျခားတခါ ပုိ႔ကာ အားသြင္းရသည္။

လွ်ပ္စစ္မီးမရွိသည့္အတြက္ ေတာဘက္ေဒသမ်ားတြင္ အစစ လူေနမႈေနာက္က်ကာ ဒုကၡမ်ဳိးစုံ ႀကဳံရသည္။ အဆုိးဆုံးမွာ ထမင္းဟင္းခ်က္ျပဳတ္ရန္အတြက္ ထင္းခုတ္ျခင္းမ်ား၊ မီးေသြးဖုတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကေသာအခါ ေတာမ်ားျပဳန္းတီးလာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ (နအဖႏွင့္ အလြမ္းသင့္သည့္ သစ္ကုမၸဏီေတြ သစ္ခုတ္ေရာင္းတာလည္း ပါေပသေပါ႔။) က်ေနာ္တုိ႔ငယ္ငယ္ကေတာ့ မုိးတြင္း မုန္းေခ်ာင္းေရစက်လည့္အခ်ိန္တြင္ ေခ်ာင္းထဲတြင္ ေမ်ာလာေသာ သစ္ကုိင္းမ်ား၊ သစ္လုံးမ်ားကုိ တရြာလုံးထြက္၍ ထင္းဆယ္ၾကေလသည္။ ေနာက္ပုိင္း လူဦးေရမ်ားလာေသာအခါ ထင္းဆယ္၍ မေလာက္ေတာ့။ ထင္းခုတ္ေရာင္းသူမ်ားက ထင္းလွည္းမ်ားျဖင့္ လာေရာင္းေသာအခါ ၀ယ္သုံးၾကရသည္။ ဤသည္မွာလည္း ေစ်းႀကီးလွသည္။

ထင္းေစ်းႀကီးလာေသာအခါ က်ေနာ့္ဖခင္က အိမ္တြင္ စပါးခြံဖြဲမီးျဖင့္ ခ်က္၍ရေသာ ဖြဲမီးဖုိတခုကုိ ရႊံေစး၊ သံျပားတုိ႔ျဖင့္ ေဆာက္သည္။ အလကားရေသာ စပါးခြံဖြဲမ်ားကုိ က်ေနာ္က ဆန္စက္တြင္ သြားက်ဳံးရသည္။ ဖြဲမီးမွာ လူက မီးဖုိနားတြင္ ထုိင္၍ ဖြဲကုိ မျပတ္ထည့္ေပးေနရသည္။ ေလခတ္ေပးရသည္။ မီးရွိန္ကေတာ့ ေကာင္းသည္။ သုိ႔ေသာ္ မီးခုိးမ်ားမွာ အူတက္ေနၿပီး ထမင္းအုိး၊ ဟင္းအုိးမ်ားမွာ မဲတူးေနေပေတာ့သည္။

ယခုအခါ က်ေနာ္၏ အလုပ္တြင္ မိမိအလုပ္ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္အေလ်ာက္ ေနရာင္ျခည္စြမ္းအင္မွ လွ်ပ္စစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းေသာ ဆုိလာဆဲလ္ (Solar Cells) မ်ားအေၾကာင္းကုိ ဖတ္႐ႈရသည္။ ယခင္က ဆုိလာဆဲလ္မ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ရာတြင္ စားရိတ္စက ကုန္က်လွသည္။ ယခုအခါ ဆုိလာဆဲလ္မ်ားကုိ အခ်ဳိ႕ထုတ္လုပ္သူမ်ားက သတင္းစာ႐ုိက္ထုတ္သလုိ Printing စနစ္ျဖင့္ ေကြး၍ လိပ္၍ ရေသာ ဆုိလာဆဲလ္မ်ားကုိ ေပါေပါသီသီ ထုတ္ႏုိင္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ယခင္က ၀ပ္အား တ၀ပ္ရရန္အတြက္ သုံးေဒၚလာခန္႔ကုန္က်ရာမွ ယေန႔အခါ ၃၀ ဆင့္ခန္႔သာ ကုန္က်ေတာ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အညာဖက္တြင္ မုိးတြင္းမွလြဲ၍ က်န္ရာသီမ်ားတြင္ ေနေရာင္ျခည္ကုိ ေကာင္းမြန္စြာရရွိသည္။ အကယ္၍သာ ဆုိလာဆဲလ္မ်ားကုိ တပ္ဆင္လ်က္ ထမင္းဟင္း ခ်က္ျပဳတ္ႏုိင္မည္၊ ဘက္ထရီအုိးမ်ားကုိ အားျဖည့္ထားႏုိင္မည္ဆုိလွ်င္ မီးေဘးအႏၱရာယ္ေလ်ာ့နည္းသြားသလုိ၊ ေတာျပဳန္းျခင္းကုိလည္း အတန္အသင့္ ကာကြယ္ႏုိင္မည္။ ညဖက္တြင္ မီးထြန္းႏုိ္င္ျခင္း၊ ေရဒီယုိ၊ တီဗီ၊ လွ်ပ္စစ္မီးပူ အစရွိသည့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကုိလည္း သုံးစြဲႏုိင္ၿပီး လူတုိ႔၏ လူေနမႈဘ၀ ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္ေပသည္။

တေလာက (ဗီအုိေအတြင္ထင္သည္) နယ္လွည့္ေက်ာပုိးအိတ္အဖြဲ႕မွ နယ္စပ္ကရင္ရြာမ်ားတြင္ ဆိုလာျပား (Solar Panels) မ်ားကုိ လွည့္လည္တပ္ဆင္ေပးသည့္ သတင္းကုိ ဖတ္႐ႈရသည္။ ထုိေဒသတြင္ ေနေရာင္ေကာင္းစြာမရသည့္ၾကားကပင္ ဆုိလာျပားတတ္ဆင္ပါက မီးေခ်ာင္းေလးေခ်ာင္းႏွင့္ တီဗီ သုံးစြဲႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အကယ္၍ ေနေရာင္မေကာင္းသည့္ေန႔တြင္ မီးေခ်ာင္းကုိ ေလးေခ်ာင္းမသုံးဘဲ ႏွစ္ေခ်ာင္းမွ် ေလွ်ာ့သုံးလွ်င္လည္း ညဖက္ေကာင္းစြာထြန္းႏုိင္ေၾကာင္း တပ္ဆင္သူတဦးက ေျပာၾကားသြားသည္။ အကယ္၍ မီးေခ်ာင္းမသုံးလုိပါက ယခုအခါ အင္မတန္ ေခတ္စားေနၿပီျဖစ္ေသာ LED မီးမ်ားကို အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ က်ေနာ္တုိ႔ေခတ္က မီးခြက္ထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ပုိလင္းၿပီး ဘက္ထရီသိပ္မစားေသာ နည္းပညာျဖစ္သည္။ မီးေလာင္မွာ မပူရ၊ ေလတုိက္လွ်င္ မီးၿငိမ္းမွ မပူရ။

နည္းပညာတုိးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ပုိ၍ Efficient ျဖစ္ေသာ၊ ေစ်းသက္သာေသာ ဆုိလာျပားမ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ႏုိင္ပါက (က်က္သေရအုိး နအဖႀကီး အသုံးမက်ေသာ္လည္း) ျမန္မာျပည္၏ ေတာနယ္ဖက္တြင္ လွ်ပ္စစ္မီးျဖင့္ ေနႏုိင္ေသာ ေခတ္တေခတ္ကုိ မၾကာမီ ေရာက္လာေပလိမ့္မည္ဟု မွန္းဆမိပါသည္။

8 comments:

Anonymous said...

ဖတ္အၿပီ စဥ္စားမိ၏၊ အကယ္၍ လက္မလည္ေအာင္ရွိပါက လက္အငွားရုိတ္ေပးခ်င္သည္။

ေလးစားစြာျဖင့္

pandora said...

နာဂစ္ရဲ႕ လက္သည္ကလည္း ဒါပဲေပါ့ဗ်ာ။
လွ်ပ္စစ္မီး အလံုအေလာက္မရေတာ့ ထုတ္လုပ္လိုက္တဲ့ သစ္မာမီးေသြး.. ေကာင္းမွေကာင္း တေဖ်ာင္းေဖ်ာင္း..
မီးေသြးမတတ္ႏိုင္လည္း ထင္းေလးခ်ိဳးဆိုက္.. ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ ဘယ္လိုလုပ္ ထမင္းခ်က္စားမတုန္း။ ဒီလိုနဲ႕ ဒီေရေတာလည္း ကုန္တာပဲ...

Anonymous said...

ပို ့စ္ေတြဖတ္လို ့မရၿဖစ္ေနတယ္။

khet myint myint said...

ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ႏြားေခ်းထဲ ဓာတ္ခဲထည့္ၿပီး မီးထြန္းေစေသာ နည္းၿဖစ္သည္။ ဝန္ၾကီးေတြကိုယ္တိုင္ သရုပ္ၿပခဲ့ပါေသးသည္။ သတင္းစာမ်ားမွ ဆိုလာၿပားမလို၊ တို႔မွာ နေခ်းရွိတယ္ ဟု ဆိုလာမည္ကို ဦးေပါမေတြးမိသေလာ။

(ခင္လို႔ေနာက္တာပါ ဦးေပါ)
ၿမဲတမ္းလို ဖတ္ၿဖစ္တဲ့
ခမမ

TAS said...

ၾၾကည့္လဲလုပ္ဦး ေခြးေတြ သိသြားရင္ အဲဒီရြာကို သြားျပီး မီးရွိဳ႔ခိုင္းေနဦးမယ္...

Anonymous said...

ကိုေပါေရ အခုေလာေလာဆယ္ကေတာ့ ဆုိလာျပားမေျပာနဲ႕ ေရွာက္သီးေဆးျပားေတာင္
သန့္သန့္ရွင္းရွင္း ေဖာေဖာသီသီ မထုတ္နိုင္ေသးတဲ့
အေျခအေနေလ။ ျမန္မာျပည္မွာ လူမွန္ေနရာမွန္ျဖစ္သြားတဲ့ အခါမွ အဲ့ဒီေခတ္တေခတ္ဆုိတာကို ေရာက္နုိင္မွာပါ။
ၾၾၾ

Shunn Lae said...

ဒီလို post မ်ိဳးကို ျမန္မာျပည္ကလူေတြဖတ္ေစခ်င္တယ္။ သူတို ့ခမ်ာ ကိုယ္စီးတဲ ့ျမင္း အထီးမွန္း အမမွန္း ခုထိ မခြဲတတ္ေသးတဲ ့သူေတြရွိေနေသးတယ္။ တိုးတက္မႈကို ပာုိ အဖြဲ ့က ဘယ္ေပတံနဲ ့တိုင္းတာမွန္းမွ မသိတာေလ။ သူတို ့လည္းေတြးမွာေပါ့ သူတို ့လက္ထက္မွာ ေက်ာက္ေခတ္ကထက္ေတာ့အမ်ားၾကီးတိုးတက္ေအာင္လုပ္ေပးႏိုင္တယ္ ဆိုျပီး .......

ၾကည္ said...

စဥ္းစားေနတာ ..အိမ္ကို ဆိုလာျပားတပ္မလားလို႔ ..

မိတ္ေဆြ…. စကၤာပူႏုိင္ငံသား ခံယူဖုိ႔ စိတ္ကူးေနသလား။ ဒီစာကုိ အရင္ဖတ္ၾကည့္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါရေစ။စကၤာပူႏုိင္ငံေရး တေစ့တေစာင္း သိေကာင္းစရာ...
Websites
Blogs