“ေျပာျပန္ရင္လည္း ေမာင္ေပါလြန္ရာက်မယ္…..အပုိင္း(၂)”

Share |
“ေျပာျပန္ရင္လည္း ေမာင္ေပါလြန္ရာက်မယ္” ပုိ႔စ္ကုိ တင္လုိက္ေသာအခါ ဘေလာ့ဂ္ဖတ္သူမ်ားထံမွ မွတ္ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးရသည့္အနက္ Khinkhin ဆုိသူ၏ မွတ္ခ်က္တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေရးသားထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

“ေက်ာင္းသားတေယာက္ဟာ သူ႔ေက်ာင္းစာကို ေသခ်ာ က်က္ေနတယ္ဆိုရင္၊ အလုပ္သမားတေယာက္ဟာ သူ႔အလုပ္တာ၀န္ မလစ္ဟင္းေအာင္ လုပ္ေနတယ္ဆိုရင္ ေလာေလာဆယ္ သူတို႔တာ၀န္ ေက်ပါတယ္။ သူတို႔ စာက်က္ရျခင္း အလုပ္လုပ္ရျခင္းဟာ တခ်ိန္မွာ တိုင္းျပည္အတြက္ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေလး ရင္ထဲမွာ ခိုေအာင္းေနတာကိုပဲ မုဒိတာပြားသင့္တယ္ မဟုတ္လား။”

Khinkhin ၏ စကားကုိ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္အႂကြင္းမဲ့ ေထာက္ခံပါ၏။ တုိင္းျပည္တျပည္တြင္ ေက်ာင္းသားသည္ ေက်ာင္းသားအလုပ္၊ အလုပ္သမားသည္ အလုပ္သမားအလုပ္၊ တရားသူႀကီးသည္ တရားသူႀကီး အလုပ္ကုိ ေက်ပြန္စြာလုပ္ေနႏုိင္လွ်င္ ထုိသူမ်ား၏ ႏုိင္ငံသားတာ၀န္ ေက်ပြန္သည္ဟု ဆုိႏုိင္ပါ၏။

သုိ႔ေသာ္ စဥ္းစားစရာရွိသည္မွာ လက္ရွိျမန္မာျပည္တြင္ ေက်ာင္းသားသည္ ေက်ာင္းသားအလုပ္ကုိ၊ အလုပ္သမားသည္ အလုပ္သမားအလုပ္ကုိ၊ တရားသူႀကီးသည္ တရားသူႀကီးအလုပ္ကုိ၊ ရဲ၀န္ထမ္းသည္ ရဲအလုပ္ကုိ၊ ဆရာ၀န္သည္ ဆရာ၀န္အလုပ္ကုိ၊ စာေရးဆရာသည္ စာေရးဆရာအလုပ္ကုိ ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ပါ၏ေလာ။

ဆုိၾကပါစုိ႔…….။

ႏုိင္ငံေရးသိပၸံဘာသာတြဲကုိ ယူေသာ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားတဦးသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏုိင္ငံေရးအျမင္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္မႈအေၾကာင္းကုိ (သို႔မဟုတ္) ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊလက္ထက္ ႏုိင္ငံေရးအျဖစ္အပ်က္မ်ားအေၾကာင္းကုိ သူ၏ မဟာ၀ိဇၹာဘြဲ႕အတြက္ စာတမ္းျပဳစုလုိသည္ဆုိပါက ထုိေက်ာင္းသားအေနျဖင့္ သူ႕စိတ္တုိင္းက် လြတ္လပ္စြာ ျပဳစုခြင့္ ရပါ၏ေလာ။

အလားတူပင္ တရားသူႀကီးတေယာက္သည္ တရားသူႀကီးအလုပ္ကုိ အဂတိမလုိက္စားဘဲ၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူအာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္း၏ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမပါဘဲ၊ ဘက္မလုိက္ဘဲ ဥပေဒအတုိင္း တိက်စြာ ဆုံးျဖတ္ခြင့္ ရွိပါ၏ေလာ။ ရဲ၀န္ထမ္းတုိ႔သည္ သူတုိ႔၏ ၀တၱရားအတုိင္း ဒီပဲယင္းလုပ္ႀကံမႈ၏ လက္သည္တရားခံတုိ႔ကုိ ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးခြင့္ ရွိပါ၏ေလာ။

စာေရးဆရာတေယာက္သည္ သူ၏ အယူအဆပုိင္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ စာဖတ္သူထံသုိ႔ တင္ျပရာ၌ စာေပစိစစ္ေရး၏ ျဖတ္ေတာက္ပိတ္ပင္ခံရမည္ကုိ မစုိးရိမ္ရဘဲ ျပည္သူလူထုႏွင့္ စပ္ဆုိင္သည့္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာကိစၥကုိမဆုိ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားထုတ္ေ၀ခြင့္ရွိပါ၏ေလာ။

ျပည္တြင္းမွ ဘေလာ့ဂါမ်ားသည္လည္း သူတုိ႔ ၾကားျမင္သိရွိသည္မ်ားကုိ အျခားႏုိင္ငံမွ ဘေလာ့ဂါမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ ျမင္သည့္ၾကားသည့္သိသည့္အတုိင္း ဘေလာ့ဂ္ေပၚတြင္ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားႏုိင္ၾကပါ၏ေလာ။

ဤသည္မွာ ဥပမာ ေမးခြန္းအခ်ဳိ႕မွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းဆရာ၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ဆရာ၀န္၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားသူ စသျဖင့္ လူတန္းစားအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္း အလားတူ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေမးႏုိင္ပါေသးသည္။

ထုိေမးခြန္းမ်ား၏ အေျဖသည္ “ထုိသူတုိ႔အေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏ တာ၀န္၀တၱရားကုိ ေက်ပြန္စြာ၊ အေကာင္းဆုံး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္” ဆုိလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ တုိင္းျပည္သည္ လြတ္လပ္ေသာ တုိင္းျပည္တျပည္ျဖစ္သည္။ ထုိသူတုိ႔အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအေၾကာင္းကုိ ဦးေႏွာက္ေျခာက္ခံ စဥ္းစားစရာမလုိေတာ့ေခ်။ ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားသူတုိ႔အေနႏွင့္လည္း အထူးတလည္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ လုပ္စရာမလုိေတာ့ေခ်။

အကယ္၍ ထုိေမးခြန္းမ်ား၏ အေျဖသည္ “ေက်ပြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခြင့္မရွိပါ” ဆုိလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ တုိင္းျပည္သည္ လြတ္လပ္ေသာ တုိင္းျပည္တခု မဟုတ္ပါ။ ယခုအေျခအေနသည္ အားလုံးသိၾကသည့္အတုိင္း ျမန္မာျပည္သည္ မလြတ္လပ္ေသာ တုိင္းျပည္တခု ျဖစ္ေနပါသည္။ ထုိတုိင္းျပည္တြင္ ေက်ာင္းသားသည္ ေက်ာင္းသား အလုပ္ကုိ တာ၀န္ေက်စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် မျဖစ္ပါ။ အလားတူပင္ တရားသူႀကီး၊ ရဲအမႈထမ္း၊ ၀န္ထမ္း၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ စာေရးဆရာ စသည့္ လူတန္းစားအားလုံးအေနျဖင့္ သူတုိ႔အလုပ္ကုိ လြတ္လပ္စြာ၊ စိတ္တုိင္းက်စြာ၊ တာ၀န္ေက်စြာ မည္သူမွ် ထမ္းေဆာင္ခြင့္မရပါ။

ထုိသုိ႔ေသာအေျခအေနတြင္ လူတုိင္းကုိယ့္အလုပ္ကုိယ္ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ လြတ္လပ္ေသာအေျခအေနတရပ္ကုိ ေရွးဦးစြာ ဖန္တီးဖုိ႔ လုိအပ္လာပါသည္။ ဤသုိ႔ ဖန္တီးရန္ အားထုတ္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးပင္ ျဖစ္ပါသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ စာေရးဆရာ အခ်ဳိ႕အေနျဖင့္ ပလပ္စတစ္ကုိ ေလွ်ာ့သုံးေရး၊ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရး စသည္မ်ားကုိ မဂၢဇင္းမ်ားေပၚ၌ ေရးသားေနေသာ္လည္း သူတုိ႔အေနျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးကုိ တကယ္တမ္းတြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ခြင့္ရရွာသည္ မဟုတ္ၾက။ (အခ်ဳိ႕ကေတာ့ ရသည္ဟု ထင္ေနရွာသည္။) သုိ႔ေသာ္ သူတုိ႔သည္လည္း အာဏာရွင္ ခြင့္ျပဳသည့္ေဘာင္အတြင္းတြင္သာ ေရးၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ သူတုိ႔၏ အလုပ္ကုိ ေက်ပြန္စြာ၊ ထိေရာက္စြာ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ၾကသည္မဟုတ္။

ဥပမာ…ေရကာတာတည္ေဆာက္သည့္အတြက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မည္ကုိ သိရွိပါက နအဖအစုိးရအား ပြင့္လင္းစြာ အႀကံဉာဏ္ေပး၍ စီမံကိန္းကုိ ရပ္တန္႔ေစရန္ တားဆီးႏုိင္သည္မဟုတ္။ သစ္ေတာမ်ားအား စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ခုတ္ေနသည္ကုိ တားဆီးႏုိင္ၾကသည္မဟုတ္။ ၄င္းတုိ႔ မႏွစ္သက္ေသာ အစုိးရေပၚလစီမ်ားကုိ ဟန္႔တားႏုိင္ရန္ လူစုလူေ၀းျဖင့္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပႏုိင္ၾကသည္လည္း မဟုတ္။ အႏွစ္ခ်ဳပ္ဆုိရေသာ္ အစုိးရ၏ မည္သည့္ေပၚလစီတခုကုိမွ် လုံး၀ ရပ္တန္႔သြားေအာင္ တားဆီးႏုိင္ၾကသည္မဟုတ္။ ဤသုိ႔ျဖစ္ရသည္မွာ သူတုိ႔၏ (သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး)အလုပ္ကုိ ထိေရာက္စြာ လုပ္ကိုင္ခြင့္မရေသာ အေျခအေနတရပ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထုိအေျခအေန၏ အေၾကာင္းရင္းျမစ္မွာ အားလုံးသိၾကၿပီးျဖစ္သည့္ မလြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အလားတူပင္ လူမႈကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ထိေရာက္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ခြင့္မရွိၾက။ အာဏာရွင္က ခြင့္ျပဳသမွ် ေဘာင္ထဲတြင္သာ မလူးသာ မလြန္႔သာ လႈပ္ရွားၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ နာဂစ္မုန္တုိင္းအတြင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာမွ အင္ဂ်ီအုိမ်ားပင္ အေထာက္အပံ့၊ အကူအညီမ်ားကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ မေပးႏုိင္ခဲ့ၾကပါ။ ဤျဖစ္ရပ္ကုိ ၾကည့္လွ်င္ပင္ မည္သူမွ် ၄င္းတုိ႔၏ တာ၀န္၀တၱရားကုိ ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္သည္ဟု မဆုိႏုိင္။

အကယ္၍ တစုံတေယာက္အေနျဖင့္ မိမိ၏ တာ၀န္၀တၱရား၊ မိမိ၏ က႑ကုိ ေက်ပြန္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္မည္ဆုိပါက အထက္တြင္ရွိေသာ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ထိပ္တုိက္ေတြ႕မည္။ ထုိအခါတြင္ ထုိသူႀကဳံေတြ႕ရမည့္ ေရြးခ်ယ္စရာ လမ္းႏွစ္သြယ္မွာ (၁)အာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္း၏ အၿငဳိျငင္ကုိ ခံလ်က္ အမွန္အတုိင္းတင္ျပမည္ေလာ။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ (၂)မိမိအေနအထားတည္ၿမဲေရးအတြက္ ႏွာေစးေနမည္ေလာ ဟူသည့္ လမ္းႏွစ္သြယ္ပင္ျဖစ္သည္။ ပထမလမ္းကုိ ေရြးခ်ယ္ပါက အနည္းဆုံး နယ္ေျပာင္းခံရျခင္း၊ ထုိ႔ထက္ပုိ၍ အလုပ္ျပဳတ္ျခင္း (ရာထူးမွ အနားယူရျခင္း)၊ အဆုိးဆုံး အေနျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံရျခင္းတုိ႔ ႀကဳံေတြ႕ႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူအမ်ားစုသည္ ဒုတိယလမ္းျဖစ္ေသာ ႏွားေစးေနသည့္ လမ္းကုိသာ ေရြးခ်ယ္ၾကသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ အေျခအေနသည္ တုိးတက္မလာဘဲ ဒုံရင္းဒုံရင္းသုိ႔လည္းေကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ မူလအေျခအေနထက္ နိမ့္က်ဆုိးရြားေသာ အေျခအေနသုိ႔ပင္ ေလွ်ာက်၍လည္းေကာင္း ဆုတ္ယုတ္လ်က္ရွိသည္ကုိ ေနရာတုိင္းတြင္ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ေပသည္။

ဤအျဖစ္မွ ေရွာင္ရွားလုိလွ်င္ လူမႈကယ္ဆယ္ေရးကုိ မျဖစ္မေန တပုိင္တႏုိင္လုပ္လုိသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိတုိ႔ လုပ္ေဆာင္လုိေသာ လူမႈကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျပႆနာ၏ မူလရင္းျမစ္ျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းရန္လုိသည္ဆုိသည့္အခ်က္ကုိ စိတ္ထဲတြင္ စြဲၿမဲစြာ ခံယူထားရန္ အေရးႀကီးေပသည္။

မျဖဴျဖဴသင္း၊ ကုိေက်ာ္သူ၊ ကုိဇာဂနာ၊ ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ တုိ႔သည္ တဖက္က လူမႈကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း တဖက္တြင္ ေျဖရွင္းရန္ရွိေသာ ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာကုိ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ အသိအမွတ္ျပဳေသာ သူရဲေကာင္းစြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ လုိအပ္လွ်င္ သူတုိ႔၏ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား ထုတ္ေဖာ္ျပသရန္လည္း ၀န္ေလးၾကသည္မဟုတ္ေခ်။ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း မစုစုေႏြး၊ ကုိဇာဂနာ၊ ကုိေက်ာ္သူ၊ မျဖဴျဖဴသင္းတုိ႔၏ ရပ္တည္ခ်က္ကုိ ၾကည့္ပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အဖမ္းခံေနရစဥ္ ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္၏ ရပ္တည္ခ်က္ (ထုတ္ျပန္ခ်က္)ကုိ ၾကည့္ပါ။

အခ်ဳပ္ဆုိရေသာ္ တုိင္းျပည္တြင္ မလြတ္လပ္သမွ် ကာလပတ္လုံး မည္သူမွ် မိမိတာ၀န္ကုိ ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ၾကသည္မဟုတ္။ အာဏာရွင္ကန္႔သတ္သည့္ ေဘာင္အတြင္းတြင္ မလူးသာ မလြန္႔သာ လႈပ္ရွားေနၾကရျခင္းသာျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ေသာ အေျခအေနတြင္ လြတ္လပ္ေသာအေျခအေနတရပ္ကုိဖန္တီးရန္မွာ ႏုိင္ငံသားတုိင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တာ၀န္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိတာ၀န္ကုိ ေက်ပြန္မွသာ ႏုိင္ငံသားတာ၀န္ကုိ အမွန္တကယ္ေက်ပြန္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေရးသားလုိက္သည္။

93 comments:

Anonymous said...

:)

Anonymous said...

waiting for part 3 :)

Anonymous said...

စကၤာပူ မွာေကာ လူငါးေယာက္အထက္ စုေဝးခြင့္ရွိပါသေလာ

ထိုင္း မွာ ဘုရင့္ ကာတြန္း႐ုပ္ေျပာင္ ေၾကာင့္ Youtube (2) ပိတ္တာ မသိလိုက္ဘူးလား

Rita said...

ေစာင့္ရက်ိဳးနပ္ပါတယ္ ကိုေပါ။
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

အိပ္မက္ ခ်စ္သူ said...


ဦးဦးေပါ ေျပာသလို ျဖစ္လာမယ့္ ေန႔က်ရင္ သမီးကို “ႏွိဳး” ပါေနာ္ ေလာေလာဆယ္ အိပ္ေရးမဝ ေသးလို႔

Nge Naing said...

ကိုေပါေရ-မအားတဲ့ၾကားက ကၽြန္မလာဖတ္သြားပါတယ္။ သိပ္ေကာင္းပါတယ္။ ဆက္ေရးပါ အားေပးပါတယ္။ ဖတ္တဲ့သူေတြက လက္ခံသည္ျဖစ္ေစ လက္မခံသည္ျဖစ္ေစ၊ အခုခ်ိန္မွာ အသက္ ငါးဆယ္ေအာက္မွာ ရွိတဲ့ကၽြန္မတို႔ ျမန္မာလူမ်ဳိဳးေတြဟာ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာသာ ေမြးဖြားသူ ဒါမွမဟုတ္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ေအာက္မွာ ေမြးဖြားေပမယ့္ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ ႀကီးျပင္းၾကသူေတြသာ ျဖစ္လို႔ မေကာင္းတဲ့ စနစ္ဆိုး ရိုက္သြင္းခံရတဲ့ သူေတြအခ်င္းခ်င္း အတူတူပါပဲ။ ဒီမိုကေရစီကို လိုလားသူေတြလို႔ ဆိုတဲ့ ကၽြန္မတို႔ ကိုယ္တိုင္မွာလည္း နည္းနည္းဆို တရားလက္လြတ္ ေျဖရွင္းခ်င္တဲ့ အာဏာရွင္ေတြ ေပးတဲ့ အေမြကို ရထားၿပီးသား ျဖစ္တယ္။ မ်က္စိနည္းနည္း ပိုပြင့္တဲ့သူက နည္းနည္းပို သေဘာေပါက္မယ္ ဒါပဲကြာပါတယ္။ ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ ကိုေပါစာကို ဖတ္ၿပီး လက္မခံသူေတြမွာလည္း မတူကြဲျပားမႈေတြအတြက္ ဒီလို ငါတို႔နဲ႔ မတူတဲ့ သေဘာတရာေတြလည္း ရွိေနပါလား ဆိုတဲ့အသိ၊ တခုခု တိုးသြားမွာကေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။ ၾကာလာရင္ ဒါေတြကို အက်င့္သားရၿပီး လူ႔အဖြဲ႔စည္းဆိုတာ ကိုယ္တေယာက္တည္း ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ့္အုပ္စုတခုတည္း လုပ္ခ်င္သလို လုပ္လို႔မရဘူး မတူကြဲျပားမႈေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားလို႔ အမ်ားစုနဲ႔ သဟဇာတ ျဖစ္ဖို႔လိုတာကို သေဘာေပါက္ၿပီး Tolerant (ကိုယ္မႀကိဳက္ေပမယ့္ နားလည္ေပးျခင္း) သေဘာတရားကို သိလာပါလိမ့္မယ္။

ကုိေပါ said...

Rita, မငယ္ႏုိင္.... အားေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Anonymous said...

အေနာနီးမတ္ June 14, 2009 2:04 PM

ဒါေၾကာင့္လဲ စကၤာပူ ႏွင့္ထုိင္းႏုိင္ငံတုိ႕ကိုလဲ တ၀က္တပ်က္ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံလို႕ သတ္မွတ္ထားတာပဲ။ သူတုိ႕ႏဳိင္ငံေတြမွာလဲ စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီရဖုိ႕ တုိက္ပြဲ၀င္ေနၾကရဆဲဆုိတာ ေလ့လာၾကည့္ဖို႕သင့္ပါတယ္။

ခင္မင္းေဇာ္ said...

ကိုေပါ
ဒီပို႕စ္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

အန္တီစုက ေျပာဖူးတယ္။
ႏုိင္ငံေရးဆုိတာ လူတုိင္း လူတိုင္းနဲ႕ ဆုိင္တယ္။ စီးပြားေရးဆုိတာလဲ ႏုိင္ငံေရးပဲ။ ပညာေရးဆုိတာလဲ ႏုိင္ငံေရးပဲ။ က်န္းမာေရးဆိုတာလဲ ႏိုင္ငံေရးပဲ၊ အေရာင္းအ၀ယ္လဲ ႏိုင္ငံေရးပဲ။ လမ္းသြားလမ္းလာလဲ ႏုိင္ငံေရးပဲ။ အဲဒီေတာ့ ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဓါတ္ဆုိတာ အၿမဲက်မတို႕ ရွင္သန္ေနလွ်က္ ရွိပါတယ္.......လို႕ ေျပာထားပါတယ္။

Anonymous said...

Anonymous:::June 14, 2009 5:56 PM

ဒါဘဲဗ်...အေရွ႔ေတာင္ အာရွ ႏိုင္ငံ အမ်ားစုက ကိုယ္ပိုင္မူနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေနၾကတာယ္ဆိုတာ သေဘာေပါက္ရင္ ေရွ႕ဆက္လို႔ရပါျပီ

“စ”လံုးမွာ ပီေအဒီ ကို မလြန္ဆန္ႏိုင္သလို
“ယ” မွာလဲ ပီေအဒီ (အဝါ) ေတြဘဲ တဖက္သတ္အေနအထားနဲ႔ ရပ္တည္ေနတာ အက်ယ္တဝ႔ံ ရွင္းျပေနဖို႔မလို ေတာ့ဘူးထင္ပါတယ္
(တိုက္ဆိုင္စြာ ပါတီႏွစ္ခု နာမည္တူေနပါတယ္)

Anonymous said...

ဆက္သာေရးပါ ကုိေပါ ေရ။ ကုိယ့္အေတြးအၿမင္ကုိ ကုိယ္ တတ္နဳိင္သမၽွ ေရးတာ အရွိကုိ အရွိအတုိင္း ေရးတာ အမွန္ကုိ အမွန္အတုိင္းေရးတာ ေကာင္းပါတယ္။ ကုိေပါ အေရထူထူသာ ထားၿပီး ေရးပါ။ ကၽႊန္ေတာ္ ကေတာ့ ေစာင့္ဖတ္ရင္းနဲ႔ အားေပးပါတယ္။ ကၽႊန္ေတာ္ က ကုိေပါလုိ ခ်က္က် လက္က် မေရးတတ္လုိ႔ပါ။

Anonymous said...

ရိုက္သြင္းခံရ.....ရိုက္သြင္းခံရ.....ရိုက္သြင္းခံရ
ရိုက္သြင္းခံရ...:)...
ျမန္မာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဒီစကားသုံးၾကတာပဲ
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရိုက္သြင္းမခံရ တဲ့သေဘာမွာရွိတယ္
:)

Anonymous said...

ရုိးသာစြာနဲ႔ ပြင္႔ပြင္႔လင္းလင္းေျပာရရင္ ဒီဘေလာ႔ကုိ အျမင္္ကတ္တယ္၊ ဒါေပမဲ႔ အၿမဲလာဖတ္ျဖစ္တယ္

Su said...

Ko Paw,

you do have a surprisingly higher than mediocre analytical thinking. and you can write them down in simplest way of writing ( which is not an easy task) do keep up your good job. i hope those pessimist ေဘးထိုင္ဘုေျပာ, and those with naive thinking of မဇိၼဳမ ပ႗ိပဒါ means see no evil, hear no evil , will change their mind for the better.

ကုိေပါ said...

>>>Anonymous (June 14, 2009 7:25 PM )...

အံမယ္ေလး...ေမာင္မင္းႀကီးသားရယ္..... စကၤာပူက အာဏာရပါတီက ပီေအပီပါ...ကုိယ့္လူရယ္။

ပီေအဒီ မဟုတ္ရပါဘူး။ People's Action Party လုိ႔ ေခၚပါတယ္။ အခြန္အတုပ္ေတြ တုိးျမႇင့္စည္းၾကပ္လြန္လြန္းလုိ႔ သူ႕ႏုိင္ငံသားေတြက Pay and Pay ပါတီလုိ႔ ရယ္စရာ နာမည္ေျပာင္နဲ႔ ေခၚဆုိခံရတဲ့ ပါတီေပါ႔။

ထုိင္းက PAD က အရင္က ပါတီမဟုတ္ပါဘူး။ အခုမွ ပါတီေထာင္မလုိ႔ပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ဘန္ေကာက္ပုိ႔စ္က သတင္းကုိ ဖတ္ၾကည့္ပါ။ ေအာက္မွာ လင့္ခ္ေပးထားတယ္။

"http://www.bangkokpost.com/breakingnews/144282/pad-to-take-3-months-to-form-party"

နာမည္ခ်င္း လုံး၀မတူပါဘူး။

Anonymous said...

တနဂၤေႏြေန့စကားဝိုင္းအၿပီးမွာ..ကိုေအာင္ဒင္ကကြ်န္ေတာ္
တို့ရဲ့ဆရာဦးဝင္းတင္ကိုသတင္းစကားပါးတယ္။
” ဆရာက်မၼာေရးဂရုစိုက္ပါ၊က်မၼာေရးေကာ၊လုံၿခဳံေရးေကာေပါ့ ” တဲ့....။ အဲဒီမွာဘာကိုသြားၿမင္သလဲဆိုေတာ့ၿပည္တြင္းမွာလုပ္ေနရတဲ့
သူေတြရဲ့အေၿခအေနေတြပါ။ မလုံၿခဳံဘူးေလ၊ ဆရာဦးဝင္းတင္ဆိုႏိုင္ငံသားမွတ္ပုံတင္မရိွလို့အခုထိဧည့္
စာရင္းတိုင္ၿပီးေနရတဲ့ဘဝဗ်..။
ဆိုလိုခ်င္တာ ကြ်န္ေတာ္တို့ကလုံၿခဳံတဲ့အမိုးအကာ
ေအာက္ကေနဘယ္သူကပိုလုပ္တာ၊သူကဘာမွမလုပ္ဘဲ
ေဘးထိုင္ဘုေၿပာေနတာေၿပာေနမဲ့အစား၊ဘာလုပ္ႏိုင္မလဲ၊ဘာ
လုပ္ၾကမလဲေဆြးေႏြးၿပီးဒီအာဏာရွင္စနစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေအာင္အတူ
တြဲၿပီးလုပ္ၾကရေအာင္လားဗ်ာ....။

Anonymous said...

YES!!! But we (including me and many others) still have fear. That's too bad. :(

Anonymous said...

အဘ ဦးဝင္းတင္ မွတ္ပံုတင္က သူတို႔သိမ္းပလိုက္တာလားဗ်

Anonymous said...

အခုထိေတာ့ ဧည့္စာရင္းတိုင္ၿပီးေနရတယ္လို့သိရပါတယ္ခင္ဗ်ာ..။ အာဏာရွင္ေတြကေတာ့ဘာေတြၾကံေနမလဲ?
ဘာေတြေခါင္းစဥ္တတ္မလဲ?? အင္း..အာဏာရွင္ၾကီးဟစ္တလာ ရွိရင္ငါထက္ဆိုးတဲ့
ေကာင္ေတြဘာလားဆိုၿပီးအေလးေတာင္ၿပဳမယ္ထင္ပါရဲ့....။

KHIN ZIN MINN said...

Ko paw
Congradulation for this post; Since a few days i wait your part 2.
If some people who fear this situation .....they better to think about for their future.
Because still now i have no reponse to my son if he ask me one day
" Why don't you try in your best to save Burma??? ".....The one is sure, I will never proud to reply him that, "because i'm so afraid to do"
So lets do all our best to our future generation.
Don't let them in this situation.

Anonymous said...

Great Man, Try hard , I like what u standing for. :D

Unknown said...

ဘယ္လိုမွ နားလည္လို႕မရတဲ့ အစိုးရနဲ႕ ေတြ႕ေနရတာကိုး ဘဘၾကီးေတြက ေ၀ဖန္တာမၾကိဳက္ လုပ္ေတာ့လည္း ေစာက္တလြဲ

Anonymous said...

Based on a few comments reading...

only immature ladies agree your post...

something like..dream writer Lunn Htarr Htarr...

How's that...

ေအာင္ကိုကိုထိုက္ said...

ဒီပို႔စ္မွာအခုလက္ရွိ အေျခအေနကို ေတာ္ေတာ္ ရွင္း ၇ွွင္းလင္းလင္းကို စာဖတ္သူေတြျမင္ရမွာပါ အပိုင္း(1)က နဲနဲ သေဘာတရား အားနည္းတဲ့သူေတြနဲနဲရွဳပ္ရွဳပ္ေထြးေထြးျဖစ္သြားတယ္
ကိုေပါေရ
တစ္ခ်ိဳ႔ရဲ႔စိတ္ထဲမွာလဲသေဘာေတာ့ေပါက္ေနတယ္ ခံစားေနရတယ္ အမွန္ကိုသိတယ္ ဒါေပမဲ့ မွန္ပါတယ္ လို႔ဝန္ခံရမွာ ေၾကာက္ေနတာအက်င့္ျဖစ္ေနတယ္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရား ဆိုတာကိုလက္ခံရမွာဝန္ေလးေနတယ္
အတင္းပဲပံုစံတူသေဘာတရားတစ္ခုနဲ႔အစားထိုးျပီး ေျပာျပစ္လိုက္တဲ့စိတ္မ်ိဳး ကအက်င့္ျဖစ္ေနၾကတယ္
ဒါ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ကင္းကြာျပီး အေၾကာက္တရားလြမ္းမိုးတဲ့ ႏိုင္ငံေတြက စရိုက္ေတြပဲ

truth said...

ေအာင္ကိုကိုထိုက္ က ဇြတ္ၾကီးပဲ..... funny guy

Ko Aung said...

[1] Ko Paw, I like this Part (2) much more than Part (1). You have made a positive diiscussion and given some positive examples - rather than using a hash criticism. That's really great!

[2] This is not directly related to this post. I just want to share some of my thoughts. This is related to Ma Nge Naing's comments as well as some of Ko Paw’s previous posts. It is regarding "tolerance". I agree that we should tolerate different life styles and different political views. But, there must be some base lines.

For a life style, we should tolerate it as long as it does not hurt other people. (Ko Paw has already mentioned it in his comments.) For example, we should not tolerate a person who turns on his cassette's volume to the highest level at 3:00am.

Regarding the political views, for those who believe in liberal democracy (not the disciplined democracy :-) ...
we should tolerate a political view only if it does not violate the principles of democracy, namely PEACE, JUSTICE, EQUALITY, AND RULE OF LAW. But, otherwise, we should reject it. For example, we cannot tolerate a political view which promotes racism or religious hatred. We cannot tolerate a political view that praises most of Na-Ah-Pha's policies/activities (many of which violates the abovementioned principles of democracy). We cannot tolerate a political view that unconditionally endorses the 2008 Constitution, etc. (Here, I am not talking about those who want to accept this constitution as an interim measure and create some political space out of it. I still respect their view even though I do not agree their idea.)

ေက်ာ္ထင္ said...

Well said Ko Aung. No further comment at this point on what you said.
However, let me add some more.
The only things that can bring you the goal are endurance, self-constraint and wisdom.
No doubt Ko Paw has enough endurance against fierce attack. ( I won't label those even as criticisms)

Rocker said...

ကြန္မန္႔ထဲမွာ မငယ္ႏိုင္ ဒီလိုေလး ေရးထားတာ သေဘာက်တယ္။
"လူ႔အဖြဲ႔စည္းဆိုတာ ကိုယ္တေယာက္တည္း ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ့္အုပ္စုတခုတည္း လုပ္ခ်င္သလို လုပ္လို႔မရဘူး။ မတူကြဲျပားမႈေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားလို႔ အမ်ားစုနဲ႔ သဟဇာတ ျဖစ္ဖို႔လိုတာကို သေဘာေပါက္ၿပီး ကိုယ္မႀကိဳက္ေပမယ့္ နားလည္ေပးျခင္း သေဘာတရား"

ဒီသေဘာတရားကို ကိုေပါေရးခဲ႔ဖူးတဲ႔ “သ႐ုပ္ပ်က္လုိ႔ ေျပာသင့္ရဲ႕လား” မွာ Culture, Civilization, MultiCulture တို႔သေဘာ ကၽြန္ေတာ္ ဖတ္ဖူးတာေလးေတြ ကြန္မန္႔ ၂ ႀကိမ္ေရးၿပီး တုိ႔ထိခဲ႔ဖူးပါတယ္။

ကိုေအာင္ေရးထားတဲ႔ ဒါေလးကိုလည္း သေဘာက်တယ္ဗ်ာ။
We should tolerate a political view only if it does not violate the principles of democracy, namely PEACE, JUSTICE, EQUALITY, AND RULE OF LAW. But, otherwise, we should reject it.

ဟုတ္ကဲ႕ ...
ဒီပို႔စ္မွာ ကိုေပါေရးထားသမွ် အားလံုးကုိ အႂကြင္းမဲ႔ လက္ခံပါတယ္။ ေရးထားတာလည္း ေကာင္းပါတယ္။

တခုပဲ ...
ေခါင္းစဥ္ နဲ႔ အံဝင္တယ္လို႔ မထင္ပါ။

ဒီအေၾကာင္းေတြေျပာတာ ကိုေပါလြန္ရာ မက်ပါခင္ဗ်ာ။က်န္းမာပါေစ။

ကိုေပါရဲ႕ဘေလာ႔ဂ္ ပရိတ္သတ္တစ္ဦး

Anonymous said...

နာမည္နဲ႕လိုက္ေအာင္ ..ေပါ ပါ႕ဗ်ာ ..
ုုု

Anonymous said...

ကိုေပါေၿပာတာလက္ေတြ႔က်သလိုလိုနဲ႔.....တကယ္တမ္းက်ေတာ႔မမွန္ၿပန္ဘူး..........

Anonymous said...

To Anonymous (June 15, 2009 10:30 AM)
အဆင္ေၿပရင္လက္ေတြ ့က်တဲ့နည္းေလးလည္းကြန္မင့္မွာေရးေပးပါအံုး၊သိခ်င္လိုပါ၊

Anonymous said...

Anonymous (June 15, 2009 10:30 AM)ေရ..

ဘယ္္လုိမမွန္ၿပန္တာလဲ? လင္းပါအုန္္း..ခ်က္နဲ႔ လက္နဲ႔ေပါ႕

Anonymous said...

အဲလို ဒီမိုကေရစီမရွိ..အာဏာရွင္ဆန္တဲ့ႏိုင္ငံမွာ အခုထိေနႏိုင္တဲ့ ျပည္သူေတြဟာ..ခင္ဗ်ားတို႔လို ကိုယ္လြတ္ရုန္းၿပီး ႏိုင္ငံျခားကိုထြက္ေျပးသြားသူေတြထက္စာရင္...
ရဲရင့္တဲ့သူေတြလို႔ ကၽြန္ေတာ္္သတ္မွတ္ရင္ လြန္မလား...

Anonymous said...

"" ကိုယ္လြတ္ရုန္းၿပီး ႏိုင္ငံျခားကိုထြက္ေျပးသြားသူေတြထက္စာရင္...
ရဲရင့္တဲ့သူေတြလို႔ ကၽြန္ေတာ္္သတ္မွတ္ရင္ လြန္မလား..."

Heee.....

ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဓါတ္ဆုိတာ အၿမဲက်မတို႕ ရွင္သန္ေနလွ်က္ ရွိပါတယ္.......လို႕ ေျပာထားပါတယ္ in our very safe place at blog..

Heeeeee.....

Anonymous said...

To Anonymous (June 15, 2009 11:07 AM)
လက္ရိွေနထိုင္ေနၾကတဲ့ၿပည္သူေတြကိုေလးစားပါတယ္၊ ကိန္းေအာင္းေနတ့ဲအၾကာက္တရားကိုလည္းပယ္ရွားႏိုင္ရင္ေတာ့စနစ္ဆိုးၾကီးမၾကာခင္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းမွာပါ၊ ၿပည္ပကလူေတြကလည္းၿပည္တြင္းလွဳပ္ရွားမွဳကိုေထာက္ပ့ံေနပါတယ္။

ရာေခလ said...

ကုိယ္လြတ္ရုန္းျပီး ႏုိင္ငံျခားကိုထြက္ေျပးသြားသူေတြ

ပာား ပာား very very funny view!!!

ေဝဖန္ေရးမပာုတ္ဘူး ေလကန္ေရး ျဖစ္ေနတယ္

ေလနဲ ့ကန္ျပီးေရးထား သလိုပဲ... :P

WP said...

ဒီလူေတြဟာ... အေျခခံ လူတန္းစားေတြကို အနုနည္းသံုးျပီး ေစာ္ကားေနတာပဲ... ခင္ဗ်ားတို႕ က်ဳပ္တို႕ဘဝေတြကိုနားမလည္ရင္ သိပ္မေျပာတာေကာင္းမယ္ေနာ.....

Anonymous said...

''''''နဲနဲ သေဘာတရား အားနည္းတဲ့သူေတြနဲနဲရွဳပ္ရွဳပ္ေထြးေထြးျဖစ္သြားတယ္
ကိုေပါေရ
တစ္ခ်ိဳ႔ရဲ႔စိတ္ထဲမွာလဲသေဘာေတာ့ေပါက္ေနတယ္ ခံစားေနရတယ္ အမွန္ကိုသိတယ္ ဒါေပမဲ့ မွန္ပါတယ္ လို႔ဝန္ခံရမွာ ေၾကာက္ေနတာအက်င့္ျဖစ္ေနတယ္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရား ဆိုတာကိုလက္ခံရမွာဝန္ေလးေနတယ္
အတင္းပဲပံုစံတူသေဘာတရားတစ္ခုနဲ႔အစားထိုးျပီး ေျပာျပစ္လိုက္တဲ့စိတ္မ်ိဳး ကအက်င့္ျဖစ္ေနၾကတယ္""""


ခင္ဗ်ားေသာက္ရူးတေယာက္ပဲ.... ေအာင္ကိုကိုထိုက္...... ထင္တလံုးနဲ႕ နိုင္ငံေရး အဘိဓမၼာ ဆရာၾကီးက်ေနတာပဲ....

Anonymous said...

ခင္ဗ်ား ကီဘုတ္တလံုး အသံုးခ်ျပီး လိုရင္ လိုသလို မလိုရင္မလိုသလိုေျပာတာေလာက္ေတာ့ ဘယ္သူ႕ေမးေမး လုပ္တတ္ပါတယ္ဗ်ာ....

ေသာက္ျမင္ကပ္ရင္ဆဲ... အေျခအေနမဟန္ရင္ လူရိုေသရွင္ရိုေသေပၚလစီ ေတြေရး..... ခင္ဗ်ားပို႔စ္ေတြကို တလံုးမက်န္ ဖတ္ေနတဲ့ လူေတြကေတာ့ ခင္ဗ်ားေသာက္ေပါဆိုတာ သိေနတဲ့ အတြက္ ရီခ်င္တာေပါ့ဗ်ာ...

ခင္ဗ်ား ေလာက္ေတာ့ လဒတိုင္း လွပါ့ဗ်ာ...
ခင္ဗ်ား ဘာေတြ ဆက္လုပ္မလဲ .. ေနာက္လိုက္ေတြက ခင္ဗ်ား ဘေလာ့ ကိုအသံုးခ်ျပီး ဘယ္ေလာက္ ဝင္အာနိုင္မလဲ လာလာၾကည့္ရတာ အရသာပဲဗိ်ဳ႕...
တကယ္တတ္ရင္ တကယ္လုပ္ၾကဗ်ာ....
ၾကည့္ရတာ ရြံလာျပီ....

Anonymous said...

“ၾကည့္ရတာ အရသာပဲဗိ်ဳ႕…
ၾကည့္ရတာ ရြံလာျပီ….”

ဘာၾကီးလဲဟ????

Anonymous said...

((((“ၾကည့္ရတာ အရသာပဲဗိ်ဳ႕…
ၾကည့္ရတာ ရြံလာျပီ….”

ဘာၾကီးလဲဟ????))))

ရြံစရာေကာင္းတာ မွန္သမွ် အရသာရွိေနပုံရတယ္။ ;D

Anonymous said...

Nothing to Do life in Singapore lah...

So What...?

Talk Non-senses...

Get Happy Hour..?

So Pathetic...Guys...

Anonymous said...

ေသာက္ျမင္ကပ္ရင္ဆဲ...

အေျခအေနမဟန္ရင္ လူရိုေသရွင္ရိုေသေပၚလစီ ေတြေရး.....

ခင္ဗ်ားပို႔စ္ေတြကို တလံုးမက်န္ ဖတ္ေနတဲ့ လူေတြကေတာ့

ခင္ဗ်ားေသာက္ေပါဆိုတာ သိေနတဲ့ အတြက္ ...

ရီခ်င္တာေပါ့ဗ်ာ...

.............................


ၾကည့္ရတာ ရြံလာျပီ....

ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဓါတ္ဆုိတာ အၿမဲက်မတို႕ ရွင္သန္ေနလွ်က္ ရွိပါတယ္.......လို႕ ေ

ျပာထားပါတယ္။

သိပ္ေကာင္းပါတယ္။

ဆက္ေရးပါ အားေပးပါတယ္။

ဖတ္တဲ့သူေတြက လက္ခံသည္ျဖစ္ေစ လက္မခံသည္ျဖစ္ေစ၊

Anonymous said...

ကိုေပါေရ…
အၿမဲစာဖတ္သူအေနနဲ ့ၾကမ္းတမ္းတဲ့ကြန္မင့္ေတြကိုေတြ ့ေနရေပမယ့္လည္းကိုေပါရဲ ့တိုင္ၿပည္ အေပၚထားတဲ့ေစတနာကိုထင္ထင္ရွားရွားၿမင္ရပါတယ္။ႏိုင္ငံေရးအသိအၿမင္ေတြတိုးပြားလို ့ ေက်းဇူးလည္းတင္ပါတယ္။ ဆက္္ေရးပါ၊ ေန ့တိုင္းလာဖတ္ေနပါတယ္။

Unknown said...

"“ေျပာျပန္ရင္လည္း ေမာင္ေပါလြန္ရာက်မယ္…..အပုိင္း(၂)”" ကေမာင္ေပါမလြန္ပါ ေကာင္းတဲ့ပိုစ့္ပါ
“ေျပာျပန္ရင္လည္း ေမာင္ေပါလြန္ရာက်မယ္…..ဆိုတဲ႕ အတိုင္း ေမာင္ေပါလြန္ရာက်ေအာင္ အပိုင္း (၃) ေရးေပးပါ

Anonymous said...

Just for info...

I really don't wanna deal with this kind of wasted-wrongly blogger and his followers in my real life...

luckily, they are only stay at blog...

now at least i know that they are exist in real world..

disgusting...

Anonymous said...

((((( ဟမ္ )))))

အပိုင္း(၂) ဆိုလို႔ (၁) နဲ႔ဘာမွလဲမဆိုင္ဘူး
Software ေျပာင္းသံုးလိုက္တယ္ေပါ႕

တစ္ခုေျပာခ်င္တာက

ေအာင္ျမင္တဲ့ Exile Politician ဆိုတာ မေတြ႔ဘူးသေလာက္ဘဲ (ဒီဖက္ပိုင္းမွာ) အဲဒါ သေဘာေပါက္

“ေနပါဦး အိပ္မက္ေကာင္းေနတုန္း” ဆိုရင္လည္း သေဘာရွိ

Anonymous said...

To Anonymous:

အဲလို ဒီမိုကေရစီမရွိ..အာဏာရွင္ဆန္တဲ့ႏိုင္ငံမွာ အခုထိေနႏိုင္တဲ့ ျပည္သူေတြဟာ..ခင္ဗ်ားတို႔လို ကိုယ္လြတ္ရုန္းၿပီး ႏိုင္ငံျခားကိုထြက္ေျပးသြားသူေတြထက္စာရင္...
ရဲရင့္တဲ့သူေတြလို႔ ကၽြန္ေတာ္္သတ္မွတ္ရင္ လြန္မလား...

June 15, 2009 11:07 AM

..................................................

မလြန္ပါဘူး လို႔ဘဲေျဖပါရေစ.(က်ေတာ္ ကိုယ္တိုင္လည္း အျပင္မွာပါ)
ထပ္ျဖည့္စြတ္ရရင္ ေထာင္အက်ခံပီးတိုက္ပြဲ ဝင္သူေတြကိုေကာ (လံုးဝမေမ့သင့္)

ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ဗ်ာ အသက္ေတြသာ က်ေနာ္တို႔ ႀကီးႀကီးလာၾကတာ

ေခါင္းမာလြန္း တဲ့ ႏွစ္ဖက္ အေျခအေနေတြကိုလည္း အားမရဘူး

အေမစု မရွိရင္ ဘာမွေဖာ္ေဆာင္မႈ မေပးႏုိင္တဲ့ NLD ကိုလည္း အားမရဘူး

ကိုယ့္ႏိုင္ငံအတြက္ ဘာမွလုပ္မေပးႏိုင္လို႔ ဒီလိုေလွ်ာက္ေျပာေနမိတဲ့ ကိုယ့္ကိုကိုယ္လည္း အားမရ ပါဘူးး ဗ်ာ

အေျပာမတတ္လို႔ ဆဲသလိုျဖစ္သြားရင္ေတာ့ ဝိုင္းသာ ဆဲၾကပါဗ်ာ

Anonymous said...

အေရးထဲ

J.ညီညီ က တစ္ေမွာင့္

ငါဆဲလိုက္ @#$%!&*%$# ကဲ မွတ္ပလား

က်ႏုပ္တို႔ သည္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ “ဘဝေပး အေျခအေနေၾကာင့္ ေရာက္လာၾကပါသည္”
အေဝးမွ ႏိုင္သေလာက္လုပ္ေနသူမ်ားရွိပါ၏

ကိုယ့္ႏိုင္ငံ ကိုယ္မခ်စ္သူမရွိပါ ျပည္တြင္းမွ လုပ္ကိုင္ေနသူ မ်ားအားေလးစားပါသည္

ဟုတ္ကဲ့ အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္

တန္ခူး said...

ကိုေပါေရ… ၁ ထက္ ၂ ကို ပိုၾကိဳက္ပါတယ္… အထူးသျဖင့္ ၂ ရဲ့တင္ျပေဆြးေႏြးသြားပံုေလးကို နွစ္သက္မိပါတယ္… လက္မခံနိုင္စရာမရွိေလာက္ေအာင္ ေထာင့္စိလွပါတယ္…

Unknown said...

Ko Paw
Keep writing this blog.We are 100% behind you.

Anonymous said...

ေထြးနဲ႕ ကိုေပါေရ.. အင္းစိန္ျပန္ခဲ့ေနာ္... အင္းစိန္က ေစာ့င္ေနမယ္....
ျမန္မာျပည္ျပန္ခဲ့ေနာ္...

Anonymous said...

ျငင္းၾကမယ္... ခုန္ၾကမယ္။ ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္တယ္ ကြန္မန္႔ေတြကို။ ေကာင္းလိုက္တာေနာ္ ကိုေပါကို ဖားတဲ့လူက ဖား ခ်တဲ့လူက ခ် ေဆာ္တဲ့လူက ေဆာ္။ အပိုင္း ၂ ေတြ ၃ ေတြ ၄ ေတြ လုပ္မေနပါနဲ႔ေလ။ လုိရင္းတိုရွင္းေပါ့။ စကားမစပ္ နာမည္က copyright နဲ႔ ညိေနတယ္ေနာ္။ ကိုေပါစာေတြ မဖတ္ခ်င္လို႔ကို မဖတ္ဘူး။ ခင္ဗ်ားကို ခ်ီးပဲထင္တယ္။

Anonymous said...

ပ်င္းတယ္ဗ်ာ ဒီေန႔ ကြန္မန္႔လည္း သိပ္မတက္ဘူးေနာ္

Anonymous said...

ကဲ.ကဲ

PAP တို႔ PAD တို႔ PPP တို႔ (ဟိုက္.ေဆာ္တီး ပါကစၥတန္ အထိေရာက္ တြားပီ ) ခဏထားအံုး
ကိုယ့္ႏိုင္ငံေတာ္ျကီးမွာ ျဖစ္ေနတာကေတာ့

ရန္ကုန္ ၿမိဳ႔ေတာ္ျကီးမွာေတာင္ ည(၁၁)နာရီ ဆိုင္ေတြ ပိတ္ခိုင္းတာ ညင္သာေသာ “မာရွယ္ေလာ” ဗ် ၊ ဒီျကားထဲ ရပ္ကြက္ထဲမလဲ “ဟို ကိုကို နဲ႔ ရဲ ကိုကို” တို႔က က်ီးကန္းေတာင္းလွန္ နဲ႔ လႈပ္တာနဲ႔ “လာလိုက္ခဲ့”ဆိုတာ ခ်ည္းဘဲ
စိတ္ေလတယ္

Anonymous said...

ေအာင္ကိုကိုထိုက္(ေခၚ) မ်ိဳးျမင့္ေမာင္.... သင့္အား အမိျမန္မာျပည္မွ အလိုရွိသည္... အျမန္ျပန္လာရန္..

Anonymous said...

“ေက်ာင္းသားတေယာက္ဟာ သူ႔ေက်ာင္းစာကို ေသခ်ာ က်က္ေနတယ္ဆိုရင္၊ အလုပ္သမားတေယာက္ဟာ သူ႔အလုပ္တာ၀န္ မလစ္ဟင္းေအာင္ လုပ္ေနတယ္ဆိုရင္ ေလာေလာဆယ္ သူတို႔တာ၀န္ ေက်ပါတယ္။ သူတို႔ စာက်က္ရျခင္း အလုပ္လုပ္ရျခင္းဟာ တခ်ိန္မွာ တိုင္းျပည္အတြက္ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေလး ရင္ထဲမွာ ခိုေအာင္းေနတာကိုပဲ မုဒိတာပြားသင့္တယ္ မဟုတ္လား။”

But if you were in overseas, you can do your job without sucking anyone's d..k or swallowing balls."အန္တီစုက ေျပာဖူးတယ္။"

Sick of hearing those repeatedly as Daw Aung San Su Kyi also advised us to study and work harder for the country and not only begging from foreigners like dogs dreaming of feasting elephant's dick as a nice meal.

ေက်ာ္ said...

ဂဏန္းမ်ားသို ့........

ဂဏန္းလို လူမိ်ဳးမ်ားလဲ ရိွပါေသးတယ္....
သူတို ့ကေတာ့ ေရွ ့ကလဲ ဦးေဆာင္ႏိုင္တဲ ့အ၇ည္အခ်င္း
မရိွဘူး..ဒါေပမဲ ့ ေနာက္ကေနျပီးေတာ့လဲ ေနာက္လိုက္
မလုပ္ႏိုင္ဘူး...ေဘးတိုက္(ဂလန္ ့ဘဲ )သြားတတ္တယ္.
ျပီးေတာ့ သူ ့ကို လဲ သြားမထိနဲ ့.. လက္မအၾကီးၾကီးနဲ ့
ညွပ္တတ္တယ္.....
ဂဏန္းက ဂဏန္းေန၇ာမွာ မေနဘဲ နဲ ့ ကိုေပါ ၇ဲ ့ဘ
ေလာက္မွာ ဘာလို ့လာမန္ ့ေနၾကလဲ မသိဘူး....
ဂဏန္းမ်ားလဲ နအဖနဲ ့အတူ တစ္ပါတည္းအျမန္ဆံုး
ေပ်ာက္ကြယ္ပါေစ..........

Anonymous said...

If there are Burmese who will work as a kyant phont suckers for 1500 kyats day rate, Burmese deserve such shitty government.

As a dog loves shit, people got the government they deserve. Shitty Burmese deserve shit government led by fatty Than Shwe and old suckers.

Anonymous said...

To Anonymous, June 16, 2009 5:24 AM

Why so rude? Insulting Burmese?
You are not Burmese at all? Unbelievable, unbelievable.

သတိ said...

အားလံုုးသတိ

ေကာင္းပါေလ့ဗ်ာ.. တကယ့္ကုုိ လွပတဲ့ ရႈေထာင့္တစ္ခုုပါပဲ.. ေခါင္းစဥ္တပ္တာေတာ့ ေရွ႕ကေခါင္းစဥ္ႀကီး ဆက္မယူပဲ တစ္ခုုခုု ျဖစ္သင့္တယ္ထင္သား.. ဘာမွ အေၾကာင္းအရာ အရ ဆက္စပ္မႈမရွိသလုုိ အႏွစ္သာရလဲ ကြဲတယ္ထင္တယ္ဗ်..

သက္သာဗ်ဳိ႕..

ေမာင္သတိ

ကုိေပါ said...

ေမာင္သတိ…

သတိ
သက္သာ
ေအးေစ

ကြန္မင့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မိတ္ေဆြကြန္မင့္ဖတ္ရတာ ငယ္ငယ္က စစ္ပညာသင္ခဲ့ရတာေတာင္ သတိရမိတယ္ဗ်ာ။

က်ေနာ္တုိ႔ အတန္းထဲက ေက်ာင္းသားတေယာက္ဟာ…. သတိ ကုိ သူ႕နားထဲမွာ တခ်ိန္လုံး တလြဲၾကားေနခဲ့ပုံရပါတယ္။ သူ႕အလွည့္ေရာက္လုိ႔ ေရွ႕ထြက္ေအာ္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ “၀လိ” လုိ႔ ေအာ္တယ္ဗ်။ အဲသည္မွာ က်ေနာ္တုိ႔အားလုံး သတိဆြဲ ရပ္ေနရင္းက မေအာင့္ႏုိင္ဘဲ တဟိဟိ ရယ္မိၾကလုိ႔ တတန္းလုံး ဆရာ႐ုိက္တာ ခံရဘူးတယ္ဗ်ဳိး။

ကုိေပါ said...

Anonymous (June16, 2009 2:57AM)….

>>>ေအာင္ကိုကိုထိုက္(ေခၚ) မ်ိဳးျမင့္ေမာင္....
>>>>သင့္အား အမိျမန္မာျပည္မွ
>>>အလိုရွိသည္... အျမန္ျပန္လာရန္..


ေတာ္ပါေပ့ ကုိယ္လူရယ္…. တလြဲေကာက္ခ်က္ဆြဲတဲ့ေနရာမွာ။ စုံေထာက္ႀကီး ဦးနံျပားအ႐ႈံးေပးရမယ္။

မ်ဳိးျမင့္ေမာင္က စကၤာပူမွာ SMU တက္ေနသူ။ ေအာင္ကုိကုိထုိက္က (က်ေနာ္ထင္တာမမွားဘူးဆုိရင္) “စက္မႈတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားေဟာင္း။ အခု နယ္စပ္မွာ ထင္တယ္။”

Anonymous said...

ေတာ္ပါေပ့ ငေပါရယ္.. မင္းလဲ မွန္းတာပါပဲကြာ....

Anonymous said...

မ်ိဳးျမင့္ေမာင္က SMU က ဆိုေတာ့ ေရာင္းရင္းၾကီးေတြေပါ့ကြာ.... ဟတ္ဟတ္

Anonymous said...

http://mamaonlinediary.blogspot.com/ က ကြန္မန္႕ေတြမွာလည္း ျပသနာေတြ တက္ကုန္ၾကျပီတဲ႕ ။

King of the paw said...

ကိုေပါရဲ့ ပို႔စ္အေဟာင္းေတြ ဖတ္ရင္း ကြန္မန္႔တစ္ခုေတြ႔လို႔ပါ ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀က အခုေတာ့ ေသာင္ျပင္လႊတ္ခံရတဲ့ ေရႊဟသၤာဘ၀ ပါ ဒါေပမယ့္ေပါ့ေလ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဂဏန္းလုိ႔ ေခၚၾကမယ္ေပါ့ေလ အဲဒီကြန္မန္႔က ကြန္မန္႔အမ်ိဳးအစားေတြခြဲထားတာေတြ႔လို႔ပါ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လို ပလိန္းႏွိပ္တဲ့ လူမ်ိဳးကို ရုရွ ဒါမွမဟုတ္ ၾကီးၾကီးမာစတာေတြနဲ႔ ဆက္စပ္သူလို႔ စြပ္စြဲထားပါတယ္ေပါ့ေနာ္ ဒါေပမယ့္ခင္ဗ်ာ ကၽြန္ေတာ္က ဘာေကာင္မွ မဟုတ္ပါဘူးခင္ဗ်ာ အဲဒါေလး လာရွင္းျပတာပါခင္ဗ်ာ ဒီပို႔စ္နဲ႔ေတာ့ မဆက္စပ္ဘူးေပ့ါေလ ဒါေပမယ့္လည္း လာရွင္းျပတာပါခင္ဗ်ာ

King of the paw said...

http://soemyanandarthetlwin.blogspot.com/2009/06/blog-post_14.html?showComment=1244975813060#comment-c2907010307040841353

https://www.blogger.com/comment.g?blogID=7864108112971915844&postID=2124256043782017007&isPopup=true

check this out!!!

ေပါေဘာမ said...

ကိုေပါကို လမ္းသစ္နဲ႕ ေၾကာင္ခ်ီးက ခ်ီးက်ဴးလာျပီဆိုေတာ့ ႏွယ္ႏွယ္ရရေတာ့ မဟုတ္ဘူးဗ်.... ဟတ္ဟတ္

Anonymous said...

Hi Nga Paw,

pls answer my question..

In US, ex-president Bush ordered media black out on dead bodies of soldiers arriving from Iraq and Afghan.

No US media questioned his order.

Based on this fact, will you say US has media freedom and freedom of expression which they r preaching to the world? or US media is in the illusion believing that they have full media freedom?

Pls reply..

And Why Bush reject scientific suggestions from the Greens (environmentalists)?

Is he authoritarian?

Thats all for now..

ကုိေပါ said...

Anonymous (June 16, 2009 2:21 PM )...

If you want someone to answer your question, you need to address him properly. :-)

Anonymous said...

နိုနဲ႕ သားသား.... ဟဲ့... ေကာင္ေလး ေျပာင္းေခၚေပးလိုက္စမ္း....

တားကပဲ သူမ်ားကို အဲလို နမ္ႏွိမ္ဘူးတာ သားကို ထိရင္ သားက ခံဘူး... သားခံဘူး...

Anonymous said...

Ng Paw,

thks gods..

u didn't say my english was poor so u can't answer as usual...

ok.. ok..

Dear Paw :D,

pls answer my questions.. De de.. ok?

:D

Anonymous said...

Mg paw is so so free to answer whatever comments..?

So better go back home myanmar and Do something in Action lah..

Why wasted life in singapore and Talk only..?

ေက်ာ္ထင္ said...

I think the Anonymous June 16, 2009 2:21 PM
is mixing up the privacy matter and the essence of democracy and media freedom.

Please have a look at this article and other similars.
http://www.nytimes.com/2009/02/26/us/26web-coffins.html

Bush did so as you said. But it's not a cover-up for US soldier casualities figure in Iraq and Afgan, but it was based on protecting the privacy and dignity of the dead. Remember this is a well-known issues because of mdeia freedom and democracy in US. And there have been a broad debate regarding the issue whether the media should be allowed to publicize the arrival of the coffins.

ကုိေပါ said...

Anonymous (June 16, 2009 2:21 PM)….


>>>>In US, ex-president Bush ordered media black out on dead bodies of soldiers arriving from Iraq and Afghan.
No US media questioned his order. <<<<<

ဘယ္မီဒီယာကမွ ေမးခြန္းမထုတ္ဘူးဆုိရင္ မိတ္ေဆြြ ဘယ္လုိလုပ္သိလဲ။ နတ္မ်က္ေစ့ ပုလင္းကြဲနဲ႔ လွမ္းၾကည့္တာလား။

ဒီဥပေဒ စတင္ျပဌာန္းကတည္းက အဲဒီဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အသည္းအသန္ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္လာတာ ဒီေန႔အထိပဲ။ ပင္တဂြန္ရဲ႕သေဘာက စစ္ဖက္မိသားစုေတြအေနနဲ႔ သူတုိ႔မိသားစု၀င္ေတြ က်ဆုံးတဲ့အခါ ဒီကိစၥကုိ ကုိယ္ေရးကိုယ္တာဆန္တဲ့ သီးသန္႔ကိစၥအေနနဲ႔ပဲ ေဆာင္ရြက္ခ်င္တယ္။ မီဒီယာကုိ ေပးမသိခ်င္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ တဖက္မွာလည္း စစ္အတြင္း ထိခုိက္နစ္နာမႈကို ျပည္သူေတြသိသင့္တယ္လုိ႔ ယူဆတဲ့ ဘက္ရွိတယ္။

အေမရိကန္သမၼတဟာ သူကုိယ္တုိင္ေတာ့ ဥပေဒေတြ ျပဌာန္းပုိင္ခြင့္မရွိဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူ႕ပါတီဟာ ကြန္ဂရက္စ္မွာ အမ်ားစုျဖစ္ေနရင္ သူ႕ပါတီက အမတ္တေယာက္ကေန တင္သြင္းၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳခ်က္ရတဲ့အခါ ဥပေဒကုိ အတည္ျဖစ္ေစႏုိင္တယ္။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သမၼတဟာ သူ႕လုပ္ပုိင္ခြင့္ေဘာင္ကုိ ေက်ာ္လုပ္တာဆုိရင္ သူတုိ႔ဆီမွာ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးလုိ႔ရတယ္။ ေရဂင္လက္ထက္က ကြန္ထရာအေရးကိစၥကုိ ျပန္လည္ စုံစမ္းေရးလုပ္သလုိေပါ႔။

ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ ဦးသန္းေရႊထင္တုိင္းက်ဲေနတာေတြကုိ ဘယ္သူမွ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ စစ္ေဆးလုိ႔ မရဘူး။

>>>>Based on this fact, will you say US has media freedom and freedom of expression which they r preaching to the world? or US media is in the illusion believing that they have full media freedom?<<<<<

ယူအက္စ္မီဒီယာဟာ လုံး၀ဥႆုံမဘုတ္ဆုံ ေျခာက္ျပစ္ကင္းသဲလဲစင္ လြတ္လပ္တဲ့ မီဒီယာေတာ့ ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္မယ္။
ဒါေပမယ့္ ျမန္မာမီဒီယာကဲ့သုိ႔ ဘာမဆုိ သတင္းအေမွာင္ခ်၊ သတင္းအမွားေတြကုိသာ တခ်ိန္လုံး ထုတ္ျပန္တတ္တဲ့ မီဒီယာမ်ဳိး မဟုတ္တာေတာ့ ေသခ်ာတယ္။ အီရတ္မွာ အေမရိကန္စစ္သားေတြ အက်ဥ္းစခန္းမွာ အက်ဥ္းသားေတြကုိ ႏွိပ္ကြပ္တဲ့ကိစၥေတြ ဘယ္ကထြက္သလဲ။ ယူအက္စ္မီဒီယာကပဲ ေဖာ္ျပတာပဲမဟုတ္လား။ ဂြာတာနာမုိအက်ဥ္းစခန္းတြင္းမွာ ျဖစ္တဲ့ကိစၥေတြလည္း ယူအက္စ္မီဒီယာက ေဖာ္ျပတယ္မုိ႔လား။ အင္းစိန္ေထာင္အတြင္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ ႏွိပ္စက္ခံရတာကုိ ျမန္မာ့အလင္းတုိ႔၊ ေၾကးမုံတုိ႔၊ လွ်ပ္တျပက္တုိ႔ ေဖာ္ျပၾကလုိ႔လား။

ဘယ္မီဒီယာေတြဟာ ဘယ္ေလာက္လြတ္လပ္ခြင့္ အဆင့္အတန္းရွိတယ္ဆုိတာ လြတ္လပ္ေသာနယ္ျခားမဲ့သတင္းေထာက္မ်ားအဖြဲ႕ (အာရ္အက္ဖ္အက္စ္) စတဲ့ တသီးတျခား လြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ အမွတ္ေပးခြဲျခားထားပုံကုိ အင္တာနက္မွာ ရွာၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။

>>>>And Why Bush reject scientific suggestions from the Greens (environmentalists)?
Is he authoritarian?<<<<<

အဲသည္ကိစၥအေသးစိတ္ေတာ့ က်ေနာ္မသိလုိ႔ မေျပာျပႏုိင္ဘူး။

ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္ေျပာႏုိင္တာက ဘုရွ္မွာ သမၼတတေယာက္အေနနဲ႔ လုပ္ႏုိင္တဲ့ အာဏာေတြ အပ္ႏွင္းထားတာေတြရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲသည္အပ္ႏွင္းထားတဲ့ အာဏာေတြကုိ ဆီးနိတ္နဲ႔ ကြန္ဂရက္စ္ကေန တခ်ိန္လုံး ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး အားမွ်ေအာင္ လုပ္ႏုိ္င္တယ္။ ဥပမာ…. သမၼတဟာ လက္နက္ကုိင္ တပ္ေပါင္းစုအႀကီးအကဲျဖစ္ေနေပမယ့္ စစ္တပ္အတြက္ အသုံးစရိတ္နဲ႔ Regulatin ကုိ ကြန္ဂရက္က ျပန္ကုိင္ထားတယ္။ သမၼတအေနနဲ႔ လုပ္ခ်င္တုိင္း လုပ္လုိ႔မရေအာင္ေပါ႔။

သမၼတ တေယာက္ဟာ အဲသည္လုပ္ပုိင္ခြင့္အတြင္းကလုပ္ေနသေရြ႕ သူ႕အဆုံးအျဖတ္ဟာ မွားခ်င္မွားမယ္၊ မွန္ရင္မွန္မယ္။ အဲသည္အေပၚမွာ မူတည္ၿပီး သူ႕အေပၚမွာ လူႀကဳိက္မ်ားျခင္း၊ နည္းျခင္းရွိမယ္။

ေသခ်ာတာကေတာ့ သမၼတတေယာက္ကုိ လူႀကဳိက္မမ်ားရင္ သက္တမ္းတဆက္ (၄ ႏွစ္)ပဲ ခံမယ္။ ဘယ္ေလာက္လူႀကဳိက္မ်ားမ်ား ၈ ႏွစ္ထက္ ပုိမခံဘူး။ နအဖ အစုိးရလုိ ဘယ္သူမွ မေရြးခ်ယ္မတင္ေျမႇာက္ဘဲ အႏွစ္ ၂၀ ၾကာ ေနခ်င္လုိ႔မရဘူး။ နအဖကုိ အခုလူမႀကဳိက္တာေတာင္ ျဖဳတ္ခ်ရ အင္မတန္ခက္ခဲတယ္။ ဘယ္သူမွလည္း သူ႕အာဏာကုိ မကန္႔သတ္ႏုိင္ၾကဘူး။

အဲသည္ေတာ့ ဘုရွ္ဟာ အာဏာရွင္ဟုတ္မဟုတ္ မိတ္ေဆြဘာသာ ခ်င့္ခ်ိန္ၾကည့္ေပါ႔။

Anonymous said...

Hi ေက်ာ္ထင and Paw,

are u saying, current administration has no regards to privacy?

so u believe when Bush said he banned the photos because of privacy concern?

do u know how emotional will it be if public were to see coffins carrying dead bodies of their sons and daughters arriving from a war which they originally agreed to fight because Bush lied to them that the bad guys had WMD?

How abt torture and rape happened in Abu Ghraib prison?

even though the news of abuse of first broke by the US media, didn't the scores of reporters go to that prison and report back to the world handling of prisoners in that prisoners is just and fair?

How abt CIA usage of secret prisons and waterboarding technique against the international laws? how abt prisons tried by secret military court against all laws? where is human right in this case?

How abt killing of reporters by Israelis which is backed by US?

When Israelis raided the west bank,
no reporters was able to go into the area to gather firsthand reports.

i could only say US is so powerful that nobody knows what is really happening in their army and prisons. Media can only able to find out what the gov wish them to find out. And US media think that they have full power on reporting...

I'm not saying US is as bad as the MM Junta.

anyway u also, agree that "ယူအက္စ္မီဒီယာဟာ လုံး၀ဥႆုံမဘုတ္ဆုံ ေျခာက္ျပစ္ကင္းသဲလဲစင္ လြတ္လပ္တဲ့ မီဒီယာေတာ့ ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္မယ္။" So they should not be preaching the world wat to do with human right and media freedom. And burmese should not be looking for the Americans as saviors coz they r also as good as ass* when it comes to media freedom and human right.

But again im not saying the junta can continue to do what ever they wish to do against the will of citizens.

but burmese should really stop thinking that the american system r all perfect and only their system is the way to go.

i promote gradual political freedom and u promote absolute political freedom.

this is the place i dont feel right abt ur ideas.

if u wanna know more abt bush environmental policy, u can hit google.

Anonymous said...

btw, i want to repeat what i always say..

MM society support authoritarian nature of government.

I believe u aldy know abt this after years of blogging experience.

So to change the government, u need to first change the nature of the society which u find that u r trying to do only nowadays.

So keep up that job.. Avoid believing in utopia. Don't put too much hope on democracy itself without supporting institutions and people mindset change.

မ်ဳိးျမင့္ေမာင္ said...

Thanks for educating us about the imperfections of US political system. We will try to learn from their mistakes and try our best to prevent those mistakes when our country becomes free.

In order for our country not to succumb to those pitfalls of American democracy, we will advocate greater freedom of press and respect for human rights in Burma (perhaps even greater than those of US). Alright?

I hope you worries about the potential pitfalls of Burma's democracy will subside. After all, we haven't got anything that is even close to democracy, have we?

Pro-Demo said...

but burmese should really stop thinking that the american system r all perfect and only their system is the way to go.
i promote gradual political freedom and u promote absolute political freedom.


I beg to disagree with the above comments.

(1) No body is perfect. But, shouldn't we try to make ourselves to be like the ones who are far better than us (even though they themselves are not perfect yet) ?

Suppose you have a son who is in 10th standard and suppose he has got only 20marks in his Myanmar Sar test.
Will you tell him like: "Try harder and try to be like Mg xx who has got 80 marks in Myanmar Sar" ?
Or will you tell him like: "This Mg xx is stupid and he can't even get 100 marks in Myanmar Sar. I don't want to be like him" ?

(2) Another thing is that you think gradual freedom is better than absolute freedom. This may or may not be true. (It is a very broad topic to debate.) But, do you think the 2008 Constitution and the 2010 Election will bring gradual freedom to our country? For me, I don't think so. After the election, only a pro-amry party will win (through vote rigging or whatever), the human right, mdeia right, etc, of our country will still be the same - still as bad as before.

ကုိေပါ said...

Anonymous (June 16, 2009 5:52 PM )….
ဘယ္သူလဲမွတ္တယ္။ မိတ္ေဆြေဟာင္းႀကီး ျဖစ္ေနတာကုိးဗ်။ ခါတုိင္းလုိ မိတ္ေဆြရဲ႕ နာမည္ေလးတပ္ေရးရင္ ဘယ္ဒီေလာက္ ရွည္ရွည္ေ၀းေ၀း ေျပာေနစရာလုိမလဲဗ်ာ။ း-)

ပထမဆုံးေျပာခ်င္တာက မိတ္ေဆြ စြတ္စြဲေနက် “က်ေနာ္တုိ႔ဟာ လစ္ဘရယ္ဒီမုိကေရစီကုိ ယူတုိးပီးယား လုိ႔ ထင္ေနတယ”ဆုိတဲ့အခ်က္နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔။ အဲသည္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ မွားယြင္းေနပါတယ္ဆုိတာ ဒါနဲ႔ပါဆုိရင္ ေထာက္ျပရတာ ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ရွိေတာ့မလဲမသိ။ စနစ္တခုကုိ ႏွစ္သက္လက္ခံတာကတျခား။ အဲသည္စနစ္ကုိ လုံး၀ဥႆုံမဘုတ္ဆုံ ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ စနစ္လုိ႔ ယူဆတာက တျခားပဲဗ်။ ဒါေပမယ့္ ယေန႔ကမၻာေပၚမွာ ရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ေတြထဲမွာ အေကာင္းဆုံးကုိ ေရြးပါဆုိရင္ လစ္ဘရယ္ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိပဲ ေရြးခ်င္ပါတယ္။

ဒုတိယေျပာခ်င္တာက က်ေနာ္တုိ႔ျပည္သူေတြဟာ ခင္ဗ်ားေျပာသလုိ ဒီမုိကေရစီစနစ္နဲ႔ ရင္းႏွီးယဥ္ပါးမႈ မရွိဘူး။ မွန္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါဟာ သူတုိ႔အျပစ္မဟုတ္သလုိ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္လည္းမဟုတ္ဘူးဗ်။

လူဆုိတာ ေမြးလာကတည္းက ဘယ္သူမွ စနစ္တခုအတြက္ သီးသန္႔ရည္ရြယ္ၿပီး ေမြးဖြားလာၾကတာမဟုတ္ဘူး။

လူသားတုိင္းဟာ ေမြးလာတာနဲ႔ ေတြးေတာဆင္ျခင္တတ္တဲ့ ဦးေႏွာက္ပါလာၿပီးသား။ သူတုိ႔ ႀကီးျပင္းရာ ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိေအာင္ ေနတတ္တဲ့ အစြမ္းသတၱိပါတယ္။

သူတုိ႔ကုိ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္ ႀကီးျပင္းေစရင္ အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ေနတတ္သြားမယ္။ ျမန္မာေတြ အခုျဖစ္ေနသလုိေပါ႔။

သူတုိ႔ကုိ ဒီမုိကေရစီစနစ္တခုေအာက္မွာ ေနခုိင္းရင္ ဒီမုိကေရစီစနစ္နဲ႔ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ေနတတ္သြားမယ္။
မိတ္ေဆြေျပာသလုိ…. အာဏာရွင္လက္ေအာက္မွာ ေနလာခဲ့ရတာၾကာလုိ႔ နည္းနည္းေလးေပ်ာ့ေျပာင္းတဲ့ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္၊ ေနာက္ၿပီး တ၀က္တပ်က္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ေအာက္၊ ေနာက္ဆုံးမွ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီစနစ္ေအာက္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းေျပာင္းရမယ္ဆုိတဲ့ အယူအဆဟာ လူသားေတြရဲ႕ စဥ္းစားဆင္ျခင္ႏုိင္စြမ္းကုိ အထင္ေသးထားလုိ႔၊ ေလွ်ာ့တြက္ထားလုိ႔ျဖစ္ရတာပဲ။

မိတ္ေဆြေျပာတဲ့အတုိင္းဆုိရင္ ျမန္မာျပည္ကေန ယူအက္စ္ (သုိ႔မဟုတ္) တျခားလြတ္လပ္တဲ့ ႏုိင္ငံေတြကုိ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ၾကတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြအဖုိ အဲသည္က လြတ္လပ္တဲ့ စနစ္ႀကီးေတြနဲ႔ အံ၀င္ဂြင္က်မေနႏုိင္လုိ႔ ဒုကၡေတြ လွလွႀကီးေတြ႕ေတာ့မွာေပါ႔။

ေနာက္တခုက အဲသည္လုိ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားတဲ့ ျမန္မာေတြက (အဲဒီႏုိင္ငံေရာက္မွ) ေမြးလာတဲ့ကေလးေတြက်ေတာ့ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ မရင္းႏွီးဘူးဆုိတာေတြ၊ အာဏာရွင္ဆန္တဲ့စ႐ုိက္ဆုိတာေတြ မရွိေတာ့ဘူးဗ်။ အသားအေရာင္နဲ႔ အိမ္မွာေျပာတဲ့ မိခင္ဘာသာစကားေၾကာင့္ ေလယူေလသိမ္းကလြဲရင္ က်န္တာ သူ႕ႏုိင္ငံသားေတြနဲ႔ တသားတည္းျဖစ္ကုန္တာပဲ။

လူျဖဴေတြမွ ဒီမုိကေရစီတုိ႔ လူ႕အခြင့္အေရးတုိ႔နဲ႔ ထုိက္တန္တာမဟုတ္ပါဘူး။ လူသားတုိင္းထုိက္တန္တာပဲ။ က်ေနာ္တုိ႔တုိင္းျပည္သာ ဒီကေန႔ လြတ္လပ္တဲ့ ဒီမုိကေရစီအစုိးရတက္လာၾကည့္ပါ။ ဆယ္ႏွစ္အတြင္းမွာ ခင္ဗ်ားသိခဲ့တဲ့ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားေတြ ဟုတ္ေသးရဲ႕လား ေစာင့္ၾကည့္ေသးတာေပါ႔။

ေနာက္ဆုံးေျပာခ်င္တာက နအဖရဲ႕ လမ္းျပေျမပုံနဲ႔ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ အဲသည္လုိ လြတ္လပ္တဲ့စနစ္ေတြဆီကုိ တျဖည္းျဖည္းသြားခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ လမ္းစဥ္မဟုတ္။ သူတုိ႔အာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ တတ္ႏုိင္သမွ် အခ်ိန္ဆြဲ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားလုိတဲ့အတြက္ သြားေနတဲ့ လမ္းေၾကာင္းသာျဖစ္တယ္။

Anonymous said...

လူသားေတြရဲ႕ စဥ္းစားဆင္ျခင္ႏုိင္စြမ္း?

a group of human is as good as a group of monkey.

forget abt herd mentality coined by Nietzsche?

ppl r easily influenced by their environment and media. imagine the power of a gov who indirectly control the media.

when most burmese moved to countries with strong social net, the priority they have in mind is how to receive gov handouts and live it off without working.

so when they have to stay in countries like SG, they complain.

"မိခင္ဘာသာစကားေၾကာင့္ ေလယူေလသိမ္းကလြဲရင္ က်န္တာ သူ႕ႏုိင္ငံသားေတြနဲ႔ တသားတည္းျဖစ္ကုန္တာပဲ။"

yes most will wear like and talk like the ghetto black. even in mm, they sing gangster rap.. :D. is it wat u r talking abt?

btw u should know that there is hell lot of difference between adopting a foreign political system in native land going migrating to foreign land and adopting to changing environment.

yes everybody deserves democracy if they know how to create it. the problem is not much society in this world knows how to create it.

obviously all the poor countries r not able to do it coz democracy can only survive in a country with ppl having some kind of right judgment.

i won't be surprised if a astrologer or actress become a prime minister or president one day in MM.

Anonymous said...

btw im not saying နအဖရဲ႕ လမ္းျပေျမပုံနဲ႔ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ is right and fair.

ေက်ာ္ထင္ said...

I couldn't grasp the points what the above anonymous said. So far what I think I got from his comment was
1) US and the West's democracies are not perfect one.
2) Their media is so influential. But they are also under those democratic governments' influence. So they cannot be completely freedom.
3) Burmese people do not deserve liberal democracy outright. Insteand, they deserve 20% democracy this year, then 50% next year and so on. Tell me on which ground are you saying so?

I wouldn't argue much regarding 1 and 2 as they are nothing to do with our country. So just please explain more detail about 3.

ေအာင္ကိုကိုထိုက္ said...

ေအာင္ကိုကိုထိုက္ သည္ ျပည္တြင္းမွာရွိေနပါသည္
88။ 91။96။98။2007 အေရးအခင္းအားလံုးမွာ ေနာက္မတြန္႔ပဲပါခဲ့ပါတယ္ က်ြန္ေတာ္ကကိုေပါရဲ႔ ပို႔စ္ကို commentေရးတာပါ သူတစ္ပါးကိုေလွာင္ေျပာင္ ထိခိုက္ျခင္း မရွိပါ ကိုယ့္ရာဇဝင္ကိုယ္ေရး ေအးေအးေနၾကပါ anonymous ေတြ
ခင္ဗ်ားတို႔ေတြၾကည့္ျပီး 88က လူေတြသြားသတိရတယ္
သူမ်ားလုပ္ေတာ့ေလွာင္တယ္ ဖ်က္တယ္ စစ္တပ္လဲဆုတ္သြားေရာ ဘာမေျပာညာမေျပာနဲ႔ လူလည္ဝင္လုပ္ျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလိုလို ဘာလိုလို ရပ္ကြက္ထဲမွာ ဗိုလ္က်တယ္ ေထာက္လွမ္းေရးကလာျပီး မင္းတို႔ဒီမိုကေရစီရျပီ လာလာ ေအာင္ပြဲခံျပီးဓါတ္ပံုရိုက္ၾကရေအာင္လဲဆိုေရာေရွ႔ဆံုးက
ေသတာေတာင္နဲေသးတယ္
မသာေလာင္းanonymous ေတြသတိထားၾက

Anonymous said...

hi ေက်ာ္ထင္,

what i said is so obvious...

if u want to know more, read more history..

to say again..

"yes everybody deserves democracy if they know how to create it. the problem is not much society in this world knows how to create it.

obviously all the poor countries r not able to do it coz democracy can only survive in a country with ppl having some kind of right judgment.

i won't be surprised if a astrologer or actress become a prime minister or president one day in MM."

ေက်ာ္ထင္ said...

OK Anonymous

Now I got your point. To sum up, you are just looking down the Burmese people.
I am not a historian nor a politician. But I have always watched current political development of my country as well as contemporary international affairs. But as you claimed, I don't need to learn history whether we Burmese deserve democracy or not.
You can't say North Korean people deserve having Kim Jong II as their leader and they don't deserve democracy. Mind that the current south Korea was the same as Burma before 20 years ago. It's just a matter of qualification of leaders how to implement a political system for a country's well-being. Both Korean people have the same capacity. But they seem to be different according to which political system they belong to. It's very broad to debate. Let's talk more about it later when there is chance.

Anonymous said...

Dear ေက်ာ္ထင္,

don't get me wrong. im not saying we don't deserve democracy.

if u ask me if there are any differences between us and the koreans, i'll say yes.

the biggest difference i point out will be work ethic and world view.

we don't see the world as they see. we have different work ethic, values and norms.

Ko Aung said...

To Anonymous:

Ok, you think liberal democracy is not okay for Myanmar. You think only gradual democracy will be okay for Myanmar.

Then, let us know how can we achieve that goal of gradual democracy. Should we accept the 2010 election? (But, again you said the election will not be right and fair.) So, what should we do? Please let us know your own roadmap that you think to be suitable for Myanmar.

ေက်ာ္ထင္ said...

Let's forecast what kinda Democracy will it be after 2010 election. Can we call it as democracy for simply having a few parties and elections?

See the most recent example in Iran. The Iranian people can directly vote for the president. All the presidential candidats are not directly appointed by the military or by Khameine who is the supreme leader.
In Myanmar,
Differences 1: One presidential candidate will be directly named by the Army. The candidate is just merely the stooge of the Army chief. According to the constitutions, the other candidates also are required to have military experience. ( So poepole in SG, JP, UK and so on, forget your dreams to be a president of future Myanmar)

In Iran, the most powerful body is the Guardian council chaired by Khameine. That coucil is somehow the same as Porliburo of Communist pary of China and the Central Military Council (CMS).
In Myanmar,
Analogy1: The similar ten-member body called National Security council which will be formed by at least 5 candidates from the military , with the criteria for the remaining 5 to be preferably for ex-military. That body will have absolute power and will be above the country's cabinet. It will decide when to transfer the state power to the military chief. (Alas! at least they need the council's approval to stage a coupe)

The most striking difference. What is that? The military affairs in China and Iran are under their supreme bodies which are under civilian influence.
But according to the 2008 constitution, no body can give damn on military affairs :P. You cannot try military personnel with the civilian laws. The cabinent will have no power to decide military budget. They are above the laws which we have to be under. OK shall we accept that kinda gradual democracy?
There are many more to talk. But my memories and the time no more allow me to continue.

Anonymous said...

Ko Kyaw Htin,

Thanks for sharing your knowledge and the right way of thinking in your comments. It is absolutely valuable. Some may not get it or accept it but the reader like me really appreciate your comments and your time too.

JD

Anonymous said...

Heee...

Ofcourse...You are " JD "...?

Heeeee..

Anonymous said...

>>>Blogger Ko Paw said...<<<

Anonymous (June 16, 2009 5:52 PM )….
ဘယ္သူလဲမွတ္တယ္။ မိတ္ေဆြေဟာင္းႀကီး ျဖစ္ေနတာကုိးဗ်။

June 16, 2009 7:32 PM

ဝါးးဟားးဟားးးးဟားးးးဟားးးးးးး
လို႔သာရယ္ လိုက္ခ်င္ပါေတာ့တယ္ (Comment Investigator) ႀကီးရယ္.
P2P မ်ားသံုးေန လားထင္ရတယ္..ဟ.ဟာ့
ဆရာလိုလို ဘာလိုလိုနဲ႔
ခေလးေတြ သြားေျပာ၊ နာမည္နဲ႔ လိုက္ပါေပ့

မိတ္ေဆြ…. စကၤာပူႏုိင္ငံသား ခံယူဖုိ႔ စိတ္ကူးေနသလား။ ဒီစာကုိ အရင္ဖတ္ၾကည့္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါရေစ။စကၤာပူႏုိင္ငံေရး တေစ့တေစာင္း သိေကာင္းစရာ...
Websites
Blogs