“သုံးပြင့္ဆုိင္အဖြဲ႕ရဲ႕ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး ေတြ႕ရွိခ်က္”

Share |
ဒီဗီဘီက သတင္းေလးကုိ သတိျပဳသင့္တယ္ထင္လုိ႔ ကူးယူေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။ (လင့္ခ္ေပၚမွာျဖစ္ေစ၊ ပုံေပၚမွာျဖစ္ေစ ကလစ္ေခါက္၍ ဖတ္႐ႈႏုိင္ပါတယ္။)


0 comments:

မိတ္ေဆြ…. စကၤာပူႏုိင္ငံသား ခံယူဖုိ႔ စိတ္ကူးေနသလား။ ဒီစာကုိ အရင္ဖတ္ၾကည့္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါရေစ။စကၤာပူႏုိင္ငံေရး တေစ့တေစာင္း သိေကာင္းစရာ...
Websites
Blogs