“ေမြးေန႔အလွဴ ဖိတ္ၾကားလႊာ”

Share |
ဖိတ္စာပုံ အရြယ္အစားအမွန္အတြက္ ပုံေပၚတြင္ ကလစ္ ေခါက္၍ ဖတ္႐ႈပါရန္။

0 comments:

မိတ္ေဆြ…. စကၤာပူႏုိင္ငံသား ခံယူဖုိ႔ စိတ္ကူးေနသလား။ ဒီစာကုိ အရင္ဖတ္ၾကည့္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါရေစ။စကၤာပူႏုိင္ငံေရး တေစ့တေစာင္း သိေကာင္းစရာ...
Websites
Blogs