ရာဇဝင္ထဲမွာ ဟင္းရြက္ကန္စြန္းလုိ ထားရစ္ခဲ့

Share |
ဒီကေန႔ဟာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏုိင္ရခဲ့တဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ ျပည္သူလူထုက ယုံယုံၾကည္ၾကည္ အပ္ႏွင္းလုိက္တဲ့ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္၊ တနည္း ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဆႏၵကုိ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္ပစၥည္းသဖြယ္ သေဘာထားကာ ဟင္းရြက္ကန္စြန္းလုိ အေလးမထား ပစ္ပယ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၈ စစ္ကၽြန္အေျခခံဥပေဒကုိ ဦးခုိက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီကေန႔မွာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ကုိ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ခါတုိင္းႏွစ္ေတြနဲ႔မတူ တိတ္တဆိတ္ ျဖတ္သန္းခဲ့တာကုိ သတိထားမိပါတယ္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္က “စုႏုိင္မွ ခ်မ္းသာမည္” ဆုိတဲ့ ေတးသီခ်င္းနဲ႔ လူထုကုိ မဲဆြယ္ခဲ့ေပမယ့္ ယေန႔အထိ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းအေနနဲ႔ ျပည္သူ႕ဘဝတုိးတက္ေရးအတြက္ အရာထင္ေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ခဲ့တာကုိ အဲဒီတုန္းက သီခ်င္းေလးကုိ ျပန္လည္ေဖာ္ျပရင္း မွတ္တမ္းတင္လုိက္ပါတယ္။

0 comments:

မိတ္ေဆြ…. စကၤာပူႏုိင္ငံသား ခံယူဖုိ႔ စိတ္ကူးေနသလား။ ဒီစာကုိ အရင္ဖတ္ၾကည့္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါရေစ။စကၤာပူႏုိင္ငံေရး တေစ့တေစာင္း သိေကာင္းစရာ...
Websites
Blogs