“ဆူးေပါက္သူမ်ား သတိထား”

Share |

“မုဆုိးနားနီးမုဆုိး။ တံငါနားနီးတံငါ။”

ျမန္မာစကားပုံျဖစ္ပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္သည္ လူအေပၚလႊမ္းမုိးတတ္ေၾကာင္းကုိ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အလားတူအဓိပၸါယ္ရေသာ ပုံျပင္တပုဒ္ကုိလည္း က်ေနာ္တုိ႔ ငယ္ငယ္က သင္ခဲ့ရပါေသးသည္။ ေလမုန္တုိင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွစ္ခုသုိ႔ တကြဲတျပားစီက်ေရာက္သြားေသာ ေက်းညီေနာင္ပုံျပင္။ ထုိပုံျပင္တြင္ ၄င္းတုိ႔ေရာက္ရွိသြားရာ ပတ္ဝန္းက်င္အသီးသီး၏ လႊမ္းမုိးမႈကုိ ေက်းငယ္မ်ားခံရကာ ယင္းတုိ႔၏ စ႐ုိက္သဘာဝ မတူျခားနားသြားပုံကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဤေနရာတြင္ ႀကဳံႀကဳိက္၍ ေက်ာင္းတုန္းက အျဖစ္အပ်က္တခုကုိ ၾကားျဖတ္ ေျပာျပခ်င္ပါေသးသည္။ တကၠသုိလ္ပထမႏွစ္မွာ ျမန္မာစာဆရာက တတန္းလုံးကုိ စာစီစာကုံး ေရးယူခဲ့ၾကရန္ မွာၾကားလုိက္သည္။ အေၾကာင္းအရာက ပတ္ဝန္းက်င္၏ လူအေပၚလႊမ္းမုိးတတ္ပုံ။ ေခါင္းစဥ္ကုိ ကုိယ့္သေဘာက် ေရြးခ်ယ္ေပးႏုိင္သည္ဟု ဆုိ၏။ ထုိစဥ္က က်ေနာ္ဘာေရးခဲ့သလဲကုိေတာ့ ေကာင္းေကာင္း မမွတ္မိ။ မွတ္မိသည္မွာ သူငယ္ခ်င္းတေယာက္ ေရးလာေသာ ေခါင္းစဥ္ကုိ ျဖစ္သည္။ “ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္း ကုိယ္ပါေကာင္း” တဲ့။ သူ႕စာစီစာကုံးကုိ က်ေနာ့္အား ေပးဖတ္သျဖင့္ ေနာက္တီးေနာက္ေတာက္ က်ေနာ့္အက်င့္အတုိင္း….“ အလဲ့…. ပတ္ဝန္းက်င္ေဂါင္း ကုိယ္ဖာေဂါင္း ဆုိပါလား” ဟု အသံထြက္ဖတ္လုိက္မိရာ အဆဲသန္ေသာ ထုိသူငယ္ခ်င္း၏ မုိးမႊန္ေနေအာင္ ဆဲဆုိမႈကုိ ခံလုိက္ရဖူးသည္။ (မွတ္ခ်က္။…….။ အဆဲသန္သည္ကလြဲ၍ ထုိသူငယ္ခ်င္းမွာ ဘာသာေရး ကုိင္း႐ႈိင္းသူတဦး ျဖစ္သည္။)

ဤပုိ႔စ္၏ အစတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္၏ လႊမ္းမုိးမႈဆုိသည္မွာ တစုံတေယာက္အေပၚတြင္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်၊ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ဆုိသလုိ က်ေရာက္ေနေသာ လႊမ္းမုိးမႈမ်ဳိးကုိ ဆုိလုိသည္။ တခါတေလက်ေတာ့ အၿမဲတေစလႊမ္းမုိးမႈမဟုတ္ဘဲ တစုံတခုေသာအျဖစ္အပ်က္ေၾကာင့္ တစုံတေယာက္၏ အေတြးအေခၚ (သုိ႔မဟုတ္) သေဘာသဘာဝ သ႑ာန္ကုိ ေျပာင္းလဲသြားျခင္း ရွိသည္ဟုလည္း ထင္မိသည္။

ေဝးေဝးမၾကည့္ပါႏွင့္။ က်ေနာ္ေလးစားေသာ စာေရးဆရာ ဆရာႀကီးေရႊဥေဒါင္းပင္ သူ႕၏ ဘဝတသက္တာမွတ္တမ္းႏွင့္ အေတြးအေခၚမ်ားစာအုပ္တြင္ သူ၏ စိတ္ေနသဘာဝကုိ ခ်ဥ္တူးခါးသီးေစခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ ႀကဳံႀကဳိက္ခဲ့ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ သူ႕အဆုိအရမူ ထုိအျဖစ္အပ်က္မ်ားေၾကာင့္ သူ႔သ႑ာန္တြင္ ျဖဴေကာင္ကဲ့သုိ႔ ဆူးႀကီးမ်ား တေခ်ာင္းၿပီးတေခ်ာင္း ေပါက္လာခဲ့သည္ ဆုိ၏။

စိတ္ေနသဘာဝေျပာင္းသည္ဆုိလွ်င္ အေတြးအေခၚမ်ား၊ အမူအက်င့္မ်ားလည္း ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္သည္မွာ မလြဲမေသြပင္ျဖစ္သည္။ က်ေနာ္တုိ႔သည္ တစုံတေယာက္၏ တစုံတရာေသာ အေတြ႕အႀကဳံ၊အျဖစ္အပ်က္ကုိ ကုိယ္တုိင္မႀကဳံဘူး၊ မခံစားခဲ့ရဘူးေသာ္ အလြယ္တကူ အံ့အားသင့္တတ္ၾကသည္။ အလြယ္တကူ ျပက္ရယ္ျပဳတတ္ၾကသည္။ အလြယ္တကူ ေဝဖန္အျပစ္တင္တတ္ၾကေပသည္။ ထုိသူ၏ အျဖစ္အပ်က္အား နားလည္ခံစားေပးဖုိ႔ ဝန္ေလးတတ္ၾကသည္။ ေဖးမကူညီဖုိ႔ ျငင္းဆန္တတ္ၾကေပသည္။

ငယ္စဥ္ကတည္းက စြဲဝင္ကပ္ၿငိခဲ့ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား၊ အမူအက်င့္မ်ားသည္ အသက္ႀကီးလာ၍ ဆင္ျခင္တုံတရားရွိလာေသာအခါ၌ပင္ ႐ုတ္တရက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲယူဖုိ႔ ခဲယဥ္းတတ္ေပသည္။ ေဆာင့္ေၾကာင့္ထုိင္ရေသာ ေႂကြခြက္အိမ္သာမ်ားတြင္ တသက္လုံး အသားက်လာခဲ့သူအဖုိ႔ ဘုိထုိင္အိမ္သာႏွင့္ ႐ုတ္တရက္ အထာမက်သကဲ့သုိ႔ပင္တည္း။

သုိ႔ေသာ္…. အေတြးအေခၚ အမူအက်င့္မ်ားသည္ က်ေနာ္တုိ႔၏ ေန႔စဥ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား၊ ျပဳလုပ္ခ်က္မ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ တုိက္႐ုိက္အက်ဳိးသက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။ တနည္းေျပာရလွ်င္ က်ေနာ္တုိ႔၏ ဘဝကုိ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ထုဆစ္လ်က္ရွိသည္။ ထုိမွ်မက က်ေနာ္တို႔ႏွင့္ ထိစပ္ေနသူမ်ား၊ ေဆြမ်ဳိးမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ လူ႕အသုိင္းအဝုိင္းတခုလုံးကုိ ထုဆစ္ပုံသြင္းလ်က္ရွိေပသည္။

ပထမေတာ့ ပတ္ဝန္းက်င္၏ လႊမ္းမုိးမႈက မိမိ၏ ဘဝႏွင့္အေတြးအျမင္အေပၚ တစုံတရာေသာ အတုိင္းအတာတခုအထိ သက္ေရာက္သည္။ ေနာက္ေတာ့ မိမိ၏ အေတြးအျမင္ႏွင့္အျပဳအမူက ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ အတုိင္းအတာတခုအထိ တုန႔္ျပန္ သက္ေရာက္ေလေတာ့သည္။

က်ေနာ္တုိ႔သည္ ဘာမွ မလုပ္ဘဲ ထုိင္ေနသည္ ဆုိဦးေတာ့။ ထုိသုိ႔ ဘာမွ မလုပ္ဘဲ ထုိင္ေနမႈသည္ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚတြင္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ (ေကာင္းက်ဳိးျဖစ္ေစ၊ ဆုိးက်ဳိးျဖစ္ေစ) တစုံတရာ ျဖစ္ေနေစေသးသည္။ တစုံတရာကုိ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ခဲ့လွ်င္ကား ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈသည္ ပုိမုိထင္ရွားလာေလသည္။

လူ႕ေလာကထဲ၌ ေနထုိင္ၾကေသာ က်ေနာ္တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ပရမ္းပတာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစရန္ မလုိလားၾက။ ပုံမွန္စိတ္ရွိသူ လူတုိ႔သည္ မိမိ၏ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္ေၾကာင့္ မိမိကုိယ္တုိင္အေပၚတြင္ ေကာင္းက်ဳိးသက္ေရာက္ျခင္းကုိသာ လုိလားၾကသည္။ မိမိအေပၚတြင္ ေကာင္းက်ဳိးသက္ေရာက္ေသာ္လည္း မိမိႏွင့္ဘဝတူလူသားအခ်င္းခ်င္းေပၚတြင္ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္ေစျပန္ပါက ထုိလုပ္ရပ္သည္ ေကာင္းသည္ဟု မဆုိသာ။ တရားမွ်တသည္ဟုလည္း မေျပာႏုိင္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ပုံမွန္စိတ္ရွိယုံမက သူတပါးအေပၚတြင္ ကုိယ္ခ်င္းစာစိတ္ရွိသူတုိ႔ႏွင့္ အရွည္သျဖင့္ ေတြးေတာတတ္သူတုိ႔သည္ လူသားတဦးတေယာက္အေပၚ၊ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအေပၚတြင္ ဆုိးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္မည့္ အျပဳအမူမ်ဳိး၊ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ဳိးကုိ ေရွာင္ရွားရန္လည္း သတိမူလာတတ္ၾကသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္သည္ လူသားတေယာက္အေပၚ တစုံတရာေသာအတုိင္းအတာအထိ လႊမ္းမုိးႏုိင္သည္ဆုိလွ်င္ မိမိေကာင္းက်ဳိးကို လုိလားသူတုိ႔သည္ ေကာင္းမြန္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိသာ ေတာင့္တအပ္ေပသည္။ တဖန္ ေကာင္းမြန္ေသာပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ မိမိကုိယ္တုိင္ ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္လည္း တာဝန္ရွိလာသည္။ ထုိသုိ႔တာဝန္ရွိသည့္အတုိင္း မွန္မွန္ကန္ကန္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ မွန္ကန္ေသာ အေတြးအေခၚလည္း လုိအပ္လာသည္။

အေတြးေၾကာင္လွ်င္ အလုပ္ေၾကာင္သည္။ အေတြးမွားလွ်င္ အလုပ္မွားသည္။ အေတြးမွန္မွ အလုပ္မွန္သည္။

အရြယ္ေရာက္သူ လူသားတုိင္းအဖုိ႔ ရင့္က်က္လာေသာ အသိဉာဏ္ဆင္ျခင္တုံတရားျဖင့္ မိမိ၏ အေတြးအျမင္တုိ႔သည္ မိမိေကာင္းက်ဳိး ေဆာင္မေဆာင္ကုိလည္းေကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ေကာင္းက်ဳိး ေဆာင္မေဆာင္ကုိေသာ္လည္းေကာင္း အစဥ္သျဖင့္ သုံးသပ္မိရန္ လုိသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆမိပါေတာ့သည္။

10 comments:

Anonymous said...

ငယ္ငယ္ကဖတ္ခဲ့တဲ့ တို႔ေက်ာင္းသား စာစီစာကံုးေတြကို သတိရမိတယ္။
ဒုတိယပိုဒ္ကလြဲရင္ စာစီစာကံုးေရးတာလိုမ်ိဳးပဲ...။ :)

sdl

Bino said...

အေတြးေၾကာင္လွ်င္ အလုပ္ေၾကာင္သည္။ အေတြးမွားလွ်င္ အလုပ္မွားသည္။ အေတြးမွန္မွ အလုပ္မွန္သည္။

Many writer had written about it.

BINO

KNL said...

ကုိေပါေရ..
ဆူးအႀကီးနဲ ့ ဆူးအေသးပဲကြာ ပါတယ္.. တခုတည္းေသာ စိတ္ကုိ ယဥ္ေက်းေအာင္ ဆုံးမႏုိင္တဲ့ သတိပဌာန္တရား ေတြ အားမထုတ္သေရြ ့ ဆူးအႀကီးမဟုတ္ရင္ ဆူးအေသးေတြ တခ်ိန္လုံး ထြက္ေနတာပါပဲ..

ခေရျဖဴ said...

မရီတာေျပာသလိုပါပဲ၊ ကိုေပါဘေလာက္ကို စဖတ္မိလိုက္တာ ဘိုေအာင္ဒင္ ပို႕စမွာပါ၊ ေရးဟန္ကိုၾကိဳက္လို႕ အျမဲလာျဖစ္ပါတယ္၊ လင္းလက္မင္ဂလာေဆာင္မွာ ေတြ႔ေတာ့အေသအခ်ာ လိုက္ၾကည့္ထားေသးတာ၊ စင္ကာပူအေၾကာင္းေရးတာေတြမွာ မ်ားလြန္:၊ မေကာင္းျမင္လြန္:တယ္ ထင္ေပမယ္႔ ေပးလာတဲ့ မွတ္ခ်က္ေတြကို ေသခ်ာျပန္ေျဖတာကို သေဘာက်မိျပန္ပါတယ္၊ မွတ္မွတ္ရရ စမိတ္ဆက္တဲ႔ comment မွာပဲ လူမွားပီး အေကာခံရပါတယ္၊ အဲတုန္းကေတြးမိပါတယ္ "ႏိုင္ငံေရးသမားဆိုတာ ရန္သူ တယ္ရွာတာပဲ၊ ေကာင္းေကာင္းေျပာလဲ ရန္ပဲလိုေနတာပါလားလို႕"။ ဆူးေပါက္သြာ:တာေပါ့ေနာ္၊ ဒါေၾကာင့္ လာဖတ္တယ္၊ ေကာင္းရင္ ေကာင္းတယ္ေျပာတယ္၊ မၾကိဳက္ရင္အျမင္မတူရင္ ဘာမွ မေျပာဘူး၊ ကိုမလုပ္ႏိုင္တဲ႔ ကိစၥေတြလုပ္ေနသူအျဖစ္ေတာ့ေလးစားပါတယ္၊

Moe Tain Nyo said...

ဟုတ္ပါတယ္ကိုေပါေရ။ ပတ္၀န္းက်င္ကို ၾကည့္ပဲ ေတာ့ မၿပစ္တင္လို႕ ေတာ့ မရဘူးေပါ့ေနာ္။ အဓိကကေတာ့ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ပဲလို႕ ထင္ပါတယ္ဗ်ာ။ ပတ္၀န္းက်င္ကေတာ့ အနည္းနဲ႕ အမ်ားေတာ့ လႊမ္းမိုး မွာပဲေပါ့။

Rita said...

porcupine ေက်ာမွာလည္း spine ေတြနဲ႔ပါ ကိုေပါရယ္။

=)

NG said...

Ma Ritaေရ
ွSpike (= ဆူး) ျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္..
Spineက ေက်ာရုိးပါ..

Dr. Yi Yi Win said...

မဂၤလာတရားေတာ္မွာ “လူမိုက္ဆိုလွ်င္ ေရွာင္ေသြလႊဲလို ့မမီ၀ဲနွင့္ကင္းေအာင္ေန၊ ပညာရိွကိုအစဉ္တြဲလို ့မီ၀ဲဆည္းကပ္နည္းယူေစ” လို ့ဆိုတာကလည္း ဒီလႊမ္းမိုးမႈေတြရဲ ့သက္ေရာက္မႈကိုသိလို ့ဘုရားရွင္ကေဟာခဲ့တာျဖစ္မယ္။ အင္း..လူမိုက္ဆိုသူေတြကလည္း လူလိမၼာေတြကို လူမိုက္ေတြလို ့သတ္မွတ္ၾကတာ။ လူလိမၼာကလည္း လူမိုက္ေတြကို လူမိုက္လို ့သတ္မွတ္ၾကတာမ်ိဳးေလ။ ကိုယ္သာအလိမၼာဆံုးလို ့ကိုယ့္ဘာကိုယ္ယူဆၾကတာလည္း စိတ္ခ်မ္းသာနည္းတစ္မိ်ဳထင္ပါရဲ ့။အခုေျပာေနတာကေတာ့ လူမႈပတ္၀န္းက်င္နယ္ပယ္ေလးတင္ပါ။ ကိုေပါေျပာတဲ့ပတ္၀န္က်င္ကေတာ့ ရုပ္၊ နာမ္ အားလံုးပါတဲ့ပတ္၀န္းက်င္ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ စိတ္နယ္ပယ္မွာက အေရာင္ဆိုးျခင္းမခံရနိုင္ေလာက္ေအာင္တည္ၿငိမ္ေနသူတို ့အဖို ့ပတ္၀န္းက်င္ကဒီေလာက္မလႊမ္းမိုးနိုင္ေပမဲ့ ရုပ္ပတ္၀န္းက်င္(ရာသီဥတု၊ ေရေျမ၊ သယံဇာတ) ေတြကေတာ့ေရွာင္လို ့မရတဲ့လႊမ္းမိုးမႈေတြရိွၾကတယ္ေနာ္။ အဲဒါေတြကိုေတာ့ တာ၀န္သိစိတ္ရိွတဲ့(သာမာန္ထက္ပို၍) လူသားေတြကသာ ထိမ္းသိမ္းရေကာင္းမွန္းသိၾကတာပါ။ သက္ေရာက္မႈကေတာ့ လူတိုင္းအေပၚကိုေရာက္နိုင္တာမ်ိဳးေပါ့။ စာစီစာကံုးေရးနည္းေတြမေမ့ေသးပဲကိုး :)

khin oo may said...

:cool:

ဘၾကည္ said...

ခဏ ခဏေရာက္ျပီးဖတ္ျဖစ္ပါတယ္ ဒီတခါေတာ႔ ဖတ္ရတာ အေၾကာင္းရာ သိပ္မဆန္း သလိုခံစားရတယ္(အေတြးအေရး ကို ဒီထက္ပိုေမွ်ာ္လင္႔ခဲ႔တာကိုး)...ျပီးေတာ႔ အထက္က တစ္ေယာက္ေျပာသြားသလိုပဲ..စာစီစာကံုးနဲ႔ ဆင္သလားလ္ို႔...

မိတ္ေဆြ…. စကၤာပူႏုိင္ငံသား ခံယူဖုိ႔ စိတ္ကူးေနသလား။ ဒီစာကုိ အရင္ဖတ္ၾကည့္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါရေစ။စကၤာပူႏုိင္ငံေရး တေစ့တေစာင္း သိေကာင္းစရာ...
Websites
Blogs