“႐ူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္သူမ်ား.....အပုိင္း(၁)”

Share |
( Natan Sharanski ေရးသားေသာ The Case for Democracy" စာအုပ္မွ ေကာက္ႏႈတ္ ဘာသာျပန္သည္။ Double Thinkers ဆုိေသာ အဂၤလိပ္စကားလုံးကုိ ႏွစ္ခြေတြးသူ၊ ဒြိအျမင္ရွိသူဟု ျပန္ဆုိရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မိတ္ေဆြတေယာက္ေျပာျပေသာ ႐ူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္သူမ်ား ဆုိသည့္ အသုံးအႏႈန္းကုိ သေဘာက်သျဖင့္ ထုိအတုိင္း သုံးစြဲလုိက္ပါသည္။)

အျမင္မတူမႈကုိ ပိတ္ပင္တားဆီးထားေသာ ေနရာတုိင္းတြင္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းသည္ အုပ္စု သုံးခု ကြဲထြက္သြားသည္။ အုပ္စုတခုမွာ လက္ရွိအာဏာပုိင္ အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ သစၥာရွိေသာ သူမ်ားပါ၀င္သည္။ ထုိသူတုိ႔သည္ လက္ရွိအာဏာရအဖြဲ႕အစည္း၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ သေဘာ႐ုိးလက္ခံယုံၾကည္သည္။ ထုိသူမ်ားမွာ အမွန္တကယ္ ယုံၾကည္သူမ်ား (True Believers) ျဖစ္သည္။

အျခားအုပ္စုတြင္မူ အျပစ္ေပးခံရႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ္ျငား အာဏာရအဖြဲ႕အစည္း၏ လမ္းစဥ္ကုိ ဆန္႔က်င္အံတုလုိေသာ အတုိက္အခံ(dissident)မ်ား ပါ၀င္သည္။

ဤအုပ္စုႏွစ္ခုစလုံးတြင္ ပါ၀င္ေသာ သူမ်ားအားလုံး၌ ၄င္းတုိ႔၏ စိတ္တြင္းမွ အေတြးႏွင့္ ျပင္ပတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခ်က္မ်ားမွာ ကြာဟမႈမရွိ၊ တထပ္တည္းက်သည္။

သုိ႔ေသာ္ တတိယအုပ္စုတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားမွာ အထက္ပါ အုပ္စုႏွစ္ခုႏွင့္မတူဘဲ ၄င္းတုိ႔ စိတ္တြင္းတြင္ ေတြးထင္သည့္အတုိင္း မေျပာဆုိၾက။ ဤတတိယအုပ္စုတြင္ပါ၀င္သူမ်ားသည္ လက္ရွိအာဏာရပါတီ၏ အယူ၀ါဒကုိကား ယုံၾကည္မႈမရွိေတာ့ေခ်၊ သုိ႔ေသာ္ ဆန္႔က်င္ဖက္ အျမင္မ်ားကုိ လွစ္ဟထုတ္ေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆုိးက်ဳိးမ်ားကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ၾကသည္။ ၄င္းတုိ႔ကား ႐ူးခ်င္ေယာင္ ေဆာင္သူမ်ား ( Double thinkers ) ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

စတာလင္ ေသေတာ့ က်ေနာ္ ငါးႏွစ္သားပဲ ရွိေသးသည္။ သူ႕အသုဘေန႔တြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ၿမဳိ႕၌ တပ္ဆင္ထားေသာ ေလာ္စပီကာမ်ားမွ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲဖြယ္ သီခ်င္းသံမ်ားကုိ ညံေနေအာင္ ဖြင့္ထားၿပီး လမ္းတုိင္းတြင္လည္း ရဲေဘာ္စတာလင္၏ ပုံတူကားခ်ပ္ႀကီးမ်ားကုိ အစီအရီေထာင္ထားသည္။ က်ေနာ့္ ဖခင္က က်ေနာ့္အကုိ (၇ ႏွစ္သားအရြယ္) ႏွင့္ က်ေနာ့္အား တအိမ္တည္းအတူေန အျခားမိသားစုႏွစ္စု မၾကားႏုိင္ေလာက္သည့္ ေနရာသုိ႔ ေခၚ၍ စကားေျပာသည္။

“ငါ႔သားတုိ႔...ဒီေန႔ဟာ မင္းတုိ႔ အၿမဲ သတိရေနရမယ့္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ႀကီးျဖစ္တယ္” ဟု ဖခင္က ေျပာသည္။

သူကဆက္လက္၍ ရွင္းျပသည္မွာ “ငါတုိ႔ေခါင္းေဆာင္ႀကီး၊ ငါတုိ႔ အာစရိ” စသျဖင့္ လူတုိင္းက ရည္ၫႊန္းေခၚေ၀ၚေနၾကေသာ ထုိပုဂၢဳိလ္သည္ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာကုိ အစုလုိက္အၿပဳံလုိက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားကုိ ေနာက္ထပ္ ထပ္မံေခ်မႈန္းရန္ ႀကံစည္ေနသူလည္း ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ထုိ သားသတ္သမားမွာ ေသဆုံးသြားၿပီျဖစ္၍ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အဖုိ႔ ကံေကာင္းသည္ဟု သူကေျပာသည္။

အထက္ပါ ေျခာက္ျခားစဖြယ္ ဖြင့္ခ်မႈႀကီးကုိ ျပဳလုပ္ၿပီးေသာအခါ ဖခင္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အား မည္သူတဦးတေယာက္ကုိမွ် ဤအေၾကာင္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ေျပာဆုိျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္ အျခားကေလးသူငယ္မ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ ျပဳမူေျပာဆုိရန္ အေလးအနက္မွာၾကား ႏႈတ္ပိတ္သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ႏုနယ္လွေသးေသာ ငါးႏွစ္သားအရြယ္မွာပင္ ကၽြႏု္ပ္သည္ စတာလင္အား ခ်ီးမြန္းေထာပနာေသာ ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႕သီခ်င္းမ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္၏ အတန္းေဖာ္ ကေလးမ်ားႏွင့္အတူ သံၿပဳိင္သီဆုိရင္း၊ ေသဆုံးသြားေသာ “သားသတ္သမား”အတြက္ ဟန္ေဆာင္ေၾကကြဲမ်က္ရည္မ်ားကုိ က်ျပရင္း ဆုိဗီယက္ ျပည္ေထာင္စု၏ “႐ူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္သူမ်ား” ေလာကသုိ႔ ကနဦး ၀င္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္ကဲ့သုိ႔ပင္ “႐ူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္သူမ်ား၏ ကမၻာေလာက”အေၾကာင္း အလားတူ ျဖစ္ရပ္မ်ဳိးကုိ ဆူဆန္ အက္ဇာဒိ ( Sousan Azadi ) ကလည္း သူမ၏ “အီရန္ႏွင့္ ေ၀းရာ ၊ အယာတုိလာ (ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္) မ်ား လက္မွ အမ်ဳိးသမီးတေယာက္၏ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္မႈ” စာအုပ္တြင္ ေျပာျပထားသည္။

က်မသားကုိ က်မ အေသအခ်ာ မွာထားတယ္။ ေက်ာင္းမွာ ဆရာေတြက အိမ္ကအေၾကာင္းေတြကုိ ေမးရင္ ဘာတခုမွ မေျပာျပရဘူး။ က်မတုိ႔အိမ္မွာ ဒီဟာရွိသလား၊ ဟုိဟာ ရွိသလား စသျဖင့္ ဆရာကေမးလာရင္ ဘာပဲေမးေမး အၿမဲတမ္း မရွိဘူး လုိ႔ပဲေျဖရမယ္..စသျဖင့္မွာထားတယ္။ တေန႔က်ေတာ့ သားက ေက်ာင္းက ျပန္လာၿပီး က်မကုိ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္စြာေျပာတယ္။

“ေမေမ၊ ဒီေန႔ ေက်ာင္းမွာ ေကာင္းတာတခု သား လုပ္ခဲ့တယ္။ ဆရာက သားကုိ “ကုိရမ္က်မ္းျမတ္” တအုပ္ျပၿပီး သားတုိ႔အိမ္မွာ ဒါမ်ဳိးရွိသလားလုိ႔ေမးေတာ့ သားက “မရွိဘူး” လုိ႔ ေျဖခဲ့တယ္”

သားက က်မ ခုိင္းတဲ့အတုိင္း သူေျဖခဲ့ရလုိ႔ သူ႕မ်က္ႏွာကေလးက အင္မတန္ ဂုဏ္ယူ၀င္းပေနခ်ိန္မွာ က်မဟာ ရင္နာနာနဲ႔ပဲ သားကုိ အိမ္မွာသိမ္းထားတဲ့ (က်မလက္ထပ္စဥ္က) ကိုရမ္က်မ္းစာအုပ္ကုိ ထုတ္ျပရတယ္။ ၿပီးေတာ့ သားကုိလည္း မ်က္ႏွာထိ မ်က္ႏွာထားနဲ႔ ဆူရတယ္။ ေနာက္ကုိ အိမ္မွာ က်မ္းျမတ္စာအုပ္ မရွိဘူးလုိ႔ ဘယ္ေတာ့မွ မေျပာရဘူးလုိ႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ သတိေပးရတယ္။

“သား....ေမေမတုိ႔အိမ္မွာ ဘယ္တုန္းကမွ ဘုရားမရွိခုိးရင္ေတာင္ လူေတြကုိေတာ့ ေမေမတုိ႔ အိမ္မွာ ဘုရားမွန္မွန္ရွိခုိးပါတယ္ လုိ႔ ေျပာရမယ္” လုိ႔ က်မက သားကုိ မွာရတယ္။

တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ရွင္သန္မႈအတြက္ သားကုိ အသက္ငယ္ငယ္ေလး ကတည္းက လိမ္ညာေျပာဘုိ႔ သင္ၾကားေပးေနရတဲ့ က်မကုိယ္က်မလည္း အင္မတန္ နာက်ည္းမုန္းတီးမိတာေပါ႔ရွင္”......


၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ားဆီက ေျမာက္ကုိရီးယားမွ တိတ္တဆိတ္ခုိးထုတ္ယူလာေသာ စာတေစာင္တြင္ ေျမာက္ကုိရီယားႏုိင္ငံသားတဦးက သူ႕အေနျဖင့္ ႐ူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္ျခင္း၏ အႏုပညာကုိ မည္သုိ႔မည္ပုံ တတ္ကၽြမ္းလာခဲ့သည္ကုိ ရွင္းျပထားသည္။

“ ခင္ဗ်ားစိတ္ထဲရွိတဲ့အတုိင္း က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ထုတ္ေျပာလုိက္ရင္ ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ ေသဖုိ႔သာ ျပင္ေပေတာ့။ တကယ္လုိ႔ တခုခုေျပာစရာရွိတယ္ဆုိရင္ မ်က္လုံးနဲ႔ စကားေျပာရတာ ပုိမုိလြယ္ကူတယ္ဆုိတာကုိ က်ေနာ္နားလည္လာတယ္။ က်ေနာ္ဟာ က်ေနာ့္ႏႈတ္ခမ္းေတြနဲ႔ျမင္ၿပီး က်ေနာ့္ မ်က္စိနဲ႔ စကားေျပာတတ္ဖုိ႔ သိနားလည္လာခဲ့ပါတယ္။”

႐ူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္သူမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ အေတြးႏွင့္ စကားလုံးမ်ားအၾကား ကြာဟေနမႈအတြက္ အၿမဲတေစ တင္းမာမႈ၊ လြန္ဆဲြမႈ ျဖစ္ေနၾကရသည္။ ထုိသူမ်ားသည္ အာဏာပုိင္မ်ားခြင့္မျပဳသည့္အရာကုိ ေျပာဆုိျခင္းမွ အၿမဲတေစ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ သူတုိ႔မယုံၾကည္ေသာ အရာတခုကုိ မေျပာလုိဘဲ ေရွာင္ကြင္းႏုိင္ရန္ တတ္ႏုိင္သမွ် ႀကဳိးစားအားထုတ္ၾကသည္။

သုိ႔ေသာ္ အေၾကာက္တရားလႊမ္းမုိးေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ႐ူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္သူမ်ားအဖုိ႔ ၄င္းတုိ႔ မေျပာခ်င္သည္မ်ားကုိ မေျပာပဲ ေနခ်င္တုိင္း ေနႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးကုိ မရ။ ထုိလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေအာက္ေျခလူတန္းစား၏ သစၥာရွိေၾကာင္း ဖြင့္ဆုိေျပာၾကားမႈကုိ အစဥ္မၿမဲ ဖိအားေပး ေတာင္းဆုိ တတ္ေသာေၾကာင့္ပင္တည္း။

မူႀကဳိေက်ာင္းမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ား၊ အလုပ္ခြင္မ်ား၊ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူထုစည္းေ၀းပြဲမ်ားႏွင့္ အျခားေနရာတုိင္းလုိပင္ ႐ူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ အစုိးရ၏ မူ၀ါဒကုိ ၾကက္တူေရြးလုိ ရြတ္ျပႏုိင္ရန္လုိအပ္ၿပီး ယုံၾကည္ခ်က္အမွန္မ်ားကုိမူ သုိ၀ွက္ထားရန္ လုိေပသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ မိမိဘာသာ ဆင္ဆာပိတ္ပင္မႈသည္ ႐ူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္သူမ်ား၏ ေန႔စဥ္ဘ၀တြင္ ခြဲခြာ၍မရေအာင္ ႀကဳံေတြ႕ေနရရာ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ အေတြးႏွင့္ အေျပာ အၾကား တင္းမာမႈ လြန္ဆြဲမႈမွာ သတိမထားမိေလာက္ေအာင္ပင္ အသားက်လာေတာ့သည္။

႐ူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ လြတ္လပ္လာေသာအခါမွသာလွ်င္ ယခင္က မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ မိမိဘာသာဆင္ဆာပိတ္ပင္မႈမ်ားေၾကာင့္ အဘယ္မွ်အထိ အေတြအေခၚပုိင္းဆုိင္ရာ ကၽြန္ဘ၀ က်ေရာက္ခဲ့ရသည္ဆုိေသာအျဖစ္ကုိ သိျမင္ႏုိင္လာၾကေပသည္။

(အပုိင္း ၂ ကုိ ဆက္လက္တင္ျပပါမည္။)

38 comments:

Anonymous said...

႐ူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္လ်က္ ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ ဖတ္ရႈသြားပါသည္။ ျမားခၽြန္လ်က္ ႐ူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္သြားပါသည္။

တားျမစ္ ထားေသာ... said...

ေကာင္းတဲ့ ပိုစ့္ပါပဲ။

သုခမိန္(E-Journal)

Anonymous said...

ရူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္သူမ်ား ပိုစ့္ကိုဖတ္သြားပါတယ္။
ေကာင္းတဲ့ ပိုစ့္ေလးပါ။
ိကိုယ္တိုင္ကေတာ့ ရူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္သူမဟုတ္ပါဘူး။သြက္သြက္ခါရူးေနသူပါ။

ၾကည္

ပုတီတိုး said...

ဘုရားေဟာသလို လူေတြက အကုန္အ႐ူးေတြခ်ည္းပါပဲ..ကိုယ့္ရဲ့အ႐ူးထၿခင္း/႐ူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္ခ်င္းက တၿခားလူေတြကို မထိခိုက္ဖို့ေတာ့လိုမွာေပါ့ ..

Anonymous said...

DoubleThink ကို “ဒြိဟအျမင္” လို႔ပဲ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ့ ပိုစ္တစ္ခုမွာ ဘာသာျပန္ခဲ့ဖူးတယ္။ “႐ူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္သူမ်ား” ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းေလးက သိပ္ေထြေထြထူးထူး ရွင္းျပဖို႔မလိုပဲ နားလည္ႏိုင္လို႔ ပိုၿပီးေကာင္းပါတယ္။ အမွန္ကိုသိပါလ်က္ ႐ူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္သူမ်ားဟာ ... တကယ္ ႐ူးသြပ္သြား တတ္ၾကပါတယ္။ ေၾကာက္လြန္းလို႔ ႐ူးခ်င္ ေယာင္ေဆာင္ရေတာင္ အခြင့္သာတိုင္း ငါမ႐ူးေၾကာင္းေလးေတာ့ ျပျပေပးဖို႔လိုမယ္ ထင္ပါတယ္။

Anonymous said...

Good post bro. I feel same to you but I can't write like you. How about me? Perhaps, double thinker as well :)
Another type of idiot is somone who always mention he/she loves motherland but they can't stay there because they like life-style of foreign country. They can't survive in their motherland and they are losers, cowards and Poly thinker. (I mean only some people).
*Sagamyar*

မ်ဳိးျမင့္ေမာင္ said...

လူတုိင္း အတၱမကင္းလုိ႔ တစ္နည္းတစ္ဖုံ ႐ူးက်တယ္ ဆုိေပမယ့္ ႐ူးခ်င္ေယာင္ ေဆာင္တာကေတာ့ အ႐ူးအခ်င္းခ်င္းေတာင္ တစ္မူး႐ွဳံးရတာေၾကာင့္ အ႐ူးျဖစ္ရက်ဳိးမနပ္တဲ့ အလုပ္ပါပဲဗ်ာ။

ကဲ...ဒီေတာ့ အႀကိဳက္ဆုံး ေလးျဖဴသီခ်င္းေလး ထပ္ဟစ္လုိက္ဦးမယ္။

႐ူးခ်င္ေယာင္ ေဆာင္မေနနဲ႔...ေဟ့ ႐ူးခ်င္ေယာင္ ေဆာင္မေနနဲ႔...မာယာေတြေပၚမွာ ေသြးပ်က္ၿပီးေတာ့ အိပ္မေနနဲ႔...

ကုိေပါ said...

>>> CMA ..... ေမာင့္အခ်စ္ျမားစူး..ဟူး..ဟူး...႐ူးရၿပီေကာေလ.... ။

>>> တားျမစ္ထားေသာ .... မူလစာေရးသူ ေနတန္ ရွာရန္စကီး ေကာင္းလုိ႔ပါဗ်ဳိး။

>>> ၾကည္ ... 88 အေရးအခင္းအၿပီး နအဖ တက္လာေတာ့ အ႐ူးမ စာတမ္းဆုိတာ ထြက္လုိက္ေသးတယ္။ အ႐ူးမက ေျပာတယ္။ သူ႐ူးတာ သူမ်ားေတြလုိ... ဥစၥာ႐ူးတုိ႔..လင္တ႐ူးတုိ႔လုိ ဘာဘာညာညာ အ႐ူးမ်ဳိး မဟုတ္ရပါဘူးတဲ့။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံရဲ႕ တေစာင္တည္းေသာ ေန႔စဥ္သတင္းစာႀကီးျဖစ္တဲ့ လုပ္သားျပည္သူ႕ေနစဥ္မွာ ပါတဲ့ ေဆာင္းပါးေတြကုိ ဖတ္ရင္း ေခါင္း႐ႈပ္ၿပီး ႐ူးသြားရတာပါတဲ့။ ဟီး.... ၾကည္လည္း က်ေနာ့္ေဆာင္းပါးေတြဖတ္ရင္း သြက္သြက္ခါ ႐ူးသြားရတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူးေနာ္။

>>> ပုတီးတုိး ... ပုထုွဇၨေနာ ဥမၼတၱေကာ...ကုိဗ်။ ဒါေပမယ့္လည္း သမာဒိ႒ိ အမွန္ျမင္႐ုံမွ်နဲ႔ မလုံေလာက္ဘဲ အမွန္အတုိင္း ျပဳမူက်င့္ႀကံဘုိ႔ကလည္း လုိေသးတာကုိးခင္ဗ်။ မရွိတာထက္ မသိတာ ခက္ ဆုိေပမယ့္လည္း မသိတာထက္ မလုပ္တာကလည္း ပုိခက္ေသးတာကုိး။

>>> ဧရာ ....ကုိဧရာေရ.. Double Think ကုိ ေနာက္တမ်ဳိး ျမန္မာဆန္ဆန္ေခၚရရင္ “ႏွာေစးသူမ်ား” လုိ႔ ေခၚရေလမလား။ အမွန္ကုိ သိၿပီး ရပ္တန္႔မေနပဲ ေနာက္တဆင့္ လက္ေတြ႕အဆင့္ကုိ တက္လုိက္ရင္ အမွန္ကုိ က်င့္သူ ျဖစ္လာႏုိင္တယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။

>>> Anonymous ..... မိတ္ေဆြအျမင္နဲ႔ က်ေနာ့္အျမင္ဟာ တစုံတခုေသာ အတုိင္းအတာအထိေတာ့ တူညီပါတယ္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အရပ္ေဒသကုိ ရွာေဖြရင္း တုိင္းတပါးကုိ ထြက္ခြာ အလုပ္လုပ္ကုိင္ၾကရတဲ့လူေတြကုိ က်ေနာ္အျပစ္မျမင္ရက္ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆုိေတာ့ လူ႕အမ်ားရဲ႕ သဘာ၀က ကုိယ့္ေမြးရပ္ေျမ၊ ကုိယ္အသားက်ေနတဲ့ အသုိင္းအ၀ုိင္းမွာကုိသာ ခင္တြယ္တတ္တဲ့ သေဘာရွိပါတယ္။ က်ေနာ္တုိက္တြန္းလုိတာက ကုိယ့္ေျမကုိယ့္ေရက မထြန္းကားမတုိးတက္လုိ႔ လုံး၀ ပစ္ပယ္စြန္႔လႊတ္လုိက္တာနဲ႔စာရင္ ကုိယ္တုိင္ျပည္ပမွာ ေရာက္ေနေသာျငား ကုိယ္စြမ္းဉာဏ္စြမ္းရွိသေရြ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင့္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားေရာက္ေနသူမ်ား အလြယ္ကူဆုံးနဲ႔ အထိေရာက္ဆုံးတတ္ႏုိင္တာကေတာ့ ျပည္ပအင္အားစုမ်ားကုိ ေငြေၾကးေထာက္ကူမႈျပဳျခင္းပါပဲ။

>>> မ်ဳိးျမင့္ေမာင္ .... အိပ္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္တဲ့လူဟာ အႏႈိးရခက္သတဲ့ဗ်ဳိး။

Anonymous said...

ကိုေပါ ဘာေရးေရးေထာက္ခံပါတယ္

Anonymous said...

အခြ်န္ေတြအတက္ေတြကိုလာေရာက္ခံစားဖတ္ရွဳသြားပါတယ္။ တကယ္ေၿပာရရင္ၿဖင္.ကြ်န္ေတာ္တို.လည္းရူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနခဲ.သူမ်ားပါပဲ။ ရူးခ်င္ေယာင္မေဆာင္ေသာသူမ်ားကိုေလးစားပါတယ္။

Anonymous said...

Ko Paw,

Do u really think people who r working abroad are those who can not stand in native or ennoy life style of mother country? It is not a question that is not needed to answer. Every body can understand why we r here (abroad).Ask your self why u r here !
Can we define to one who says " we should Love Mother Land" as a foolish person.
u never say/write " I love my mother land"?
Who is idiot?

Anonymous said...

ဒီ ေစာက္ရူးေတြက သူတို႕သာ သိ၊ သူတို႕သာ တတ္ လို႕ ထင္ေနတဲ့ေကာင္ေတြ။ လူ အထင္ၾကီးေအာင္ လုပ္ေနတဲ့ ေကာင္ေတြ။ ေနရာတကာ တိုင္ဖက္ တက္ျပရတာ အေမာ။ နည္းနည္း ေျပာစရာရွိရင္ အတင္း ၀င္ေျပာ။ သူတို႕ ေျပာတာကို ဆန္႕က်င္ဖက္ ေျပာရင္ စာအုပ္ေတြ ထမ္းလာ၊ ဒါမွ မရရင္ ရိေထ့ စကားႏိုင္လု။ ဗမာျပည္ၾကီးကိုလည္း သူတို႕ ၂ ေယာက္ပဲ ေပါင္းျပီး ကယ္တင္ ျပပါလိမ့္မယ္။ ေစာင့္ၾကည့္ေန။

သံရံုးေတြေရွ႕ ဆႏၵျပျပီး၊ ဘေလာ့ေတြကေန ေအာ္ျပီး ဗမာျပည္ၾကီးကို ဒီမိုကေရစီရေအာင္ သူတို႕ ၂ ေယာက္ပဲ လုပ္ႏိုင္တာပါ။ ေစာင့္ၾကည့္ေန။

ဗမာျပည္ကို ကယ္တင္ႏိုင္မဲ့လူကလည္း ဒီ ေစာက္ရဴး ၂ေကာင္ပဲ ရွိပါေတာ့တယ္။ က်န္တဲ့လူေတြက သူတို႕ေလာက္မွ မသိ မတတ္တာကိုး။

ဒီလိုစကားမ်ိဳးပဲ ေျပာေပးလိုက္ပါ။

အရူးေတြ စိတ္ခ်မ္းသာရင္ ျပည္ရြာေအးခ်မ္းတယ္။


ေတာ္ေတာ္ ေလး အံေၾသာ သြားတယ္ .. (စိတ္ဓါတ္ေတြကို..) မထင္ထားဘူး.. အဲ့ေလာက္ ေအာက္တန္းက်မယ္မွန္း..
(FullStop)

င္းတို႕ ေစာက္ရူး သံုးေကာင္ (ငေပါ၊ ရြာစားရူး၊ လူပ်က္ရူး) ဒီေလာက္ ေစာက္ရူးထရံုနဲ႕ မေက်နပ္ေသးဘူးလား

ထက္ျမက္သူနဲ႕ ကလိုေစးထူး ကို မင္းတို႕ မဆီမဆိုင္ တိုက္ခိုက္ေနတာ

မင္းတို႕ သိပ္ျပီး အိုင္ဒီေဖာ္ရဲရင္ မငိးတို႕ ဘေလာ့ေတြမွာ ပတ္စပို႕ထဲက နံမည္ရင္းနဲ႕ ဓါတ္ပံုရိုက္ျပီး တင္လိုက္ေလ

ေအးငါလည္း ငါ့ဘေလာ့မွာ ပတ္စပို႕ကို ဓါတ္ပံုရိုက္တင္ျပီး ေျပာၾကတာေပါ့

ဘယ္လိုလဲ

လူပုံေပါက္ေနတဲ့ ေခြးစိတ္သာသာေကာင္ေတြကိုမွ သြားေ၀ဖန္မိတာကိုး။ မွားပါတယ္။ မင္းတို႔ကို ထိမိေ၀ဖန္မိမွပဲ ငါ့နာမည္က အစစ္ပါ၊ ဘယ္ေနရာမွာေနပါတယ္လို႔ သံေတာ္ဦးတင္ရဦးေတာ့မွာလားဟ။ ဘယ္လို မိဘေတြက ေပါက္ဖြားလာတဲ့ မိမဆုံးမဖမဆုံးမ အေရျခဳံေတြလဲ မသိဘူး။ မိုက္ရိုင္းလိုက္တာ ကမ္းကိုကုန္ေရာ။ မင္းတုိ႔ကို ေနာက္ဆုံး တစ္ခုေတာ့ ေျပာလိုက္မယ္။ မင္းတုိ႔ ရွက္တတ္ရင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဒီမိုကေရစီလိုလားတယ္တို႔ ျမန္မာ့အေရးေတြ ဘယ္လုိဘယ္၀ါ လုပ္ေနပါတယ္လို႔ ဆက္မေျပာေလနဲ႔။ မင္းတုိ႔ အျပင္မွာ ဘာေတြလုပ္ေနတယ္ေတာ့ မသိဘူး။ မင္းတို႔ကို ေ၀ဖန္မိတဲ့ ငါ့ကို နာမည္က ထက္ျမက္သူ ဆိုတဲ့ မင္းတို႔ မသိတဲ့နာမည္ျဖစ္ေနတာနဲ႔တင္ကို အညိွဳးတၾကီးနဲ႔ လာလာကေလာ္တုတ္ေနတာကို တျခားသူေတြျမင္သြားရင္ ဒီမိုသမားဆုိတာ ဒီလိုၾကီးလားဟ လူရယ္စရာျဖစ္လိမ့္မယ္။ ဒီမိုကေရစီကို တကယ္လိုလားတဲ့ ဒီ့ျပင္လူေတြပါ သိကၡာက်တယ္။ တကယ္ေတာ့ မင္းတုိ႔က ကုိယ့္ကိုယ္ကို တည္ေဆာက္ေနတဲ့ေကာင္ေတြပဲကြ။ မင္းတို႔ကို မွန္တယ္၊ ေတာ္တယ္လို႔ေျပာတာ သိပ္ခံခ်င္တယ္။ အဲဒီလို ေတာ္တယ္ မွန္တယ္အေျပာခံရေအာင္သာ မင္းတုိ႔ၾကိဳးစားေနၾကတာ။ အဲဒီလို ေျပာတဲ့လူဆို နာမည္က ဘာျဖစ္ျဖစ္ မင္းတုိ႔အတြက္ ကိစၥမရိွ။ မင္းတုိ႔ကို ငါက သိပ္ေတာ္တာပဲ၊ သိပ္မွန္တာပဲ၊ ေထာက္ခံတယ္ဗ်ာလို႔သာ ေျပာခဲ့မိရင္ မင္းတုိ႔ ငါ့ကို အခုလို လာကေလာ္တုတ္မလား။ အဟက္ဟက္။ ငါ့အခ်ိန္ေတြကို ငါတကယ္ႏွေမ်ာတယ္။ အခုေတာ့ ငါက အခ်ိန္ေပးဖတ္ခဲ့တဲ့ စာေရးသူကို ငါမၾကိဳက္တာေတြ႔လို႔ ေ၀ဖန္မိေတာ့ အဲဒီလူကေရာ ငါေမြးရင္ ငါ့သားေလာက္ ရိွမယ့္အရြယ္ကပါ လာကေလာ္တုတ္ေနတာကို ခံရတယ္။ ေကာင္းေရာကြာ။ မင္းတုိ႔လုပ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးက လူဘယ္ႏွစ္ေယာက္ကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္လဲေတာ့ မသိဘူး။ ငါကေတာ့ မင္းတို႔ကို ေတာ္ေတာ္ကို ခ်ဥ္ေနၿပီ။ ဒီေတာ့ ဒီစခန္းဒီမွာတင္ ရပ္တာေပါ့ကြာ။ .......................!!!

Zeno Wai said...

hi i respect ur insight..
u can look at things different from others..

can u explain me they have these riots in east European countries?

http://www.youtube.com/watch?v=oCVSbmb6Lq4

http://www.youtube.com/watch?v=o6TNr1OVVrA

thanx

ကုိေပါ said...

>>> ျမင္းထိန္းငေတ..... ေရာ့...တမတ္....အက်ႌ၀ယ္၀တ္ေခ်။ ငါ႔စာေတြကုိ ေနာက္ဘယ္ေတာ့မွ မခ်ီးမြန္းနဲ႔....ၾကားလား...ေခြးမသား.....( ေယာအတြင္း၀န္ ဦးဖုိးလႈိင္၏ စကားမ်ားကုိ ငွားသုံးလုိက္ပါသည္။

>>> ကုိစုိးထက္ .... ႐ူးခ်င္ေယာင္မေဆာင္သူမ်ားကုိ က်ေနာ္လည္း ေလးစားပါတယ္။ း-)

>>> Anonymous ... မိတ္ေဆြ၏ အဂၤလိပ္စာ အေရးအသားမွာ ညံ့ဖ်င္းလွသည္။ ျမန္မာလူမ်ဳိးတဦးအေနျဖင့္သာ နားလည္ ခံစားေပးလုိက္သည္။ မိတ္ေဆြ ဆုိလုိဟန္တူေသာ အဓိပၸါယ္ကုိ အနီးစပ္ဆုံး မွန္းဆ ဘာသာျပန္ေပးလုိက္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္အတြက္ ေျဖစရာမရွိပါ။ ပုိ႔စ္ႏွင့္ မည္သုိ႔မည္ပုံ သက္ဆုိင္သနည္းလဲ စဥ္းစား၍ မရ။

“ ျပည္ပမွာ အလုပ္လုပ္ေနသူမ်ားကုိ တုိင္းျပည္တြင္းတြင္ မေနႏုိင္သူမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) မိခင္တုိင္းျပည္မွ လူေနမႈစတုိင္ကုိ မႏွစ္ၿခဳိက္ႏုိင္သူမ်ားဟု သင္ထင္ပါသလား။ ဒါေမးခြန္းက ေျဖစရာမလုိပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ ျပည္ပမွာ ဘာေၾကာင့္ေနသလဲဆုိတာကုိ လူတုိင္း နားလည္ႏုိင္ပါသည္။ ခင္ဗ်ားကုိ ဘာေၾကာင့္ ဒီေရာက္ေနသလဲ၊ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ျပန္ေမးၾကည့္ပါ။

ငါတုိ႔တုိင္းျပည္ကုိ ခ်စ္သင့္တယ္လုိ႔ ေျပာသူမ်ားကုိ ႐ူးမုိက္သူတဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္သင့္ပါသလား။

ခင္ဗ်ားေရာ “က်ေနာ့္တုိင္းျပည္ကုိ ခ်စ္တယ္” လုိ႔ တခါမွ မေရးဖူးဘူးလား။

ဘယ္သူက ေသာက္ေပါ လဲ။


>>> Anonymous .... ထမီၿခဳံမိတ္ေဆြ။ ဆဲတယ္ဆုိတာ နာေအာင္ ဆဲတတ္မွ ဖတ္လုိ႔ေကာင္းတာ။ အခုေတာ့ ပ်င္းသြားၿပီ။ အေပၚမွာ လင့္ခ္ခ်ိတ္ေပးထားတယ္။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ဘယ္ေလာက္ Creative ျဖစ္ျဖစ္ ဆဲတတ္မလဲ ေစာင့္ၾကည့္ခ်င္လုိ႔။ း-)

>>> Zeno Wai .... က်ေနာ္အားလပ္သည့္အခါ သြားေရာက္ၾကည့္ပါမည္။

Zeno Wai said...

I can roughly see the future state of Myanmar after seeing the comments here esp after see the attitude of the two rather well-known persons in Singapore Myanmar society.

What I can fathom from their behavior is that there are too much bitterness in their heart. They display little trust to others whom they perceived as outsider or have different opinion from them. They even display extreme hostility towards them.

They can't even conceal their true position and take a more moderate route to engage them.

It left me with no option but to wonder what is the different between the very government they r fighting against and themselves.

Both are holding on their own dogma and without having rational thinking.

Anyway, I suggest these two people to study more about the worlds - past history and present affairs.

They should do extensive reading - to understand why he say it when a policy maker say something or to understand why he do it when a policy make do it especially in international affairs.

Currently the world is in unprecedented crisis - there are signs of social unrest in some developing worlds, be it in Asia, LT America or Europe, millions are losing their jobs around the world, assets price are dropping like stones.

Previously high-flying Iceland is already in political turmoil and its spreading to East European countries like wild fire.

Because of this crisis, world leading nations are taking dramatic policy aboutturn. These nations which were previous espousing free market ideology are now nationalizing their biggest banks and major industries. Now they are talking about government regulated market instead of self-regulation. Even Greenspan has admitted that self-regulation doesn't work and market as a whole doesn't behave like a rational being.

So inclusion, this two persons I mentioned above should try more to understand this current crisis as a window to current affairs - to understand why these governments need to make policy about-turn and to understand what is right and wrong when it comes to practicing ideology.

Btw, kopaw, look at the picture below and tell me what does this picture tell u abt the history?

does it tell u that Kissinger is a authoritarian? if this picture does not say a thing, your picture does not tell any history at all too.

http://stuffgirlslike.files.wordpress.com/2008/08/kissinger_mao.jpg

It just show you ur bias and irrational thinking.

PS: I expect many burgle words from these people for this letter.

ကုိေပါ said...

>>> Zeno Wai .... Thanks for your advice. Yes, we do need to study more about world affairs and we are not denying that. This post itself is part of my effort to understand more about politics.

I wonder why you didn't mention about recent riots in China. Those riots, I believe, were among the first of their kinds since the beginning of this crisis.

Regarding your opinion on Myo Myint Maung and me, I have already replied to you in htatmyatthu blog. I have nothing more to add here. :-)

By the way, I notice there are many grammatical mistakes in your comment. If you want the corrected version I can give it to you.

Zeno Wai said...

ok.. u can post the correct version.. u can post it.. my english is poor so is my burmese.

and.. regarding, those music, its such a sample problem that most countries have aldy solved - just have a rating system, no need to have a complete ban.

and what is ur opinion regarding the pic in the link i posted?

does it say anything abt dr Kissinger?

:)

ကုိေပါ said...

Zeno Wai ....

Correction to Zeno Wai's English!! (I put parentheses where I corrected). There could be more mistakes I overlooked. But I'm going to bed now.:-)


I can roughly see the future state of Myanmar after seeing the comments here esp after see(ing) the attitude of the two rather well-known persons in Singapore Myanmar society.

What I can fathom from their behavior is that there are too much bitterness in their heart(s). They display little trust to others whom they perceived as outsider(s) or have different opinion from (theirs). They even display extreme hostility towards them.

They can't even conceal their true position and take a more moderate route to engage them.

It left me with no option but to wonder what is the different (difference) between the very government they r fighting against and themselves.

Both are holding on (to) their own dogma (and- this word is not necessary) without (having- this word is not necessary) rational thinking.

Anyway, I suggest these two people to study more about the worlds - past history and present affairs.

They should do extensive reading - to understand why he say(s) it when a policy maker say(s) something or to understand why he do(es) it when a policy make(r) do(es) it especially in international affairs.

Currently the world is in unprecedented crisis - there are signs of social unrest in some developing worlds, be it in Asia, LT America or Europe, millions are losing their jobs around the world, assets price are dropping like stones.

Previously high-flying Iceland is already in political turmoil and its spreading to East European countries like wild fire.

Because of this crisis, world leading nations are taking dramatic policy aboutturn. These nations which were previous espousing free market ideology are now nationalizing their biggest banks and major industries. Now they are talking about government regulated market instead of self-regulation. Even Greenspan has admitted that self-regulation doesn't work and market as a whole doesn't behave like a rational being.

So inclusion, this two persons I mentioned above should try more to understand this current crisis as a window to current affairs - to understand why these governments need to make policy about-turn and to understand what is right and wrong when it comes to practicing ideology.

Btw, kopaw, look at the picture below and tell me what does this picture tell u abt the history?

does it tell u that Kissinger is a authoritarian? if this picture does not say a thing, your picture (does not- Should be "will not") tell any history at all (too- more appropriate with "either").

http://stuffgirlslike.files.wordpress.com/2008/08/kissinger_mao.jpg

It just show(s) you ur bias and irrational thinking.

PS: I expect many burgle words from these people for this letter.

မ်ဳိးျမင့္ေမာင္ said...

Hi Zeno Wai

Don't worry that we would swear against you for your comment. We have no reasons to do that. But, please make sure that your judgment is not ill-informed, let alone being not biased.

I'm sorry that we have made a bad impression on you. And it's quite probable that you would make such a judgment on us because of our comments on Htet Myat Thu's blog. But, you shouldn't judge by those comments alone. We don't detest others arbitrarily or just because they have different opinions from us. In fact, those arguments are the sequel to an earlier series of arguments between Htet Myat Thu and us. I think you should know the cause of the bitterness in our arguments. I'd like to ask you to read the articles and the related comments at the following links before passing your judgment on us.

http://klosayhtoo.blogspot.com/2009/01/vs.html
http://klosayhtoo.blogspot.com/2009/01/blog-post.html
http://kopaw07.blogspot.com/2009/01/blog-post_2555.html

If you had read those articles and comments when you made your current judgement on us, I have nothing to say to defend ourselves except that we are not saints. Like others, we can still be annoyed and enraged. By the way, we are generally not moderate as well.

I thank you for suggesting us to read extensively and to learn more about the past history of the world and the current affairs. And I do agree that we should try to understand the implications and impacts of government policies rather than just reading the news headlines.

As to your comment regarding the current state of the world, I don’t agree with you that the world is in an unprecedented crisis. It’s true that the world’s economy is in severe turmoil and the worst is yet to come. However, the current crisis is still not as bad as the worldwide economic devastation during the Great Depression though it seemingly has the potential to become worse. Asia is not yet suffering as acutely as it was during the Asian Economic Crisis. So far, what lies ahead is still unfathomable uncertainty and we will have to observe carefully as this crisis will unfold more in the future.

I agree with you that the world’s leading nations are having a dramatic change of direction in their economic policies and the resurgence of government regulation and nationalization in those countries. Actually, they are not unprecedented as well. I see these as a sign of reversion to Keynesianism. As to whether Keynesianism is a better economic theory than the free market economics and whether the main culprit of the current economic crisis is the free market system, I must admit that it is beyond my ability to give you a well-grounded opinion. As far as I’m concerned, the free market economics did create immense wealth for the humankind and Keynesianism did have its fair share in causing economic stagflation in the past. Frankly speaking, the free market economics appeals to me more than Keynesianism does. Anyway, I must tell you that my knowledge about economics is still superficial.

Regarding Henry Kissinger, I don’t think he was an authoritarian just because of being a proponent of Realpolitik and applying the detente policy in U.S. foreign relations. However, as far as I’m concerned, his support for the Chilean military coup led by Augusto Pinochet contributed to the emergence of one of the harshest dictatorship ever occurred. To me, that was a crime against humanity.

ကုိေပါ said...

Zeno Wai .... Before going to bed, I would like to add a few more.
Regarding the music, I agree with your view. Rating system will do.

Regarding your picture, I could not visit the link again. The link seems to be wrong. I saw the following message.
404 — File not found.
You can create your own free blog on WordPress.com.
But I did see it the first time I looked. I saw Kissinger with DXP. What did the photo tell me? It depends on each viewer's imagination.

I don't know much about Kissinger except that he was a skillful diplomat. I didn't know much about DXP either except he was a dictator who started an open market reform in China.

If you want an answer from me.........,

The world leaders can talk to each other even though their ideology may not be identical and they may sometimes be able to persuade each other to accept their ideology.

Well, we also believe the same thing as long as one doesn't resort to dirty tactics. We must know that as long as one doesn't unclench his fists, another won't be able to shake hand with him.

Zeno Wai said...

Hi MMM,

I know u will come into this discussion. :)

umm abt the crisis, Paul Volcker who is a former Federal Reserve chairman and currently an adviser to Obama has aldy said that current industrial output is declining at a rate even faster than during the Great Depression.

Anonymous said...

ျမန္မာျပည္မွာ ဆိုရင္ေတာ့ က်ဳပ္က True Believers ထဲက လူဗ်ိဳ႕။

မ်ဳိးျမင့္ေမာင္ said...

Hi Zeno Wai

Thanks for telling me about the statement of Paul Volcker. Regarding that, I think the faster rate of recession cannot determine that the consequences of the current crisis will be worse than the Great Depression. Anyway, as I said before, I know about economics only superficially.

By the way, I'd like to suggest you to consider the implications of this worldwide economic crisis for the political situation of our country. The economic and social turmoils caused by Asian Financial Crisis did lead to the downfall of Suharto's regime in Indonesia. With your understanding and knowledge about economics, I think you could give us some insights.

ကုိေပါ said...

>>> ေမာင္လမ္းသစ္………. ကုိယ့္လူကုိ လူမျမင္ဘူူးေပမယ့္ အဲသည္လုိ ႐ုိးသားတာေလးေတြကေတာ့ ခ်စ္ဖုိ႔ေကာင္းတယ္ဗ်ဳိး။ း-)

Thargyi(Gyobingauk) said...

ကိုေပါ..
ကြ်န္ေတာ္ေတာ့ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ရူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္သူ ဘ၀ကေနရုန္းထြက္ႏိုင္ဖို႔ႀကိဳးစားေနတဲ့လူတစ္ေယာက္ လို႔ ခံယူထားပါတယ္... ဒါေပမယ့္ (dissident) တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ေတာ့ေတာ္ေတာ္ႀကိဳးစားရပါအံုးမယ္.. ဒီပို႔စ္ အတြက္အထူးေက်းဇူးတင္သလို.. ဆက္လက္ေရး သားမယ့္ အပိုင္းမ်ားကိုေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါတယ္...

Doughnut IO said...

Bravo !!!

ကုိေပါ said...

>>> Shweaung …. မနက္ျဖန္ေလာက္က်ရင္ ဒုတိယအပုိင္းကုိ တင္ပါမယ္။ အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ က်ေနာ္ကုိယ္တုိင္လည္း Fully Dissident အျဖစ္ မေရာက္ေသးပါဘူး။ ႀကဳိးစားရဦးမွာပါ။

>>> Law Shay …. Thank you.

Anonymous said...

U really Spoil the Image of R I T ' Ex Student Image !!!!

Pls Drop Y I T Logo from your Blog, Pls !!!

Btw, Can understand that U R Out Come of Army-Destroyed-Left over - Y I T ?

R I T Ex - Students Are not like that Behaviour !!!!

ကုိေပါ said...

>>> Anonymous …. ကုိယ့္လူ ႐ူးမ်ားေနသလားမသိ။ က်ဳပ္ဘေလာ့ဂ္ရဲ႕ ဘယ္နားမွာမ်ား YIT logo ေတြ႕လုိ႔ ျဖဳတ္ခုိင္းေနတာပါလိမ့္။ း-)

Anonymous said...

To Some White-Hair Old-Batch Ex-RITs..don't be so desperate lah..ha ha

Anonymous said...

Hi, Bro (RIT ex-student)!

We also(YIT ex-students)feel disgraceful for behaviour of this stupid idiot.

At first, we visited his blog with respect cos he is also from YIT.But, now we can see his bad attitude and disappoint.

I think he is special one from YIT, (bad specail).

Keep away, Bro!

Anonymous said...

Haaa.....

His LOOK also....

Seriously...!!!

Like Small-THAN-SHWE..

Haa...

Fun...!!!

မ်ဳိးျမင့္ေမာင္ said...

အခုမွပဲ YIT ေက်ာင္းသားဆုိတာ လူတန္းစားတရပ္ႀကီးလုိ ျဖစ္ေနပါလားဆုိတာ သိေတာ့တယ္။ က်ေနာ္ေတာ့ေလ YIT ေက်ာင္းသား မျဖစ္ဘူးလုိ႔ အရမ္းအရမ္းကုိ ႐ွက္တာပါပဲဗ်ာ။

မ်ဳိးျမင့္ေမာင္ said...

ကုိေပါ ခင္ဗ်ားလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ က်ဳပ္တုိ႔ YIT ေက်ာင္းသားေဟာင္းေတြ အရမ္းရွက္တယ္။

ပုံ

ေဒါက္တာခ်မ္းၿငိမ္း (ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး)
ကုိေအးလြင္ (၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ))
ကုိကုိ (စက္မႈတကၠသုိလ္)

ကုိေပါ said...

>>> မ်ဳိးျမင့္ေမာင္ ……….. အေရးႀကီးဆုံး အာအုိင္တီ ေက်ာင္းသားေဟာင္းတေယာက္ကုိ ေမ့မေနနဲ႔ဦး။ “ဦးစုိးသာ”။ း-)
အရင္ကေတာ့ ဆက္သြယ္ေရး၊ေၾကးနန္းနဲ႔ စာတုိက္ ၀န္ႀကီး။ ေနာက္ေတာ့ ႀကံ႕ဖြံ႕အစည္းအ႐ုံးမွာ အေကာင္။ အခုေတာ့ ဘာ၀န္ႀကီးလဲမသိ။ သက္ေတာ္ရွည္ဘုိးဘုိးႀကီးေလ။ တျခား၀န္ႀကီးေတြသာ ေျပာင္းရင္ေျပာင္းသြားမယ္။ သူမေျပာင္းဘူး။ း-)

Anonymous said...

Harrr! Di Ma yarr: par thar lay ka ta myo !!!

Anonymous said...

Our ensemble creates a business card on the underpinning of unique and radiant projects.
These projects are carried inaccurate by the cards the get the better of mace of unmistakable artists and designers in
the market who are experts in every discrimination of the word. They are also extraordinarily flexible, so you can
complete jolly fascinating dealing press card designs, depending on the individual needs of each client.
We do not own a whiz printing machines guarantee the highest je sais quoi of each individualistic card.
Wide variety of dossier allows you to meet the expectations of notwithstanding the most demanding customers
from every conceivable industry. We certify the language and service of mammoth quantities of responsibility
cards in the shortest possible time. In our what really happened, the highest attribute is the satisfaction of the proposed
price and reliable checking from people receiving and carrying revealed an pecking order recompense business cards.
With access to the services offered past our website, you can post-haste and without undue
formalities state an organization for goods, review the commitment and approved it and ordered some charge
cards. Settle upon our retinue as a good organization postcard is oft a obligation after success.
Greet
Merio [url=http://www.kalendarze.dogory.pl]Kalendarze[/url]

Anonymous said...

Thanks for sharing this link, but argg it seems to be down... Does anybody have a mirror or another source? Please reply to my post if you do!

I would appreciate if someone here at kopaw07.blogspot.com could repost it.

Thanks,
John

မိတ္ေဆြ…. စကၤာပူႏုိင္ငံသား ခံယူဖုိ႔ စိတ္ကူးေနသလား။ ဒီစာကုိ အရင္ဖတ္ၾကည့္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါရေစ။စကၤာပူႏုိင္ငံေရး တေစ့တေစာင္း သိေကာင္းစရာ...
Websites
Blogs