သူ႕မွာတမ္း

Share |

သူ႕မွာတမ္း

အေမာင္ဖြတ္ၾကား
တုုိင္းျပည္အားကုုိ
ဘာမ်ားမွာလုုိခဲ့သနည္း။

ေတာမွာမီးခြက္
ၿမိဳ႕မီးစက္ႏွင့္
မဂၢါဝပ္မ်ားစြာ
ပိုုလ ွ်ံပါ၍
ေရာင္းစားခဲ့ေၾကာင္း ေျပာပါေလ။

ကုုိေပါ။
စက္တင္ဘာ ၁၂။ ၂၀၁၁

4 comments:

Anonymous said...

ငေပါ

Anonymous said...

ေက်ာ္ဆန္းနဲ ့ ညွိထားတယ္။ ကားပါမစ္ရမယ္။

Anonymous said...

Like this poem very much :))

Anonymous said...

အေပၚဆံုးက အေနာမိ႕နက္ ... မိုက္ရိုင္းလွခ်ည္လား ဒီကဗ်ာက လက္ရွိသရုပ္မွန္ကိုေရဖြဲ႕ထားတာပဲ ..... မင္႕ပေထြပဲ အဲလိုေျပာခဲတာေလးကြာ

မိတ္ေဆြ…. စကၤာပူႏုိင္ငံသား ခံယူဖုိ႔ စိတ္ကူးေနသလား။ ဒီစာကုိ အရင္ဖတ္ၾကည့္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါရေစ။စကၤာပူႏုိင္ငံေရး တေစ့တေစာင္း သိေကာင္းစရာ...
Websites
Blogs